The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 106. Air mail

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
46231

1912 Bawaria, specjalna ilustrowana okolicznościowa karta lotnicza przedstawiająca młodą parę lecącą w skrzydlatej karocy nad Monachium, dofrankowana i przesłana 4.10 pocztą lotniczą z Monachium do Włoch, datownik odbiorczy, walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.PF15-02/b
600 PLN
46232

1919 list lotniczy z Warszawy do Gdańska, prawidłowo opłacony ze specjalną opłatą lotniczą i nalepką LOPP, na odwrocie stempel odbiorczy.


350 PLN
46233

1922 "CFRNA" - połączenie lotnicze Warszawa-Praga-Strasburg-Paryż, ekspresowy lotniczy list polecony wysłany 13.10.22 z Warszawy do Paryża, stempelek gotówkowej dopłaty za przesyłkę lotniczą z wpisaną liczbą "450", na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.14
400 PLN
46234

1922 "CFRNA" - połączenie lotnicze Warszawa-Praga-Strasburg-Paryż, polecony list lotniczy wysłany 4.11.22 z Warszawy do Paryża, stempelek gotówkowej dopłaty za przesyłkę lotniczą z wpisaną liczbą "450", na froncie stempelek o zwrocie "RETOUR A L'ENVOYEUR".

Fi.14
400 PLN
46235

1922 lotniczy list polecony z Warszawy do Gdańska, stempel odbiorczy Wolnego Miasta Gdańska "Mit Luftpost befördert Flugpostamt Danzig 5".

Fi.16e
400 PLN
46236

1923 Syria, list lotniczy, ofrankowany serią wydania przedrukowego, z dopiskiem "par Avion militarie", wysłany 15.11 z Damaszku do Souieda, na odwrocie datownik odbiorczy; koperta pionowo zgięta.


Mi.202-05I
500 PLN
46237

1924 pierwszy lot do Ameryki Północnej sterowca LZ126 Z.R.3 "Graf Zeppelin", list z Niemiec (z Bytomia) do St. Louis.


1 000 PLN
46238

1925 nalepki Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe, dwa górne znaczki z podlepką.

Fi.3B
50 PLN
46239

1925 "AERO" pierwszy lot Warszawa - Poznań, list lotniczy przesłany 22.VI z Warszawy do Poznania; specjalny dodatkowy fioletowy stempel "PIERWSZY LOT"; lotem tym przesłano zaledwie 32 sztuki poczty!!! na odwrocie kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.38a
4 000 PLN
46240

1925 Warszawa - Kopenhaga "AEROLOT", parka pozioma nalepek wydanych przez Polską Linię Lotniczą "Lot" do przesyłek pocztowych przesłanych pierwszym lotem próbnym z Warszawy do Kopenhagi; sama nalepka jest już dosyć rzadka, a w parce bardzo rzadka; doskonały stan zachowania, na życzenie kopia fotoatestu na taką nalepkę;

Firma "AEROLOT" planując otwarcie nowego połączenia na trasie Gdańsk–Malmö– Kopenhaga w sierpniu 1925 zakupiła trzysilnikowy wodnosamolot Junkers G 23W dla 9 pasażerów, po lotach próbnych jednak zrezygnowano z tego zamiaru i samolot zwrócono do wytwórni.


800 PLN
46241

1925-35 zestaw nalepek Ligi Obrony Powietrznej Państwa, wszystkie w bardzo dobrym stanie, jedna ze śladem po podlepce.


200 PLN
46242

1925-38 zestaw nalepek Ligi Obrony Powietrznej Państwa.


300 PLN
46243

1925 kartka nadana poczta lotniczą z Warszawy do Danii, stempel "SAMOLOTEM", stempel tranzytowy Wolnego Miasta Gdańska "Mit Luftpost befördert Flugpostamt Danzig 5", nieczytelne kasowniki odbiorcze na froncie kartki, nalepka L.O.P.P. z Bydgoszczy.


400 PLN
46244

1926 list z Zawodów Balonów Wolnych, przewieziono balonem "Warszawa", brak jednego znaczka na odwrocie.

