The auction will start on 14.04.2023

Auction 109. Postage dues

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
28584

1919 porto lokalne BOBOWA, przekaz pieniężny z Jasła do Bobowej, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 13 z Bobowej.

Fi.13 Pd1
400 PLN
28585

1919 porto lokalne BOBOWA, przekaz pieniężny z Brzozowa do Bobowej, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 15 z Bobowej.

Fi.15 Pd11
450 PLN
28586

1919 porto lokalne BOROWA, przekaz pieniężny z Kolbuszowej do Borowej, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 18 z Borowej.

Fi.18 Pd4
500 PLN
28587

1919 porto lokalne BORYSŁAW, przekaz paczkowy z Warszawy do Borysławia, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 19 z Borysławia.

Fi.19 Pd2
200 PLN
28588

1919 porto lokalne BORYSŁAW, przekaz paczkowy z Warszawy do Borysławia, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 19 z Borysławia.

Fi.19 Pd2
200 PLN
28589

1919 porto lokalne BORYSŁAW, awizo przekazu paczkowego z Warszawy do Borysławia, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 19 z Borysławia.

Fi.19 Pd3, Pd6
250 PLN
28590

1919 porto lokalne BORZĘCIN, miejscowy przekaz pieniężny z Borzęcina, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem "PORTO*Nº" typ 20 z Borzęcina.

Fi.20 Pd5
500 PLN
28591

1919 porto lokalne BORZĘCIN, przekaz pieniężny z Zamościa do Borzęcina, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem "PORTO*Nº" typ 20 z Borzęcina.

Fi.20 Pd6
500 PLN
28592

1919 porto lokalne BRZEŹNICA, przekaz pieniężny z Frysztatu do Brzeźnicy, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 21 z Brzeźnicy.

Fi.21 Pd4, Pd6
600 PLN
28593

1919 porto lokalne BRZEŻANY, awizo przekazu paczkowego z Warszawy do Brzeżan, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 22 z Brzeżan.

Fi.22 Pd1
300 PLN
28594

1919 porto lokalne BRZEŻANY, przekaz paczkowy z Łodzi do Brzeżan, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 22 z Brzeżan.

Fi.22 Pd1
200 PLN
28595

1919 porto lokalne BRZEŻANY, przekaz paczkowy z Lwowa do Brzeżan, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 22 z Brzeżan.

Fi.22 Pd1
200 PLN
28596

1919 porto lokalne BRZEŻANY, przekaz paczkowy z Warszawy do Brzeżan, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 22 z Brzeżan.

Fi.22 Pd1
200 PLN
28597

1919 porto lokalne CIESZYN 1, znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem typ 25 gwarancja Falkowski.

Fi.25 Pd3, 5, 6
60 PLN
28598

1919 lokalne prowizoria dopłat, CIESZYN 2 (typ 30) - nadruki czarne stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem orzełka i napisu PORTO skasowane 24.V na kopercie w urzędzie Kraków 1.

Fi.30, 73-80B
100 PLN
28599

1919 porto lokalne KRAKÓW 1, miejscowy list z Krakowa opłacony przez odbiorcę w podwójnej wysokości znaczkiem opłaty z lokalnym nadrukiem porta typ 61 z Krakowa.

Fi.61 Pd8
150 PLN
28600

1919 porto lokalne KRAKÓW 1, miejscowy list z Krakowa opłacony przez adresata w podwójnej wysokości na odwrocie znaczkiem opłaty z nadrukiem lokalnym "Porto" z Krakowa 1 typ 61.

Fi.61 Pd8
200 PLN
28601

1919 porto lokalne Kraków 1, front listu sądowego do Krakowa opłaconego przez adresata znaczkiem opłaty z lokalnym nadrukiem porta typ 62 w barwie czerwonej z Krakowa.

Fi.62 Pd27
70 PLN
28602

1919 przekaz pieniężny z Kalwarii Zebrzydowskiej do Krakowa, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem "PORTO" z Krakowa 1.

Fi.62 Pd28
350 PLN
28603

1919 porto lokalne Kraków 14 (Podgórze), znaczki stemplowane grzecznościowo z lokalnym stemplem porta typ 67.

Fi.67 Pd
80 PLN
28604

1919 lokalne prowizoria dopłat, KRAKÓW 14 (POGDÓRZE) (typ 67) - nadruki czarne stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 7.VII na kopercie (znaczki kasowane Fi.120.-).

