The auction will end on 03.10.2022
The auction ends in:

Current auction Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
30725

1784 v.Lemberg - kompletny list z pełną treścią ze Lwowa do Pesztu datowany 13 grudnia, na froncie adnotacja "Par Caschau" (przez Koszyce), wysłany z austriackiej urzędu pocztowego, czytelny czarny odcisk stempla nadawczego "v.Lemberg" pismem gotyckim, list został opłacony przez nadawcę 3 krajcary (czerwona cyfra 3), papier ze znakiem wodnym, doskonale zachowana pieczęć lakowa z herbem nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.


3 600 PLN
Bid
30726

1787-94 Poczta Królewska Rzeczypospolitej, koszulka listu z Warszawy do Krakowa nadanego w Nadwornym J.K.M-ci Pocztamtcie Warszawskim; list oznaczono przepięknie odbitą pieczęcią nadawczą II typu inicjałowego (francuskiego) - litera W wiązana z dwóch liter V o wysokości ~11 mm, szerokości ~15 mm na górze i ~5 mm u podstawy; z Warszawy znane są trzy różne wzory, przy czym jest to jedyna taka pieczęć z ziem polskich bez obwódki; opłacony został "jako do Galicyi" 24 grosze polskie - odręczna adnotacja 24 czerwonym atramentem na froncie, obok inne adnotacje, na odwrocie pieczęć lakowa; korespondencja z obszaru Polski z XVIII wieku jest bardzo rzadko oferowana na rynku filatelistycznym; z kolekcji S.Rosińskiego.


2 800 PLN
Bid
30727

1787-94 Poczta Królewska Rzeczypospolitej, obwoluta listu z Warszawy adresowanego do hrabiego Mniszech we Lwowie; list oznaczono pieczęcią nadawczą II typu inicjałowego (francuskiego) - litera W wiązana z dwóch liter V, opłata 8 groszy polskich - odręczna adnotacja na froncie, na odwrocie pieczęć lakowa, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Z.Wiatrowski


700 PLN
Bid
30728

1791 kompletny list datowany 16.XI wysłany z Trybunału Apelacyjnego we Lwowie do Tarnowa, na papierze z godłem Królestwa Galicji i Lodomerii, dokument po łacinie podpisany "Josephus Comes Jaworski"; stempelek "K:K:GALIZI:APPELLATION", adnotacje pocztowe czerwonym atramentem, na odwrocie sucho tłoczona zalepka; podobny list znajduje się w kolekcji Alberto Macchi - włoskiego autora i reżysera teatralnego; bardzo rzadki dokument w doskonałym stanie zachowania.


400 PLN
Bid
30729

1791 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.


180 PLN
Bid
30730

1806 No.16 GRANDE ARMEE - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich - WKROCZENIE WOJSK FRANCUSKICH DO WARSZAWY, kompletny list z okresu I Wojny Polskiej, datowany 4.XII i opisany przez nadawcę listu (De La Capitale De La Pologne/ Varsovie La 4 Decembre 1806), wysłany ze zdobytej przez wojska napoleońskie zaledwie kilka dni wcześniej (27.XI) Warszawy do Sézanne, autorem listu jest Fouried Delacroix - oficer 3 kompanii 2 batalionu 85 pułku 3 korpusu marszałka Davout; na froncie czytelnie odbity kasownik nadawczy poczty polowej 3 Dywizji gen. Gudin.

Po rozbiciu armii pruskich w bitwach pod Jeną i Auerstädt (14.X.1806), Napoleon wydał rozkaz wkroczenia na ziemie polskie pozostające pod zaborami pruskim; w Wielkopolsce wybuchło kierowane przez gen. Dąbrowskiego; w tym samym czasie na teren zaboru pruskiego wkroczyły wojska rosyjskie zajmując na krótko Warszawę; Napoleon skierował tam korpusy marszałków Davout'a i Murat'a i 27.XI zajął Warszawę - 19.XII wjechał do niej uroczyście sam cesarz Napoleon; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


