The new auction will start soon

Auction 110. Government-in-Excile editions

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
34446

1941 uruchomienie polskiej poczty na emigracji, list do polskiego żołnierza internowanego w Szwajcarii nadany 15.12.41 w pierwszym dniu obiegu znaczków serii I wydania, będącym jednocześnie dniem rozpoczęcia działalności poczty polskiej na ew agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr. 1 na niszczycielu ORP "Piorun" znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, zalepka cenzury brytyjskiej "OPENED BY EXAMINER 795", stempel obozu internowania w Grossau, rzadki i dekoracyjny walor.

Fi.338A-E FDC
1 000 PLN
34447

1941 zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce - seria pierwszego wydania rządu na emigracji w czworoblokach, doskonały stan zachowania.

Fi.338A-H
Mi.360-7
200 PLN
34448

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce i Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, seria w czworoblokach.

Fi.338A-H
Mi.360-67
380 PLN
34449

1941 próbny kasownik Polskiej Marynarki Wojennej w dniu uruchomienia polskiej poczty na emigracji, list opłacony serią znaczków pierwszego wydania polskiego rządu na emigracji do Stanów Zjednoczonych, znaczki unieważnione próbnym stemplem agencji Polskiej Marynarki Wojennej znanym wyłącznie z użycia w pierwszym dniu uruchomienia poczty polskiej na emigracji 15.12.41. stempel w dużym formacie znany tylko z jednego dnia użycia, bardzo rzadki walor.

Fi.338A-H FDC
Mi.360-7
3 300 PLN
34450

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczki w doskonałym stanie.

Fi.338A-U
Mi.360-379A
360 PLN
34451

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczki w doskonałym stanie.

Fi.338A-U
Mi.360-379A
320 PLN
34452

1941 zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce, wojsko polskie w Wielkiej Brytanii, kompletna seria projektów fotograficznych, fotoopinia Walocha.

Fi.338AH P
8 000 PLN
34453

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce i Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, świetne graficznie staloryty, seria czysta w pięknym stanie zachowania (Fi.100.-).

Fi.A-H338
Mi.360-67
80 PLN
34454

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie (Fi.490.-).

Fi.A-U338
Mi.360-A379
440 PLN
34455

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, polecona karta pocztowa (opłata niezgodna z taryfą) nadana 15.XII.1942 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, fioletowy stempelek polecenia "AGENCJA", na froncie stempelek cenzury brytyjskiej P.161; bardzo dobry stan zachowania; sygnowano Lechosław Plewka.

Fi.D338, G338
Mi.363, 366
200 PLN
34456

1942 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria znaczków na liście poleconym nadanym 3.03.42 w agencji pokładowej nr. 12 Polskiej Marynarki Wojennej na niszczycielu ORP "Burza", list adresowany do polskiego żołnierza internowanego w Szwajcarii, zalepka i stempelek cenzury szwajcarskiej, kompletna pomarańczowa kartka przewodnia poczty internowanych.

Fi.338A-H
Mi.360-7
1 000 PLN
34457

1942 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria znaczków na liście poleconym nadanym 14.07.42 w agencji pokładowej nr. 12 Polskiej Marynarki Wojennej na niszczycielu ORP "Burza", list adresowany do polskiego żołnierza internowanego w Szwajcarii, zalepka i stempelek cenzury szwajcarskiej, zalepka brytyjskiej cenzury wojskowej, kompletna pomarańczowa kartka przewodnia poczty internowanych.

Fi.338A-H
Mi.360-7
1 000 PLN
34458

1942 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list adresowany na statek "Buenos Aires" na skrytkę pocztową w Londynie, nadany 8.VIII w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.12 na niszczycielu ORP "Burza", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, stempel cenzora okrętowego tzw. nagrobkowy (tombstone censor mark) z dopisaną datą 8.6.42; na froncie okrągła pieczęć "RECEIVED FROM H.M. SHIPS", a na odwrocie dwuwierszowy stempelek tej samej treści; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania - brak skrzydełka koperty służącego do jej zaklejania, niekiedy odrywanego ponieważ na jego wewnętrznej stronie podawano adres nadawcy; gwarancja Schmutz.

