The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 110. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
31490

1918-22 książka autorstwa Janusza Manterysa "Poczty polowe 1918 - 1922", 212 stron, katalog i wycena wszystkich znanych stempli, ilustracje, wspaniałe opracowanie i wydanie.


190 PLN
SOLD
31491

1918-22 książka autorstwa Janusza Manterysa "Poczty polowe 1918 - 1922", 212 stron, katalog i wycena wszystkich znanych stempli, ilustracje, wspaniałe opracowanie i wydanie.


170 PLN
31492

1918 formularz kartkowy polskiej poczty polowej.


80 PLN
31493

1918 Wychodźstwo Ojczyźnie - 3 Maj 1918, cegiełki patriotyczne o nominale 2, 5, 10 i 25 dolarów wydane przez Komitet Wykonawczy Komitetu Narodowego działający w Chicago w latach 1916-1926. W dniu 3-go maja 1918 roku z inicjatywy Ignacego Paderewskiego Komitet ogłosił wielką kampanię patriotyczną której celem było zbieranie funduszy wśród Polonii amerykańskiej na pomoc dla tworzącej się we Francji armii Hallera i pomoc dla mieszkańców ziem polskich zniszczonych działaniami wojennymi.


300 PLN
SOLD
31494

1918 Skarb Narodowy Polski, cegiełki patriotyczne o nominale 2, 5, 10, 25 i 50 dolarów wydane przez Komitet Wykonawczy Komitetu Narodowego działający w Chicago w latach 1916-1926. W dniu 3-go maja 1918 roku z inicjatywy Ignacego Paderewskiego Komitet ogłosił wielką kampanię patriotyczną której celem było zbieranie funduszy wśród Polonii amerykańskiej na pomoc dla tworzącej się we Francji armii Hallera i pomoc dla mieszkańców ziem polskich zniszczonych działaniami wojennymi.


310 PLN
SOLD
31495

1919 pierwsze wydanie stanisławowskie, gwarancja Karlkörner.

Fi.13
150 PLN
31496

1919 pierwsze wydanie stanisławowskie, gwarancja Mikulski.

Fi.26
1 000 PLN
31497

1919 Wojna domowa w Rosji - Front Południowy, wydanie dla oddziałów Denikina, znaczki nieząbkowane z odmianami na karcie, skasowane 5.2 w Odessie.


Mi.1-5B
80 PLN
31498

1919 wojna polsko-sowiecka, widokówka wysłana 9.VII za pośrednictwem poczty polowej 19 z Częstochowy do Puław, okrągła pieczęć formacyjna "DOWÓDZTWO 7 PUŁKU ARTYLERII POLOWEJ", rzadko spotykany stempelek cenzury wewnętrznej jednostki "CENZUROWANE! 7 Pułk Art. Pol. W.P.", prowizoryczny kasownik odbiorczy Puławy z usuniętym napisem niemieckim ze stempla okupacji austro-węgierskiej; dekoracyjny walor o bardzo ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w nieco słabszym stanie zachowania.


240 PLN
31499

1919 list wysłany z komendy II Batalionu Kolejowego z Kowla do Lwowa, pieczęć pocztowa z trąbkami "POCZTA POLOWA * No 15 *" oraz pieczęć formacyjna z orłem "Komenda II Batalionu Kolejowego".


120 PLN
31500

1919 Powstanie Wielkopolskie, kartka Budsin (Budzyń) wysłana 21.11.19 do Ostrowa, stempel formacyjny "7 PUŁK III BAON STRZELCÓW WIELKOP / Stempel listowy", pełniący rolę również stempla cenzury Powstania Wielkopolskiego fotoatest Drzewiecki.


900 PLN
31501

1919 kartka wysłana 8.06.19 z 3 batalionu 3. Dywizji Piechoty Legionów z frontu Galicyjskiego z okolic Podchajec (25 km. na południowy wschód od Brzeżan) pod koniec ofensywy przeciw wojskom ukraińskim do Warszawy, stempel POCZTA POLOWA 20, pieczęć formacyjna "Dowództwo 3-ciej Dywizyi piechoty" oraz stempel cenzury "CENZUROWANO", W treści "Dowiedziałem się że reszta I i III baonu rozbitego pojechała do Warszawy i w drodze się roz....".