Fi.1d
200 PLN
46245

1926 Wydanie Lokalne - miejskich i powiatowych komitetów LOPP - Zdołbunów - ornamenty, kasowany znaczek za 2 gr. na papierze ze znakiem wodnym, jeden z najrzadszych - Fi. cena amatorska, Katalog Znaczków i Nalepek LOPP i FOM W.Ługowskiego i J.Kosmali cena amatorska, lekko przesunięty rysunek z pełna oryginalna gumą.

Fi.7
1 000 PLN
46246

1926 inauguracja międzynarodowej obsługi lotniczej, przesyłka z dodatkowym stemplem "L'Inauguration du Service Aerien International", list z Warszawy wysłany 1.4.26 doPragi, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.41a
150 PLN
46247

1927 nalepka składkowa Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

Fi.23
20 PLN
46248

1927 nalepka składkowa Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

Fi.23
20 PLN
46249

1927 LOPP, Warszawa znaczek składkowy, granatowy za 50 gr (rozmiar 19x29,5 mm), czysty, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.23
60 PLN
46250

1927 wydanie na przesyłki lotnicze, 5 + 10 + 30 gr - frankatura trójkolorowa, zagraniczny list lotniczy wysłany 28.VI z urzędu WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY do Argentuil we Francji, przesyłkę opłacono znaczkami w wysokości 1 zł, podczas gdy prawidłowa opłata wynosiła 1,40 zł (60 gr list II klasy + obowiązkowa dopłata lotnicza za ekspres 80 gr); brakującą kwotę 40 gr pobrano od nadawcy gotówką - stempelek "POBRANO/PERÇU zł... gr..." z dopisaną kwotą; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.219, 220, 223
Mi.227, 228, 231
300 PLN
46251

1927 Łotwa, list lotniczy wysłany 23.VI z Rygi do Paryża, ofrankowany serią wydania przedrukowego w parkach, dodatkowa nalepka lotnicza, na odwrocie stempelek DERULUFT-RIGA z napisem łacińskim i grażdanką.


Mi.100-102 
400 PLN
46252

1927 Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych w Pradze, nowodruki specjalnych nalepek dla przesyłek balonowych, przesłanych dwoma polskimi balonami w czasie tych zawodów, nalepki w pierwszej kolumnie przeznaczone dla balonu "Warszawa", w drugiej dla balonu "Lwów", łączny nakład oryginalnych nalepek wynosił 352 sztuki z czego 48 sztuk nieząbkowanych, każdy z balonów zabrał do swojej gondoli po 50 kart w tym 10 z nalepkami nieząbkowanymi; oferowane tu nieząbkowane nowodruki sporządzono w kolorze ceglastym na białym, grubym papierze; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
46253

1927 Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych w Pradze, nowodruki specjalnych nalepek dla przesyłek balonowych, przesłanych dwoma polskimi balonami w czasie tych zawodów, nalepki w pierwszej kolumnie przeznaczone dla balonu "Warszawa", w drugiej dla balonu "Lwów", łączny nakład oryginalnych nalepek wynosił 352 sztuki z czego 48 sztuk nieząbkowanych, każdy z balonów zabrał do swojej gondoli po 50 kart w tym 10 z nalepkami nieząbkowanymi; oferowane tu nieząbkowane nowodruki sporządzono w kolorze czarnym na białym, grubym papierze; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


600 PLN
46254

1928 Wydanie na cele budowy obiektów lotniczych - Łuck, Wołyński Komitet Wojewódzki LOPP - samolot, Na budowę lotnisk i hangarów na Wołyniu, kasowany znaczek za 10 gr. w kolorze niebieskim.

Fi.6
80 PLN
46255

1928 Znaczek składkowy LOPP - Warszawa - Śmigło, znaczek kasowany za 50 gr. w kolorze czerwonym.

Fi.25
50 PLN
46256

1928 poczta lotnicza z Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w Warszawie, lotniczy list polecony ofrankowany między innymi paskiem znaczków z bloku 1 wysłany 4.5.28 do Szwajcarii, rzadki dodatkowy stempel "Par Avion. - Samolotem Exposition Philatèlique", kasownik tranzytowy z Wiednia na froncie, na odwrocie stempel odbiorczy, dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania, gwarancja i fotoatest.

