The auction will start on 21.06.2024

Auction 108. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10623

1905 wojna rosyjsko-japońska, karta pocztowa datowana "Sobota 7 stycznia 1905r." (26.XII.1904r. według kalendarza juliańskiego), wysłana ze stacji Biały Jar (Gub.Jenisejska) do Lublina przez Polaka jadącego długo na front; idealnie odciśnięta pieczęć formacyjna "POLOWA PIEKARNIA WOJSKOWA No1" (ПОЛЕВАЯ ВОЕННАЯ ХЛЬБОЕКАРНЯ No1), datownik ambulansu 188 Krasnojarsk - Nowomikołajewsk, datownik odbiorczy Lublina; urywek treści "Jadę w grudniu, jadę w styczniu. Jadę w 1904 roku, jadę w 1905 roku..."; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


300 PLN
10624

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, rzadkie - jako kasowane, seria znaczków na oddzielnych wycinkach (Fi.900.-), unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW", przedwojenne sygnatury.

Fi.1-2
750 PLN
10625

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie (Fi.700.-), gwarancja firmowa Witkowski, gwarancja Krawczyk

Fi.1-2
550 PLN
10626

1914 orzeł - wydanie NKN, gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
500 PLN
10627

1914 orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w ładnym stanie, gwarancja Perzyński.

Fi.1-2
500 PLN
10628

1914 Winieta dobroczynna "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA" za 2 hal. w kolorze różowym, mimo minimalnego śladu po podlepce w pięknym stanie, co rzadkie z gwarancja MKSTN - Mikstein.

Fi.1a
50 PLN
10629

1914 orzeł - wydanie Naczelnego Komitetu narodowego, znaczek na wycinku unieważniony stemplem "STRZELECKA KOMENDA ETAPOWA / poczta polowa" z Jędrzejowa, gwarancja Mikstein.

Fi.2
250 PLN
10630

1914 orzeł - znaczek wydania Naczelnego Komitetu narodowego, gwarancja.

Fi.2
135 PLN
SOLD
10631

1914 orzeł - wydanie Naczelnego Komitetu Narodowego, znaczek cięty, gwarancja Mikstein, Ryblewski.

Fi.2nz
360 PLN
SOLD
10632

1914 POLSKI KOMITET POMOCY SANITARNEJ i STEMPEL KAMUFLAŻOWY z WARSZAWY, bardzo dobrej jakości odbitka dekoracyjnej pieczęci jednej z pierwszych polskich organizacji o charakterze czerwonokrzyskim, powstałej 29.VIII.1914 w Warszawie, mającej za podstawowy cel niesienie pomocy żołnierzom polskim w armii rosyjskiej i ich rodzinom, na widokówce przesłanej do Rewla (Tallina); znaczek skasowany rosyjskim stemplem kamuflażowym z Warszawy - typ 512.12 według Lewina - stosowanym w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, kasownik odbiorczy 13.IX; stemple maskujące tego typu stosowano w okresie zaledwie 3 miesięcy (VIII-X), przesyłki należą do prawdziwych rzadkości; walor w dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ; gwarancja.


1 200 PLN
10633

1914 ROSYJSKA OKUPACJA LWOWA - w wyniku ofensywy podjętej w Galicji Rosjanie zajęli 3.IX.1914 Lwów, strona austriacka odbiła miasto 20.VI.1915, dwie przesyłki: z początku i końca tego okresu:

widokówka przedstawiająca Muzeum Przemysłowe we Lwowie datowana 7.9.1914, wysłana do Kijowa, doskonale odciśnięta pieczęć formacyjna "34 ОПОЛЧЕНСКАЯ РАБОЧАЯ РОТА" (34 OCHOTNICZA KOMPANIA ROBOCZA), dwa kijowskie stemple odbiorcze z 9.10; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania;

1915 widokówka przedstawiająca ogólny widok Lwowa wysłana 31.1 za pośrednictwem rosyjskiej poczty polowej (numer nieczytelny) do Charkowa, datownik "ZAPASOWA POLOW. POCZT. KANT." (ЗАПАСНАЯ ПОЛЕВ.ПОЧТ.КОНТ.), pieczęć formacyjna "Командирѣ 9-й ПОТЫ 273-го пѣх. Богодуховскаго полка" (Dowódca 9 kompanii 273 Bogoduchowskiego Pułku Piechoty); kasownik odbiorczy z 15.1; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej z opisem.


