The auction will start on 14.04.2023

Auction 110. Germany

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
41115

1850 znaczki unieważnione pruskim stemplem numerowym: 568 - Hagen, 574 - Halle, 1719 - Zörbig.

Fi.3
120 PLN
41116

1850 znaczki unieważnione pruskim stemplem numerowym: 103 - Berlin i 219 - Bütgenbach.


Mi.4
400 PLN
41117

1850 znaczki unieważnione pruskim stemplem numerowym: 146 - Bochum, 355 - Düren, 373 - Elberfeld i 424 - Frankfurt an der Oder.


Mi.4
120 PLN
41118

1857 znaczek unieważniony pruskim stemplem numerowym 847 - Bad Liebenwerda.


Mi.6
40 PLN
41119

1862 lub po, Hanower, całostka - koperta, wysłana 1/6 z Celle do Hildesheim, kasownik odbiorczy na odwrocie, klapa kompletna, ale uszkodzona przy otwieraniu; dobry stan zachowania.


Mi.U11 
80 PLN
41120

1872 Rzesza, pierwsze wydanie znaczków zjednoczonych Niemiec, frankatura dwukolorowa 1/2 gr + 2 gr, kompletna koszulka listu wysłanego 19.VII z banku C.H.Donner w Hamburgu do Christiansand (obecnie Kristiansund) w Norwegii, znaczki skasowane efektownym stemplem podkówkowym (Hufeisenstempel); czerwony stempelek wyjścia z biura nadawcy w formie dwuobrączkowego datownika; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.5, 14 
700 PLN
41121

1884 Rzesza, karta pocztowa z wysłana z Mönchengladbach do Coventry w Anglii, przesyłka 5.4 przewieziona ambulansem pocztowym relacji Dortmund-Aachen, owalny stempelek nadawcy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P8I 
40 PLN
41122

1894 Samoa, prekursory (Vorläufer) czworoblok znaczków niemieckich za 20 Pf skasowany "15/8 94" na wycinku dwoma datownikami "APIA KAISERL.DEUTSCHE POSTAGENTUR" z wyróżnikiem "**"; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.V48
500 PLN
41123

1895 Togo, prekursory (Vorläufer) znaczek niemiecki za 20 Pf skasowany "24/11 95" na wycinku datownikiem "LOME TOGOGEBIET" z wyróżnikiem "**"; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.V48
40 PLN
41124

1897 Rzesza, ilustrowana karta pocztowa prywatnego nakładu, wydana z okazji Wystawy Przemysłowej w Lipsku (Sachsisch-Thiringische Industrie -u. Gewerbe Ausstellung), czysta; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.PP9 13/01
60 PLN
41125

1898 Kiautschou, prekursor (Vorläufer) - znaczek Niemieckiej Poczty w Chinach za 50 Pf, skasowany "26/1 98" datownikiem "TSINTANFORT MARINE-FELDPOST"; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.V6I
200 PLN
41126

1901 Niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia (DSWA), seria wydania definitywnego, kasowana (Mi.360 euro), bardzo dobry stan zachowania.


Mi.11-23
700 PLN
41127

1901 Niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia (DSWA), znaczek za 50 Pf skasowany na wycinku datownikiem "SWAKOPMUND DEUTSCH-SÜDWESTAFRIKA" z wyróżnikiem "a" - rzadszy bez podanego roku nadania; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.18
60 PLN
41128

1901 Kiautschou, współkursor (Mitläufer) - znaczek niemiecki za 3 Pf, skasowany "2 4 01" datownikiem "TSINGTAU KIAUTSCHOU" z wyróżnikiem "**"; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.M1IIa
100 PLN
41129

1901 Niemiecka Poczta w Chinach, prekursory (Vorläufer) parka pionowa niemieckich znaczków dla przesyłek urzędowych za 2 Mk skasowana "16/3 01" na wycinku dwoma datownikami "TIENTSIN DEUTSCHE POST" z wyróżnikiem "a"; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.V37e
300 PLN
41130

1902 Rzesza, dekoracyjna koperta o zastrzeżonym wzorze użytkowym (D.R.G.M.152587.) ofrankowana i jako druki wysłana 18.6 z Berlina do Hanoweru, znaczek unieważniony wirnikiem mechanicznym z nakładką z literami "D*R"; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (koperta u góry z niewielkim naddarciem).


Mi.69a 
400 PLN
41131

1904 Niemiecka Poczta w Maroku, współkursor (Marokko-Mitläufer) - znaczek niemiecki za 20 Pf, skasowany 24.11.04 na wycinku datownikiem "TANGER DEUTSCHE POST (MAROCCO)"; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.72
80 PLN
41132

1905 Karoliny, dzielony znaczek za 10 Pf jako opłata za widokówkę przesłaną 6.5 z Ponape do Jaluit, znaczki dzielone stosowano w tym urzędzie tylko w krótkim okresie 20.IV-9.VII.1905 w związku z brakiem znaczków po 5 Pf ponieważ w wyniku tajfunu, który przeszedł nad Ponape, zniszczeniu uległ urząd pocztowy; znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym - stemplem do laku - regularny datownik również zaginął w czasie tego tajfunu; datownik odbiorczy Jaluit z 13.5; dekoracyjna i egzotyczna całość.