140 PLN
31502

1919 formularz pocztowy Polskiego Komitetu Wojennego ma Syberii, wydany przez Wydział Polskiego Komitetu Wojennego w Rosji w Jekaterynburgu, formularze takie służyły do korespondencji obywateli polskich z Rosji do Polski, stan bardzo dobry, bardzo rzadkie, fotoatest P.Drzewiecki


1 200 PLN
31503

1919 kartka poczty polowej wysłana 28.9.19 od lekarza z II Dywizji strzelców Wielkopolskich z Wągrowca do Sekcji Lekarskiej Naczelnego Dowództwa w Warszawie, stempel "POLSKA POCZTA POLOWA / Nr. 1. / D.G." w kolorze fioletowym odbity także na odwrocie, na odwrocie pieczęć urzędowa lekarza dywizyjnego z II Dywizji strzelców Wielkopolskich.


250 PLN
31504

1919 list wysłany 28.3.19 z 7. pułku artylerii polowej z Cytadeli "pod Warszawą" do Warki, pieczęć formacyjna "DOWÓDZTWO 7 PUŁKU / Artylerji Polowej W. P.", na rewersie pieczęć z orłem "Dowództwo 7 pułku Artylerji Polowej W. P.*", ciekawa całość z okresu formowania wojska polskiego.


100 PLN
31505

1919 list służbowy wysłany 7.12.19 z 15 płku piechoty z grupy płk Kopczyńskiego z rejonu Równego do działu personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie, datownik FRONTOWA POCZTA POLOWA Nº 15 z wyróżnikiem a, pieczęć formacyjna "Dowództwo 15. pułku piechoty", pieczęcie odbiorcze MSW, na rewersie datownik odbiorczy poczty polowej w Warszawie "FR. POCZTA POLOWA I.", koperta lekko przycięta z trzech stron.


110 PLN
31506

1919 kartka pocztowa wysłana 6.11.19 z Obozu Szkolnego Saperów z Warszawy do Mrozów, datownik poczty polowej "GŁ. POCZTA POLOWA * WARSZAWA *" z wyróżnikiem d, stempel formacyjny "DOWÓDZTWO OBOZU SZKOLNEGO SAPERÓW * (-) PIECZĘĆ / POCZTOWA".


110 PLN
31507

1919 list służbowy wysłany 15.10.19 z 15. pułku piechoty z frontu na wschód od Pińska do Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie, datownik "FRONTOWA POCZTA POLOWA Nº 24" z wyróżnikiem a, stempel formacyjny "Dowództwo 15. pułku piechoty" z orłem, oraz stempel odbiorczy "Wydział prac przygotowawczych / do Komisji Weryfikacyjnej / Nᵒ_______", dodatkowe pieczęcie; na rewersie pieczęć pocztowa 15. pułku oraz datownik odbiorczy "FR. POCZTA POLOWA * WARSZAWA *" z wyróżnikiem d.


110 PLN
31508

1919 karta wysłana 15 listopada z Warszawy do 3. Pułku Ułanów, datownik "GŁ POCZTA POLOWA * WARSZAWA *" z wyróżnikiem d, odbiorczy datownik "FRONTOWA POCZTA POLOWA * Nº14 *".


85 PLN
31509

1919 "Błękitna Armia" gen. Józefa Hallera, kartka nadana przez Misję Francuskią w Warszawie ze stemplem francuskiej poczty polowej "TRESOR ET POSTES 305" z datą 21.7.19 do Francji, bardzo rzadki stempel formacyjny jednostki transportowej "SERVICE AUTOMOBILE - ARMEE POLONAISE" z orłem, dobry stan zachowania.


500 PLN
31510

1919 pociąg pancerny Hallerczyk, kartka pisana 16.02.19 z Włodzimierza Wołyńskiego przez artylerzystę z pociągu pancernego Hallerczyk z Dowództwa Dworca w Lublinie do Tomaszowa Mazowieckiego, datownik tranzytowy z Warszawy, pieczęć formacyjna ”HALLERCZYK” / 2 Krakowska Baterya kolejowa". Pociąg pancerny Hallerczyk, po przybyciu z Zaolzia, uczestniczył w walkach z Ukrainą Zadnieprzańską na Wołyńiu przez ponad dwa miesiące. Kartki z tego okresu należy do prawdziwych rzadkości.


4 000 PLN
31511

1919 improwizowany pociąg pancerny, kartka nadana z poczty polowej nr 15 do Pułtuska, stempel formacyjny "IMPROWIZOWANY POCIĄG PANCERNY" z orłem, stempel poczty polowej nr 15 i stempel odbiorczy z Pułtuska z datą 6.04.19.