1 000 PLN
10634

1914 formularz przekazu pieniężnego dla austriackiej poczty polowej w Polsce.


150 PLN
10635

1914 formularz przekazu pieniężnego dla austriackiej poczty polowej w Polsce.


150 PLN
10636

1915 oblężenie Przemyśla (Fliegerpost Przemyśl), karta w barwie zielonej numerowana maszynowo, stempel lotniczy typ 6, kontrolny "IX 54" typ I, dwa stemple cenzury, pionowe złamanie.

Fi.6b
200 PLN
10637

1915 poczta lotnicza z oblężonego Przemyśla - Fliegerpost Przemyśl, karta numerowana maszynowo pisana 7.2.15, wysłana lotem określanym jako lot 10 10.02.15 na Węgry, stempel lotniczy typ 6, kontrolny IX 54 typ III, stempel odbiorczy z Diósgyör z datą 5.03.15.

Fi.9
1 500 PLN
10638

1915 Legiony Polskie - formularz wysłany 20.IV za pośrednictwem poczty polowej 118, niespotykany polski stempelek cenzury spełniający równocześnie funkcję pieczęci formacyjnej - "CENZUROWANO/ B,1 P, FELDPOST 118" w fundamentalnej pracy Berka nieopisany!


400 PLN
10639

1915 (?) "II Marine Fliegerabteilung" - list wysłany z bazy lotniczej List na wyspie Sylt przez oficera jednostki wodnosamolotów cesarskiej marynarki wojennej (II Marine Fliegerabteilung) do Bayreuth; stempel pocztowy bazy lotniczej "Kaiserliche Marine Flugstation List a/Sylt"; koperta pionowo zgięta; temat - LOTNICTWO.


100 PLN
10640

1915 "K.k. Staatsbahn-Krankenzug No 55" formularz poczty polowej, wysłany 16.IX z pociągu szpitalnego przez członka załogi z Pomocniczego Legionu Akademickiego; dekoracyjna całość, wyraźne odbitki stempli formacyjnych, cenzura; temat - CZERWONY KRZYŻ, KOLEJ.


150 PLN
10641

1915 list z Przemyśla do Wiednia wysłany pocztą lotniczą "Fliegerpost Przemyśl", data napisania kartki 9.III.1915.


180 PLN
10642

1915 Legion Ukraiński - ilustrowany formularz od żołnierza ukraińskiego przebywającego w szpitalu do Ukraińskiej Rady Kultury przesłany miejscowo we Wiedniu; czytelna odbitka czterowierszowego stempla formacyjnego: "K. k. ukrainisches Regiment No.1 Bataillion... Kompanie... / Ц к. 1.полк Українських сїчових стрiльцiв Курінь... Сотня..."; treść pisana po ukraińsku; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


700 PLN
10643

1915 naśladownictwa nalepek z wizerunkiem orła legionowego na tarczy z napisem "LEGJONISTOM POLSKIM".


40 PLN
10644

1915 nalepki wydania naśladującego wydanie NKN z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, serie cięta i ząbkowana, ząbkowana podlepki, cięta bez gumy.


40 PLN
10645

1915-17 nalepki z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, serie cięta i ząbkowana z pełną oryginalną gumą bez podlepek, cynkografia.


120 PLN
10646

1915 widokówka z Lublina wysłana sztabu niemieckiej 11. Armii do Niemiec, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.


70 PLN
10647

1915 list służbowy nadany 22 listopada przez węgierską pocztę polową nr 41 z poczty etapowej Cesarsko - Królewskiej Grupy Dowódczej do Cesarsko - Królewskiej Komendy Klasztoru Jasna Góra, datownik TABORI POSTAHIVATAL 41, pieczęcie formacyjne, fotoatest Drzewiecki.


