The auction will start on 14.04.2023

Auction 109. Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
22366

1914- klaser z kumulacją znaczków opłaty skarbowej, sądowej i stemplowej.


500 PLN
22367

1918 POLSKA POCZTA / KONIN - cyfry między gwiazdkami, rzadki jako kasowany znaczek urzędowy za 200 f. unieważniony prowizorycznym kasownikiem w Koninie, gwarancja Krawczyk.

Fi.U9
100 PLN
22368

1918 obszar byłego zaboru rosyjskiego po okupacji austro-węgierskiej - PIŃCZÓW, rzadki znaczek dopłaty Bośni i Hercegowiny za 50 h. użyty 14.II.19 w Pińczowie.


Mi.P12 
80 PLN
22369

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca (na 35 stronach) 144 projekty znaczków w kolorze czarnym i 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie, brakująca jak w większości katalogów strona 8; część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; katalog z drobnymi uszkodzeniami okładki w środku w dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
SOLD
22370

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - Katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca 148 projekty na 35 stronach, w tym 4 - na brakującej zwykle stronie 8 w kolorze niebieskim (kartka luźno włożona), 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie (dwie strony oddzielnie dołożone luzem); część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; kompletny katalog w dobrym stanie, typowe drobne uszkodzenia okładki.


1 900 PLN
22371

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - Katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca 144 projekty na 34 stronach, brak strony nr 8, jak w większości katalogów, 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie (dwie strony oddzielnie dołożone luzem); część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; kompletny katalog w bardzo dobrym stanie.


1 080 PLN
SOLD
22372

1918 projekty Józefa Toma zgłoszone na pierwszy konkurs z 1917 roku, odbitka arkusika czterech projektów w barwie fioletowej na papierze grubym gładzonym, rzadkie.


1 250 PLN
SOLD
22373

1918 projekty Józefa Toma zgłoszone na pierwszy konkurs z 1917 roku, odbitka arkusika czterech projektów w barwie brązowej na papierze grubym gładzonym, rzadkie.


1 250 PLN
SOLD
22374

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria kasowana (Fi.100.-), najdroższy znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
80 PLN
22375

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria pięknie kasowana i lokalnie ząbkowana w ŻYWCU, gwarancja Jaszczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
600 PLN
22376

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria czysta (Fi.130.-), najdroższy znaczek za 6 hal gwarancja; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.55-65
Mi.54-64
100 PLN
22377

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria stemplowana, znaczek za 6 hal. gwarancja Ways.

Fi.55-65
Mi.54-64
70 PLN
22378

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek ze spektakularną, powtarzalną tylko w części nakładu usterką w postaci plamy na literą Z w wyrazie POCZTA.

Fi.58
Mi.57
120 PLN
22379

1919 wydanie Komisji Rządzącej AMBULANS 365 ROZWADÓW - PRZEWORSK, znaczek za 6 h. czytelnie skasowany datownikiem ambulansowym - wzór charakterystyczny dla Dyrekcji Lwowskiej - do tej pory z tego okresu nieznany, gwarancja Krawczyk.

Fi.58
Mi.57
300 PLN
22380

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 6 h. z błędem "kolec na lewym skrzydle orła", sygnowany WP, oznaczony 58B1, gwarancja Schmutz.

Fi.58 B1
Mi.57
90 PLN
22381

1919 BOGUCHWAŁA - wydanie Komisji Rządzącej, 15 hal unieważniony idealnie odciśniętym stemplem prowizorycznym - jednoobrączkowym datownikiem, słabszy stan zachowania (niewielkie prześwitki).

Fi.60
Mi.59
60 PLN
22382

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Bielska wysłana 3.5.19 do Libiąża, dziurka po archiwizacji.

Fi.60
Mi.59
80 PLN
22383

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Rzeszowa wysłana 20.3.19 do Olkusza.

Fi.60
Mi.59
100 PLN
22384

1919 całostka z nadrukiem typ 25a z obiegu pocztowego z Bielska nadana 6.06.19 do Czechosłowacji.

