The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 109. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
24860

1914 kartka z Niemiec do obozu jenieckiego dla Niemców umiejscowionego kopalni w Mysłowicach, rzadki stempel cenzury obozu "C.R.I.".


120 PLN
24861

1939 karta pocztowa wysłana 29.XII z Warszawy do Naczelnego Dowództwa Niemieckich Sił Zbrojnych (OKW) w Berlinie do wydziału d/s jeńców, w sprawie poszukiwania syna - żołnierza polskiego; na odwrocie dodatkowy stempelek niemieckiej firmy w Warszawie "AUSKUNFTZENTRALE BURHARDT & OHRT"; rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.7
200 PLN
24862

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Selypi, karta pocztowa!!! ze stempelkiem obozowym "SELYPI LENGYEL TISZTI GYUJTOTABOR PARANCSNOKSAG" wysłana 25.X z obozu do Kielc, przesyłka oznaczona stempelkami i dopiskiem "BELLIGERANT INTERNEE", a także "Ellenorizve !"; korespondencja na kartach z wydrukowanym znakiem opłaty była dozwolona tylko do grudnia 1939, potem odbywała się wyłącznie na specjalnych formularzach; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


120 PLN
24863

1939 Internowanie w Szwajcarii, widokówka wydana nakładem wydawnictwa Eredi Finzi z Lugano z francuskim napisem "Hommage de la Maison Eredi Finzi, Lugano, aux Soldats polonais internes en Suisse" (W hołdzie żołnierzom Polskim internowanym w Szwajcarii, Dom Wydawniczy Eredi Finzi, Lugano); niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.


30 PLN
24864

1939 Dulag VIF - Köln (Kolonia), obóz przejściowy dla jeńców wojennych przekształcony w międzyczasie na Stalag VIF i przeniesiony do Bochol - Münster; listownik obozowy datowany 18.XI wysłany 8.XII z obozu do miejscowości Pięczkowo; stempelek cenzora nr.2; przesyłki z dulagów należą do najrzadszych walorów działu poczt jenieckich ze względu na bardzo krótki (kilka miesięcy) okres ich funkcjonowania; całość w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


1 000 PLN
24865

1939 Oflag XIA, prowizoryczny formularz datowany 13.X, wysłany 21.10 z obozu do Krakowa, stempelek cenzora nr.1 z parafką; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


100 PLN
24866

1939 Stalag IA, karta pocztowa oznaczona stempelkiem "Kriegsgefangenenpost." wysłana z pośrednictwa pocztowego "Bärwalde über Königsberg (Pr.) 5" do znanego filatelisty Jana Kołpaka właściciela firmy Dom Rolniczy w Mińsku Mazowieckim, niemy datownik nadawczy z datą 4.11, stempelek cenzora obozowego nr.5 i odciśnięty drugi datownik z nie całkowicie wypiłowanymi napisami z dnia 5.12; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

We wrześniu 1939 w obozie nie było pomieszczeń mieszkalnych ani baraków, a jeńcy, którzy mieszkali w wojskowych namiotach, sami go budowali; część z nich pracowała w okolicznych gminach i powiatach głównie w rolnictwie.


150 PLN
24867

1939 Stalag IID - Stargard im Pommern (Stargard Szczeciński), formularz przeznaczony dla obozów przejściowych tzw.Dulagów (Durchsganglager) zawiadamiająca rodzinę o osadzeniu w obozie, datowany 9.XI, wysłany 11.11 z obozu do miejscowości Borowa; dwuobrączkowy datownik bez nazwy miejscowości - stosowany wcześniej w Dulagu L, pieczęć służbowa komendantury obozu; całość w dobrym stanie zachowania (karta pionowo złamana).
Na obszar niemieckiego II Okręgu Wojskowego jeńców kierowano z obozów zbiorczych (Sammellager) organizowanych na obszarach operacyjnych, tam formowano transporty, które kierowano do obozów przejściowych (Durchsganglager) na obszarze Rzeszy, m.in. do Dulagu L w Stargardzie, który przekształcono 20.X na Stalag IID.


300 PLN
24868

1939 listownik z Oflagu IXB wysłany 14.12.39 do Makowa Podhalańskiego, stempelek cenzora obozowego z nr. 2, całość w dobrym stanie zachowania.


100 PLN
24869

1939 Dulag Radom obóz przejściowy dla polskich żołnierzy pocztówka na formularzu Polskiego czerwonego Krzyża z zawiadomieniem o miejscu przebywania jeńca wojennego.


250 PLN
24870

1939 Kartka wysłana z Oflagu XIB Brunschweig przez jeńca wojennego do żony poprzez PCK Hrubieszów. Bardzo ciekawy obieg kartki gdyż trafiła do Moskwy. Bardzo ciekawy walor z bogato udokumentowanym obiegiem pocztowym


275 PLN
24871

1940 Internowanie w Szwajcarii - karta reklamowa ofrankowana znaczkiem wydania dla internowanych Polaków, dodatkowo szwajcarski znaczek skasowany 7.XII.41 stemplem okolicznościowym w Zurichu.