3 200 PLN
Bid
30731

1806 No.5 GRANDE ARMEE - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich - POWSTANIE WIELKOPOLSKIE, 3 Dywizja Piechoty gen.Legranda (w składzie 4 Korpusu marszałka Soulta), kompletny list z pełną treścią od dowódcy dywizji - generała Claude Legranda do marszałka Francji - François Joseph Lefebvrea w Berlinie, datowany 11 grudnia w Rogalinie pod Poznaniem (Rogalin sur Posen), na odwrocie bardzo dobrze zachowana służbowa pieczęć lakowa z postacią Marianny i napisem GENERAL DE DIVISION REP.FRAN.; przesyłka pochodzi z okresu Powstania Wielkopolskiego bezpośrednio poprzedzającego utworzenie Księstwa Warszawskiego; w dniu 3.XI.1806 roku na rozkaz Napoleona, w celu stworzenia oddziałów polskich, wjechał do Poznania gen. Jan Henryk Dąbrowski, wywołując manifestację patriotyczną i wzniecając powstanie, które objęło główne miasta Poznań, Kalisz i Konin; rozpoczęto mobilizację jednostek regularnych, które z marszu, u boku powstańców wyzwalały Wielkopolskę; wkrótce armia zorganizowana na wzór francuski liczyła ponad 23.000 żołnierzy; 27.XI. do Poznania przybył Cesarz Napoleon; w trakcie Kampanii Pomorskiej w 1807 roku, adresat oferowanego listu, marszałek Lefebvre, po pięciu miesiącach oblężenia zdobył Gdańsk, za co otrzymał od Cesarza tytuł księcia Gdańska; bardzo rzadko spotykana w polskich zbiorach korespondencja wysokich rangą dowódców napoleońskich; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja francuska J.Pothion.


4 000 PLN
Bid
30732

1806 obszar I Rzeczypospolitej - DORPAT, jednowierszowy w ramce stempel rosyjski z napisem łacińskim DORPAT (Dobin 40.2.07.0.01), czytelnie odciśnięty na kompletnym liście do Rygi; w 1582 po pokonaniu cara Iwana Groźnego miasto weszło w skład Rzeczypospolitej; król Stefan Batory nadał mu flagę w polskich barwach narodowych, od 1598 stolica województwa dorpackiego, w 1601 zdobyte przez Szwedów, w 1603 odzyskane; ponownie opanowany przez Szwecję w 1625 Dorpat już nie powrócił do Rzeczypospolitej; stemple nadawcze z przełomu XVIII i XIX wieku wprowadzone na obszarze zaboru rosyjskiego po rozbiorach i stosowane w okresie do końca wojen napoleońskich są bardzo rzadkie; walor w doskonałym stanie zachowania.


1 000 PLN
Bid
30733

1806 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.


120 PLN
Bid
30734

1806 No 19 GRANDE ARMEE - Wielka Armia Napoleońska, koperta francuskiego listu wojskowego nadanego 31.07.1806 z miejscowości Leitkirch (Niemcy) do Francji, na froncie odbity stempel "No 19. / GRANDE - ARMEE" w barwie czarnej używany do przesyłek pocztowych przez ruchomy urząd poczty polowej Wielkiej Armii przydzielony do 1. Dywizji Piechoty VI Korpusu. Taryfa pocztowa wynosiła 5 decime (50 centimes), którą uiścił odbiorca listu. Fotoatest Drzewiecki.


540 PLN
Bid
30735

1807 BLOKADA KONTYNENTALNA, kompletny list datowany 4 grudnia, wysłany z Londynu do Rygi, na froncie dopisek "p.Gothenburg" (przez Göteborg) i adnotacje dotyczące opłaty, na odwrocie okrągły czerwony stempelek angielski "FOREIGN 1807" z liczbą "76" w środku, rzadko odciskany na korespondencji zagranicznej wychodzącej z Londynu; list przesłany, a właściwie przemycony, z Anglii przez Szwecję do Rosji pomimo istniejącej blokady, dotarł do adresata już 2.I.1808; niezwykle ciekawy dokument w doskonałym stanie zachowania.

Dekret berliński wydany 21.XI.1806 przez Napoleona ogłaszał objęcie Anglii blokadą morską i zakazywał handlu i wymiany korespondencji z tym krajem, blokada oficjalnie objęła praktycznie cały kontynent, a po podpisaniu pokoju w Tylży 7.VII.1807 do blokady kontynentalnej przystąpiła Rosja.


2 400 PLN
Bid
30736

1807 No 48 GRANDE ARMEE - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, koperta francuskiego listu wojskowego nadanego z Malborka do miejscowości Chatellerault we Francji, na froncie unikalny stempel "No 48 PORT PAYE / GRANDE -ARMEE" w barwie czerwonej używany do opłaconych przez nadawcę przesyłek pocztowych przez pocztę polową Wielkiej Armii w kwietniu 1807, tylko w Malborku, do obsługi 3. Dywizji Kirasjerów (ciężkiej jazdy). Taryfa pocztowa 11 decime (110 centimes) - adnotacja na odwrocie koperty. Fotoatest Drzewiecki.


