The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 110. Plebiscites 1920-1922

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
34259

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół.

Fi.1
25 PLN
34260

1920 Górny Śląsk, wycinek ze stemplem Gleiwitz (Gliwice), stempel typ E1e.

Fi.1
30 PLN
34261

1920 Śląsk Cieszyński, kartka z Bielska do Austrii.

Fi.1, 2, Cp31
250 PLN
SOLD
34262

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe seria na wycinkach skasowana 20.2 w Bytomiu (Beuthen) w dniu wejścia do obiegu; bardzo dobry stan zachowania (Fi.121.-).

Fi.1-9
100 PLN
34263

1920 Śląsk Cieszyński, seria stemplowana na kopercie.

Fi.1-10
50 PLN
SOLD
34264

1920 Śląsk Cieszyński, seria z przedrukiem S.O. w I typie, czyste.

Fi.1-10I
50 PLN
34265

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, seria kasowana na wycinkach; na karcie albumowej.

Fi.1-14
250 PLN
34266

1920 Kwidzyn, stemplowana seria pierwszego wydania "mediolańskiego".

Fi.1-14
150 PLN
34267

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, seria czysta na pierwszej podlepce, część znaczków z marginesami, znaczek za 5 Mk w kolorze ultramarynowym (Fi.344.-).

Fi.1-14a
280 PLN
34268

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, parka z przesuniętym w dół nadrukiem.

Fi.2
25 PLN
34269

1920 Górny Śląsk, wycinek ze stemplem Ornontowitz (Ormontowice), stempel typ B, Gruber 50 EUR.

Fi.2
60 PLN
SOLD
34270

1920 Kwidzyn, kartka z Deutsch Eylau (Iława) do Niemiec.

Fi.2, 4
100 PLN
34271

1920 Górny Śląsk, list z Gross Strelitz (Strzelce Opolskie) do Niemiec, stempel typu Ec.

Fi.3
60 PLN
34272

1920 Górny Śląsk, wycinek ze stemplem Czerwionka, stempel typ C, Gruber 70 EUR.

Fi.3
70 PLN
34273

1920 Górny Śląsk, czworoblok ze stemplem Kattowitz (Katowice), stempel typ Ea, Gruber 60 EUR.

Fi.3
60 PLN
34274

1920 kartka z Bytomia do Niemiec, widokówka z Bytomia.

Fi.3, 4
30 PLN
34275

1920 Kwidzyn, parka znaczków za 20 Pfennigów.

Fi.4
20 PLN
34276

1920 Kwidzyn, kartka z Riesenburga (Prabuty) do Niemiec.

Fi.4
75 PLN
34277

1920 Śląsk Cieszyński, list z Bielska do Belgii, stempel cenzury, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.4
160 PLN
34278

1920 Górny Śląsk, list z Katowic do Niemiec.

Fi.4, 6
35 PLN
34279

1920 Kwidzyn, list ekspresowy z Marienburga (Malbork) do Niemiec.

Fi.4, 11
100 PLN
34280

1920 Olsztyn, znaczek I wydania w barwie ciemnobrązowo karminowej, gwarancja Schmutz.

Fi.4a
70 PLN
34281

1920 Olsztyn, tak zwany znaczek "zwycięstwa" o nakładzie 16.000 sztuk w pięknym stanie, mini fotoatest Gruber.

Fi.4bI
450 PLN
34282

1920 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania, wysłana 1.9 z Bytomia (Beuthen) - w wyniku plebiscytu przyznanego stronie niemieckiej - do Neustadt (Prudnik); karta pionowo zgięta.

Fi.5, Cp2
40 PLN
34283

1920 Śląsk Cieszyński, parka z podwójna perforacją pionową na prawym marginesie, na dolnym znaczki dodatkowe ząbkowanie jest w jeszcze w linii poprzedniego, na górnym już jest przesunięte, gwarancja Walisch.

Fi.5MK
150 PLN
34284

1920 Kwidzyn, parka z pustopolami na lewym marginesie.

Fi.5y
120 PLN
34285

1920 wydanie przedrukowe dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z ładnym abklaczem. Rzadkie w tym wydaniu.

Fi.6
250 PLN
34286

1920 Górny Śląsk, list bankowy z Katowic do Niemiec.

Fi.6
60 PLN
34287

1920 Górny Śląsk, wycinek z bardzo rzadkim stemplem Kreutzberg (Kluczbork), stempel typ E1c, Gruber 140 EUR.

Fi.6
150 PLN
34288

1920 Górny Śląsk, wycinek ze stemplem Beuthen (Bytom), stempel typ Hc, Gruber 100 EUR.

Fi.8
100 PLN
34289

1920 Kwidzyn, parka znaczków wydania mediolańskiego.

Fi.8y
150 PLN
34290

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka znaczków za 5 Mk. w kolorze czerwonopomarańczowym z międzypolami i pustopolami, piękny stan zachowania.

Fi.9a Pw 9a
Mi.9ZW
600 PLN
34291

1920 Górny Śląsk, wycinek ze stemplem Oppeln (Opole), stempel typ B3, Gruber 45 EUR.

Fi.10
45 PLN
34292

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 10/20 f. na białym papierze z abklatschem nadruku.

Fi.11
20 PLN
34293

1920 Kwidzyn, parka znaczków za 1 markę.

Fi.11
100 PLN
34294

1920 Olsztyn, list polecony z Jaohannmisburga (Pisz) do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.11
170 PLN
34295

1920 Górny Śląsk, wycinek ze stemplem Bobrek, stempel typ E.

Fi.11
30 PLN
34296

1920 Kwidzyn, parka makulaturowych znaczków pierwszego wydania bez perforacji pionowej miedzy znaczkami, gwarancja Mikulski, Zöbisch.

Fi.11MK
350 PLN
34297

1920 Górny Śląsk, parka znaczków z silnie przesuniętym nadrukiem, jeden znaczek z podlepką, niemiecka gwarancja.

Fi.11MK
35 PLN
34298

1920 Górny Śląsk, znaczek z nadrukiem typu IIa z pionową przywieszką, gwarancja Mikulski, fotoatest Gruber.

Fi.12aIIa
Mi.12aIIa ZW
3 000 PLN