The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 106. Germany

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
40497

1937 Ziemie Zachodnie, Dzień Znaczka - komplet dwóch ilustrowanych kart prywatnego nakładu ostemplowanych okolicznościowo 9.I we Wrocławiu; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.PPC70/01-02
100 PLN
46664

1850 znaczki unieważnione pruskim stemplem numerowym: 568 - Hagen, 574 - Halle, 1719 - Zörbig.

Fi.3
120 PLN
46665

1850 znaczki unieważnione pruskim stemplem numerowym: 103 - Berlin i 219 - Bütgenbach.


Mi.4
400 PLN
46666

1850 znaczki unieważnione pruskim stemplem numerowym: 146 - Bochum, 355 - Düren, 373 - Elberfeld i 424 - Frankfurt an der Oder.


Mi.4
120 PLN
46667

1857 znaczek unieważniony pruskim stemplem numerowym 847 - Bad Liebenwerda.


Mi.6
40 PLN
46668

1859 Hanower, całostka - koperta dofrankowana parką znaczków wysłana 6/2 z Münden do Magdeburga, na odwrocie stempelek ambulansu Münden-Berlin z 7/2 i stempelek nadejścia; dobry stan zachowania (znaczki zacięte i z niewielkimi przebarwieniami).


Mi.U5II, 14 
50 PLN
46669

1864 Oldenburg, koperta wysłana 3.6 z Rastede do Varel, datownik odbiorczy na odwrocie, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.U10 
60 PLN
46670

1865 Prusy, 3 Sgr frankatura pojedyncza - kompletny list z pełną treścią wysłany 5/4 z Berlina do Hohenstein, znaczek skasowany datownikiem BERLIN POST-EXP.23.


Mi.18 
30 PLN
46671

1866 poczta Saksonii, list z Lipska do Rostocku.


Mi.14
120 PLN
46672

1872 Rzesza, pierwsze wydanie znaczków zjednoczonych Niemiec, 3 Kr frankatura pojedyncza - list wysłany 27.5 z Frankfurtu do Römhild, datownik odbiorczy na odwrocie; walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.9 
40 PLN
46673

1884 Wirtembergia, urzędowa karta pocztowa wysłana 18.6 z Wildberg do Emmingen, dodatkowy stempelek z godłem CAMERALAMT REUTHING.


Mi.DP24 
40 PLN
46674

1886 Wirtembergia, karta pocztowa wysłana 20.1 z urzędu pocztowego na dworcu kolejowym w Ludwigsburgu.


Mi.P26II 
20 PLN
46675

1888 Wirtembergia, karta pocztowa wysłana 25.6 z Gaildorf do Laubach, stemple odbiorcze.


Mi.P30 
20 PLN
46676

1906 Niemiecka Afryka Południowo-Wschodnia (DSWA), w 1904 na terenie kolonii wybuchło powstanie ludów Herero, które trwało do 1908 roku, po początkowych sukcesach, powstańcy ulegli 15 tysięcznemu niemieckiemu korpusowi ekspedycyjnemu, Niemcy przy tłumieniu powstania wykazali się wielkim okrucieństwem, przyjmuje się, że zginęło około 65 tysięcy Hererów, straty po stronie niemieckiej wyniosły ponad 1700 zabitych; widokówka wysłana 6.I ze Swakopomund przez żołnierza Korpusu Ekspedycyjnego (jednostka ochrony kolei) do Reisse, listowa pieczęć formacyjna; kasownik odbiorczy; doskonały stan zachowania.


500 PLN
46677

1911 Niemiecka Afryka Południowo-Wschodnia (DSWA), widokówka wysłana 12.7 z Brackwasser do Krakowa; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.26 
200 PLN
46678

1914 Rzesza, podwójna karta, czysta.


Mi.P98 
40 PLN
46679

1915 Niemiecka Afryka Południowo-Wschodnia (DSWA) - Fort Napier w Pietermaritzburg w Afryce Południowej - obóz dla niemieckich jeńców wojennych wziętych do niewoli w czasie walk I wojny światowej na terenie DSWA, formularz z obozu wysłany 16.VII do Kimberley, stempelek cenzury.


