The new auction will start soon

Auction 109. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
28113

2011 100. rocznica urodzin Stefana Kisielewskiego, znaczki z bloku i nowodruku bloku.

Fi.4377, 4377ND
30 PLN
28114

1990 Siedleckie przewartościowania, wycinek listu z Garwolina nadanego 24.08.90, znaczki ze stemplem nowej wartości "100 zł" w ramce.

Fi.2151 Pw2
320 PLN
28115

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
160 PLN
28116

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery znaczki za 350 zł./15 zł. z nadrukiem odwróconym, każdy nadruk położony na innej wysokości, znaczek po lewej ma także lekki nadruk podwójny - taki wariant nie jest katalogowany, gwarancja Schmutz,.

Fi.3105 Npo, No
Mi.3253
300 PLN
28117

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, marginesowy czworoblok - dwa górne znaczki z przesuniętym na skos nadrukiem 350 zł./15 zł.; jeden dolny całkowicie bez nadruku, a drugi z fragmentem nasuniętych z boku kreseczek - wspaniały dowód dlaczego parki - znaczek z nadrukiem i bez nadruku są tak rzadkie; gwarancja i opis (Mk) Schmutz.

Fi.3105+3015
Mi.3253+3168 
1 000 PLN
28118

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie i rośliny lecznicze, po trzy znaczki za 350 zł./15 zł. i za 700/60 zł., nadruki podwójne, odwrócone i przesunięte, pełen zestaw podstawowych błędów na obiegówkach, gwarancja.

Fi.3105, 3121 Np, No, MK
Mi.3253, 3269
200 PLN
28119

1990 rocznik kopert FDC (bez bl.141(97); Fi.88.-).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
40 PLN
28120

1990 rocznik znaczków czystych (Fi.78,70).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
60 PLN
28121

1990-1991 TOM XVIII JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 188 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

Fi.3105-3212
Mi.3253-3360
125 PLN
28122

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja.

Fi.3105MK
Mi.3253
80 PLN
28123

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.3105No
Mi.3253K
120 PLN
28124

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.3105No
Mi.3253K
80 PLN
28125

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z podwójnym nadrukiem, gwarancja Jendroszek.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
70 PLN
28126

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem podwójnym, gwarancja.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
70 PLN
28127

1990 wydanie przedrukowe, marginesowy pasek z nadrukiem podwójnym, jednym "suchym" bez nałożenia farby.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
50 PLN
28128

1990 wydanie przedrukowe, parka znaczków z niekatalogowanym nadrukiem podwójnym, jednym normalnym i drugim suchym bez nałożenia farby, gwarancja Rybleweski.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
220 PLN
28129

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z niekatalogowanym nadrukiem podwójnym, jednym normalnym i drugim suchym bez nałożenia farby, gwarancja Rybleweski.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
100 PLN
28130

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem potrójnym, gwarancja.

Fi.3105Npo
Mi.3253
300 PLN
28131

1990 50. rocznica bitwy o Narwik, znaczek z błędem "uszkodzony obrys jeziora".

Fi.3119B2
Mi.3267
30 PLN
28132

1990 50. rocznica bitwy o Narwik, prawy znaczek z błędem "uszkodzony obrys jeziora".

Fi.3119B2
Mi.3267
40 PLN
28133

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. ze znacznie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Falkowski.

Fi.3121
Mi.3269 
120 PLN
28134

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
200 PLN
28135

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, trzy znaczki za 700 zł./60 zł. z różnego rodzaju nadrukiem podwójnym, gwarancja Schmutz,.

Fi.3121 Np
Mi.3269
180 PLN
28136

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
200 PLN
28137

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3121MK
Mi.3269
40 PLN
28138

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z przesuniętym nadrukiem.

Fi.3121MK
Mi.3269
25 PLN
28139

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.3121No
Mi.3269K
70 PLN
28140

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym, gwarancja.

Fi.3121Np
Mi.3269DD
45 PLN
28141

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków z pustopolami u dołu, czyste.

Fi.3124-25
Mi.3273-74
150 PLN
SOLD
28142

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków: na papierze żółtawobiałym grubym gładkim o ząbkowaniu 11½:11¾ i na papierze białym średnim gładkim o ząbkowaniu 14:14¼; czyste.

Fi.3124-25 x, y
Mi.3273-74 A, C
30 PLN
28143

1990 Ślimaki i małże, znaczek A na papierze żółtawobiałym grubym gładkim o ząbkowaniu 11½:11¾ z błędem "ścięty wierzchołek litery A nominału, uszkodzone litery W, A, W w STAWOWA, zniekształcona liczba 90"; czyste, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.3124xB
Mi.3273A
60 PLN
28144

1990 Ślimaki i małże, znaczek A na papierze żółtawobiałym grubym gładkim o ząbkowaniu 11½:11¾ z błędem "uszkodzone litery: A i K w POLSKA"; czyste, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.3124xB
Mi.3273A
60 PLN
28145

1990 Poczet królów i książąt polskich - Bolesław III Krzywousty i Władysław III Wygnaniec, marginesowa seria znaczków czystych niedopuszczonych do obiegu (Fi.1100.-), piękny stan zachowania.

Fi.XXIX-XXX
Mi.VII-VIII
1 100 PLN
28146

1990 Poczet królów i książąt polskich - Władysław III Wygnaniec, znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu (Fi.550.-).

Fi.XXX
Mi.VIII
500 PLN
28147

1990 Poczet królów i książąt polskich, czworoblok niedopuszczonych do obiegu znaczków za 50 zł. (Fi.2200.-), z numerem kolejnym arkusza na marginesie.

Fi.XXX
Mi.VIII 
2 400 PLN
28148

1991 rocznik kopert FDC (Fi.126,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
80 PLN
28149

1991 rocznik znaczków czystych (Fi.109,90).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
80 PLN
28150

1991 arcydzieła ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, znaczek z silnie przesuniętą w poziomie perforacją wchodzącą obrazek sąsiedniego znaczka.Do tej pory niekatalogowane.

Fi.3159 MK
Mi.3320
400 PLN
28151

1991 poczet królów polskich - wydanie przedrukowe, znaczek z lekko przesuniętym nadrukiem w prawą stronę.

Fi.3168
Mi.3316
20 PLN
28152

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół. Rzadkie w tym wydaniu.

Fi.3168
Mi.3316 
60 PLN