3 600 PLN
Bid
30737

1808 No 43 DÉBOURSÉ GRANDE ARMEE - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich - stacjonarny urząd pocztowy Wielkiej Armii działający na terenie Księstwa Warszawskiego, kompletny z pełną treścią list datowany 14 sierpnia wysłany z Francji do Warszawy, dwuwierszowy stempel nadawczy 73 COULOMMIERS, na odwrocie odciśnięty czerwonym tuszem nieznany z tego urzędu dwuwierszowy stempel odbiorczy specjalnego przeznaczenia, stosowany w rzadkich, określonych przepisami przypadkach - No 43 DÉB GRANDE ARMEE, na froncie odręczna adnotacja o wysokości porta (cyfra 8) - według niemieckiego podręcznika poświęconego historii poczty Wielkiej Armii (1995), stemple DÉBOURSÉ są znane zaledwie z kilku urzędów (z Księstwa dotąd z jednego - No 40) i wyceniane od 5 do 20 razy wyżej od stempli podstawowych GRANDE ARMEE!!!; według artykułu Z.Wiatrowskiego "Poczta Wielkiej Armii w XIX wieku (na obszarze dzisiejszych ziem polskich)" - "Filatelistyka" 4/2001: "Dla przekazywania informacji zorganizowano we francuskich oddziałach Wielkiej Armii pocztę z posuwającymi się wraz z nimi urzędami poczty polowej (od dywizji w górę) oraz stacjonarne urzędy pocztowe na zajętych obszarach. [...] Poczty stacjonarne były podzielone rewirami ze względu na dużą powierzchnię zajętych terenów. Te stacjonarne poczty z reguły były urządzane na utartych szlakach handlowych i pocztowych [...]" na głównej linii komunikacyjnej między Prusami Wschodnimi a Francją, na terenie Księstwa Warszawskiego działał urząd stacjonarny z numerem 43, który w tym okresie znajdował się w Płocku; bardzo dobry stan zachowania, wspaniały walor do zbioru poczt wojskowych - pierwszy raz na aukcji w Polsce; francuska gwarancja S.TESSEIRE.


36 000 PLN
Bid
30738

1810 kompletny składany list z Lwowa do Steyer.


120 PLN
Bid
30739

1810 Księstwo Warszawskie, obwoluta listu do Dyrekcji Poczty w Warszawie, rzadki stempel opłaty granicznej urzędu pocztowego w Międzyrzeczu na trasie Berlin - Warszawa, stempel użyty prawdopodobnie bez naliczania opłat pocztowych z racji korespondencji pomiędzy urzędami pocztowymi zwolnionymi z opłat pocztowych, na odwrocie przełamana pieczęć lakowa nadawcy z godłem i napisem "GENERAL POST AMT GA....", rzadkie użycie stempla już w 1810 roku, list napisano 7 grudnia 1810 roku, a z notatki wewnątrz listu rozpatrywano jego treść w Warszawie 17 grudnia 1810 roku.


4 400 PLN
Bid
30740

1812 kompletny składany list do Marienburga (Malbork).


80 PLN
Bid
30741

1812 kompletny składany list do Marienburga (Malbork).


80 PLN
Bid
30742

1814 kompletny składany list do Marienburga (Malbork).


80 PLN
Bid
30743

1817 kompletny składany list do Marienburga (Malbork).


80 PLN
Bid
30744

1820 około, PORTO PRENOTOWANE, list wysłany 20.11 z Trybunału Cywilnego I Instancji Woiewodztwa Mazowieckiego w Warszawie do Sądu Pokoju w Kutnie, przesyłka oznaczona stempelkiem zwalniającym korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA), ponieważ jednak korespondencja władz sądowych prowadzona w sprawach zainteresowanych stron nie była przez Pocztę uznawana za rządową i wymagała opłaty pocztowej gotówką, urzędnik pocztowy oznaczył opłatę "30" gr do pobrania od odbiorcy; czerwony dwuwierszowy (28x4,5 mm) stempel nadawczy WARSZAWA 20 NOVEMBRIS; na odwrocie adnotacja pocztowa i pieczęć nadawcy z godłem "KROLESTWO POLSKIE KOMISYA RZAD: SPRAWIEDLIWOSCI"; niecodzienny, rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