500 PLN
46680

1919 Republika Weimarska, 2-Pf - frankatura wielokrotna, karta pocztowa,wysłana 18.3 z Zwickau do Orne.


Mi.102 
40 PLN
46682

1921 Republika Weimarska, sekretnik, brzegi niezaklejone, pełna, oryginalna guma.


Mi.K22 
10 PLN
46683

1922 Republika Weimarska - Inflacja, 2,50 M (dwie odmiany koloru) - frankatura wielokrotna, karta pocztowa wysłana 22.12 z Solingen do Fürth.


Mi.115 
160 PLN
46684

1923 Republika Weimarska - Inflacja, 250.000/ 200 M - frankatura wielokrotna, list wysłany 5.10 z Finsterwalde do Bytomia.


Mi.292 
40 PLN
46685

1923 Republika Weimarska - Inflacja, 100 M (odmiana koloru) - frankatura wielokrotna, list urzędowy wysłany 14.8 z Ministerstwa Transportu w Berlinie do linii żeglugowej Hamburg-Ameryka w Hamburga.


Mi.P74 
50 PLN
46686

1924-44 III Rzesza, zestaw serii i znaczków pojedynczych (95 szt.), czyste bez podlepek (Mi.325 euro).


Mi.368-906ex
260 PLN
46687

1924-1941 Republika Weimarska/III Rzesza, zestaw znaczków kasowanych (Mi.400 euro).


160 PLN
46688

1928 Republika Weimarska, prezydenci Rzeszy, seria obiegowa, czysta na podlepkach (Mi.120 euro, bez podlepki 1100 euro).


Mi.410-22
240 PLN
46689

1930 III Rzesza, Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna - IPOSTA, kasowany okolicznościowo czworoblok znaczków z bloku (Mi.560 euro), zdjęty z listu wysłanego w szóstym dniu wystawy.


Mi.446-49
700 PLN
46690

1931 Republika Weimarska, znaczek urzędowy na wycinku skasowany 20.1 na lotnisku Schkeuditz w Halle/Leipzig.


Mi.D124 
10 PLN
46691

1932 Republika Weimarska, karta pocztowa wysłana 6 4 z Berlina.


Mi.P199I 
10 PLN
46692

1933 III Rzesza, fragment arkusza drukarskiego zawierający dwie "strony" dla zeszycików znaczkowych (Mi.500 euro).


Mi.MHB51.1
350 PLN
46693

1933 III Rzesza, 15 Pf część z opłaconą odpowiedzią karty podwójnej, czysta.


Mi.P223F 
30 PLN
46694

1933 III Rzesza, ilustrowana karta pocztowa, czysta w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P248 
10 PLN
46695

1934 Saara, posągi z kościołów Saary, seria kasowana.


Mi.199-205 
200 PLN
46696

1934 III Rzesza, prezydent Hindenburg - wydanie żałobne, seria kasowana.


Mi.548-53 
10 PLN
46697

1934 III Rzesza, wydanie żałobne po śmierci prezydenta Hindenburga, karta pocztowa, wysłana 24 9 z Berlina, do Nowej Soli (Neusalz), znak opłaty unieważniony wirnikiem okolicznościowym.


Mi.P234b 
60 PLN
46698

1935 III Rzesza, Reichsparteitag, widokówka z podobizną Rudolfa Hessa - zastępcy Hitlera i trzeciej osobie w Rzeszy (po Hitlerze i Göringu), wysłana 15.9 z Norymbergi do Wrocławia, znaczek unieważniono kasownikiem okolicznościowym; walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.586X
200 PLN
46699

1935 III Rzesza, Reichsparteitag, znaczek na karcie ostemplowany okolicznościowo 15 9 w Norymberdze.


Mi.586X 
40 PLN
46700

1937 III Rzesza, ochrona przeciwlotnicza, seria czysta.


Mi.643-45
30 PLN
46701

1937 III Rzesza, Reichsparteitag, specjalna karta pocztowa (Festpostkarte) ofrankowana znaczkiem z nadrukiem z bloku 11 i ostemplowana okolicznościowo 10.9 w Norymberdze.


Mi.650
120 PLN
46702

1937 III Rzesza, Reichsparteitag, karta pocztowa ofrankowana znaczkiem z nadrukiem z bloku 11 ostemplowana okolicznościowo 9.9 w Norymberdze.


Mi.650 
30 PLN
46703

1937 III Rzesza, wydanie z dopłatą na Pomoc Zimową, statki, seria kasowana.


Mi.651-59
30 PLN