The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Auction 108. Post offices abroad 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
13360

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, wysoko wyceniana seria (Fi.b.podl.7700.-, podl.4000.-), z nikłymi śladami po podlepkach, niektóre bez lub z prawie niewidocznymi; bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz, Gryżewski, Mikulski, Kalinowski, wszystkie wyższe wartości po trzy gwarancje.

Fi.1-12
3 800 PLN
13361

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria kasowana, wysoko wyceniana (Fi.5600.-), gwarancja Gryżewski, każdy znaczek Schmutz.

Fi.1-12
5 000 PLN
13362

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria z czytelnie odbitymi kasownikami na specjalnej kopercie Polskiego Konsulatu ze stemplem urzędowym "Orzeł z napisem POCZTA POLSKA KONSTANTYNOPOL" na odwrocie, wysoko wyceniana (Fi.6000.-), gwarancja Gryżewski.

Fi.1-12
5 500 PLN
13363

1919 Konstantynopol, seria znaczków wydania dla polskieko konsulatu w Konstantynopolu z nadrukiem "LEVANT" w ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.1-12
5 200 PLN
13364

1919 Odessa, seria znaczków wydania dla polskiego konsulatu w Odessie z nadrukiem "ODESA" w kolorze czarnym w ładnym stanie, gwarancja Gryżewski.

Fi.1a-5a
16 000 PLN
13365

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczki czyste: marginesowy za 10 f. (Fi.2500.-), za 20 f. na papierze żeberkowanym poziomo (Fi.2700.-), oba sygnowane ZAF Katowice i J, gwarancja Mikstein oraz za 1 mk. (Fi.2500.-), gwarancja Schmutz.

Fi.1ax, 2ay, 5ax
Mi.1, 2, 5
7 000 PLN
13366

1919 Odessa, polskie znaczki opłaty z nadrukiem "ODESA", niskie nakłady odpowiednio; 598, 601 i 706 sztuk, bardzo ładny stan, gwarancja i oznaczenie.

Fi.1ax, 2ay, 5ax
3 600 PLN
13367

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek czysty 20 f. na papierze żeberkowanym poziomo (Fi.2700.-), piękny stan, sygnatura WR Rachmanow, gwarancja Schmutz.

Fi.2ay
Mi.2
2 400 PLN
13368

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek za 1 mk. (Fi.2500.-), z bardzo rzadkim przesunięciem nadruku ODESA w poziomie, na gumie kilka minimalnych zmatowień, liczony jak ze śladem podlepki, fotoatest Kronenberg.

Fi.5ax
Mi.5
2 200 PLN
13369

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", pełna oryginalna guma bez podlepki, gwarancja.

Fi.26-32
Mi.I-VII
200 PLN
SOLD
13370

1921 Konstantynopol, seria znaczków z nadrukiem nie wprowadzonych do obiegu.

Fi.26-32
300 PLN
13371

1921 Port Gdańsk, przekaz paczkowy wydania krakowskiego z nadrukiem typ 20, przekaz do paczki nadesłanej z Ameryki do Brzeska, osobny stempel i nalepka z informacją o przejściu paczki przez Nowy Port, późne użycie formularza przekazu w 1921 roku, bardzo ciekawy walor w dobrym stanie.

Fi.Ca2, D20, D21
1 500 PLN
13372

1921 Port Gdańsk, prawie kompletny niemiecki pomocniczy adres przesyłkowy (Paketkarte) na paczkę przesłaną z USA do miejscowości Lubela (Lubella), rzadka naklejka pocztowa z numerem paczki "z Ameryki przez U.E.P. Gdańsk, Nowy Port" - odmiana z literką "a" po numerze i stempelki: "Z Ameryki przez Gdańsk Nr..." oraz "Wolne do cła" Polskiego Urzędu Ekspedycji Pocztowej Gdańsk-Nowy Port, według najnowszej książki H.Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" formularz nr.1.19 o stopniu rzadkości RRR - wyjątkowo rzadkie (1-5 znanych egzemplarzy); na odwrocie rzadkie znaczki lokalnych prowizoriów dopłat MOSTY WIELKIE (typ 93) z nadrukiem PORTO, skasowane 14.II, na froncie okrągła pieczęć "URZĄD GMINY LUBELA"; wyjątkowy, dekoracyjny walor stanowiący kombinację bardzo rzadkich elementów polskiej filatelistyki; całość w dobrym stanie zachowania.

