The auction will start on 14.04.2023

Auction 109. Post offices abroad 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
23539

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria na wycinkach z czytelnie odbitymi kasownikami, wysoko wyceniana (Fi.6160.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.1-12
5 000 PLN
23540

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, wysoko wyceniana seria (Fi.b.podl.7700.-, podl.4000.-), z nikłymi śladami po podlepkach, niektóre bez lub z prawie niewidocznymi; bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz, Gryżewski, Mikulski, Kalinowski, wszystkie wyższe wartości po trzy gwarancje.

Fi.1-12
3 800 PLN
23541

1919 Konstantynopol, seria znaczków wydania dla polskieko konsulatu w Konstantynopolu z nadrukiem "LEVANT" w ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.1-12
5 200 PLN
23542

1919 Odessa, seria znaczków wydania dla polskiego konsulatu w Odessie z nadrukiem "ODESA" w kolorze czarnym w ładnym stanie, gwarancja Gryżewski.

Fi.1a-5a
16 000 PLN
23543

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczki czyste: marginesowy za 10 f. (Fi.2500.-), za 20 f. na papierze żeberkowanym poziomo (Fi.2700.-), oba sygnowane ZAF Katowice i J, gwarancja Mikstein oraz za 1 mk. (Fi.2500.-), gwarancja Schmutz.

Fi.1ax, 2ay, 5ax
Mi.1, 2, 5
7 000 PLN
23544

1919 Odessa, polskie znaczki opłaty z nadrukiem "ODESA", niskie nakłady odpowiednio; 598, 601 i 706 sztuk, bardzo ładny stan, gwarancja i oznaczenie.

Fi.1ax, 2ay, 5ax
3 600 PLN
23545

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie - CZERWONY NADRUK, znaczki za 10 i 50 fen. z typograficznym nadrukiem ODESA w kolorze czerwonym - to rzadkie odmiany wydrukowane w ilości po 50 szt. (Fi.60000.-); przeważająca większość nakładu ma nadruk w kolorze czarnym, znaczki mają całą prawdziwą i nienaruszoną gumę, bez podlepek ani ich śladów; jedynie na dolnym marginesie są lekkie zmatowienia po podlepkach i tylko dzięki posiadaniu marginesów znaczki zachowały się w tak pięknym stanie, to jedne z najrzadszych walorów polskiej filatelistyki; sygnowane J, A.Eger Częstochowa - ta firma sprzedała większą część nakładu, W.R(achmanow), sygnatura ołówkiem i fotoatest S.Kronenberg.

Fi.1bx, 4bx
Mi.1b, 4b
56 000 PLN
23546

1919 Konstantynopol, polska całostka z nadrukiem poczty w Konstantynopolu, plamki wokół znaku opłaty, gwarancja.

Fi.Cp1
1 500 PLN
23547

1919 Konstantynopol, całostka z nadrukiem "LEVANT" dla korespondencji wysłanej przez polski konsulat w Konstantynopolu, gwarancja Berbeka.

Fi.Cp1
1 000 PLN
SOLD
23548

1920 Port Gdańsk, wydanie krakowskie - kompletny pocztowy adres przesyłowy z nadrukiem typu 20 na paczkę przesłaną z USA do miejscowości Wielogóra poczta Jedlińsk; pieczęć o nagłówku "Z Ameryki przez Gdańsk Nr." Polskiego Urzędu Ekspedycji Pocztowej Gdańsk-Nowy Port z dopisaną wysokością opłaty pocztowej pobieranej od adresata; dodatkowy stempelek "Wolne od cła"; okrągła pieczątka Urzędu Celnego w Aleksandrowie, a na odwrocie, co rzadkie, pocztowa tzw. "KARTKA należytościowa" z kasownikiem Aleksandrów z 27.XI i znaczki opłaty wydania koronowego użyte jako dopłaty!!! skasowane 3.XII w Jedlińsku stemplem prowizorycznym - unarodowionym datownikiem austro-węgierskiej poczty polowej; dekoracyjny walor stanowiący kombinację bardzo rzadkich elementów polskiej filatelistyki; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; na karcie wystawowej z opisem; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Ca2, 83B
3 600 PLN
23549

1921 Konstantynopol, seria znaczków z nadrukiem nie wprowadzonych do obiegu.

Fi.26-32
300 PLN
23550

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", niekatalogowana próba znaczka za 2 mk. w kolorze czerwonym z nadrukiem "LEVANT" w kolorze niebieskim na białym gładkim papierze o grubości 0,090 mm; katalogowane są próby z nadrukiem w kolorze czarnym na średnim i grubym papierze (Fi.po 1500.-); egzemplarz w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.27 P(3)
2 000 PLN
23551

