The auction will start on 18.06.2021

Auction 11. Other

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5289

1960 koperta okolicznościowa z okazji jubileuszowego zlotu ZHP w USA.


20 PLN
5290

1960 100-LAT POLSKIEGO ZNACZKA POCZTOWEGO, Wielkopolska Wystawa Filatelistyczna Poznań 6-13.XI, arkusik 4 winietek okolicznościowych.


40 PLN
5291

1963 zeszycik znaczkowy.

Fi.ZzL 3a
260 PLN
SOLD
5292

1963 list poczty harcerskiej ZHP w USA.


20 PLN
5293

1963 EUROPEJSKA WYSTAWA ZNACZKÓW SPORTOWYCH - Wrocław 2-14.X, arkusik nalepek okolicznościowych.


50 PLN
5294

1964 wystawa - 20 rocznica bitwy o Monte Cassino, dekoracyjna koperta ostemplowana 10.V w Londynie kasownikiem okolicznościowym.


30 PLN
5295

1964 wystawa - kultura polska w filatelistyce, ozdobna koperta ostemplowana 13.XI w Londynie kasownikiem okolicznościowym.


25 PLN
SOLD
5296

1965 polskie siły powietrzne w Bitwie o Anglię, dekoracyjna koperta z pamiątkową nalepką ostemplowana okolicznościowo 25.IX w Londynie.


30 PLN
SOLD
5297

1966 Tysiąclecie Państwa Polskiego, amerykński znaczek upamiętniający tę rocznicę, prawidłowo użyty na widokówce przesłanej pocztą lotniczą do Polski.


25 PLN
5298

1966 kartka ze zlotu Tysiąclecia ZHP w USA.


20 PLN
SOLD
5299

1966 wystawa - Tysiąclecie Polski Chrześcijańskiej, dekoracyjna koperta ostemplowana okolicznościowo 29.IV w Birmingham.


30 PLN
SOLD
5300

1966 karnet - Słania - okolicznościowy niebieski blok milenijny (staloryt) "Tysiąclecie Polski Chrześcijańskiej", skasowany okolicznościowo 29.IV w Birmingham.


350 PLN
5301

1966 karnet - Słania - okolicznościowy brązowy blok milenijny (staloryt) "Tysiąclecie Polski Chrześcijańskiej", skasowany okolicznościowo 21.V w Londynie.


350 PLN
5302

1966 wystawa - Tysiąclecie Polski Chrześcijańskiej, dekoracyjna koperta ostemplowana okolicznościowo 21.V w Londynie.


30 PLN
SOLD
5303

1966 Tysiąclecie Polski Chrześcijańskiej, dekoracyjna koperta ostemplowana okolicznościowo 12.V w Londynie.


30 PLN
5304

1966 Tysiąclecie Polski Chrześcijańskiej, koperta ostemplowana okolicznościowo 12.V w Londynie.


20 PLN
5305

1966 Tysiąclecie Polski Chrześcijańskiej, koperta ostemplowana okolicznościowo 29.V w Henley on Thames.


20 PLN
5306

1966 100-LECIE TOWARZYSTWA SPORTOWEGO "WISŁA" w KRAKOWIE (klubu piłkarskiego powstałego jako drugi w Polsce), arkusik okolicznościowych nalepek wydanych z okazji Pokazu Znaczka Sportowego PZF Kraków, perforacja wydrukowana.


60 PLN
5307

1967 lkoperta okolicznościowa z okazji Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego wydana i stemplowana w Stanach, znaczki o tematyce polonijnej i harcerskiej.


20 PLN
SOLD
5308

1967 kartka okolicznościowa ze zjazdu harcerskiego World Jamboree w USA.


20 PLN
SOLD
5309

1968 kartka okolicznościowa z okazji 50-tej rocznicy odzyskania niepodległości. Kartka wykonana z brzozowej kory.


20 PLN
SOLD
5310

1969 25 rocznica bitwy o Monte Cassino, dekoracyjna koperta skasowana okolicznościowo 16.V w Buenos Aires.


50 PLN
5311

1969 25 rocznica bitwy o Monte Cassino, dekoracyjna koperta skasowana okolicznościowo 16.V w Buenos Aires.


50 PLN
5312

1969 projekt bloczka w 25 rocznicę zdobycia Monte Cassino rytowany przez Czesława Słanię, rzadkie.


150 PLN
5313

1975 zeszycik znaczkowy 2x2223 + 2x2224 + 4x2233.

Fi.6f
35 PLN
SOLD
5314

1975 zeszycik znaczkowy 6x2314 + 6x2315.

Fi.ZzO 7h
25 PLN
SOLD
5315

1975 zeszycik znaczkowy 4x2216 + 4x2250.

Fi.ZzO 6e
45 PLN
SOLD
5316

1975 zeszycik znaczkowy 4x2320 + 4x2321.

Fi.ZzO 6j
35 PLN
SOLD
5317

1975 zeszycik znaczkowy 6x2216 + 6x2217.

Fi.ZzO 7c
30 PLN
SOLD
5318

1975 zeszycik znaczkowy 6x2216 + 6x2239.

Fi.ZzO 7d
30 PLN
SOLD
5319

1975 zeszycik znaczkowy 6x2246 + 6x2247.

Fi.ZzO 7e
35 PLN
SOLD
5320

1975 zeszycik znaczkowy 4x2272 + 4x2273.

Fi.ZzO 6i
45 PLN
SOLD
5321

1978 Jan Paweł II, koperta okolicznościowa z okazji wystawy filatelistycznej w Londynie.


15 PLN
5322

1978 Jan Paweł II, list okolicznościowy z Watykanu.


15 PLN
5323

1979 Jan Paweł II, koperta okolicznościowa z okazji wizyty w Polsce.


10 PLN
5324

1980 zeszycik znaczkowy.

Fi.ZzL 7b
210 PLN
SOLD
5325

1980 Jan Paweł II, koperta FDC z okazji wizyty we Francji.


10 PLN
5326

1980 Jan Paweł II, koperta FDC z okazji wizyty w Niemczech.


15 PLN
5327

1980 koperta okolicznościowa z okazji rocznicy wyzwolenia obozu koncentacyjnego w Dachau.


20 PLN
SOLD
5328

1980 Jan Paweł II, koperta okolicznościowa z okazji wizyty w Francji.


15 PLN