The auction will start on 14.04.2023

Auction 110. Concentration camps WW2

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
35073

1940 Mauthausen - niemiecki obóz koncentracyjny, koperta z papierem listowym wysłana 5.IX z obozu do miejscowości Mrocza (Mrotschen), niski numer więźnia - 1185; na kopercie i na odwrocie listu stempelek cenzury obozowej; bardzo rzadko spotykana, kompletna przesyłka w doskonałym stanie zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego.


500 PLN
35074

1940 korespondencja Polaków wywiezionych przez sowietów w ramach II deportacji (16.IV) do Kazachstanu, karta pocztowa wysłana 19.7 do Ryglic z górniczego miasteczka Stiepniak w obwodzie akmolińskim, gdzie zesłańcy pracowali przy wydobyciu złota, w pierwszym najtrudniejszym roku zsyłki zmarły prawie wszystkie polskie dzieci i ludzie starsi; dramatyczne świadectwo polskich losów w czasie II wojny; stemple cenzury Wehrmachtu; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta).


150 PLN
35075

1940 kartka wysłana z ciężkiego więzienia o charakterze obozu koncentracyjnego w Forcie VII w Poznaniu, najrzadszy formularz z Fort VII drukowany gotykiem niemieckim w użyciu sporadycznie tylko kilka tygodniu podczas istnienia tego więzienia w Poznaniu.


750 PLN
35076

1940 obóz dla polskich jeńców wojennych w Równym Wołyńskim, kartka z obozu pracy przymusowej NKWD wysłana 16.08.40 do Radomska, jako adres nadawczy podano numer skrytki pocztowej 33, cenzura sowiecka i niemiecka, bardzo dobry stan zachowania.


380 PLN
35077

1941 obóz koncentracyjny KL Birkenau (Auschwitz II) Oświęcim II - Brzezinka, list wysłany 20.10.41 z obozu do Częstochowy, czerwony trzywierszowy stempel cenzury w ramce z parafką cenzora, w kopercie list na formularzu obozowym z tym samym stemplem cenzora, dodatkowo zdjęcie obozowe nadawcy listu - kopia z archiwum obozu.


400 PLN
35078

1941 Dachau - niemiecki obóz koncentracyjny, koperta z sygnaturą 1285, wysłana 9.1.41 z obozu do Korczyna, ramkowy trzywierszowy stempelek cenzury na kopercie i liście na formularzu obozowym, bardzo dobry stan zachowania.


400 PLN
35079

1941 deportowani Polacy z Kresów Wschodnich do Kazachstanu, karta wysłana z Semipałatyńska do Tłumacza przez Polaków wysiedlonych do Kazachstanu, stempel odbiorczy radziecki stosowany na terenach anektowanych przez ZSRR po 17 września 1939 roku.


200 PLN
35080

1941 Joszkar Ola - kompleks obozowy " Temnikowskie Łagiera" gdzie większość więźniów stanowiły kobiety zatrudnione w przemyśle konfekcyjnym, kartka sowiecka wysłana z łagru na pocztę polową 747 - Armia Berlinka, na uwagę zasługuje znak cenzury sowieckiej, pomimo wnikliwej cenzury stemple przystawiano bardzo rzadko.


200 PLN
35081

1941 Miranda de Ebro - obóz koncentracyjny w Hiszpanii, kartka lotnicza wysłana 17.05.1941 z obozu do Chicago, stempel cenzury rządowej hiszpańskiej w Madrycie, tranzytowy w Nowym Yorku (maj 27) i odbiorczy w Chicago (maj 28). Na odwrocie dwukrotnie odbity “Correo Aereo, Certificado Madrid, 17 May 41”. Autor kartki donosi rodzinie lub przyjaciołom w Chicago, że otrzymał wizę i prosi o zakupienie i przesłanie biletu okrętowego z Hiszpanii lub Portugalii do Ameryki.

