The auction will start on 14.04.2023

Auction 110. Polish People's Republic 1952-1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
37569

1952 "GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT-TRÓJMIASTO" niecodzienny stempel wirnikowy na miejscowym liście (druki) wysłanym 10.11 z Akademii Lekarskiej w Gdańsku, dodatkowo ramkowy stempel propagandowy "V FESTIWAL FILMÓW RADZIECKICH 7.XI-7.XII.1952"; dobry stan zachowania.

Fi.535
Mi.673
40 PLN
SOLD
37570

1952 uchwalenie Konstytucji, znaczek z pustopolem na dolnym marginesie, gwarancja.

Fi.622
Mi.760
160 PLN
SOLD
37571

1952 Uchwalenie Konstytucji PRL, seria, znaczek za 3 zł z plamą farby drukarskiej na górze znaczka.

Fi.622-3
Mi.760-1
50 PLN
37572

1952 uchwalenie Konstytucji PRL, koperta pierwszego dnia obiegu.

Fi.622-3 FDC
Mi.760-1
30 PLN
37573

1952 FDC - "Uchwalenie Konstytucji PRL".

Fi.622-23
Mi.760-61 
25 PLN
37574

1952 uchwalenie konstytucji PRL, znaczek z uszkodzona cyfrą 4.

Fi.622B1
Mi.760
50 PLN
SOLD
37575

1952 elektrownia w Jaworznie, seria z dwoma odmianami ząbkowania znaczka za 1,50 zł.

Fi.626-8
Mi.764-6
40 PLN
37576

1952 elektrownia w Jaworznie, seria z odmianami.

Fi.626-8
Mi.764-6
140 PLN
37577

1952 Elektrownia w Jaworznie, 1,50 zł odmiana o ząbkowaniu ramkowym ZR 11½:11¾, czysty, znaczek projektowany przez Czesława Słanię; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.628a
Mi.766C
80 PLN
37578

1952 "WINOBRANIE 4-5 X 1952 ZIELONA GÓRA" znaczek na kopercie ostemplowany okolicznościowo (Myślicki 52 202); temat - WINO, ROŚLINY, ROLNICTWO.

Fi.630
Mi.768
30 PLN
37579

1952 Zabytkowe budowle, czysty znaczek za 1 zł odmiana z napisem NIEDZIGA zamiast NIEDZICA (Fi.60.-).

Fi.631
Mi.769
50 PLN
37580

1952 święto Lotnictwa, znaczek z przesuniętą perforacją, na dole normalny znaczek dla porównania.

Fi.634
Mi.772
25 PLN
37581

1952 Rozbudowa Stoczni Gdańskiej, 5 gr - frankatura mieszana, karta pocztowa wysłana 23.I.1954 - po wycofaniu znaczków z obiegu !!! - z Kielc do Chęcin.

Fi.637, 535
Mi.775, 673 
20 PLN
37582

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta, czysta (Fi.100.-).

Fi.641-2A
Mi.779-80B
80 PLN
37583

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta, kasowana (Fi.110.-).

Fi.641-2A
Mi.779-80B
80 PLN
37584

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta.

Fi.641-2A
Mi.779-80B
50 PLN
37585

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria ząbkowana z pustopolami z lewej strony; czyste, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.641-2B Pp
Mi.120
120 PLN
37586

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, znaczek z pustopolem na lewym marginesie.

Fi.642B
Mi.780A
35 PLN
37587

1952 Miesiąc przyjaźni polsko-radzieckiej, znaczek za 45+15 gr bez napisu LENIN (Mi.50 euro, Fi.120.-), gwarancja.

Fi.XXV
Mi.782I
120 PLN
37588

1952 przyjaźń polsko-radziecka, znaczek bez napisu LENIN.

Fi.XXV
Mi.782I
80 PLN
37589

1952 przyjaźń polsko-radziecka, znaczek bez napisu LENIN, gwarancja M. Wysocki

Fi.XXV
Mi.782I
120 PLN
37590

1952 przyjaźń polsko-radziecka, znaczek bez napisu LENIN.

