The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 106. Polish Kingdom

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
37459

1850 SŁUŻBA POCZTOWA - list służbowy wysłany 15.7 z Warszawy do Zalesia, datownik nadawczy WARSZAWA typu IIIC (PZP nr 398g), przesyłka oznaczona czerwonym stempelkiem "SŁUŻBA / POCZTOWA" w ramce, spotykane jedynie na wewnętrznej korespondencji urzędowej, na odwrocie czerwona urzędowa pieczęć pocztowa.


320 PLN
37460

1851-54 list do Królestwa Polskiego, rosyjska koperta za 10+1 kop wydania z 1849 roku, o wymiarach 137x107 mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana 23.X z miejscowości Jakobstadt w Kurlandii do Warszawy; znak opłaty kreślony ręcznie, na odwrocie okrągły rosyjski datownik nadawczy ЯКОБШТАТЪ IAKOBSTADT 185? OKT 23, oraz datownik odbiorczy Warszawy z 15/11 i mały (12x12 mm) kwadratowy godzinnik warszawski "4/P"; przesyłka adresowana do Piotra Jakowlewa Lewickiego-Leontiewa dyżurnego generała Armii Zachodniej w Warszawie, który pełnił tutaj różne funkcje, m.in. wsławił się niechlubnie jako prezes Sądu Wojenno-Polowego z siedzibą w Pawilonie X Cytadeli, który skazał na karę śmierci ostatniego Dyktatora Powstania Styczniowego; dobry stan zachowania.

Fi.Ckr4II
1 200 PLN
37461

1852 obszar I Rzeczypospolitej - WILNO, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1849 roku, o wymiarach 138x107mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana z Wilna do Rygi, znak opłaty kreślony ręcznie, na froncie dwuwierszowy w ramce stempel nadawczy grażdanką WILNO (ВИЛЬНО/ MAP 1852), a na odwrocie stempel odbiorczy POŁUCZENO (ПОЛУЧЕНО/ 11 MAPTA); całość z przebarwieniami w słabszym stanie zachowania, bardzo niska cena wywoławcza; użyta w Królestwie (Fi.8000.-).

Fi.Ckr7
400 PLN
37462

1854 około, obszar I Rzeczypospolitej - okolice DUBNA, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1849 roku, o wymiarach 137x107 mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana z terenów dawnego województwa wołyńskiego utraconego w 1793 roku, do miejscowości Salisburg (obecnie Mazsalaca na Łotwie); szczegółowa określona przez nadawcę droga: "Dubno, Riga und Rujen", znak opłaty unieważniony poprzez kreślenie, na odwrocie odbiorczy stempel Rygi ПОЛУЧЕНО (Dobin 40.4.03); nieuszkodzona, idealnie zachowana pieczęć lakowa nadawcy; dobry stan zachowania, taka koperta użyta w Królestwie (Fi.8000.-).

Fi.Ckr4II
1 600 PLN
37463

1858 Królestwo Polskie - WARSZAWA; koszulka listu składanego z Warszawy do St.Petersburga opłaconego znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" i ząbkowaniem 14,5:15 (Fi.12000.-); znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa; po prawej datownik nadawczy ВАРШАВА z 7.8., po lewej owalna kaszetka nadawcy, wewnątrz adnotacja o nadawcy - Leopoldzie Kronenbergu, najbogatszym obywatelu Królestwa, założycielu Banku Handlowego i Szkoły Handlowej w Warszawie; wyjątkowo ładny stan, fotoatest ekspert A.I.E.P. Z.Mikulski.

Fi.2x
7 000 PLN
37464

1858 obszar I Rzeczypospolitej - ŚWIĘCIANY, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1855 roku, o wymiarach 140x107mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana ze Święcian do Warszawy; znak opłaty kreślony ręcznie, na froncie dwuwierszowy stempel nadawczy СВЕНЦIАНЫ / 25 ДЕКАБРЬ 58 - Dobin 05.2.06.1.02 z przestawioną datą, ma ją zapisaną w formie dzień, miesiąc, rok zamiast typowego układu rok, miesiąc, dzień znanego z innych listów i literatury), na odwrocie duży godzinnik warszawski 3/P typu C; Święciany w III rozbiorze zajęte przez Rosję wróciły w granice Rzeczypospolitej w czerwcu 1919 roku i po okresie istnienia Litwy Środkowej znalazły się w 1922 roku w województwie wileńskim; taka koperta użyta w Królestwie Polskim (Fi.2500.-).