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", czworoblok prób znaczka za 2 mk. w kolorze czerwonym z nadrukiem "LEVANT" w kolorze czarnym, na białym gładkim papierze o grubości 0,115 mm, odmiana z mapą geodezyjną na odwrocie ostatnio została katalogowana bez nadania oddzielnego numeru, poza małą plamką z maszyny w pięknym stanie zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.27 P2(a)
7 000 PLN
23552

1925-1938 PORT GDAŃSK - komplet wydań polskiej poczty w Gdańsku (Fi. 2934,50; Mi.1403,50 euro), w tym dwa najrzadsze znaczki za 1 zł: rzadsza odmiana z poziomym nadrukiem PORT GDAŃSK na papierze (v) - prążkowanie pionowe 13 prążków/2 cm. (Fi.1500.-) i z pionowym nadrukiem PORT GDAŃSK (Fi.500.-); dobry stan zachowania wszystkie znaczki przedrukowe gwarancja: Krawczyk, Falkowski, Łaszkiewicz, Landre, Schmutz.

Fi.1-35
Mi.1-37
2 200 PLN
23553

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 5 gr + 10 gr (dwa typy nadruku) - frankatura dwukolorowa, list wysłany 2.V.30 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Bydgoszczy; znaczki unieważniono datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T." z wyróżnikiem "s"; czarny stempelek polecenia z automatycznym numeratorem i niespotykanym oznaczeniem "I" pod literą R - według Morawskiego stosowany wyłącznie do listów zleceniowych; na odwrocie dodatkowo odciśnięty datownik "POLSKI URZĄD P.-T. No1" z wyróżnikiem "d" i stemple odbiorcze Bydgoszczy; walor ogólnie w dobrym stanie zachowania (koperta uzupełniana, jeden znaczek uszkodzony); gwarancja Krawczyk.

Fi.12, 13
Mi.15, 16 
250 PLN
23554

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, czworobloki znaczków przedrukowane rzadką I formą, bardzo poszukiwane w Niemczech (Fi.2400.-), gwarancja 5 gr. (drogi) Schmutz, 10 gr. (tańszy) Kalinowski.

Fi.12-13aIx
2 000 PLN
23555

1926 Port Gdańsk, trzy próby arkuszowe wykonane na arkuszach nieperforowanych i niegumowanych, gwarancja Kalinowski.

Fi.12-14x nz
3 000 PLN
23556

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna bardzo poszukiwana i drożejąca ostatnio seria (Fi.1150.-, Mi.550 euro), bardzo ładny stan, gwarancja Ways (1), (2).

Fi.12a-14a
Mi.12-14
1 100 PLN
23557

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.140 euro, Fi.345.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.12a-14a
Mi.12-14 
300 PLN
23558

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem 15 gr - frankatura mieszana, list polecony ofrankowany parką poziomą, lewy znaczek z błędami: na znaczku podstawowym "owalne uszkodzenie prawego dolnego narożnika obejmujące ramkę, dół liter KA w POLSKA i kreskowane tło" oraz nadruku "wyszczerbione litery R w PORT i A w GDAŃSK"; wysłany 18.VI z Polskiego Urzędu Gdańsk 3 do Tczewa; znaczki unieważnione rzadkim kasownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No3" z wyróżnikiem "e"; czerwony stempelek polecenia z wyróżnikiem "b", kasownik odbiorczy na odwrocie, przesyłka minimalnie - o 1 gr (dopuszczalnie) przefrankowana; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.14a, 3
Mi.14, 3 
2 000 PLN
23559

1926 Port Gdańsk, czworoblok znaczka z nadrukiem drugiej formy, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.14aIIx
1 000 PLN
23560

1926 Potr Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim; unikalny sześcioblok wzorów kreślony brunatnym ołówkiem z dużym fragmentem okrągłej pieczęci akceptującej "MINISTERSTWO SKARBU - PAŃSTWOWE ZAKŁADY GRAFICZNE" z orłem w środku; do unieważnień dla celów instruktażowych i okazowych częściej stosowano stemple WZÓR / SKASOWANO, okrągłą pieczęć Ministerstwo Poczt i Telegrafów - Wydział Wydań lub datownik GŁ.SKŁAD MAT. POCZT. WARSZAWA; w latach trzydziestych PWPW zakupiło do tego celu maszynę perforującą i oznaczanie wzorów zunifikowano; tak jak ich polskie odpowiedniki wzory Portu Gdańsk są niegumowane; w zasadzie tego typu egzemplarze wzorcowe powinny znajdować się w archiwach, ale w czasie II wojny światowej ujrzały światło dzienne i znalazły swoje miejsce w znaczących kolekcjach światowych, walor pochodzi z dziewięciobloku, na który atest wystawił L.Schmutz, każdy wzór gwarancja Ryblewski, z fotoatestem Schmutz.

