The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 106. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
37950

1915 Warszawa, Syrena - herb miasta, nadużycie formy - cięty znaczek za 5 gr. w fantazyjnych barwach.

Fi.1 FFi
40 PLN
37951

1915 Warszawa, Syrena - herb miasta, nadużycie formy - cięty znaczek za 5 gr. w fantazyjnych barwach.

Fi.1 FFi
40 PLN
37952

1915 Warszawa, Syrena - herb miasta, nadużycie formy - cięty znaczek za 5 gr. w fantazyjnych barwach.

Fi.1 FFi
40 PLN
37953

1915 Warszawa, Orzeł, znaczek za 10 gr. z ciekawym zielonkawym kolorem tła.

Fi.2
80 PLN
37954

1915 Warszawa, miejscowy list urzędowy z parką znaczków poczty miejskiej na odwrocie.

Fi.2
60 PLN
37955

1915 Warszawa "Orzeł", znaczek za 10 gr. drukowany farbą anilinową (Mi.80 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2b
80 PLN
37956

1915 Warszawa, połówka znaczka na wycinku z błędem "uszkodzone y" w czarnym nadruku groszy typu II (zwykły znaczek - Mi.350 euro), w I typie nadruku ten błąd nie występuje, podwójna gwarancja Rembieliński.

Fi.3IIt
Mi.3ca 
500 PLN
37957

1915 Warszawa, znaczek z czytelnie odbitym obróconym o 90° ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, gwarancja Krawczyk.

Fi.4Iba
Mi.4aa
120 PLN
37958

1915 Warszawa, znaczek ze słabo odbitym ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, gwarancja Krawczyk.

Fi.4Iba
Mi.4aa
30 PLN
37959

1915 Warszawa, znaczek z odwróconym nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, gwarancja zgodna z prawidłowym położeniem nadruku Schmutz.

Fi.4Iba No
Mi.4aa
400 PLN
37960

1915 Warszawa - wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości, marginesowa parka znaczków za 6/5 gr. z rzadkim jasnobrązowawożółtym tłem, lewy z nadrukiem typu I - wąskie cyfry 6 bez podlepki, a prawy z nadrukiem typu II - szerokie cyfry 6 z jednym śladem podlepki, takie parki występują tylko w jednej prawej kolumnie arkusza, w katalogu Fischer pominięto przez pomyłkę wycenę czarnych nadruków II typu, gwarancja i oznaczenie.

Fi.5aI+IIe
700 PLN
37961

1915 Warszawa, parka znaczków poczty miejskiej z nadrukami typ If i IIf, znaczki zamoczone u dołu, podniesiona gwarancja i oznaczenie.

Fi.5a If, 5 IIaf
220 PLN
37962

1915 Warszawa, makulatura, parki ciętych znaczków bez nadruku - nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej.

Fi.6-7 Mk
40 PLN
SOLD
37963

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 2/10 gr. na znaczku podstawowym w bardzo rzadkiej barwie ciemno brązowoczerwonej z zielonkawożółtym tłem, dodatkowo kilka błędów rysunku, gwarancja i oznaczenie.

Fi.6h
Mi.5c
500 PLN
37964

1915 Warszawa, kartka z Łodzi do Warszawy, stempel cenzury wojskowej i znaczek poczty miejskiej, ciekawa widokówka promująca dobroczynność "Dla głodnych".

Fi.7
50 PLN
37965

1915 Warszawa, próby w kolorach: za 5 gr. w ciemnoszarozielonym i za 10 gr. w czarnym bez tła, piękny stan (Fi. 6.000,-), gwarancja Krawczyk.

Fi.I-II P
3 600 PLN
37966

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, oba znaczki z tłem jasnobrązowawożółtym i pełną oryginalną gumą bez podlepki (Fi.1000.-), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.I-IIb
800 PLN
37967

1915 Warszawa, znaczek wydania nie wprowadzonego do obiegu w barwach czarnej i tłem żółtobrązowym, gwarancja i oznaczenie Berbeka, Walisch.

Fi.IIa
400 PLN
37968

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIb
240 PLN
37969

1915 Warszawa, znaczek wydania nie wprowadzonego do obiegu, gwarancja i oznaczenie.

Fi.IIb
160 PLN
37970

1916 Sosnowiec, seria czysta ze śladami po podlepce (Mi.50 euro), gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
80 PLN
37971

1916 Sosnowiec, seria kasowana w czworoblokach z pełną oryginalną gumą (Mi.480 euro, Fi.480.-), piękny stan, gwarancja.

Fi.1-2
280 PLN
37972

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.150 euro, Fi.280.-), piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
240 PLN
37973

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.120 euro, Fi.120.-) w bardzo ładnym stanie, gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
80 PLN
37974

1916 Sosnowiec, seria pierwszego wydania, gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
200 PLN
37975

1916 Sosnowiec, seria znaczków pierwszego wydania w doskonałym stanie, gwarancja Petriuk.

Fi.1-2
250 PLN
37976

1916 Sosnowiec, seria pierwszego wydania, gwarancja Wiatrowski.

Fi.1-2
100 PLN
37977

1916 Zawiercie, seria znaczków bez nadruku kontrolnego (Mi.360 euro), nietypowo jasny środek znaczka za 10 f., bardzo ładny stan zachowania, pełna oryginalna guma z jednym maleńkim zmatowieniem, imponujący zestaw sygnatur i gwarancji, dwie własnościowe lub firmowe, Rachmanow, Mikstein, Jungjohann BPP.

