The auction will end on 10.05.2021
The auction ends in:

Auction 11. Other

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5329

1982 Jan Paweł II, koperta FDC z okazji wizyty z Wielkiej Brytanii.


20 PLN
SOLD
5330

1988 Jan Paweł II, koperta FDC z okazji wizyty w Austrii.


10 PLN
5331

1988 Jan Paweł II, całostka okolicznościowa z okazji wizyty w Austrii.


15 PLN
5332

1988 Jan Paweł II, koperta z okazji wizyty w Austrii.


15 PLN
5333

1988 Jan Paweł II, całostka okolicznościowa z okazji wizyty w Austrii.


15 PLN
5334

1988 Jan Paweł II, całostka okolicznościowa z okazji wizyty w Austrii.


15 PLN
5335

1993 POLSKA '93 ŚWIATOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA - POZNAŃ 7-16.V, okolicznościowy "bloczek" przygotowany przez Watykan z okazji wystawy, bardzo piękny walor.


60 PLN
SOLD
5336

1997 zeszycik znaczkowy.

Fi.ZzL 20
30 PLN
SOLD
5337

1997 zeszycik znaczkowy.

Fi.ZzL 16
30 PLN
SOLD
5338

1997 zeszycik znaczkowy.

Fi.ZzL 15
25 PLN
SOLD
5339

1997 zeszycik znaczkowy.

Fi.ZzL 18
30 PLN
SOLD
5340

1997 zeszycik znaczkowy.

Fi.ZzL 17
25 PLN
SOLD
5341

1997 zeszycik znaczkowy.

Fi.ZzL 12
25 PLN
5342

2000 Jan Paweł II, koperta FDC z okazji wizyty w Australii.


15 PLN
5343

Karnet 10 widokówek z widokami Krakowa wydanych przez Spółdzielnię "Placówka" w Krakowie w nakładzie 7500 sztuk.


90 PLN
SOLD
5344

Karnet z 23 projektami znaczków wykonanych przez Czesława Słanię przedstawiających mistrzów boksu zawodowego.


250 PLN
5345

1997 zeszycik znaczkowy.

Fi.ZzL 19
25 PLN
SOLD