Fi.60, Cp16Ix
100 PLN
22385

1919 ZNACZKI WYDANIA KOMISJI RZĄDZĄCEJ UŻYTE NA TERENIE BYŁEGO ZABORU ROSYJSKIEGO PO OKUPACJI AUSTRO-WĘGIERSKIEJ, 25 hal - frankatura wielokrotna, parka pozioma na prawidłowo opłaconym liście poleconym przesłanym 1.III miejscowo w Piotrkowie; znaczki unieważnione unarodowionym datownikiem austriackiej poczty polowej z wyróżnikiem "b"; okupacyjna nalepka polecenia; na odwrocie datownik odbiorczy z wyróżnikiem "e" z dnia 2.III; znaczki tego wydania przeznaczone były dla terenów byłego zaboru austriackiego, ich niefilatelistyczne użycie poza obszarem nominalnego zastosowania jest bardzo rzadko spotykane, unikalny walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.62
Mi.61
2 000 PLN
22386

1919 wydanie Komisji Rządzącej, bardzo rzadka niekatalogowana próba znaczka za 25 h. w kolorze jasnoszarym na białym gładkim sztywnym papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.62 P7z
Mi.61 
4 000 PLN
22387

1919 wydanie Komisji Likwidacyjnej, parka z wadliwym dziurkowaniem prywatnym.

Fi.65
80 PLN
22388

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok prób znaczków za 3 hal. w kolorze brązowawopurpurowym, gwarancja.

Fi.73 P2
Mi.65
360 PLN
22389

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk próby znaczka za 3 hal. w kolorze brązowopomarańczowym, rzadka jako gumowana (Fi.480.-), podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.73 P3 Dp
Mi.65 
400 PLN
22390

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta w czworoblokach, niektóre znaczki w marginesowych lub narożnych, rzadkie z tak wczesnego okresu.

Fi.73-84A
Mi.65-76
2 400 PLN
22391

1919 wydanie w walucie koronowej, nieząbkowana seria czysta (Fi.480.-); bardzo dobry stan zachowania.

Fi.73-84A
Mi.65-76
400 PLN
22392

1919 wydanie w walucie koronowej, kasowana seria cięta (Fi.150.-).

Fi.73-84A
Mi.65-76 
120 PLN
22393

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek bez perforacji pionowej na marginesie.

Fi.73B
25 PLN
22394

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka w kolorze brązowawopomarańczowym, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.73P3
Mi.65P
60 PLN
22395

1919 wydanie w walucie koronowej, arkuszowa niegumowana próba w barwie jasno brązowo pomarańczowej, gwarancja Schmutz.

Fi.73P7
70 PLN
22396

1919 wydanie w walucie koronowej, parka prób znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnoszarozielonym, gwarancja.

Fi.74 P3
Mi.66
160 PLN
22397

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnozielonym, gwarancja.

Fi.74 P4
Mi.66
80 PLN
22398

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok prób arkuszowych znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnozielonym, gwarancja.

Fi.74 P4
Mi.66 
160 PLN
22399

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok prób arkuszowych znaczka za 50 hal. w kolorze jasnoniebieskim.

Fi.74 P5
Mi.71 
220 PLN
22400

1919 wydanie w walucie koronowej, makulaturowy czworoblok z drukiem na zagiętym marginesie, po rozłożeniu zagięcia brak dużej części obrazków górnej parki znaczków.

Fi.74A MK
Mi.66
400 PLN
22401

1919 wydanie w walucie koronowej, arkuszowa próba znaczka, gwarancja.

Fi.74A P
60 PLN
22402

1919 kartka ze Lwowa do Świątnik Górnych, stempel cenzury wojskowej, widokówka Lwów, gwarancja Falkowski.

Fi.74B, 75B
80 PLN
22403

1919 wydanie w walucie koronowej, arkuszowa niegumowana próba w barwie ciemno szarozielonej, gwarancja Schmutz.

Fi.74P3
60 PLN
22404

1919 wydanie w walucie koronowej, niedokładnie skatalogowana próba znaczka za 10 hal. w kolorze brązowawopomarańczowym o podwójnym druku, rzadka jako gumowana (Fi.360.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.75 P10 Dp (75ADp)
Mi.67
280 PLN
22405

1919 przekaz paczkowy na formularzu austriackiej poczty polowej z Piotrkowa do Radomia nadany 20.5.19, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.75B, 80A
380 PLN