The new auction will start soon

Auction 109. Official stamps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
28556

1898 austriacki sądowy znaczek doręczeniowy (I wydanie) za 17½ Kr. w kolorze niebieskofioletowym o ząbkowaniu ZL 10½ na kompletnym dowodzie doręczenia (Mi.100 euro, Fi.250.-) wysłanym z Sądu Powiatowego w miejscowości Uście Putilla do Jabłonicy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.Ib
Mi.1bA
180 PLN
28557

1899 austriacki sądowy znaczek doręczeniowy (I wydanie) za 17½ Kr. w kolorze niebieskim o ząbkowaniu ZL 12½ na kompletnym dowodzie doręczenia (Mi.100 euro, Fi.220.-) wysłanym z Sądu Powiatowego w Przemyślu do miejscowości Rokszyca; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.Iax
Mi.1aB
140 PLN
28558

1902 austriacki sądowy znaczek doręczeniowy (II wydanie) za 34 h. ząbkowaniu ZL 12½:10½ na kompletnym dowodzie doręczenia (Mi.100 euro, Fi.250.-) wysłanym 19 lutego z Sądu Powiatowego w miejscowości Szczerzec do Falkenstein; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.IIay
Mi.2C
150 PLN
28559

1913 austriacki sądowy znaczek doręczeniowy (III wydanie) za 10 Kr. w kolorze ciemnoniebieskim na kompletnym dowodzie doręczenia wysłanym 25.VII z Sądu Powiatowego w Sanoku do Tarnowa; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.IIIc
Mi.3C
80 PLN
28560

1920 znaczek z przesuniętą perforacją wchodzącą na obrazek znaczka.

Fi.U1
20 PLN
28561

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
120 PLN
28562

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
200 PLN
28563

1920 cyfry między gwiazdkami - I wydanie, czysta seria znaczków urzędowych (Fi.75.-).

Fi.U1-11
60 PLN
28564

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
45 PLN
28565

1920 seria znaczków urzędowych w poziomych parkach.

Fi.U1-11
90 PLN
28566

1920 parka znaczków urzędowych, prawy znaczek z drukiem na zmarszczonym papierze.

Fi.U2
40 PLN
28567

1920 znaczek z drukiem na pomarszczonym papierze.

Fi.U4MK
50 PLN
28568

1920 cięta, marginesowa próba z rysunkiem i barwą definitywną, gwarancja Schmutz, Walocha.

Fi.U4P
95 PLN
SOLD
28569

1920 cyfry między gwiazdkami - II wydanie znaczków urzędowych na cienkim papierze, seria czysta.

Fi.U12-16
50 PLN
28570

1933 godło państwa na ośmiokątnej tarczy, brzegowa próba znaczka na papierze niegumowanym, gwarancja Walocha.

Fi.U21IP
100 PLN
28571

1934 Sądowe znaczki doręczeniowe za 80 gr na pozwie apelacyjnym skasowane 5.1 w Sądzie Grodzkim w Tarnowie, dodatkowo znaczki za 50 gr i 1 zł opłaty sądowej (revenue); dokument w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.6
120 PLN
28572

1945 znaczek z silnie przesuniętą perforacja wchodzącą na obrazek znaczka.

Fi.U21
15 PLN
28573

1945 Godło państwa w ośmiokątnej ramce, skatalogowane ostatnio próby znaczków urzędowych: na listy ZWYKŁE i na listy POLECONE, na papierze drzewnym w kolorze jasnobrązowym, na jednej podlepce z oryginalną gumą, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.U21I P7, U22I P4
1 600 PLN
28574

1945 znaczek urzędowy bez obrazka znaczka! a wyłącznie z abklaczem obrazu znaczka na stronie gumowanej, osobliwe.

Fi.U21MK
400 PLN
28575

1945 znaczek z abklaczem.

Fi.U22
25 PLN
28576

1945 parka znaczków rozdzielona międzypolem.

Fi.U22
30 PLN
28577

1945 Godło Państwa, nieząbkowany znaczek na przesyłki urzędowe "POLECONA" - I wydanie z małym numerem kontrolnym, z bardzo silną drugostronną przebitką druku (abklatsch), czyste; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.U22I nz
80 PLN
28578

1946 REFERENDUM LUDOWE 1946 – sfałszowane przez władze komunistyczne w Polsce referendum z 30.VI - 3xTAK, Godło Państwa, wydanie z małym numerem kontrolnym z międzypolem, list wysłany 2.IX z Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego do Sądu Grodzkiego w Turku, koperta opatrzona pieczęcią OKRĘGOWA KOMISJA GŁOSOWANIA LUDOWEGO Nr.12 OKRĘG WOJ.POZNAŃSKIEGO; bardzo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.U21I
Mi.D21
200 PLN
28579

1950 Godło Państwa, znaczek na urzędowy list zwykły z błędem "zabarwiony narożnik", gwarancja Krawczyk.

Fi.U21III B
Mi.D25 
30 PLN
28580

1950 godło państwa na ośmiokątnej tarczy, parka znaczków z silnym abklaczem.

Fi.U22
65 PLN
28581

1953 Godło Państwa, wydanie bez numeru kontrolnego, zawiadomienie sądowe za zwrotnym poświadczeniem odbioru wysłane 24.1 z Sądu Powiatowego w Białej Podlaskiej do miejscowości Sarnaki, przesyłki nie doręczono i zwrócono do nadawcy; kompletna przesyłka do tej pory nieotwarta!!! rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.U21III
Mi.U25
80 PLN
28582

1954 Godło państwa, seria znaczków w czworoblokach, dodatkowo odmiana ząbkowania znaczka poleconego 12¼:12½, czyste.

Fi.U23-24
Mi.D27A, 28A, C
180 PLN
28583

1954 Godło państwa, seria znaczków z odmianą ząbkowania znaczka poleconego 12¼:12½, czyste.

Fi.U23-24
Mi.D27A, 28A, C
50 PLN