Fi.1
80 PLN
24872

1940 Poczta Polowa dla internowanych w Szwajcarii -żołnierz siedzący pod drzewem, czysty znaczek za (20 rp).

Fi.1
70 PLN
24873

1940 znaczki wydania dla Polaków internowanych w Szwajcarii.

Fi.1, 2
90 PLN
SOLD
24874

1940 Poczta Polowa dla internowanych w Szwajcarii Polaków, kasowany znaczek za (20 rp).

Fi.2
100 PLN
24875

1940 kartka od internowanego w Szwajcarii z obozu w Brugg do Niemiec.

Fi.Fp2
500 PLN
24876

1940 formularz pocztowy dla Polaków internowanych w Szwajcarii.

Fi.Fp4
80 PLN
24877

1940 FORTY KOWIEŃSKIE - najmniejszy obóz internowania na Litwie, formularz Litewskiego Czerwonego Krzyża wysłany 10.III z obozu do Sosnowca, korespondencja przesyłana na formularzach z pieczęcią Litewskiego Czerwonego Krzyża zwolniona była od opłaty pocztowej, datownik nadawczy "KAUNAS centr. Nr5", odręczny znak cenzury litewskiej "14", stempelek cenzury niemieckiej z Królewca; przesyłki z internowania na Litwie ze względu na niewielką liczbę internowanych Polaków, należą obecnie do bardzo rzadkich - w Fortach Kowieńskich przetrzymywano zaledwie 329 osób; ładna całość w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.


1 200 PLN
24878

1940 Rudnia Poczajewska - sowiecki obóz dla polskich jeńców, wykorzystywanych przez GUSZOSDOR-u (Zarząd Głównych Dróg Bitych NKWD) jako tania siła robocza, m.in. przy budowie Drogi Zachodnioukraińskiej nr.1 Nowogród Wołyński-Korzec-Równo-Dubno-Brody-Lwów; ponieważ jeńcy polscy zatrudnieni na budowach NKWD mieli prawo pisania listów, stąd wiadomo, że w niektórych miejscowościach m.in. w Rudni Poczajewskiej znajdowała się grupa obozowa; oferowana przesyłka z obozu - być może jedyna znana - datowana 27.V, została wysłana z Kijowa do Zalesia Górnego, stempelek cenzury Wehrmachtu; całość w idealnym stanie zachowania; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


700 PLN
24879

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Puspoknadasdon, formularz wysłany 3.VIII z obozu do Rymanowa, pieczęć komendantury obozu, stempelki: ELLENORIZVE i cenzury; doskonały stan zachowania; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


150 PLN
24880

1940 Oflag IXB - ręcznie wykonany formularz, wszystkie napisy i liniatura sporządzone ołówkiem!!! karta datowana 5.3, wysłana 19.3 z obozu do Warszawy, niemy datownik nadawczy, stempelek cenzora obozowego nr.3; dodatkowo zwraca uwagę stempel w ramce "Leitpunkt: Warschau 2", niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.


200 PLN
24881

1940 Brody-Zamek - sowiecki obóz dla polskich żołnierzy zagarniętych w wyniku zdradzieckiej napaści 17.IX.1939, jeńcy pod nadzorem NKWD budowali drogi, m.in. strategiczną Nowogród Wołyński - Lwów, karta pocztowa wysłana 3.IX z obozu do Lublina, okrągły stempelek cenzury niemieckiej; bardzo dobry stan zachowania.


250 PLN
24882

1940 Oflag XIIA - prowizoryczny formularz wysłany 13.4 z Sosnowca do obozu, stempelek cenzora obozowego; bardzo dobry stan zachowania.


40 PLN
24883

1940 Oflag XIIIA - część na odpowiedź podwójnego listownika wczesnego typu przeznaczonego dla stalagów, wysłanego 21.XII z Paryża do obozu, stempelek cenzora obozowego D7 z dopisaną datą "21 Janv"; bardzo dobry stan zachowania.


80 PLN
24884

1940 Oflag IIB - zaświadczenie o osadzeniu w obozie ppor. marynarki Stanisława Janusza Rowińskiego biorącego udział w obronie wybrzeża polskiego w 1939 roku, stempel komendantury; nietypowy rzadko spotykany walor.


200 PLN
24885

1940 Stalag VIJ - karta pocztowa do obozu wysłana 26.XII ze Lwowa, znak opłaty unieważniony sowieckim stemplem mechanicznym, efektowny stempelek cenzora obozowego nr.8 z wizerunkiem kotwicy; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta); reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.

1941 Stalag VIIIB - karta pocztowa do obozu wysłana 27.2 z miejscowości Łanowce (ЛАНОВЦЫ) znajdującej się na obszarach anektowanych przez ZSRR i włączonych do Ukrainy, stempelek cenzora obozowego nr.2; bardzo dobry stan zachowania; karta wystawowa z eksponatu J.Falkowskiego.


