The new auction will start soon

Auction 11. WW1 occupation postage

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3432

1915 wydanie dla terenów okupacji niemieckiej byłego królestwa polskiego, seria w pięknym stanie.

Fi.1-5
Mi.1-5 
210 PLN
SOLD
3433

1915, 11.XI Lublin, widokówka nadana w "K.u.K. Reservespital Nr. 1 der 4 Armee" za pośrednictwem urzędu etapowego.


Mi.25 
50 PLN
3434

1915 austriacka poczta polowa, list wartościowy do Warszawy nadany z Olkusza 7.XI.1915, na odwrocie znaczek za 12 hal. z nadrukiem i stemple odbiorcze.


220 PLN
3435

1915 list polecony z Tarnowa 20.VIII.15 do Brzozowa, stempel cenzury wojskowej w Tarnowie, na odwrocie stempel odbiorczy.


50 PLN
3436

1915 kartka z Warszawy 3.7.15 ze stemplem "Gławnaja Pol. Pocz. Kom. Warszawa" w języku rosyjskim, bardzo rzadkie.


500 PLN
SOLD
3437

1916 wydanie dla terenów okupacji niemieckiej wschodniej części byłego zaboru rosyjskiego, znaczki ciemnozielone z nadrukiem matowym, parka pozioma na liście z Libawy wysłanym 13.VIII.18 adresowanym do Lipska, cenzura w Królewcu, gwarancja Korszeń.

Fi.3b
Mi.3b 
250 PLN
3438

1916 opaska gazetowa Gazety Polskie nadana z austriackie poczty etapowej w Dąbrowie 21.IV.16 do Danii.

Fi.4
120 PLN
3439

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 3 Pf. z nadrukiem matowym gwarancja iz opisem Schmutz.

Fi.7c
Mi.7b 
40 PLN
SOLD
3440

1916 wydanie dla terenów okupacji niemieckiej wschodniej części byłego zaboru rosyjskiego , znaczek za 20 Pf. w kolorze ciemnobłękitnym gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.8c
Mi.8c 
25 PLN
3441

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 5 Pf. z nadrukiem matowym gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.8b
Mi.8b 
70 PLN
SOLD
3442

1916 wydanie dla terenów okupacji niemieckiej wschodniej części byłego zaboru rosyjskiego , znaczek za 1 Mk. z perforacją 26:17 otworów, gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.12a
Mi.12A 
250 PLN
3443

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 20 Pf. w kolorze fioletowoniebieskim gwarancja z opisem Krawczyk.

Fi.13d
Mi.13d 
100 PLN
3444

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 20 Pf. w kolorze fioletowoniebieskim gwarancja z opisem Hey BPP.

Fi.13d
Mi.13d 
170 PLN
SOLD
3445

1916, 22.III, list polecony z "C.K. Dyrekcji kolei państwowych we Lwowie" oddziału w Rawie Ruskiej do Krakowa. Na odwrocie stempel odbiorczy 23.III.


Mi.184 
150 PLN
3446

1917 list polecony z Białegostoku do Erfurtu, stempel cenzury, na odwrocie stempel odbiorczy Erfurt 26.4.17.

Fi.15a
80 PLN
SOLD
3447

1917, IV Lubartów, list polecony nadany w urzędzie etapowym, adresowany do Lwowa. Pieczęć formacyjna z godłem "K.K. LANDSTURM - ETAPPEN-BATAILLON Nr. 117". Narożnikowa nalepka polecenia. Bardzo ładna całość.

Fi.31
Mi.31 
300 PLN
3448

1917, 27.XI Lublin, list polecony z "Ekonomat der K.u.k. Etappenpost-n. Telegraphen Direktion LUBLIN" nadany w urzędzie etapowym, adresowany do Czech. Kasownik z wyróżnikiem "b". Nalepka polecenia z prawej strony nieząbkowana. Na odwrocie stempel odbiorczy: Cerekvice 14.V.

Fi.41
Mi.41 
150 PLN
3449

1917 seria wydania obiegowego austriackiej poczty polowej z podobizną cesarza Karola.