Fi.XXV
Mi.782I
100 PLN
37591

1953 BITWA POD GRUNWALDEM - Czesław Słania, lotniczy list polecony z Bielska Białej z 1.9.53, opłacony dwoma znaczkami po 30 gr. z serii budownictwo i odbitką w formie znaczka z wklęsłodrukowej kliszy kreskowej w kolorze brązowym - pracą dyplomową Czesława Słani na ASP w Krakowie, która przyczyniła się do przyznania mu tytułu "summa cum laude" (z najwyższą pochwałą); nie miała ona mocy obiegowej, więc oferowana przesyłka jest nadużyciem na szkodę poczty, list posiada jedynie połowę tylnej części koperty (bez nadawcy - obawa przed sankcjami), ale z zachowanymi kasownikami: tranzytowym Warszawa z 3.IX.53 i odbiorczym Stanmore - Registered z 10.SP.53, wspaniały walor do zbioru tematycznego lub powojennej Polski, fotoatest Berbeka.

Fi.579+FP
Mi.717+PFa 
8 000 PLN
37592

1953, Święto lotnictwa - PRAWDZIWE FDC, unikalne z 10.8.1952 koperty ostemplowane okolicznościowym kasownikiem ZAPOBIEGAJ POŻAROM WZBOGACASZ SIEBIE I NARÓD w trzech różnych miastach Warszawie, Poznaniu i Łodzi, dopiero dwa tygodnie później z datą 23.8.1952 przygotowano oficjalne abonamentowe ostemplowanie charakterystycznym sześciokątnym stempelkiem, ponieważ wspomniany powyżej kasownik okolicznościowy był używany przez miesiąc - do 10.9, wczesne w pełni legalne sporządzenie FDC pozostało przez lata niezauważone.

Fi.632-34
Mi.770-72
600 PLN
37593

1953 10. rocznica bitwy pod Stalingradem, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

Fi.653-4
Mi.791-2
400 PLN
37594

1953 rocznik znaczków czystych (Fi.863.-).

Fi.653-98
Mi.791-836
715 PLN
37595

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, seria.

Fi.657-8
Mi.795-6
72 PLN
SOLD
37596

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, seria kasowana z pełną oryginalną gumą.

Fi.657-58
Mi.795-96
60 PLN
37597

1953święto 1 Maja, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

Fi.659-60
Mi.797-8
60 PLN
37598

1953 święto 1 Maja, seria z odmianami ząbkowań.

Fi.659-60
Mi.797-8
20 PLN
37599

1953 święto 1-go Maja, parka z numerem walca na dolnym marginesie.

Fi.660
30 PLN
37600

1953 VI Kolarski Wyścig Pokoju, seria.

Fi.661-3
Mi.799-801
60 PLN
37601

1953 Kolarski Wyścig Pokoju, seria kasowana z gumą (Fi.50.-).

Fi.661-63
Mi.799-801
30 PLN
37602

1953 komplet 4 karnetów - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU", znaczki ostemplowane w miastach, w których rozpoczynano etapy rozgrywane w Polsce: Warszawa, Łódź, STALINOGRÓD, Wrocław (Fi.200.-).

Fi.661-63
Mi.799-801
180 PLN
37603

1953 Kolarski Wyścig Pokoju, seria czysta (Fi.120.-).

Fi.661-63
Mi.799-801
90 PLN
37604

1953 karnet - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU", znaczki ostemplowane w Warszawie (Fi.50.-).

Fi.661-63
Mi.799-801 
40 PLN
37605

1953 Mistrzostwa Europy w boksie w Warszawie, seria.

Fi.664-6
Mi.802-4
60 PLN
37606

1953 karnet - "X MISTRZOSTWA EUROPY W BOKSIE WARSZAWA 17-24.5.1953" (Fi.50.-).

Fi.664-66
Mi.802-04
50 PLN
37607

1953 Mistrzostwa Europy w boksie w Warszawie, seria kasowana z pełną oryginalną gumą (Fi.45.-).

Fi.664-66
Mi.802-4
30 PLN
37608

1953 Mistrzostwa Europy w boksie w Warszawie, seria czysta (Fi.120.-).

Fi.664-66
Mi.802-4
90 PLN