The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 106. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
38302

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.2
Mi.2
40 PLN
SOLD
38303

1918 seria pomnikowa, koperta z warszawy adresowana do browaru w Kutnie w pierwszym dniu obiegu znaczków serii pomnikowej.

Fi.2
Mi.2
500 PLN
38304

1918 seria pomnikowa, ośmioblok z przesuniętym nadrukiem i perforacją, pomarszczony papier.

Fi.2
Mi.2
50 PLN
38305

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterka w postaci uszkodzonego prawego brzegu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2
Mi.2
50 PLN
38306

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5 f./2 gr. z podwójnym nadrukiem szczątkowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2
120 PLN
38307

1918 seria pomnikowa, narożny sześcioblok znaczków za 5 f./2 gr., lewy górny znaczek z błędem na poz.28 "uszkodzona litera E w FEN" (Fi.300.-), gwarancja.

Fi.2 B
200 PLN
38308

1918 seria pomnikowa, marginesowy czworoblok znaczków za 5 f./2 gr., lewy dolny znaczek z błędem na poz.13 "uszkodzona prawa górna część litery N" (Fi.240.-), gwarancja.

Fi.2 B2
160 PLN
38309

1918 seria pomnikowa, list do Warszawy opłacony znaczkami unieważnionymi przez kreślenie ołówkiem kopiowym, na odwrocie stempel odbiorczy z warszawy z datą 1.1.19.

Fi.2, 3
Mi.2, 3
250 PLN
38310

1918 seria pomnikowa, kartka wysłana 4.12.18 z Warszawy do Krakowa, ładny stan zachowania.

Fi.2, 3
Mi.2, 3
1 000 PLN
38311

1918 seria pomnikowa, list z Warszawy prawidłowo opłacony nadany 5.12.18 do Zamościa.

Fi.2, 3
700 PLN
38312

1918 seria pomnikowa, seria z marginesem dolnym.

Fi.2-5
Mi.2-5
80 PLN
38313

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana, gwarancja.

Fi.2-5
Mi.2-5
90 PLN
38314

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana.

Fi.2-5
Mi.2-5
30 PLN
38315

1918 seria pomnikowa, seria kasowana na wycinkach.

Fi.2-5
50 PLN
38316

1918 seria pomnikowa, list polecony z Tomaszowa do Szwajcarii opłacony serią znaczków unieważnionych kasownikiem prowizorycznym , stempel cenzury przy MSZ w Warszawie, fragment niemieckiej zalepki cenzorskiej i stempel odbiorczy z datą 11.4.19 na odwrocie.

Fi.2-5
2 500 PLN
38317

1918 seria pomnikowa, znaczek w kolorze żółtobrązowym / żółtoszarym z poz. 36 z charakterystycznym odbiciem brzegu formy, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B
Mi.2 
70 PLN
38318

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B1
Mi.2
40 PLN
38319

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta".

Fi.2B1
Mi.2
40 PLN
38320

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "Poezta", lewy dolny znaczek z błędem "kropka w k", znaczek z błędem B1 opis i gwarancja Schmutz.

Fi.2B1, B3
Mi.2
100 PLN
38321

1918 seria pomnikowa, sześcioblok z końcowej fazy druku, środkowy lewy znaczek z błędem "uszkodzone litera N", dolny lewy znaczek z błędem "wyszczerbiona litera P w Poczta".

Fi.2B2, B4
Mi.2
120 PLN
38322

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem"kropka między nóżkami litery k".

Fi.2B3
Mi.2
30 PLN
38323

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "prawa cyfra 5 z kropką wewnątrz", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B5
Mi.2
70 PLN
38324

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", gwarancja Falkowski.

Fi.2B6
Mi.2
50 PLN
38325

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "plama przylegająca do l", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B6
Mi.2
100 PLN
38326

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B6
Mi.2
100 PLN
38327

1918 seria pomnikowa, znaczek z niedodrukiem brzegowym prawej części znaczka podstawowego, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3
40 PLN
38328

1918 seria pomnikowa, znaczek z niedodrukiem brzegowym prawej części znaczka podstawowego, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3
50 PLN
38329

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem, nominał na dole znaczka.

Fi.3
Mi.3
70 PLN
38330

1918 seria pomnikowa, znaczek stemplowany kasownikiem z Pabianic.

Fi.3
Mi.3
50 PLN
38331

1918 seria pomnikowa, pasek znaczków z rzadkim w tym wydaniu abklaczem.

Fi.3
Mi.3
100 PLN
38332

1918 seria pomnikowa, parka znaczków z dolnym marginesem z przesuniętym nadrukiem w poziomie wychodzącym poza obrys znaczka.

Fi.3
Mi.3
65 PLN
38333

1918 seria pomnikowa, dwunasto blok z rzadko spotykanym na tym wydaniu abklaczem nadruku.

Fi.3
Mi.3
360 PLN
38334

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 f./6 gr. z bardzo mocno przesuniętym w dół nadrukiem - napis Poczta Polska na górze znaczka zamiast na dole znaczka, gwarancja Krawczyk.

Fi.3
150 PLN
38335

1918 seria pomnikowa, marginesowa parka znaczków za 10 f./6 gr. z bardzo mocno przesuniętym i obróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz

Fi.3
400 PLN
38336

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków za 10 fen./6 gr., prawe znaczki z błędami "krótki nosek w prawej 1" i "uszkodzone 0", gwarancja Falkowski.

Fi.3 B
80 PLN
38337

1918 seria pomnikowa, narożny czworoblok znaczków za 10 f./6 gr., prawe znaczki ze znacznym uszkodzeniem prawej ramki i skraju rysunku znaczka podstawowego, bardzo rzadkie.

Fi.3 B
300 PLN
38338

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z nadrukiem odwróconym, sygnowany, gwarancja Schmutz.

Fi.3 No
50 PLN
38339

1918 list firmowy z Warszawy nadany 14.01.19 do Zawiercia, mieszana frankatura znaczków dwóch wydań prowizorycznych, bardzo ładny stan zachowania.

Fi.3, 11II
Mi.3, 9II
1 200 PLN
38340

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen/6 gr + wydanie PP/GGW, znaczek za 25/7½ fen z nadrukiem pierwszą formą i znaczek nieząbkowany za 5 f wydania w walucie markowej z błędem na poz.33 "prawe F zniekształcone podobne do y lub odwróconej cyfry 4" na liście wysłanym 3-2-19 z Warszawy do Locarno, znaki opłaty skasowane datownikiem WARSZAWA z wyróżnikiem "**g", prostokątny stempelek cenzury "MIN. SPR. ZEWN. WYDZIAŁ KONTROLI Cenzurowano WYSŁAĆ!"; na odwrocie sucho tłoczony adres nadawcy "G.WATTSON 4, TREMBACKA, 4, WARSAW", przesyłka z wczesnego okresu po odzyskaniu niepodległości; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.3, 13I, 86A B1
450 PLN
SOLD
38341

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3
40 PLN