Fi.67, 73-80B
100 PLN
28605

1919 porto lokalne LEŻAJSK, przekaz pieniężny z Jarosławia do Leżajska, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 72 z Leżajska.

Fi.72 Pd7
250 PLN
28606

1919 porto lokalne LEŻAJSK, przekaz pieniężny z Rudnika do Leżajska, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 73 z Leżajska.

Fi.73 Pd19
400 PLN
28607

1919 porto lokalne LISKO, przekaz paczkowy z Jarosławia do Liska, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 76 z Liska, brak znaczków na froncie przekazu.

Fi.76 Pd4
100 PLN
28608

1919 porto lokalne LISKO, przekaz pieniężny z Przemyśla do Liska, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 76 z Liska.

Fi.76 Pd5
300 PLN
28609

1919 porto lokalne LWÓW 1, miejscowa kartka ze Lwowa, kartka nie przyjęta przez adresata i zwrócona do nadawcy, opłatę doręczeniową pobrano znaczkiem z lokalnym nadrukiem Porto typ 81 z Lwowa, stempel cenzury wojskowej ze Lwowa.

Fi.81 Pd17
500 PLN
28610

1919 porto lokalne LWÓW 1, miejscowa kartka ze Lwowa, nie opłacona przez nadawcę, opłatę w podwójnej wysokości usiłowano pobrać od adresata znaczkami opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 82, ostatecznie kartki nie doręczono ze względu nie nie przyjecie tej opłaty przez adresata, stempel cenzury wojskowej ze Lwowa.

Fi.82 Pd26, Pd37
500 PLN
28611

1919 porto lokalne ŁODYGOWICE, przekaz pieniężny z Krakowa do Łodygowic, na odwrocie znaczek opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 84 z Łodygowic.

Fi.84 Pd6
500 PLN
28612

1919 porto lokalne ŁODYGOWICE, przekaz pieniężny z Tarnowa do Łodygowic, na odwrocie znaczek opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 85 z Łodygowic.

Fi.85 Pd10
550 PLN
28613

1919 porto lokalne ŁODYGOWICE, przekaz pieniężny z Wadowic do Łodygowic, na odwrocie znaczek opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 85 z Łodygowic.

Fi.85 Pd12
650 PLN
28614

1919 porto lokalne MIĘDZYRZECZE GÓRNE, znaczek opłatny na wycinku przekazu pieniężnego z rzadkim nadrukiem lokalnym "PORTO" typ 91, gwarancja.

Fi.91 Pd5
70 PLN
28615

1919 porto lokalne MILÓWKA, przekaz pieniężny z Krakowa do Milówki, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 92 z Milówki.

Fi.92 Pd3, Pd5
450 PLN
SOLD
28616

1919 porto lokalne MILÓWKA, przekaz pieniężny z Starego Sącza do Milówki, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 92 z Milówki.

Fi.92 Pd4
500 PLN
28617

1919 porto lokalne MILÓWKA, przekaz pieniężny z Krakowa do Milówki, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 92 z Milówki.

Fi.92 Pd4
450 PLN
28618

1919 porto lokalne RAJCZA, przekaz pieniężny z Krasnegostawu do Rajczy, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 115 z Rajczy.

Fi.115 Pd2
500 PLN
28619

1919 porto lokalne RAJCZA, przekaz pieniężny z Lwowa do Rajczy, na odwrocie znaczki opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 115 z Rajczy.

Fi.115 Pd5
700 PLN
28620

1919 porto lokalne RAJCZA, przekaz pieniężny z Cieszyna do Rajczy, na odwrocie znaczek opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 115 z Rajczy.

Fi.115 Pd5
700 PLN
28621

1919 porto lokalne RUDNIK, przekaz pieniężny z Tarnobrzegu do Rudnika, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 117 z Rudnika.

Fi.117 Pd4
300 PLN
28622

1919 porto lokalne SANOK, przekaz paczkowy z Warszawy do Sanoka, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 125 z Sanoka.

Fi.125 Pd22
300 PLN
28623

1919 porto lokalne SANOK, awizo przekazu paczkowego z Krakowa do Sanoka, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem Porto typ 125 z Sanoka.

Fi.125 Pd23
200 PLN