2 500 PLN
SOLD
31512

1919 pociąg pancerny Piłsudczyk, kartka pisana 10.07.19 wysłana z pociągu pancernego do Krakowa, stempel formacyjny "Pociąg pancerny "PIŁSUDCZYK", gwarancja Adamczyk.


2 200 PLN
31513

1919 pociąg pancerny podpułkownik Lis - Kula, kartka wysłana z pociągu pancernego do Lwowa, stempel formacyjny "Pociąg pancerny "Podpułkownik Lis - Kula", stempel frontowej poczty polowej nr 19 i stempel cenzury.


2 500 PLN
SOLD
31514

1919 "Błękitna Armia" gen. Józefa Hallera, kartka ze stemplem francuskiej poczty polowej "*TRESOR ET POSTES * 306 *" z datą 4.7.19 do Francji, stempel oidbiorczy.


200 PLN
31515

1919 formularz Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce (Comité Général De Secours Pour Les Victimes De La Guerre en Pologne) adresowany do żołnierza polskiego J. Matejko na adres ”3 Rég. 9 Comp. Chasseur Polonais S.P.28 1 Division Armee Polonaise En France”. Stempel nadawczy Vevey 5.VII.19 i pieczęć firmowa Komitetu na odwrocie.

Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce działający w Vevey, w Szwajcarii od 1915 roku z Henrykiem Sienkiewiczem jako prezesem i wiceprezesem Ignacym Paderewskim miał ogromne zasługi w dla Polonii i dla mieszkańców ziem polskich. Współpracował z najwybitniejszymi Polakami a obczyźnie, miał poparcie rządu szwajcarskiego, przedstawicieli wielu narodów, a nawet papieża Benedykta XV. Komitet zebrał ogromne fundusze oceniane na 4 miliony dolarów na pomoc Polsce i Polakom.


2 500 PLN
31516

1919 pociąg sanitarny, kartka nadana do Skoczowa pisana 28.04.19, stempel formacyjny "POCIĄG SANITARNY L. 7.", mało czytelne odbita pieczęć poczty polowej, widokówka dworzec kolejowy z Wołkowyska.


2 000 PLN
31517

1920 Zaślubiny Polski z morzem - wydanie Armii gen. Hallera; z inicjatywy szefa Wydziału Oświaty i Kultury Dowództwa Frontu Pomorskiego ppłk Mariana Dienstl - Dąbrowy, dla upamiętnienia objęcia przez Polskę tzw. korytarza z miastem Puck, zaopatrzono w nadruk typograficzny "Nad / Polskiem / Morzem / Puck / 10.II.1920" trzy niemieckie znaczki (nakład 700 szt., Fi.3600.-); na każdym z nich charakterystyczna usterka nadruku - przerwa w "d", wartość 25 fen. jak zawsze z nadrukiem w położeniu odwróconym, gwarancja Ćwiertnia.

Fi.1-3
3 200 PLN
31518

1920 KOMITET NARODOWY POLSKI w PARYŻU, dofrankowany sekretnik przesłany 15 6 pocztą pneumatyczną w Paryżu na Avenue Kléber 11 bis, gdzie mieściła się siedziba KNP, adresowany na ręce Stanisława Filasiewicza, nadawcą jest Józef Ruffer; wewnątrz czerwona kancelaryjna pieczęć wpływu z inicjałami K.N.P.; bardzo dobry stan zachowania. Komitet Narodowy Polski powstał 15 sierpnia 1917 na zjeździe działaczy niepodległościowych w Lozannie z inicjatywy Romana Dmowskiego i jego najbliższych współpracowników. Przeniesiony do Paryża, gdzie miał siedzibę przy Avenue Kléber 11 bis, został natychmiast uznany przez Francję (następnie przez pozostałych jej sojuszników) jako oficjalna reprezentacja narodu polskiego walczącego u boku państw ententy.


Mi.RK63
400 PLN
31519

1920 POLSKA POCZTA POLOWA KARTA POCZTOWA nadruk na formularzu austriackiej poczty polowej, rzadko spotykany prowizoryczny formularz datowany 24.II wysłany do Ostrowa Łomżyńskiego, w adresie nadawcy podano "Szkoła Podchorążych Saperów Powązki", pieczęć formacyjna "DOWÓDZTWO OBOZU SZKOLNEGO SAPERÓW", datownik odbiorczy; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.