Fi.60
1 200 PLN
46257

1928 list lotniczy ze Lwowa do Warszawy, znaczek skasowany 7.IX datownikiem okolicznościowym "LWÓW TARGI WSCHODNIE" z wyróżnikiem "a" (Myślicki 21 006), dodatkowe stemple lotnicze: lwowski "POCZTA LOTNICZA/ POSTE AÉRIENNE" i warszawski odbiorczy ramkowy "Nadeszła pocztą lotniczą"; datownik odbiorczy Warszawa 19 Port Lotniczy z 8.IX; walor w doskonałym stanie zachowania (Fi.280.-).

Fi.64
200 PLN
46258

1928 Warszawa - Wenecja, list lotniczy przesłany 18.IX liniami "AEROLOT" do Wiednia, dalej liniami zagranicznymi, specjalny dodatkowy stempel "I-VOL POSTAL Warszawa -Venezia."; lotem tym przesłano zaledwie 55 sztuk poczty!!! na odwrocie datownik odbiorczy z 19.9 i stempelek "NON RECLAME"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.66
700 PLN
46259

1929 Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych w Poznaniu, balon "Warszawa" pilotowany przez por.Franciszka Hynka, karta z nalepką z tekstem polskim z nadrukiem "Międz. Zawody Balonowe" przewieziona na trasie Poznań - Termsdorf k.Berlina, do polskiej frankatury doklejony znaczek niemiecki, oba unieważnione datownikiem Teupitz koło Teltow z datą 17.8.1929; podpis pilota por.Hynka na froncie; niezwykle rzadki walor - przewieziono jedynie 50 sztuk poczty!!! wysoka wycena katalogowa (Fi.3500,-); dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.

Fi.4d
2 800 PLN
46260

1929 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Kraków - Alegoria lotnicza, znaczek za 5 gr. w kolorze żółtym, zdjęty z listu.

Fi.36
10 PLN
46261

1929 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Kraków - Alegoria lotnicza, znaczek czysty za 10 gr. w kolorze zielonym.

Fi.37
20 PLN
46262

1929 nalepka Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe.

Fi.39
20 PLN
46263

1929 Warszawa - Katowice, list lotniczy przesłany 8.I liniami "LOT" do, specjalny dodatkowy fioletowy stempel "LOT-I-VOL WARSZAWA-KATOWICE"; lotem tym przesłano 210 przesyłek; dobry stan zachowania - koperta ukośnie zgięta (Fi.250.-).

Fi.81
150 PLN
46264

1929 list z pierwszego lotu na trasie Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk, przewieziono 150 sztuk takich przesyłek.

Fi.93c
260 PLN
46265

1929 LOT, otwarcie linii lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk, dodatkowy fioletowy stempelek z trasą lotu i napisem "I Lot Bydgoszcz - Katowice", lotem tym przewieziono 150 przesyłek, gwarancja Vaumund PP.

Fi.93k
400 PLN
46266

1929 Katowice - Wenecja, list lotniczy przesłany 1.VIII liniami "LOT" do Wiednia, dalej liniami zagranicznymi, specjalny dodatkowy stempel "Lot-I-Vol Katowice Venezia."; na froncie tranzytowe kasowniki wiedeńskie z 2 i 3 lipca, na odwrocie datowniki: przejściowy Warszawa 19 Port Lotniczy z 1.VIII i odbiorczy VENEZIA POSTA AERA 3.7; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.94a
350 PLN
46267

1929 Kanada, I lot London-Toronto, list lotniczy wysłany 15.VII, na odwrocie datownik odbiorczy; koperta z lewej strony pionowo zgięta.


