The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 108. Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
15165

1944 PARYSÓW, znaczek z obiegu pocztowego z nieodnotowanym na znaczkach tego wydania stemplem poniemieckim z Parysowa 5.10.44 gmina Garwolin, unikalne, gwarancja Falkowski, Schmutz.

Fi.339
Mi.380
2 250 PLN
15166

1944 Wodzowie, miejscowy list polecony z Lublina nadany 13.9.44, poniemiecka erka, ręczna cenzur, gwarancja i oznaczenie pozycji Perzyński.

Fi.339, 341
Mi.380, 382
4 000 PLN
SOLD
15167

1944 Wodzowie, seria , gwarancje z opisami Jendroszek (339b), Berbeka (340a, 341b).

Fi.339-4
Mi.380-2
440 PLN
SOLD
15168

1944 Wodzowie, dwie serie rozdzielone pustopolem na tak zwanych zawiasach, gwarancja Kalinowski, Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-2
2 280 PLN
SOLD
15169

1944 Wodzowie, seria czysta w narożnych i marginesowych czworoblokach, znaczki za 25 gr. w różnych odcieniach czerwonego i dodatkowo wraz ze znaczkami za 1 zł. z międzypolami po lewej, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82
2 600 PLN
15170

1944 Wodzowie, seria znaczków na odwrocie karty wydania przedrukowego, skasowana 11.IX - w czwartym dniu obiegu, w Lublinie; znaczek za 1 zł z wyraźnym błędem na poz.8 "kropki między prawym uchem, a okiem i na kołnierzu", w końcowej fazie na tej pozycji pojawiła się trzecia kropka "na czole"; gwarancja i opinia Mikulski.

Fi.339-41
Mi.380-82
750 PLN
15171

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach oryginalnie skasowana w dniu 19.9.44 kasownikiem "LUBLIN 1 / r" - niebieski w zmiennych jaśniejących ku prawej odcieniach, gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82
3 000 PLN
15172

1944 monografia "Poczta Polska w 1944 roku" pod redakcją Andrzeja Myślickiego z kompletem arkuszy nowodruków, podstawowa literatura dla zbieraczy tego okresu, a w szczególności wydania Wodzów, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.339-41ND
100 PLN
15173

1944 Wodzowie, nowodruki arkuszy i arkusika próby kreskowej wykonane na zlecenie Ministerstwa Łączności na podstawie oryginalnych form drukarskich , arkusze te ponumerowano i były załączone do monografii wydania Wodzów "Poczta Polska w 1944 roku" pod redakcją A. Myślickiego.

Fi.339-41ND, 339-41PIND
Mi.380-2ND
70 PLN
15174

1944-1955 TOM I i II ZNACZKÓW POCZTOWYCH POLSKI LUDOWEJ, podstawowy komplet znaczków z 11 pierwszych powojennych roczników, brak znaczka brązowoczerwona Warszawa (Fi. 348b), dodatkowo znaczek wydania przedrukowego za 1,50 zł w barwie czerwonej z atestem (Fi. 376b), zestaw zawiera bloki; 9, 10 i 11; wartość katalogowa ponad 10.500,- zł, wszystkie pozycje w bardzo dobrym stanie.

Fi.339-809, bl.9-17
Mi.380-953, Bl.9-18
7 200 PLN
15175

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze jasno różowoczerwonym, lekkie złamanie, gwarancja i opis.

Fi.339d
Mi.380
300 PLN
15176

1944 Wodzowie, parka w kolorze jasnoróżowoczerwonym i cynobrowoczerwonym na zawiasach, pustopole zagięte w pionie, ilustracja obu stron parki, same znaczki wartość Fischer 830,- zł, gwarancja i oznaczenie.

Fi.339d/h
Mi.380
900 PLN
15177

1944 PIERWSZY DZIEŃ OBIEGU - LUBLIN 1r, Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w najwyżej wycenianym kolorze cynobrowoczerwonym, unieważniony w pierwszym dniu obiegu 7.9.44 kasownikiem LUBLIN 1 z wyróżnikiem "r", gwarancja i opis.

Fi.339h
Mi.380
1 500 PLN
15178

1944 Wodzowie, kartka z Lublina nadana 22.9.44 do Parczewa o charakterze filatelistycznym, na odwrocie gwarancja i oznaczenie.

Fi.339h, 340b, 341b, 342-3, Cp89
800 PLN
15179

1944 LUBLIN 1 g, Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w kolorze cynobrowoczerwonym z błędem na poz.12 "przecinek nad T" (Fi.375.-), unieważniony 25.X. eksploatacyjnym "małym" kasownikiem, typ 173/1 - datownik GG bez zmian, gwarancja i opis.