Po klęsce Francji, Polaków - zarówno żołnierzy jak i cywilów - przedzierających się do Anglii via Portugalia, a zatrzymanych na terenie Hiszpanii, tamtejsze służby wojskowe kierowały do obozów koncentracyjnych nie traktując ich jako internowanych, lecz jak pospolitych przestępców. Dopiero w 1943 roku na skutek nacisków aliantów i strajku głodowego więźniów, obóz ten zlikwidowano, a 17.III.1943 gen. Franco wydał dekret zezwalający Polakom na ewakuację do Wielkiej Brytanii; szacuje się, że przez obóz ten przeszło około 1200 - 2000 Polaków;


1 000 PLN
SOLD
35082

1942 Pawiak, kartka wysłana z więzienia 31.03.42 do rodziny osadzonego w Warszawie, pomimo zagięcia dobry stan zachowania, rzadkie.


250 PLN
35083

1943 Majdanek, kartka z obozu koncentracyjnego Lublin Waffen SS Majdanek wysłana 21.10.43 do Kamienia, kartka z treścią co rzadko spotykane, można było wysyłać wyłącznie potwierdzenia otrzymania paczki. Unikalny tekst przepuszczony przez cenzurę.


750 PLN
35084

1943 Dachau, kompletny przekaz paczkowy z Jedlinia od ks. Feliksa Turbiasza - duchownego dobroczyńczy, do obozu koncentracyjnego w Dachau, adresat Artur Rojek więzień polityczny wcześniej więziony na zamku w Lublinie, potem przetransportowany do Gross Rossen, a ostatecznie osadzony w Dachau. Stemple cenzury.


480 PLN
35085

1944 Wesenberg - niemiecki obóz pracy, karta pocztowa do obozu wysłana 30.11 z Częstochowy.

Fi.72
100 PLN
35086

1944 Dachau - niemiecki obóz koncentracyjny, karta pocztowa do obozu, wysłana 23.X z Włoch pod Warszawą, znaczek zdjęty przez poszukującą ukrytych informacji cenzurę obozową, na jego miejscu cenzor przystawił swój stempelek z dodatkową adnotacją "Bl.18"; korespondencja do obozu należy do wyjątkowo rzadkich, gdyż otrzymaną przesyłkę więźniowie mogli przechowywać tylko do czasu otrzymania kolejnej (jednak nie dłużej niż miesiąc), a później należało ją zniszczyć; dodatkowo koperta wysłana trzy lata wcześniej 22.X.1941 w drugą stronę - z obozu do Włoch pod Warszawą; oba walory w doskonałym stanie zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego; kartka - gwarancja Schmutz.


1 200 PLN
35087

1944 Gemeinschaftslager Wesenberg - niemiecki obóz pracy, list wysłany 31.10 z Mławy (Mielau bei Zichenau) do obozu; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Falkowski.


120 PLN
35088

1944 BUCHENWALD WEST - PODOBÓZ PRACY KL AUSCHWITZ dla przymusowych robotników cudzoziemskich (pracujących na potrzeby m.in. koncernu IG Farben) zlokalizowany w części Auschwitz West (Zachód), pomimo nazwy Gemeinschaftslager (obóz pracy) więźniowie byli ściśle strzeżenie i przebywali za drutami; polecona karta pocztowa wysłana 10.8.44 z urzędu pocztowego AUSCHWITZ (OBERSCHLEIS) 1 do Brukseli, w adresie nadawcy podano "Lager Buchenwald West 1.4.3 Auschwitz O/S", granatowy trzywierszowy stempelek "Auschwitz O/S./ Gemeinschaftslager Buchenwal West/ Poststelle"; ślady cenzury chemicznej, czerwony rolkowy stempel niemieckiej cenzury Wehrmachtu; wzmianka o tym podobozie znajduje się w trzytomowej pracy E.Lørdahl'a, ale nie spotyka się reprodukcji przesyłek z obozu; niezwykle rzadki walor z bardzo słabo zbadanego i udokumentowanego obszaru historii niemieckich obozów zagłady; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.


800 PLN
35089

1944 Auschwitz Buna, list na listowniku obozowym obozu koncentracyjnego Auschwitz - Buna 10.8.44 do Niemiec, Buna był podobozem obozu w Auschwitz usytuowany przy fabryce gumy syntetycznej niemieckiego koncernu IG Farben gdzie kierowano do niewolniczej pracy jeńców z obozu w Auschwitz, wycięty znaczek, stempel cenzora "Geprüft / 2/ A.L. Buna", niezwykle rzadkie.