Fi.A, C338
Mi.360, 362
600 PLN
34459

1943 polskie siły zbrojne w walce z Niemcami, seria drugiego wydania.

Fi.338I-O
Mi.368-75
50 PLN
SOLD
34460

1943 polskie siły zbrojne w walce z Niemcami, seria drugiego wydania.

Fi.338I-O
Mi.368-75
45 PLN
34461

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami, seria w czworoblokach.

Fi.338I-O
Mi.368-75
300 PLN
34462

1943 polskie siły zbrojne w walce z Niemcami, kompletna seria projektów fotograficznych, fotoopinia Walocha.

Fi.338I-O P
8 000 PLN
34463

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami, świetne graficznie staloryty, seria czysta w pięknym stanie (Fi.70.-).

Fi.I-O338
Mi.368-75
80 PLN
34464

1943 arkusik nalepek propagandowych przedstawiających okręty brytyjskiej Royal Navy: lotniskowiec "Victorious", pancernik "Revenge", niszczyciel klasy "Tribal", krążownik "Renown" i pancernik "Rodney", pancernik Queen Elizabeth, ciężki krążownik Devonshire, pancernik "King George V"; skasowany 25.V na wycinku w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.1 na niszczycielu ORP "Piorun" metalowym datownikiem typu II, częściowo odciśnięty datownik POLSKA POCZTA POLOWA Nr.1 POLISH FIELD POST OFFICE No.1 z datą 31 V; niecodzienny i rzadki walor w dobrym stanie zachowania (nalepki kreślone, drobne przebarwień na końcach kilku ząbków).


400 PLN
34465

1943 kartka grzecznościowa z odbitką bardzo rzadkiego datownika Polskiej Marynarki Handlowej nr. 33 używanym przez parowiec SS "Kromań".


130 PLN
SOLD
34466

1944 seria drugiego wydania na liście poleconym z Poczty Polowej nr 127, stempel brytyjskiej cenzury wojskowej.

Fi.338I-O
Mi.368-75
250 PLN
34467

1944 zdobycie Monte Cassino, seria na podlepkach.

Fi.338P-T
Mi.376-9
120 PLN
34468

1944 zdobycie Monte Cassino, seria na liście poleconym z Polskiego Ministerstwa Przemysłu w Londynu do Nowego Jorku nadanym 27.7.44 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", stempel cenzury i odbiorczy, zagięte brzegi koperty.

Fi.338P-T
Mi.376-9
300 PLN
34469

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, czysta seria przedrukowa w pięknym stanie (Fi.280.-).

Fi.P-T338
Mi.376-79
240 PLN
34470

1945 znaczek wydania dobroczynnego na liście z Agencji Pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 25 do Londynu.

Fi.338U
Mi.379U
60 PLN
34471

1945 znaczek wydania dobroczynnego z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach warszawy, znaczek stemplowany kasownikiem z pierwszego dnia obiegu.

Fi.338U
Mi.A379
40 PLN
34472

1945 wydanie dobroczynne z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach warszawskich, projekt fotograficzny o rozmiarze większym od definitywnego znaczka, ukośne złamanie, fotoopinia Walocha.

Fi.338U P
1 200 PLN
34473

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, sześcioblok znaczków z idealnie odciśniętym 3.II kompletnym gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej nr.25 na okręcie podwodnym ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu, znaczki z pełną oryginalną gumą; luksusowy stan zachowania.

Fi.U338
Mi.A379
200 PLN
34474

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej nr.25 na okręcie podwodnym ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu.

Fi.U338
Mi.A379
80 PLN
34475

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, czyste bez podlepki (Fi.40.-).

Fi.U338
Mi.A379
30 PLN