Fi.339h B1
Mi.380 
500 PLN
15180

1944 Wodzowie - T.Kościuszko - SIEDLCE, marginesowy znaczek za 50 gr. w kolorze zielonym unieważniony kasownikiem prowizorycznym typu 300/1 - datownik GG bez zmian, dodatkowo z błędem na poz.27 "zniekształcenia dolnych liter", gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.340 B3
Mi.381
800 PLN
15181

1944 Wodzowie, rzadka próba typu VI na papierze gazetowym z niemieckim tekstem na odwrocie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340 PVI MK
Mi.381
2 400 PLN
15182

1944 Wodzowie, znaczek za 50 gr z T.Kościuszką i znaczek za 1 zł z H.Dąbrowskim na karcie wydania przedrukowego, skasowane 20.9.44 w Lublinie datownikiem z wyróżnikiem r; gwarancja.

Fi.340, 341, Cp89
Mi.381, 382 
500 PLN
15183

1944 Wodzowie, kartka z Lublina nadana 14.9.44 do Niedrzwicy Dużej, kartka z zawyżona opłatą, charakter filatelistyczny - na odwrocie nie wypisana, rzadka całostka z nadrukiem na ilustrowanym wydaniu z Jagiellończykiem, na odwrocie gwarancja i oznaczenie.

Fi.340, 342, Cp90
4 000 PLN
15184

1944 KRASNYSTAW c, Wodzowie - H.Dąbrowski, narożna parka znaczków za 1 zł. w kolorze niebieskim unieważniona 5.X. eksploatacyjnym kasownikiem typu 146/1 - datownik przedwojenny, bardzo ładny ekspozycyjnie, gdyż mimo dużego rozmiaru datownik zmieścił się na parce w całości, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

Fi.341
Mi.382
1 000 PLN
15185

1944 Goznak, list polecony z Warszawy 3.12.44 do Czerwonego Krzyża w Genewie, list wędrował typową dla korespondencji w tym okresie w tym kierunku przez ZSRR, Turcję, Egipt (zalepki i stemple cenzorskie), Gibraltar, po pół roku przesyłka dotarła do Genewy - stempel odbiorczy, odręczna erka urzędu pocztowego Warszawa 16, znaczki ostemplowano w urzędzie pocztowym Warszawa 2.

Fi.342
Mi.383
240 PLN
15186

1944 Goznak, list polecony z Warszawy 28.11.44 do Czerwonego Krzyża w Genewie, prowizoryczne kasownik i erka urzędu pocztowego Warszawa 23, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.342
Mi.383
200 PLN
15187

1944 Goznak, znaczek z poz. 51 z charakterystyczną usterką występującą w całym, nakładzie "kreska długości ok. 1,5 mm na prawym skrzydle orła", zagniecenie górnej części znaczka.

Fi.342
Mi.383
20 PLN
15188

1944 list polecony z Warszawy 2.12.44 do Czerwonego Krzyża w Genewie, prowizoryczna erka urzędu pocztowego Warszawa 16, kasownik Warszawa 4, zalepka brytyjskiej cenzury wojskowej w Niemczech, stempel odbiorczy na odwrocie.

Fi.342
Mi.383
130 PLN
15189

1944 list polecony z Warszawy 3.12.44 do Czerwonego Krzyża w Genewie, prowizoryczna erka urzędu pocztowego Warszawa 16, kasownik Warszawa 4, zalepka brytyjskiej cenzury wojskowej w Niemczech, stempel odbiorczy na odwrocie.

Fi.342
Mi.383
120 PLN
15190

1944 Goznak, 25 gr - frankatura wielokrotna, list polecony do Czerwonego Krzyża w Genewie nadany w urzędzie pocztowym Warszawa 16, który nie posiadał w tym czasie własnych rekwizytów pocztowych, erkę narysowano i wypełniono odręcznie, kopertę przekazano do urzędu Warszawa 4, gdzie znaczki 9.XII skasowano, przesyłka dotarła do adresata 13.VI.1945 - po 6 miesiącach !!! zalepka cenzury brytyjskiej "OPENED BY EXAMINER 1682 P.C.90."; walor w słabszym stanie zachowania (naddarte i kruche krawędzie koperty); gwarancja.

Fi.342
Mi.383a
200 PLN
15191

1944 Goznak, czworoblok unieważniony bardzo rzadko stosowanym stemplem agencji pocztowej Generalnego Gubernatorstwa w Manasterzu jako stemplem prowizorycznym, stempel w ramce "Manasterz / Przeworsk / (distr. Krakau)".

Fi.342
63 PLN
SOLD
15192

1944 Goznak, znaczek z druku walca III z poz. 100 z błędem występującym w całym nakładzie "kropka przy A w POCZTA".

Fi.342 B1
Mi.383
60 PLN
15193

1944 Goznak, parka znaczków z druku walca II z poz. 99-100, prawy znaczek z błędem występującym w całym nakładzie "kropka przy A w POCZTA".

Fi.342 B1
Mi.383
80 PLN
15194

1944 Goznak, czworoblok znaczków z II walca za 25 gr., prawy dolny z błędem z poz.100 "wypustka na A w POCZTA", gwarancja.