350 PLN
10648

1915 pamiątkowa grafika za datek 1 korony na wełnę dla Wojsk Polskich, na odwrocie stempel "Centralny Komitet Gwiazdkowy / dla LEGIONISTÓW / Kraków pl. Maryacki L. 9.".


500 PLN
10649

1915 pokwitowanie "Kasa otrzymała" Polskiego Komitetu Narodowego w Krakowie, stempelki Składnicy wydawnictw N.K.N. i departamentu organizacyjnego.


400 PLN
10650

1915 kartka wysłana z niemieckiej poczty polowej nr 146 z Częstochowy do Niemiec, stempel Soldatenheim.


90 PLN
10651

1915 kartka austriackiej poczty polowej nadana z poczty polowej nr 355 nadana 29.4.15 na Morawy, stempel formacyjny ">> KOMENDA 2-go PUŁKU << I-go POLSKIEGO LEGIONU." z orłem, dwa stemple cenzury.


200 PLN
SOLD
10652

1915 karta poczty polowej wysłana 19.3.15 z Krakowa do batalionu uzupełniającego Legionów do węgierskiej poczty polowej 121, stempel cenzury kolejowej "Zensuriert /Bahnpostamt."


70 PLN
10653

1915 kartka polowa wysłana 4.12.15 z Wołynia, ze szpitala polowego I. Brygady do Szpitala Wojskowego w Bielsku, datownik K.u.K. FELDPOSTAMT 118, stempel "Szpital polowy I. Brygady Legionów Polskich".


120 PLN
SOLD
10654

1915 seria cięta i ząbkowana naśladownictwa wydania dobroczynnego Naczelnego Komitetu Narodowego.


80 PLN
10655

1915 kartka nadana 15.03.16 z niemieckiej poczty polowej nr 113 do Niemiec, widokówka z Warszawy ulica Karowa wiadukt.


80 PLN
10656

1915 przedrukowa kartka austriackiej poczty polowej na austriackiej całostce.


50 PLN
10657

1915 przedrukowa kartka austriackiej poczty polowej na austriackiej całostce.


40 PLN
10658

1915 kartka poczty polowej z orłem legionowym na odwrocie i cytatem marszałka Piłsudskiego.


100 PLN
10659

1915 naśladownictwa nalepek z wizerunkiem orła legionowego na tarczy z napisem "LEGJONISTOM POLSKIM".


40 PLN
10660

1915 naśladownictwa nalepek z wizerunkiem orła legionowego na tarczy z napisem "LEGJONISTOM POLSKIM".


40 PLN
10661

1916 Legiony Polskie - specjalny formularz austro-węgierskiej poczty polowej umożliwiający wysłanie informacji jedynie o dobrym stanie zdrowia, tekst w każdym z 9 oficjalnych języków cesarstwa, wysłany 18.12 z Pułtuska do Warszawy, jednowierszowa pieczęć formacyjna "Komenda I Baonu 5. p.p.", polski stempelek cenzury "Cenzurowane" - żaden w wymienionych stempli w fundamentalnej pracy Berka nieopisany! "6 GROSZY" - czerwony stempelek opłaty doręczeniowej I wydania warszawskiej Poczty Miejskiej; efektowna całość w słabszym stanie zachowania (karta pionowo złamana).

Fi.2a
360 PLN
SOLD
10662

1916 Legiony Polskie - widokówka o tematyce legionowej (S.XXIII. WARSZAWA - ŁAZIENKI SALON W BIAŁYM DOMKU) wysłana 16.VIII za pośrednictwem najkrócej funkcjonującej poczty polowej 355 do Myślenic, okrągła dwuobrączkowa pieczęć formacyjna z godłem "KOMENDA III. BAONU 2. PUŁKU LEG. POL." (Berek P115); słabszy stan zachowania.

Fi.16
120 PLN