Fi.Pd12, Pd13
3 600 PLN
13373

1924 Port Gdańsk, kartka z Gdańska do Katowic, widokówka - dworzec w Gdańsku.

Fi.5
100 PLN
13374

1925-1938 PORT GDAŃSK - komplet wydań polskiej poczty w Gdańsku (Fi. 2934,50; Mi.1403,50 euro), w tym dwa najrzadsze znaczki za 1 zł: rzadsza odmiana z poziomym nadrukiem PORT GDAŃSK na papierze (v) - prążkowanie pionowe 13 prążków/2 cm. (Fi.1500.-) i z pionowym nadrukiem PORT GDAŃSK (Fi.500.-); dobry stan zachowania wszystkie znaczki przedrukowe gwarancja: Krawczyk, Falkowski, Łaszkiewicz, Landre, Schmutz.

Fi.1-35
Mi.1-37
2 200 PLN
13375

1925 Port Gdańsk, znaczek wydania przedrukowego za 3 gr. z prywatnym kasownikiem (Bank dy)skontowy Spółka Akcyjna Gdańsk.

Fi.3
75 PLN
13376

1925 Port Gdańsk, nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z przedrukiem, 5 gr - frankatura wielokrotna, karta pocztowa wysłana 30.7 z Polskiego Urzędu Gdańsk 3 do Gniezna; znaczki unieważnione nietypowym datownikiem "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.3" nad mostkiem, wyróżnik "c"; karta firmowa "ELIBOR SPÓLKA AKCYJNA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA Ł.J.BORKOWSKI"; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta między znaczkami), ślady archiwizacji; gwarancja.

Fi.4
250 PLN
SOLD
13377

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna bardzo poszukiwana i drożejąca ostatnio seria (Fi.1150.-, Mi.550 euro), bardzo ładny stan, gwarancja Ways (1), (2).

Fi.12a-14a
Mi.12-14
1 100 PLN
13378

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.140 euro, Fi.345.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.12a-14a
Mi.12-14 
300 PLN
13379

1926 Port Gdańsk, czworoblok znaczka z nadrukiem drugiej formy, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.14aIIx
1 000 PLN
13380

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim, dwa odcienie czerwonobrązowy i jasnoczerwonobrązowy (nie mylić z żółtobrązowym), gwarancja Kalinowski, Falkowski.

Fi.16a
Mi.19b
300 PLN
13381

1926 Port Gdańsk, CZWOROBLOK W KOLORZE JASNOŻÓŁTOBRĄZOWYM, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim; trzy odmiany koloru znaczka podstawowego, piękny stan, niedokładnie skatalogowane (mamy obecnie osiem odmian znaczka podstawowego) - najrzadsza jasnożółtobrązowa (z odcieniem ochrowym) w czworobloku (Mi.2800 euro, Fi.6000.-); unikalny dziewięcioblok z nadrukiem WZÓR - oznaczeniem stosowanym w PWPW dla znaczków przeznaczonych do celów instruktarzowych i okazowych (sześć dolnych znaczków zilustrowano i opisano stempelek jako rzadki w artykule Piotra Pelczara "Przegląd Filatelistyczny" 8/2016); częściej spotykane są wzory tego i innych znaczków ze stemplem WZÓR / SKASOWANO, okrągłymi pieczęciami MINISTERSTWO SKARBU - PZG, Ministerstwo Poczt i Telegrafów - Wydział Wydań lub datownikiem GŁ.SKŁAD MAT. POCZT. WARSZAWA; w latach trzydziestych PWPW zakupiło do tego celu maszynę perforującą i oznaczanie wzorów zunifikowano; tak jak ich polskie odpowiedniki wzory Portu Gdańsk są niegumowane i mają lekki ślad kreślenia czerwonym ołówkiem kopiowym; w zasadzie tego typu egzemplarze powinny znajdować się w archiwach, ale w czasie II wojny światowej ujrzały światło dzienne i znalazły swoje miejsce w znaczących kolekcjach światowych; całość na karcie wystawowej wspaniałego zbioru Gdańska; czworoblok w rzadkim kolorze jasnożółtobrązowym gwarancja i opis Schmutz, WZÓR gwarancja i fotoatest Krawczyk.

Fi.16a, b, WZ
Mi.19 
15 000 PLN
13382

1927 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 10 gr - frankatura pojedyncza, widokówka Wydawnictwa Polskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku wysłana 12 5 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Gniezna; znaczek unieważniony nietypowym datownikiem "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.1" pod mostkiem; dobry stan zachowania - papier znaczka w rzeczywistości znacznie jaśniejszy, czerwonawe zabarwienie widoczne jest tylko na skanie; gwarancja Schmutz.