Fi.342 B1
Mi.383 
120 PLN
15195

1944 Goznak, znaczek za 25 gr z III walca z błędem "uszkodzona prawa cyfra 2" na poz.30 występującym tylko w końcowej fazie druku, ośmioblok znaczków z poz: 9/10;19/20;29/30;39/40 - frankatura wielokrotna, list polecony do Czerwonego Krzyża w Genewie nadany w urzędzie pocztowym Warszawa 16, który nie posiadał w tym czasie własnych rekwizytów pocztowych, erkę narysowano i wypełniono odręcznie, kopertę przekazano do urzędu Warszawa 4, gdzie znaczki 2.XII skasowano, przesyłka poprzez Turcję i Egipt dotarła do adresata 5.V.45 - po 5 miesiącach !!! tranzytowy datownik Ankara z 26.3.45, zalepka i dwa stempelki cenzury egipskiej; walor w bardzo dobrym stanie zachowania (jeden znaczek uszkodzony); warto porównać oferowany list z listem wystawionym pod nr.35716 z LXXVI aukcji, wysłanym z tego samego urzędu i tego samego dnia, ale wcześniej (por.nr.erki), został on skierowany zupełnie inną drogą pocztową i dotarł do odbiorcy 3 miesiące później!!! gwarancja i opis.

Fi.342 B2
Mi.383a
800 PLN
15196

1944 Goznak, list nadany z Pustelnika koło Warszawy do Lublina, stempel agencji pocztowej w Pustelniku (dzisiaj dzielnica Marek), list opłacony znaczkami za 25 gr. wycofanymi z początkiem roku z obiegu wedle starej taryfy pocztowej, od odbiorcy pobrano podwójna opłatę znaczkami tego samego wydania po 50 gr., na odwrocie stempel cenzury wojskowej z niskim numerem 8, uszkodzenia po archiwizacji.

Fi.342, 343
240 PLN
15197

1944 Goznak, seria.

Fi.342-3
Mi.383-4
10 PLN
15198

1944 Goznak, znaczki rzadkim z drukiem zdwojonym.

Fi.342-3MK
Mi.383-4
480 PLN
15199

1944-1950 TOM I JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; aby ułatwić zakup wyłączono z niego serie: wodzowie (339-41), brązowoczerwona Warszawa (348b), bojownicy seria z bloku (489-91b) oraz bloki 9, 10 i 11; każdą z tych serii można w dowolnym momencie dokupić; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 3200 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

Fi.342-541
Mi.383-679
1 800 PLN
15200

1944 Goznak, kartka z Częstochowy nadana 2.3.45 do Krakowa, stempel cenzury wojskowej nr 749.

Fi.343
Mi.384
40 PLN
15201

1944 Goznak, 50 gr - frankatura wielokrotna, parka pozioma na liście wysłanym 28.1.1945 z Kraśnika do Starachowic, znaczki unieważnione kasownikiem prowizorycznym okupacyjnym z wyciętą nazwą z wyróżnikiem "**" (K265 - wg. klasyfikacji Z.Mąki); na odwrocie stempelek cenzury wojskowej 290; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.343
Mi.384
120 PLN
15202

1944 Goznak, list z Sandomierza nadany 6.4.45 do Klimontowa, kasownik prowizoryczny Sandomierza i stempel cenzury wojskowej nr 728 na odwrocie.

Fi.343
Mi.384
100 PLN
15203

1944 PRZESYŁKA ZAMORSKA - JAŚLISKA - KASOWANIE ODRĘCZNE Goznak, 50 gr - frankatura wielokrotna, ekspresowy list polecony wysłany do Nowego Jorku w listopadzie 1944 z miejscowości Jaśliska; urząd uruchomiono tu 1 listopada i nie posiadał on żadnych rekwizytów pocztowych, każdy znaczek kasowano odręcznie wpisując ołówkiem kopiowym nazwę urzędu "Jaśliska", erkę o bardzo niskim numerze 17 sporządzono podobnie - za pomocą pióra i niebieskiej kredki, dopisano nią również "Expres Polecony", co ciekawe taryfa zagraniczna z 16.IX nie przewidywała przesyłek ekspresowych i została ona naliczona według taryfy krajowej - 1 zł; na odwrocie datownik przejściowy Nowego Jorku z 1.VIII.1945 roku i stempelek poczty amerykańskiej "Offered at Address/ At/ Cause of Non-Delivery" informujący o nieudanej próbie doręczenia z tego samego dnia, list dosłano i ostatecznie doręczono 8 sierpnia - wędrował on do adresata 9 miesięcy!!! wśród przesyłek zagranicznych frankowanych znaczkami tego wydania, przytłaczająca większość to listy do Szwajcarii, listy zamorskie są znane w pojedynczych egzemplarzach; niezwykle ciekawy obieg rekompensuje słaby stan zachowania waloru; gwarancja.

Fi.343
Mi.384
400 PLN
15204

1944 Goznak, list firmowy z Radomia 26.1.45 do Częstochowy, list opłacony według taryfy obowiązującej pod koniec 1944 roku, oznaczenie konieczności pobrania dopłaty "T.", na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 8.

Fi.343
Mi.384
140 PLN