M.Czernik w Poczta Królestwa Polskiego w latach 1815-1851 podaje: "Każda usługa pocztowa musiała być opłacona przez usługodawcę, tzn. nadawcę, adresata, skarb państwa lub przez jednych i drugich. [...] Nawet zwolnienie z opłat pocztowych, zwane także przesyłaniem na koszt państwa, było traktowane jako dochód poczty opłacony w imieniu skarbu państwa przez kasę pocztową. [...] Tymczasem praktyka wyglądała inaczej, np. w sądach za korespondencję związaną z jakąś sprawą płacił przegrywający. Do chwili wydania wyroku korespondencja szła jakby na kredyt, a wynikłe stąd tzw. porto prenotowane egzekwowane było dopiero po zakończeniu sprawy. Osoby skazane były niejednokrotnie niewypłacalne, a sprawa likwidacji należności odwlekała się nieraz do śmierci dłużnika.".


800 PLN
Bid
30745

1821 kompletny prywatny list z pełną treścią datowany "5 augusta" wysłany z Tarnowa przez Przemyśl do Dubiecka, jednowierszowy w ramce stempel nadawczy VON TARNOW, na froncie wpisana czerwoną kredką cyfra 4, na odwrocie pieczęć lakowa; bardzo dobry stan zachowania.


600 PLN
Bid
30746

1822 List z Belgard (Białogard) do Cöslin (Koszalina). Ładnie odbity rzadki pierwszy prowizoryczny stempel jednowierszowy Białogardu, tzw. typ własny wg. Feusera (150 Euro).


200 PLN
Bid
30747

1823 koperta listu wysłanego z Wilna do Warszawy najpewniej do Marii Księżnej Druckiej-Lubeckiej Scypionowej żony Franciszka Ksawerego w tym czasie ministra skarbu Królestwa Polskiego, dwuwierszowy stempel nadawczy WILNA No 4. OKTOBRA 1823, dwuwierszowy stempel pocztamtu pogranicznego Królestwa Polskiego - ALEXOTA 17 OCTOB:, na froncie wpisano brązowym atramentem cyfrę "3", a niebieskim liczbę "30" (gr) - opłata za przesłanie listu na terenie Królestwa Polskiego, na odwrocie brązowym atramentem wpisana liczba "21." oznaczająca numer kolejny przesyłki na cedule; całość w doskonałym stanie zachowania.

Pograniczny urząd pocztowy w Aleksocie funkcjonował od 1819 do 1824 roku, był to - jak to określił M.Czernik - "urząd wędrujący", cytat z jego monografii Poczta Królestwa Polskiego w latach 1815-1851: "[...] wędrującym urzędem był urząd pograniczny funkcjonujący początkowo w miejscowości Preny [...]. Powstał on w 1816 r., na miejsce istniejącej poprzednio stacji pocztowej, w związku ze zmianą głównego kierunku traktu pocztowego do Petersburga. Dotychczas do stolicy Cesarstwa jeździło się przede wszystkim przez Grodno lub Białystok, jednak po utworzeniu Królestwa Polskiego postanowiono przenieść główny ruch pocztowy między Warszawą a Petersburgiem na Kowno. [...] Po wyprostowaniu traktu na odcinku między Mariampolem a Kownem Preny znalazły się na uboczu; tamtejszy urząd pocztowy pograniczny przeniesiono więc w 1817 r. do Kalinowa [...]. W 1819 r. dokonano następnego przeniesienia do Aleksoty (obecnie dzielnica Kowna), położonej na lewym brzegu Niemna na wprost dawnego Kowna. [...] W urzędzie pocztowym w Aleksocie dokonano w 1824 r. nadużyć, choć nie wiadomo jakiego rodzaju, w każdym bądź razie były one związane z bliskością granicy. Kiedy wieść o tym dotarła do cesarza, zażądał on cofnięcia w głąb kraju urzędów pocztowych leżących na granicy i oddania ich pod dokładniejszą kontrolę władz pocztowych. Z tego powodu przeniesiono w 1823 r. urząd pocztowy z Aleksoty do Wejwer.". Przesyłki ze stemplami pogranicznego urzędu pocztowego w Aleksocie są bardzo rzadko spotykane i znane zaledwie w kilku egzemplarzach.