Mi.9H
500 PLN
41133

1905 Niemiecka Afryka Wschodnia, czysta karta z wydrukowanym na odwrocie tekstem, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.P18
50 PLN
41134

1911 Kamerun, widokówka wysłana 1.5 z Victorii do Krakowa, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.7 
400 PLN
41135

1911 widokówka przedstawiając cesarski jacht SMY Hohenzollern (II) znany dobrze z wizerunków znaczków kolonii niemieckich, przepływający pod mostem Levensau na Kanale Kilońskim; karta czysta w bardzo dobrym stanie zachowania.


120 PLN
41136

1916 Rzesza, karta pocztowa, wysłana 18.6 z miejscowości Isenheim w Alzacji do Szwajcarii, przesyłka niedofrankowana, poczta szwajcarska naliczyła i pobrała 23.VI dopłatę od odbiorcy we Friburgu; stempelek cenzury w Mühlhausen; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P106; P33 
100 PLN
41137

1916 Rzesza, "Großherzogliche Angelegenheit" - korespondencja książęca zwolniona od opłaty pocztowej, karta pocztowa wysłana 1.11 ze Schwerina, pieczęć domu książęcego "GROSSHL. HAUSHALTS-FORSTKASSE *SCHWERIN I.M.*"; doskonały stan zachowania.


200 PLN
41138

1919 Republika Weimarska, FDC - Otwarcie Zgromadzenia Narodowego w Weimarze, trzy wydane 1.VI znaczki ostemplowane okolicznościowo w pierwszym dniu obiegu na pamiątkowej karcie; doskonały stan zachowania.


Mi.107-09
400 PLN
41139

1921 Republika Weimarska, Pfarrkirchen a.Rott banknot 25 fenigów, bardzo dobry stan zachowania.


50 PLN
41140

1921 Republika Weimarska, Twistringen banknot 75 fenigów, bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
41141

1921 Republika Weimarska, Naumburg banknot 75 fenigów, bardzo dobry stan zachowania.


50 PLN
41142

1921 Republika Weimarska, Warnemünde banknot 25 fenigów, słabszy stan zachowania.


40 PLN
41143

1924-44 III Rzesza, zestaw serii i znaczków pojedynczych (95 szt.), czyste bez podlepek (Mi.325 euro).


Mi.368-906ex
260 PLN
41144

1924-1941 Republika Weimarska/III Rzesza, zestaw znaczków kasowanych (Mi.400 euro).


160 PLN
41145

1928 Republika Weimarska, widokówka przedstawiająca liniowiec "Cap Norte", wysłana 19.3 z Berlina do Rastenberg.


Mi.385, 386 
40 PLN
41146

1928 Republika Weimarska, prezydenci Rzeszy, seria obiegowa, czysta na podlepkach (Mi.120 euro, bez podlepki 1100 euro).


Mi.410-22
240 PLN
41147

1932 Republika Weimarska, dzielony!!! znaczek za 12 Pf jako opłata za kartę pocztową (zgodna z taryfą) wysłaną 18.10 z Hamburga do Wrocławia; znaczek unieważniony wirnikiem reklamowym; niespotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.466
320 PLN
41148

1933 III Rzesza, list wysłany z Zittau do Nowej Soli (Neusalz), zwraca uwagę data wysyłki 3.3.33 !!!


Mi.487 
50 PLN
41149

1933-36 III Rzesza, prezydent Paul von Hindenburg, obiegowa seria czysta na papierze ze znakiem wodnym "swastyka", piękny stan.


Mi.512-28
150 PLN
41150

1934 Saara, posągi z kościołów Saary, seria kasowana.


Mi.199-205 
200 PLN
41151

1934 III Rzesza, AMBULANS NR.771 relacji BERLIN-GÖRLITZ, ilustrowana karta propagandowa przesłana ambulansem do miejscowości Czarnowanz b./Oppeln (Czarnowąsy) na Górnym Śląsku, która w wyniku plebiscytu pozostała po stronie niemieckiej.


Mi.P250 
60 PLN
41152

1935 III Rzesza, widokówka (Madonna Sykstyńska) wysłana 17.VII z Drezna do miejscowości Rajcza, znak opłaty unieważniony bardzo ładnie odciśniętym kasownikiem propagandowym z okazji wystawy pożarniczej "Der Rote Hahn Feuerschutz und Rettungswesen" (Czerwony Kur - ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo), bardzo dobry stan zachowania; temat - POŻARNICTWO.


Mi.520
200 PLN
41153

1935 III Rzesza, widokówka wysłana 26.4 z Norymbergi do Krakowa, dosłana do Zakopanego; znaczki unieważnione kasownikiem mechanicznym z okolicznościową nakładką.


Mi.549, 518 
30 PLN
41154

1936 III Rzesza, gonitwa o "Brunatną wstęgę Niemiec", blok czysty.


Mi.Bl.4X
60 PLN