600 PLN
35090

1944 HASAG WERK III RAKÓW - niemiecki obóz pracy w Częstochowie w którym produkowano amunicję, założony na terenie huty "Raków" w czerwcu 1942, zlikwidowany 16.I.1945, w obozie przebywała ludność pochodzenia żydowskiego z Polski i Słowacji - przeciętnie 500-1000 osób, więźniowie pracowali w hucie; Niemcy dokonywali tam egzekucji, rozstrzeliwano więźniów na terenie obozu i cmentarza żydowskiego, po likwidacji obozu więźniów wywieziono do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie; karta pocztowa wysłana 6.10 z kolejowego obozu pracy Bedburg do obozu HASAG w Częstochowie, dodatkowy stempelek w ramce "Bahnmeisterei Bedburg (Erft) z datą 06.10.44 Vm"; rzadki dokument w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta).


500 PLN
35091

1944 Auschwitz Monowice, kompletny list z podobozu na specjalnym listowniku obozowym obozu koncentracyjnego Auschwitz nadany 21.6.44 do Rzejowic, stempel cenzora "Postzansurstelle / K.L. Auschwitz III / (2) / gerprüft: .......", dobry stan zachowania.


700 PLN
35092

1944 Stutthof, sekretnik wysłany z obozu nadany 17.07.43 do Warszawy, wewnątrz stempel cenzury obozu.


580 PLN
35093

1944, przekaz paczkowy z Mińska do więźnia obozu koncentracyjnego w Flossenburgu, na odwrocie stempel odbiorczy.


300 PLN
35094

1945 specjalna karta dla robotników przymusowych z krajów Europy Wschodniej w III Rzeszy, część z opłaconą odpowiedzią karty podwójnej datowana "10.Apr.45", wysłana z Augsburga do Ottersberg; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P310F
100 PLN
35095

1945 Neu-Heringsdorf - niemiecki obóz pracy w dzielnicy Berlina-Köpenick, karta pocztowa do obozu wysłana 14.2 ze szpitala w miejscowości Gross-Schombeck, znaczek skasowany w Berlin-Wilhelmsruh; dobry stan zachowania.


100 PLN
35096

1946 korespondencja Polaków deportowanych do ZSRR, telegram wysłany z miejscowości Borowoje w Kazachstanie do Lwowa; ocenzurowany i doręczony 23.IV; z kolekcji J.Falkowskiego.


120 PLN
35097

1946 Syktywkar (Сыктывкар) - stolica ASRR Komi, miejsce zsyłki dla deportowanej ludności polskiej nierzadko już po zakończeniu wojny, karta pisana po polsku wysłana 19.II do miejscowości Liberyszki niedaleko Poniewieża, kasownik odbiorczy Nowe Miasto (Naujamiestis); stempelek cenzury sowieckiej 28770; słabszy stan zachowania (karta pionowo zgięta).


120 PLN
35098

1947 Auschwitz - komplet kart pocztowych wydanych dla uczczenia ofiar pomordowanych przez Niemców w Oświęcimiu, ostemplowanych pamiątkowo 14.6 w pierwszym dniu obiegu.

Fi.Cp97-98
50 PLN
35099

1947 Auschwitz - komplet kart pocztowych wydanych dla uczczenia ofiar pomordowanych przez Niemców w Oświęcimiu, czyste.

Fi.Cp97-98
80 PLN
35100

1955 Workuta - lotniczy list polecony wysłany 26.5 z Warszawy do rodziny deportowanej przez sowietów do Workuty; datownik odbiorczy na odwrocie; w latach 1938-1960 w okolicach Workuty stworzono zespół kilkunastu łagrów (w okresie lat 50-tych nazywany "Workutłag"), więźniowie wśród których były tysiące Polaków stanowili praktycznie jedyną siłę roboczą miejscowej gospodarki, a zwłaszcza zagłębia węgla kamiennego; po ponownym wkroczeniu sowietów na tereny Polski w 1944 zsyłano tam m.in. żołnierzy AK z obszaru Wileńszczyzny; przesyłki z kraju do miejsc zsyłki są o wiele rzadsze od przesyłek z ZSRR do Polski; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


250 PLN
35101

1960 Muzeum w Oświęcimiu-Brzezince, karta czysta.

Fi.Cp186
20 PLN
35102

1965 Oświęcim, arkusik nalepek wydanych z okazji Wystawy Filatelistycznej zorganizowanej w XX-rocznicę wyzwolenia obozu.


40 PLN