Fi.53-72
220 PLN
3450

1917, 27.XI Lublin, list polecony nadany w "K.u.K. ETAPPENPOST -u. TELEGRAPHENAMT", adresowany do Warszawy. Kasownik z wyróżnikiem "c", cenzura lubelska i adnotacje cenzora. Narożnikowa nalepka polecenia. Na odwrocie stempel odbiorczy: Warszawa 30.XI.

Fi.64
Mi.64 
150 PLN
3451

1917 austriacka koperta nadana z austriackiej poczty etapowej w Radomiu 17.XI.17 do Wiednia, nieznacznie przycięta góra koperty.


40 PLN
SOLD
3452

1918, 18.X, ekspresowy list polecony z Łodzi do Wiesbaden. Wspaniała wielokrotna frankatura, list opłacony 20 znaczkami 3-fenigowymi (14-blok i pasek pionowy 6 szt.), na odwrocie kasownik odbiorczy 21.X. Niezwykle dekoracyjna całość, gwarancja Schmutz.

Fi.7
350 PLN
3453

1918 przekaz paczkowy z Garwolina 23.7.18 Niemiec opłacony znaczkami wydania dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, widok obu stron przekazu.

Fi.15, 16b
120 PLN
3454

1918, 7.I telegram z Lublina do urzędu etapowego w Sandomierzu. Kasownik z wyróżnikiem "a". Pieczęć formacyjna z godłem "K u K Feldgendarmerieabtkdo". Bardzo dekoracyjny i nieczęsto spotykany walor

Fi.28
Mi.28 
200 PLN
3455

1918, 13.X, karta austriackiej poczty polowej z dodatkową frankaturą 2 hal., nadana w urzędzie etapowym Opatów (pisana cyrylicą), cenzura wiedeńska.

Fi.54, Cp3
70 PLN
3456

1918, 17.X, karta austriackiej poczty polowej z dodatkową frankaturą 3 hal, nadana w urzędzie etapowym Staszów, adresowana do Łucka, różne cenzury. Ładna całość.

Fi.55, Cp3
120 PLN
3457

1918, 2.V, list polecony (frankowany na odwrocie) nadany w urzędzie etapowym Lublin, adresowany do Krakowa. Kasownik z wyróżnikiem "g", nadawcza pieczęć nagłówkowa z godłem, adnotacje cenzora. Nalepka polecenia nieząbkowana na dole, na odwrocie stempel odbiorczy Kraków 3.V. Znaczki z niewielkimi uszkodzoniami. Bardzo dekoracyjny walor.

Fi.61
Mi.61 
350 PLN
3458

1918 znaczek z podobizną cesarza Karola za 4 kr. na wycinku z przekazu paczkowego nadanego z austriackiej poczty etapowej F436b 30.IX.18, bardzo rzadkie.

Fi.61, 71
300 PLN
3459

1918 list urzędowy nadany z Lwowa 15.10.18 do Rohatyn nie odebrany przez nadawcę i zwrócony, opłata znaczkami austriackimi i zwrot opłacony austriackimi znaczkami dopłaty, dekoracyjna frankatura, przycięta góra koperty.


170 PLN
SOLD
3460

1918, 19.IX urząd etapowy K.u.K. Cacak, adres paczkowy do Mielca. Opłacony znaczkami austriackiej poczty polowej. Na odwrocie austriacki znaczek porto użyty w Mielcu. Ciekawy walor.


Mi.69, 47 
400 PLN
3461

1918, 2.IX Szydłowiec, adres przesyłkowy do Końska. Kasownik urzędu etapowego z wyróżnikiem "a", na odwrocie prawidłowo użyty bośniacki (!) znaczek dopłaty, stemple odbiorcze Końsk 3.IX. Ciekawy walor.


Mi.65, 67, P16 
240 PLN
3462

1918, 5.IX, K.u.K. ETAPPENPOSTAMT GRANICA, adres przesyłkowy do Wierzbnika, kasownik z wyróżnikiem "a", na odwrocie rzadko spotykany - właściwie użyty - bośniacki znaczek porto, stemple odbiorcze Wierzbnik 7.IX..


Mi.68, P16 
600 PLN