Fi.16 WZÓR
Mi.19
10 000 PLN
23561

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim, dwa odcienie czerwonobrązowy i jasnoczerwonobrązowy (nie mylić z żółtobrązowym), gwarancja Kalinowski, Falkowski.

Fi.16a
Mi.19b
300 PLN
23562

1928 Port Gdańsk, znaczek podstawowy w odmianie czerwonobrązowej, gwarancja i oznaczenie. Stan idealny

Fi.16a
130 PLN
SOLD
23563

1928 Port Gdańsk, OPŁATA RYCZAŁTOWANA - karta z biura Komisarza Generalnego Rz.P. w Gdańsku wysłana 30.5 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do starostwa w Szubinie; stempelek "OPŁATA RYCZAŁTOWANA na mocy art.23 ustawy z dn.3.VI.1924 r. o Poczcie, Telegrafie, Telefonie", ładnie odciśnięty jeden z najrzadszych gdańskich datowników "POLSKI URZ. P.-T." z oznaczeniem "No.1" łukowo wygiętym umieszczonym pod mostkiem; stempel znany wyłącznie z okresu 4.4.-14.12.1928; niezwykle rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji - karta zmniejszona); gwarancja Krawczyk.


800 PLN
23564

1929 Port Gdańsk, czworoblok znaczka w kolorze jasno czerwonobrązowym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.16a
250 PLN
23565

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.1600.-), to wraz z ochrowym Piłsudskim najrzadsze znaczki poczty polskiej w Gdańsku, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.20v
Mi.23II
1 500 PLN
23566

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na rzadkim papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.1500.-); skan jest na tyle dobry, że prążki nad rysunkiem można policzyć, gwarancja Krawczyk.

Fi.20v
Mi.23II
1 400 PLN
23567

1929 Port Gdańsk, znaczek na papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm, gwarancja i opis Wiatrowski.

Fi.20v
350 PLN
23568

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK (Mi.45 euro), gwarancja.

Fi.20w
Mi.23I
70 PLN
23569

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego czarna i szaroczarna z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze, gwarancja Gryżewski, Schmutz.

Fi.20w
Mi.23I 
180 PLN
23570

1929 Port Gdańsk, gwarancja i oznaczenie.

Fi.20w
50 PLN
23571

1929 Port Gdańsk, znaczek z prążkowaniem pionowym w, gwarancja Krawczyk.

Fi.20w
140 PLN
23572

1929 Port Gdańsk, Otwarcie linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk 1.VI.1929 I lot Katowice - Gdańsk, lotem tym przesłano zaledwie 150 sztuk poczty!!! doskonały stan zachowania; gwarancja.

Fi.93c
400 PLN
23573

1930 Port Gdańsk, gwarancja Falkowski.

Fi.16a
80 PLN
23574

1930 Port Gdańsk, wydanie obiegowe z przedrukiem 5 gr - frankatura pojedyncza, druki wysłane 27.XI.1933 z Polskiego Urzędu Gdańsk 2 do Chełmna; znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZĄD POCZTOWY GDAŃSK 2"; bardzo dobry stan zachowania (karta z dwóch stron zmniejszona); gwarancja Krawczyk.

Fi.17
Mi.20 
102 PLN
SOLD
23575

1930 Port Gdańsk, seria, gwarancja Kalinowski.

Fi.17-9
80 PLN
SOLD
23576

1930 Port Gdańsk, wydanie obiegowe Henryk Sienkiewicz z przedrukiem, czworoblok znaczków kasowanych za 15 gr. (Mi.30 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.21
Mi.24
60 PLN
23577

1930 Port Gdańsk, znaczek w kolorze fioletowoniebieskim, gwarancja i opis Walocha.

Fi.21
60 PLN
SOLD
23578

1930 Port Gdańsk, znaczek w barwie szaroniebieskiej, gwarancja i opis Walocha.

Fi.21
150 PLN
SOLD