4 000 PLN
Bid
30748

1824 około, list z Piotrkowa do miejscowości Brzóstowy z dokładnym podaniem trasy p(rzez) Radom Opatów, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy PIOTRKOW 25 IULII; niebieskim atramentem wpisana wysokość opłaty pocztowej 30; gwarancja Gryżewski; z kolekcji S.Rosińskiego.


160 PLN
Bid
30749

1824 koszulka listu wysłanego 6/8 z Brześcia do Włocławka, bardzo czytelnie odciśnięty czarny jednowierszowy stempel nadawczy (26x6,5 mm) typu IIA z dopisaną pełną datą w tym roczną "6/8 24"; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "WOIEWODZTWO MAZOWIECKIE OBWOD KUJAWSKI BURMISTRZ MIASTA BRZESCIA"; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.


200 PLN
Bid
30750

1827 obszar I Rzeczypospolitej - DUBNO - przez Włodzimierz i Lublin, XVIII-wieczny rosyjski jednowierszowy ramkowy stempel nadawczy Dubno "ДУБНО" (Dobin 15.02.) z dopisaną datą "d.31 Dekabr." (д.31 Декабр.) na kopercie z listem wewnątrz wysłanym z Dubna do Opatowa, na froncie koperty nadawca określił dokładną drogę pocztową przełyki "p.Włodzimierz Lublin w Opatowie w Brzozowie", na odwrocie złożone wyliczenia taryfy Poczty Rosyjskiej; w Lublinie urzędnik Poczty Królestwa Polskiego odcisnął na czerwono dwuwierszowy stempel nadawczy (28x5,5 mm) LUBLIN 15 JANR: i niebieskim atramentem wpisał wysokość opłaty "45"(gr), którą należało pobrać od adresata; na odwrocie idealnie zachowana pieczęć lakowa z herbem Łabędź pod koroną hrabiowską; rzadki przykład użycia stempla z XVIII wieku w okresie po wojnach napoleońskich, opisany i reprodukowany w monografii prof.Miksteina Pieczęcie pocztowe na Ziemiach Polskich w XVIII (1762-1800) str.114; walor w idealnym stanie zachowania; gwarancja Gryżewski.


2 800 PLN
Bid
30751

1827 kompletny list z pełną treścią wysłany 30 kwietnia z Kancelarii Prymasa Polski Wojciecha Skarszewskiego do Błonia podpisany "Adalbertus Archiepiscopus et Primas", czerwony dwuwierszowy (32x4,5 mm) stempel nadawczy WARSZAWA 30 APRILIS, papier z dekoracyjnymi znakami wodnymi, różnymi na każdej ze stron, przedstawiającymi bramę z dwoma wieżami na lewej i napis "PRZEPIOROW MG" na prawej; przesyłka oznaczona stempelkiem zwalniającym korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA), na odwrocie adnotacja pocztowa i pieczęć nadawcy z godłem "ADALBERTUS SKARSZEWSKI ARCIHP. PIS. VARS. PRIMAS. &tc;"; nadawca listu - pełnił w 1788 funkcję sekretarza Rady Nieustającej, był uczestnikiem Sejmu Czteroletniego, jednak sprzeciwił się Konstytucji 3 Maja, następnie konsyliarz konfederacji targowickiej, brał udział w sejmie rozbiorowym 1793 roku w Grodnie, gdzie agitował za ratyfikacją traktatów rozbiorowych; 22 VII 1793 podpisał traktat cesji Rzeczpospolitej ziem zagarniętych przez Rosję, a 25 IX ziem zagarniętych przez Prusy w II rozbiorze Polski; działał w Komisji Edukacji Narodowej; zwalniał z przysięgi na wierność Konstytucji 3 maja; w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej aresztowany i 11 IX 1794 skazany przez Sąd Kryminalny Wojskowy na karę śmierci, szubienicy uniknął dzięki interwencji nuncjusza; 11 VII 1824 został arcybiskupem metropolitą warszawskim i jednocześnie Prymasem Królestwa Polskiego; zmarł 12 VI 1824 zaledwie 42 dni po wysłaniu tego listu; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


500 PLN
Bid
30752

1829 list wysłany z miejscowości Sieraków do Gniezna, dwuwierszowy stempel nadawczy ZIRKE z datą 15/7, na odwrocie stempelek nadejścia; z kolekcji S.Rosińskiego.


50 PLN
Bid
30753

1829 obwoluta listu urzędowego ze Lwowa do Wiednia.