Mi.127 
60 PLN
46268

1929 LZ129 Graff Zeppelin "PRZERWANY LOT" - widokówka prawidłowo ofrankowana znaczkiem poczty sterowcowej za 2RM skasowanym datownikiem 16.5.1929 na pokładzie sterowca, niebieski stempel okolicznościowy lotu "LUFTSCHIFF GRAFF ZEPPELIN 1.AMERIKAFAHRT 1929", dodatkowy czerwony stempelek "Beförderung verzögert wegen Abbruchs der 1.Amerikafahrt" (Doręczenie opóźnione z powodu przerwania 1 lotu do Ameryki); nowojorski datownik odbiorczy z 5.8.1929 "NEW YORK N.Y.7 AUG 5"; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Był to pierwszy międzykontynentalny lot LZ127 z Europy do Ameryki, sterowiec wystartował do lotu z Friedrichshafen w dniu 16.V, nocą nad Morzem Śródziemnym, gdy zbliżano się do wybrzeża Hiszpanii, pierwszy z pięciu silników uległ uszkodzeniu, następnego dnia na wysokości Alicante uszkodzeniu uległ drugi silnik w związku z tym podjęto decyzję o przerwaniu lotu do Ameryki i powrocie do bazy, po awarii trzeciego i czwartego z pięciu silników sytuacja stawała się dramatyczna, rząd francuski udzielił zgody na lądowanie awaryjne w bazie lotniczej Cuers pod Tulonem; kiedy 23.5 z Niemiec dostarczono zapasowe silniki, sterowiec powrócił do bazy we Friedrichshafen, skąd 1 sierpnia wystartował do udanego tym razem lotu i 5.8 szczęśliwie wylądował w Lakehurst niedaleko Nowego Jorku; przesyłki z pierwszej, nieudanej, próby lotu oznaczono dodatkowym czerwonym stempelkiem "Beförderung verzögert wegen Abbruchs der 1.Amerikafahrt", przetrzymano w bazie Friedrichshafen i przewieziono w drugiej - udanej - próbie lotu.


Mi.423 
1 000 PLN
46269

1929 LZ129 Graff Zeppelin "PRZERWANY LOT" - widokówka nadana 15.5.29 z friedrichshafen Bodensee, niebieski stempel okolicznościowy lotu "LUFTSCHIFF GRAFF ZEPPELIN 1.AMERIKAFAHRT 1929", dodatkowy czerwony stempelek "Beförderung verzögert wegen Abbruchs der 1.Amerikafahrt" (Doręczenie opóźnione z powodu przerwania 1 lotu do Ameryki); nowojorski datownik odbiorczy z 3.8.29. Był to pierwszy międzykontynentalny lot LZ127 z Europy do Ameryki, sterowiec wystartował do lotu z Friedrichshafen w dniu 16.5.29, nocą nad Morzem Śródziemnym, gdy zbliżano się do wybrzeża Hiszpanii, pierwszy z pięciu silników uległ uszkodzeniu, następnego dnia na wysokości Alicante uszkodzeniu uległ drugi silnik w związku z tym podjęto decyzję o przerwaniu lotu do Ameryki i powrocie do bazy, po awarii trzeciego i czwartego z pięciu silników sytuacja stawała się dramatyczna, rząd francuski udzielił zgody na lądowanie awaryjne w bazie lotniczej Cuers pod Tulonem; kiedy 23.5.29 z Niemiec dostarczono zapasowe silniki, sterowiec powrócił do bazy we Friedrichshafen, skąd 1 sierpnia wystartował do udanego tym razem lotu i 3 sierpnia wylądował w Lakehurst niedaleko Nowego Jorku; przesyłki z pierwszej, nieudanej, próby lotu oznaczono dodatkowym czerwonym stempelkiem przetrzymano w bazie Friedrichshafen i przewieziono w drugiej - udanej - próbie lotu.


500 PLN
46270

1930 "CIDNA" Warszawa - Wrocław - Berlin, list wysłany 21 VII z Warszawy do Berlina, dodatkowy fioletowy stempel "VOL I LOT Warszawa - Breslau - Berlin"; dwuwierszowy stempel odbiorczy urzędu lotniczego Berlin C2 "Mit Luftpost befördert. Luftpostamt Berlin C.2.", na odwrocie berliński datownik odbiorczy 21.7; lotem tym przewieziono zaledwie 144 sztuk poczty; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; stempelek własnościowy "H.Górny".

Fi.104b
400 PLN