The auction will start on 14.04.2023

Auction 109. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
21666

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterka w postaci uszkodzonego prawego brzegu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2
Mi.2
50 PLN
21667

1918 seria pomnikowa, znaczek z przesuniętym w dół nadrukiem wychodzącym poza margines znaczka.

Fi.2
50 PLN
21668

1918 seria pomnikowa, znaczek wydania przedrukowego stemplowany grzecznościowo na kartce w pierwszym dniu obiegu 17.11.18.

Fi.2
100 PLN
21669

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5 fen./2 gr. z niekatalogowanym błędem na poz.15 "uszkodzone z", gwarancja.

Fi.2 B
30 PLN
21670

1918 seria pomnikowa, marginesowa parka znaczków za 5 f./2 gr., lewy z błędem na poz.52 "uszkodzona litera k" (inne błędy Fi.217,50), gwarancja.

Fi.2 B
120 PLN
21671

1918 seria pomnikowa, kartka wysłana 4.12.18 z Warszawy do Krakowa, ładny stan zachowania.

Fi.2, 3
Mi.2, 3
1 000 PLN
21672

1918 seria pomnikowa, frankatura dwukolorowa - 5 fen/2 gr + 10 fen/6 gr na widokówce wysłanej 13.12 z Warszawy do Krakowa, znaczki skasowane niemieckim datownikiem WARSCHAU z wyróżnikiem "**g", datownik odbiorczy dwujęzyczny okupacyjny KRAKAU KRAKÓW 1 z wyróżnikiem "1c" z 14 XII, przesyłka z wczesnego okresu po odzyskaniu niepodległości; dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.2, 3
500 PLN
21673

1918 seria pomnikowa, list z Warszawy prawidłowo opłacony nadany 5.12.18 do Zamościa.

Fi.2, 3
700 PLN
21674

1918 seria pomnikowa, dwa znaczki za 5 f./2 gr. i 10 fen./6 gr. na wycinku z przedrukowej karty pocztowej, drugi z błędem "uszkodzone P w Poczta", gwarancja.

Fi.2, 3 B4
40 PLN
21675

1918 seria pomnikowa, trzy pierwsze znaczki skasowane 16.1.1919 na karcie przedrukowej wydania warszawskiego datownikiem urzędu Warszawa 1 z wyróżnikiem "q"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2-4, Cp2I
40 PLN
21676

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana, gwarancja.

Fi.2-5
Mi.2-5
90 PLN
21677

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana.

Fi.2-5
Mi.2-5
30 PLN
21678

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana na miejscowo adresowanej kopercie z Warszawy.

Fi.2-5
Mi.2-5
160 PLN
21679

1918 seria pomnikowa, seria kasowana na wycinkach.

Fi.2-5
50 PLN
21680

1918 seria pomnikowa, cztery znaczki na kopercie skasowane 11.12 datownikiem LODZ z wyróżnikiem "**a"; dobry stan zachowania.

Fi.2-5
60 PLN
21681

1918 seria pomnikowa, znaczek w kolorze żółtobrązowym / żółtoszarym z poz. 36 z charakterystycznym odbiciem brzegu formy, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B
Mi.2 
70 PLN
21682

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B1
Mi.2
40 PLN
21683

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta".

Fi.2B1
Mi.2
40 PLN
21684

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "Poezta", lewy dolny znaczek z błędem "kropka w k", znaczek z błędem B1 opis i gwarancja Schmutz.

Fi.2B1, B3
Mi.2
100 PLN
21685

1918 seria pomnikowa, sześcioblok z końcowej fazy druku, środkowy lewy znaczek z błędem "uszkodzone litera N", dolny lewy znaczek z błędem "wyszczerbiona litera P w Poczta".

Fi.2B2, B4
Mi.2
120 PLN
21686

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "prawa cyfra 5 z kropką wewnątrz", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B5
Mi.2
70 PLN
21687

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", gwarancja Falkowski.

Fi.2B6
Mi.2
50 PLN
21688

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B6
Mi.2
100 PLN
21689

1918 seria pomnikowa, znaczek z niedodrukiem brzegowym prawej części znaczka podstawowego, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3
40 PLN
21690

1918 seria pomnikowa, znaczek z niedodrukiem brzegowym prawej części znaczka podstawowego, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3
50 PLN
21691

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem, nominał na dole znaczka.

Fi.3
Mi.3
70 PLN
21692

1918 seria pomnikowa, znaczek stemplowany kasownikiem z Pabianic.

Fi.3
Mi.3
50 PLN
21693

1918 seria pomnikowa, pasek znaczków z rzadkim w tym wydaniu abklaczem.

Fi.3
Mi.3
100 PLN
21694

1918 seria pomnikowa, parka znaczków z dolnym marginesem z przesuniętym nadrukiem w poziomie wychodzącym poza obrys znaczka.

Fi.3
Mi.3
65 PLN
21695

1918 seria pomnikowa, dwunasto blok z rzadko spotykanym na tym wydaniu abklaczem nadruku.

Fi.3
Mi.3
360 PLN
21696

1918 seria pomnikowa, pozioma trójka z przesuniętą perforacją pionową na krawędź rysunku znaczka.

Fi.3
Mi.3
60 PLN
21697

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z błędem na poz.20 "kropka między nóżkami litery k", gwarancja i opis.

Fi.3 B3
40 PLN
21698

1918 list firmowy z Warszawy nadany 14.01.19 do Zawiercia, mieszana frankatura znaczków dwóch wydań prowizorycznych, bardzo ładny stan zachowania.

Fi.3, 11II
Mi.3, 9II
1 200 PLN
21699

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3
40 PLN
21700

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta".

Fi.3B1
Mi.3
40 PLN
21701

1918 seria pomnikowa, lewy znaczek z błędem "Poezta".

Fi.3B1
Mi.3
80 PLN
21702

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B1
Mi.3 
40 PLN
21703

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", górne znaczki podlepka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
70 PLN
21704

1918 seria pomnikowa, sześcioblok na wycinku z listu, górny lewy znaczek z błędem "Poezta", prawy środkowy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", dolny prawy znaczek z błędem "I zamiast prawej cyfry 1".

Fi.3B1, B7, B8
Mi.3
120 PLN
21705

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "uszkodzona prawa częśc litery N", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B2
Mi.3
60 PLN