60 PLN
Bid
30754

1830 ŁĘCZYCA - datownik z polską nazwą miesiąca; koszulka listu z Łęczycy do Aleksandrowa wysłanego 1 maja, unikalny czarny jednowierszowy stempel nadawczy ŁĘCZYCA typu IIA (181a) z polską nazwą miesiąca w dacie (tu 1 MAII) dostawianej oddzielną pieczątką, znamy jeszcze dwa takie przypadki: ZAWICHOST z oddzielnie dostawianą datą i unikalny dwuwierszowy stempel LUBLIN typu IA; dodatkowo ozdobny stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Służba Cywil:Rząd: od Kom:Ob:Leczyc:" (Czernik typ IVB), a pod nim data "1/5 30" i podpis urzędnika, na odwrocie pieczęć nadawcy; rzadki walor w dobrym stanie zachowania (krawędzie punktowo sklejone); z kolekcji B.Grodzińskiego.


400 PLN
Bid
30755

1830 około, kompletny składany list z Sejn do Serej, stempel "INTERES RZĄDOWY" w ramce.


120 PLN
Bid
30756

1833 kompletny składany list z Wiednia do Lwowa, na odwrocie stempel odbiorczy Lwowa typ IA.


80 PLN
Bid
30757

1834 Pruska Poczta w Wolnym Mieście Krakowie, list do Paryża wysłany 15.V za pośrednictwem pruskiego urzędu pocztowego, dwuwierszowy stempel nadawczy "KRAKAU/15.MAI." (Feuser 250,- euro); niemiecki stempelek tranzytowy określające miejsce nadania listu "C.P.R.5." i francuski "PRUSSE PAR FORBACH", dodatkowo adnotacja "90" dotycząca wysokości porta, na odwrocie niebieski okrągły stempelek nadejścia odbiorczy "27/MAI/1834"; po lewej adnotacja ołówkiem Republique de Cracovie; dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 200 PLN
Bid
30758

1834 kompletny składany list z Wiednia do Lwowa, na odwrocie stempel odbiorczy Lwowa typ IA.


40 PLN
Bid
30759

1834 kompletny składany list ze Lwowa do Stanisławowa.


50 PLN
Bid
30760

1836 kompletny list z pełną treścią wysłany 11/8 z miejscowości Strzelce Krajeńskie do miejscowości Okonek (Ratzebuhr), czarny jednoobrączkowy stempel nadawczy FRIEDEBERG, na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy z herbem Strzelec i stempelek nadejścia z 14/8; bardzo dobry stan zachowania.


60 PLN
Bid
30761

1836 kompletny list z pełną treścią wysłany z Chojnic do miejscowości Okonek (Ratzebuhr), łukowy stempel nadawczy KONITZ z datą 12 9 odciśnięty w kolorze czarnym, na odwrocie stempelek nadejścia z 16/9; dobry stan zachowania.


100 PLN
Bid
30762

1836 kompletny list z pełną treścią datowany 12 Septembri wysłany ze Lwowa do Tarnowa, jednowierszowy stempel nadawczy LEMBERG, na odwrocie kompletna ładnie zachowana sucho tłoczona zalepka listowa; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
Bid
30763

1836 kompletny z pełną treścią list urzędowy wysłany 14 maja z Jarosławia do Przeworska, czarny obwódkowy owalny stempel nadawczy z ozdobnikami IAROSLAU; czerwoną kredką zaznaczono wagę przesyłki - jeden łut; papier ze znakiem wodnym - SCHONBERG KW; wewnątrz przesyłki dołączono recepis (Empfangs-Schein); na odwrocie zalepka nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.


300 PLN
Bid
30764

1837 Zagraniczny Urząd Pocztowy Królestwa Polskiego w Krakowie, koperta listu wysłanego 7/11 do miejscowości Wielka Wola, krakowski dwuobrączkowy stempel nadawczy typu IV użyty jako kasownik nadawczy, na kopercie różne adnotacje: "a 7.Novembr", "p.Radom/Opoczno", "38" i "10" (na odwrocie); list był zamknięty pieczęcią lakową z herbem Jelita; koperta rozcięta na bokach; według Bojanowicza: "[...] niewiele korespondencji przechodziło przez niego [urząd polski w Krakowie], dlatego dysponujemy bardzo ubogim materiałem z tego źródła"; w środku kompletny list do Rodziców, bite cztery strony drobnego, ale wyraźnego tekstu, wszystko w doskonałym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 200 PLN
Bid