Fi.13
Mi.16
150 PLN
13383

1928 Port Gdańsk, znaczek podstawowy w odmianie czerwonobrązowej, gwarancja i oznaczenie. Stan idealny

Fi.16a
120 PLN
13385

1928 Port Gdańsk, AMBULANS NR.235 relacji HEL-TCZEW, widokówka przesłana 18.VIII do Sosnowca ambulansem, który na trasie Tczew-Hel kursował tylko w latach 1926-28; bardzo ładnie odciśnięty datownik ambulansu - wysoka wycena katalogowa (Wolff 250.- pkt.); datownik odbiorczy SOSNOWIEC 1 z 19.VIII; polskie ambulanse przejeżdżające przez obszar Wolnego Miasta Gdańska podlegały polskiemu urzędowi kolejowemu Gdańsk 2 znajdującemu się na dworcu głównym w Gdańsku, oprócz nich kursowały też ambulanse podległe urzędom pocztowym w Polsce, wymiana przewożonej przez nie poczty "z" i "do" Polski odbywała się również za pośrednictwem tego urzędu; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.209II
Mi.237II
500 PLN
13386

1929 Port Gdańsk, wydanie obiegowe Józef Piłsudski z przedrukiem - frankatura pojedyncza, list wysłany 18.III z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Torunia; znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL.", według najnowszej książki H.Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" stempel nr.1.1.11.2 o stopniu rzadkości R - rzadkie (11-20 znanych odbitek); koperta firmowa "Bank Kwilecki, Potocki i Ska Spółka Akcyjna Oddział w Gdańsku"; doskonały stan z; koperta firmowa "Rudolf Mosse" i dodatkowo owalny stempelek nadawcy; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.16
Mi.19 
400 PLN
13387

1929 Port Gdańsk, list z Gdańska do Warszawy, gwarancja Berbeka.

Fi.16
140 PLN
13388

1929 Port Gdańsk, czworoblok znaczka w kolorze jasno czerwonobrązowym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.16a
250 PLN
13389

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.1600.-), to wraz z ochrowym Piłsudskim najrzadsze znaczki poczty polskiej w Gdańsku, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.20v
Mi.23II
1 500 PLN
13390

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na rzadkim papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.1500.-); skan jest na tyle dobry, że prążki nad rysunkiem można policzyć, gwarancja Krawczyk.

Fi.20v
Mi.23II
1 400 PLN
13391

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK (Mi.45 euro), gwarancja.

Fi.20w
Mi.23I
70 PLN
13392

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego czarna i szaroczarna z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze, gwarancja Gryżewski, Schmutz.

Fi.20w
Mi.23I 
180 PLN
13393

1929 Port Gdańsk, gwarancja i oznaczenie.

Fi.20w
50 PLN
13394

1929 Port Gdańsk, frankatura mieszana - nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" za 2 gr z przedrukiem i polskich znaczków bez przedruku (wydania lotniczego) za 2 i 5 gr, list lotniczy przesłany na trasie Gdańsk - Katowice, znaczki unieważniono datownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL. GDAŃSK 1", dodatkowy stempel okolicznościowy lotu "OTWARCIE Linji Lotniczej KATOWICE - POZNAŃ - BYDGOSZCZ - GDAŃSK 1.VI.1929 I lot Gdańsk Katowice"; na odwrocie datownik odbiorczy KATOWICE URZĄD P.; lotem tym przesłano zaledwie 150 sztuk poczty!!! dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.93i
620 PLN
SOLD
13395

1929 Port Gdańsk, PRZESYŁKA SŁUŻBOWA ZWOLNIONA Z OPŁATY POCZTOWEJ, list z Dyrekcji Kolei Państwowych w Gdańsku wysłany 19.XII z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Bydgoszczy, datownik "POLSKI URZĄD POCZT-TEL" z wyróżnikiem "c"; słabo odbity stempelek polecenia z automatycznym numeratorem zakreślony czerwoną kredką z dopisaną literą R i numerem przesyłki; okrągła pieczęć urzędowa z godłem DYREKCJA KOLEI PAŃSTWOWYCH w GDAŃSKU, dwuwierszowy ramkowy stempelek "Sprawa służbowa wolna od opłaty pocztowej" w najnowszej książce H.Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" pod numerem 8c.10.2 o stopniu rzadkości R - rzadkie (11-20 znanych odbitek); koperta firmowa z sygnaturą "XIII. 14. b"; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja.


2 000 PLN
13396

1930 Port Gdańsk, gwarancja Falkowski.

Fi.16a
90 PLN
13397

1930 Port Gdańsk, wydanie obiegowe z przedrukiem - frankatura dwukolorowa, widokówka wysłana 15.X z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Rybnika; znaczki unieważnione datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T.No.1" z wyróżnikiem "f"; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.17, 18
Mi.20, 21 
120 PLN
13398

1930 Port Gdańsk, seria, gwarancja Kalinowski.

Fi.17-9
90 PLN
13399

1930 Port Gdańsk, znaczek w kolorze fioletowoniebieskim, gwarancja i opis Walocha.

Fi.21
60 PLN
13400

1930 Port Gdańsk, znaczek w barwie szaroniebieskiej, gwarancja i opis Walocha.

Fi.21
250 PLN