Fi.1-2III
750 PLN
37978

1916 Zawiercie, seria znaczków czystych bez nadruku kontrolnego, znaczek za 10 f. w dwóch odmianach koloru ramki - niebieskofioletowym i szarofioletowym, bardzo ładny stan zachowania z pełną oryginalną gumą, gwarancja Dr.P.JEM, Mikulski.

Fi.1-2III
1 060 PLN
SOLD
37979

1916 Zawiercie, seria znaczków z nadrukiem kontrolnym z przerwami w literach J i R w kolorze fioletowym rzadszym z czerwonym odcieniem, Michel kataloguje tylko bardziej popularną szarofioletowa wersję tego nadruku kontrolnego, bardzo ładny stan zachowania, pełna oryginalna guma z jedną lekką podlepką, rzadka jako gwarantowana, tu gwarancja Ćwiertnia, Gryżewski.

Fi.1-2II a
Mi.1-2II
1 000 PLN
37980

1916 Białystok, znaczek lokalnej poczty doręczeniowej z ręcznym podpisem, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.1I
750 PLN
37981

1916 Białystok, znaczek poczty doręczeniowej w Białymstoku ręcznym podpisem "R. Wolfsohn".

Fi.1I
1 200 PLN
37982

1916 Zawiercie, znaczek za 10 f. bez nadruku kontrolnego, bez gumy, ale w bardzo ładnym stanie zachowania, gwarancja Mikstein.

Fi.1III
80 PLN
37983

1916 Zawiercie, seria stemplowanych znaczków z nadrukiem kontrolnym w doskonałym stanie, wartość katalog Fischer 4.000,- zł, katalog Michel 2.200,- Euro, , gwarancja Schmutz.

Fi.1Ia-2Ia
2 250 PLN
SOLD
37984

1916 Warszawa, znaczki poczty miejskiej na kopercie listu miejscowego, ostemplowane grzecznościowo 22.5 datownikiem z wyróżnikiem "b".

Fi.2, 9, 10
30 PLN
37985

1916 Sosnowiec - DWUKROTNIE NADAWANA NIEDOSTATECZNIE OPŁACONA PRZESYŁKA, karta pocztowa za 5 fen datowana i wysłana 2.8 z Sosnowca do Berlina, dzień po wprowadzeniu nowej wyższej taryfy opłat pocztowych - 7,5 fen. za kartę pocztową; po wychwyceniu niedostatecznie opłaconej przesyłki poczta niemiecka zwróciła ją poczcie miejskiej w Sosnowcu; opatrzono ją stosownym dwuwierszowym stempelkiem "* Zurück weil(?) unzureichend frankiert" (zwrot opłata niedostateczna) i dodatkowo opatrzono adnotacją o konieczności pobrania opłaty od nadawcy; poczta miejska w Sosnowcu udokumentowała doręczenie zwrotu czarnym datownikiem opłatnym "Stadtbriefbef. Miejs.eksp.list. 3 kop." z datą -5.AUG.1916; co bardzo ciekawe pozwolono nadawcy dofrankować przesyłkę nie pobierając od niego pełnej opłaty; adnotacje o niedopłacie wykreślono, a po doklejeniu znaczka za 2½ powtórnie wyekspediowano przesyłkę w dniu 7.8 po ocenzurowaniu w Poznaniu - fioletowy stempelek "Gepr.Übw.Stelle Posen" przesyłka szczęśliwie dotarła do adresata; niespotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania; dodatkowo (gratis) ładnie kasowany na wycinku znaczek; na karcie albumowej; gwarancja.

Fi.2Ia; 5
6 000 PLN
37986

1916 Częstochowa, dofrankowana całostka (część "na odpowiedź" karty podwójnej) wysłana 23.9 z niemieckiego urzędu pocztowego w Warszawie; fioletowy datownik odbiorczy "STÄDTISCHES BESTELLAMT CZENSTOCHAU CZĘSTOCHOWA MIEJSKI URZĄD PRZESYŁKOWY" z datą 30 X; dwukrotnie odciśnięty stempelek cenzury niemieckiej; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.2a
400 PLN
37987

1916 Łódź, karta pocztowa "Postgebiet Ob. Ost" (część na odpowiedź) wysłana 6.3 z Lipawy (Libau) do Łodzi, 9.III doręczona przez Łódzką Ochotniczą Straż Ogniową, rzadki stempelek poczty doręczeniowej w kolorze lila (Fi.1000.-), stempelek cenzury niemieckiej; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.2b
700 PLN
37988

1916 Warszawa, "6 GROSZY" - czerwony stempelek opłaty doręczeniowej I wydania na karcie pocztowej wysłanej 16.11 z Częstochowy, fioletowy stempelek niemieckiej cenzury w Warszawie; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.2a
60 PLN
37989

1916 Warszawa, "6 GROSZY" - czerwony stempelek opłaty doręczeniowej I wydania na karcie pocztowej wysłanej 30.10.16 z Łowicza do Warszawy, fioletowy stempelek niemieckiej cenzury w Warszawie.

Fi.2b
40 PLN