400 PLN
24886

1940 Oflag XVIIIA - zdjęcie w formie pocztówki na odwrocie podpis "Ołtarz w kaplicy Wielki Piątek 1940r." i stempelek cenzora obozowego nr.3; dobry stan zachowania.


100 PLN
24887

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Nagykanizsa, widokówka wysłana 10.VI z obozu do Poznania; stempelek zwalniający przesyłkę od opłaty pocztowej "Internalt harcok egyen ugyeben, DIJMENTES. Belligerante internee", pieczęć komendantury obozu; stempelki cenzury; doskonały stan zachowania.


100 PLN
24888

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Kapuvar, formularz o sygnaturze "616/1940" datowany 24.III wysłany 27.III do Warszawy; węgierski stempelek informacyjny; bardzo dobry stan zachowania.


50 PLN
24889

1940 Oflag XIIA - karta wysłana 30.7 z obozu do Sosnowca, zwraca uwagę charakterystyczny niemy datownik z nie do końca usuniętymi napisami, stempelek cenzora obozowego; ślady archiwizacji.


30 PLN
24890

1940 Stalag VIIB - PRZESYŁKA NIEREGULAMINOWA - karta pocztowa (całostka) do obozu wysłana 21.3 z Bydgoszczy (Bromberg), stempelek cenzora obozowego nr.4 z parafką; korespondencja z jeńcami dozwolona była wyłącznie na specjalnych formularzach, inne przesyłki dopuszczano tylko wyjątkowo; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
24891

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, karta pocztowa z obozu wysłana 26.III do Krakowa; stempelek cenzury rumuńskiej, bardzo dobry stan zachowania; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


200 PLN
24892

1940 Stalag IIIA - karta z obozu wysłana 10.6 do Warszawy, pieczęć komendantury obozu, stempelek cenzora obozowego nr.14; na odwrocie rzadko spotykany stempelek informacyjny "Pakete dauerhaft verpacken, da sonst aus/ dem Transportweg Verlustgefahr./ Mitteilungen in Paketen verboten" dotyczący opakowań paczek i zakazu przesyłania prasy.


150 PLN
24893

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Nagycenk, formularz wysłany 14.II przez polskiego komendanta obozu kapitana Józefa Dąbrowskiego do Amerykańskiej Komisji Pomocy Polakom w Budapeszcie; pieczęć komendantury obozu z godłem i stempelek "Belligerant"; z treści można wywnioskować, że w tym czasie w obozie przebywało 593 polskich żołnierzy; bardzo dobry stan zachowania (ślady archiwizacji).


250 PLN
24894

1940-42 Oflag XIIA - zestaw 12 przesyłek: kart, kart z wydrukowanym na odwrocie tekstem, listowników; każda całość z innym stempelkiem cenzury w tym kilka bez numeru cenzora (1, 3, 4, 5, VII, 7, 8); wszystkie walory w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
24895

1940 Oflag IIB Arnswalde, WYSTAWA PRAC OBOZOWYCH 3-5.XII.40 K(oło)P(lastyków)" - katalog wystawy zorganizowanej staraniem obozowego Koła Plastyków, na ostatniej stronie regulamin konkursu na najlepszy drzeworyt, unikalny dokument w dobrym stanie zachowania;

na karcie albumowej.


1 200 PLN
24896

1940 Oflag XIA, przesyłka z wydrukowanym regulaminem dotyczącym wysyłki paczek, stempelek cenzora nr.5 z jego parafką; rzadki walor w doskonałym stanie zachowania;

na karcie albumowej.


200 PLN
24897

1940 Oflag XA - PRZESYŁKA NIEREGULAMINOWA, koperta do obozu wysłana 12.4 z Częstochowy, ładnie odciśnięty stempelek cenzora nr.11; do czerwca 1940 tolerowano korespondencję na rożnych rodzajach kart pocztowych i kopert, po tym terminie jeńcy dostawali specjalne karty pocztowe, na których wydrukowana była w języku polskim informacja, że korespondencja z domu może być przekazywana tylko na jednolitych formularzach wydawanych przez władze obozowe.


100 PLN
24898

1940 Oflag XIA, listownik wysłany 26.6 z obozu do Będzina, ładnie odciśnięty niecodzienny stempelek cenzury obozowej nr.12 - z wizerunkiem świni, dodatkowo odciśnięty wewnątrz; zwraca uwagę zaadaptowanie formularza oflagu IXB poprzez ostemplowanie starej nazwy; bardzo dobry stan zachowania; temat - FAUNA.


100 PLN
24899

1940 Oflag XIA, prowizoryczny formularz datowany 27.II, wysłany 7.3 z obozu do Będzina, okrągła pieczęć komendantury obozu; stempelek cenzora z parafką; rzadki walor w bardzo doskonałym stanie zachowania.


100 PLN