200 PLN
31520

1920 Wyprawa Kijowska - ZAJĘCIE ŻYTOMIERZA widokówka datowana "Żytomierz dn.5.V 1920" wysłana do miejscowości Kromolice (Wielkopolska), częściowo odbita pieczęć formacyjna "DOWÓDZTWO III BAONU ...EGO" (najpewniej 1 PUŁKU PIECHOTY LEGIONÓW JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO), kasownik odbiorczy Poznań 15.5.
Nocny zagon na Żytomierz z 25.IV.1920 rozpoczynający ofensywę kijowską, zakończył się dużym sukcesem wojsk polskich, w ciągu 32 godzin zajęto ważny węzeł komunikacyjny położony 80 km od linii frontu, rozbito dywizję i 3 pułki sowieckie, tracąc 3 zabitych i 48 rannych! Opanowanie miasta wraz ze zdobyciem Malina i Koziatyna zachwiało całym frontem sowieckim na Ukrainie. 26.IV z Żytomierza Józef Piłsudski wydał odezwę "Do wszystkich mieszkańców Ukrainy" wzywającą Ukraińców do wspólnej walki z Rosją Sowiecką; 12.VI w wyniku kontrofensywy bolszewickiej Polacy utracili miasto, które pozostawało w naszych rękach zaledwie 46 dni; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


2 000 PLN
31521

1920 wojna polsko-sowiecka, urzędowy formularz poczty polowej Szefa Sanitarnego D.O.E. we Lwowie, wysłany 12.III do Sekcji Lekarskiej w Warszawie za pośrednictwem poczty polowej nr.11 stacjonującej w Tarnopolu; efektowna pieczęć formacyjna z godłem; ładne odbitki wszystkich ostemplowań; całość w doskonałym stanie zachowania (ślady archiwizacji); z kolekcji S.Rosińskiego.


240 PLN
31522

1920 urzędowy formularz poczty polowej IX Oddziału Dowództwa Okręgu Centralnego Poznań, adresowany do Sekcji Lekarskiej w Warszawie, wysłany 2.IV z Poznania zwykłą pocztą cywilną!!! kasownik odbiorczy poczty polowej nr.53 przydzielonej do Naczelnego Dowództwa; całość w bardzo dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji); z kolekcji S.Rosińskiego.


240 PLN
31523

1920 list wysłany z okolic Równego z 2. baterii 7. pułku artylerii do Krakowa, datownik "FR. POCZTA POLOWA * 19 *", stempel cenzury "CENZUROWANO" na froncie i rewersie koperty.


100 PLN
31524

1920 list służbowy z Batalionu Zapasowego I. Pułku Wojsk Kolejowych w Krakowie wysłany 11.09.20 do Kompanii Ruchowej 2 linii 1. pułku Wojsk Kolejowych w Warszawie, pieczęć formacyjna, na rewersie datownik z odbiorczy z Warszawy oraz "POCZTA POLOWA No 53", odklejony znaczek.


45 PLN
31525

1920 list wartościowy o wartości 3.800 koron wysłany 16 kwietnia z dowództwa 1. Armii z Wilejki do Szefostwa Sadownictwa Polowego w Warszawie, trafił błędnie do poczty polowej 52 przekierowany do "Pp53", datownik "FR. GŁ. POCZTA POLOWA * I *" (z dużym i), pieczęcie formacyjne "Dowództwo I Armji / Referent Sąd. Prawny" oraz okrągła z orłem i drugi stempel wierszowy o tej samej treści, na rewersie datownik poczty polowej 52 oraz ślady po pieczęciach lakowych, dwa narożniki tylnej strony koperty przycięte. Listy wartościowe z tego okresu są bardzo rzadkie.


360 PLN
31526

1920 kartka z poczty polowej we Wrześni nadana 2.6.20 do Dopiewa, stempel formacyjny "Komp. c.k.m. / baonu zapasowego P.10 / 63. pułk piechoty", ładna widokówka z przetłoczeniem z widokiem koszar we Wrześni.


450 PLN
31527

1920 kartka nadana 7.2.20 z frontowej poczty polowej nr 34 do Środy, widokówka tzw. ulicówka z Wąbrzeźna.


340 PLN
31528

1920 kartka nadana 6.2.20 z poczty polowej w Zambrowie do Tarnowa, stempel formacyjny "4.ta Baterya 1go p.art. pol. / Legionów Polskich." z orłem.


180 PLN
31529

1920 okres przygotowań do zajęcia Litwy Środkowej, telegram ze Sztabu Generalnego do dowództwa 6. Armii nadany 23.9.20 dotyczący 10. Dywizji Piechoty do 3 Armii, na odwrocie stempel ewidencyjny Oddziału IV Dowództwa 6. Armii z 25 września i adnotacje.


700 PLN