Fi.Ckr4II
1 600 PLN
37465

1858 Królestwo Polskie - KODEŃ, szeroko cięty pierwszy znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" (Fi.12000.-); unieważniony czytelnie polskim kasownikiem numerowym 58 - Kodeń w ekspedycji pocztowej na krótkim bocznym tracie od prowadzącego do granicy w Terespolu trakcie z Białej, kasownik ten ma najwyższy współczynnik rzadkości - 10 punktów według M.A.Bojanowicza, w swojej monografii M.A.Bojanowicz opisuje ten kasownik jako RR - znane dwa przypadki - ten oferowany ex-Rachmanow i ex-Lea; rosyjska jedynka to pierwszy znaczek będący w obiegu w Królestwie Polskim, użyty został krótko po 15/27 marca 1858 roku, kiedy to wprowadzono obowiązek unieważniania znaczków kasownikiem numerowym; fotoatest Ceremuga A.I.E.P.

Fi.I
Mi.1
20 000 PLN
37466

1858 Królestwo Polskie 161 - KŁOMNICE, CZERWONY KASOWNIK na ROSJI NR.1 - OSZUSTWO NA SZKODĘ POCZTY; unikalny list wysłany 9/7 z Kłomnic do Czarnogłowia k/Mińska opłacony dwukrotnie użytym pierwszym rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1"; unieważniono go czytelnie polskim kasownikiem numerowym 161 w kolorze CZERWONYM, w ekspedycji dworcowej Kłomnice koło Częstochowy, na linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej; taki kasownik w kolorze czarnym ma bardzo wysoki współczynnik rzadkości - 9 punktów według M.A.Bojanowicza, obok datownik nadawczy typu IIIA z ręcznie wpisaną datą; znaczek został z całą pewnością dwukrotnie użyty, co było oszustwem na szkodę poczty - praktyka opisywana przez M.A.Bojanowicza, M.Miszczaka i Z.Mikulskiego; pod spodem widoczne są cyfra (słabo) i okręgi kasownika numerowego 1 - Warszawa, przybito na nim staranie czerwony kasownik numerowy 161 - Kłomnice, dla niepoznaki rozmazując nieco czarnego tuszu; to pierwsze takie oszustwo odnotowane w Kłomnicach; podczas zdejmowania z listu warszawskiego znaczek naddarto, co w tego typu przypadkach zdarzało się często; na nową kopertę naklejono go starannie i całość prezentuje się bardzo dobrze; w katalogu Fischera list z czerwonym kasownikiem 161 jest wyceniony 3,85 raza drożej od zwykłego; M.A.Bojanowicz odnotowuje dwa przypadki użycia czerwonego tuszu w Kłomnicach, tu zastosowano go na znaczku bardzo wysoko wycenianym w katalogach (Fi.45000x3,85=173250.-); atrakcyjnie niska cena wywoławcza, znacznie poniżej 30 procent ceny katalogowej, fotoatest Ceremuga A.I.E.P.

Fi.I
Mi.1 
48 000 PLN
37467

1858 Królestwo Polskie 120 - KIELCE; kompletny list z Kielc do Warszawy opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze o grubości 0,11 mm, ze znakiem wodnym "cyfra 1" i ząbkowaniem 14,5:15 (Fi.12000.-); znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowymi 120 - Kielce, który to obowiązek wprowadzono 15/27 marca 1858 roku, po prawej datownik nadawczy typu IIIC z 18/7, a na odwrocie datownik odbiorczy z Warszawy tego samego typu z 19/7 i okrągły godzinnik odbiorczy 9/R; list zachował się w świetnym stanie, ma pełną pięknie napisaną treść i adnotacje o nadejściu, wszystkie stemple są czysto odbite, nawet złamana przy otwarciu pieczątka lakowa jest kompletna; znaczek ma bardzo intensywne barwy, a na lekko niedoklejonym narożniku są pozostałości oryginalnej gumy; tak zachowanych kompletnych listów nie spotyka się często; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.II
Mi.2x
10 000 PLN
37468

1858 Królestwo Polskie 138 - RADOM; znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" o grubości 0,10 mm oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony czytelnie polskim kasownikiem numerowym 138 - Radom, w urzędzie pocztowym na trakcie z Warszawy do Krakowa, krótko po 27 marca 1858 roku - kiedy to wprowadzono do użycia kasowniki numerowe; jest rzadki, gdyż w większości urzędów w dalszym ciągu używano dostarczonych wcześniej znaczków za 10 kop. wydania z 1857 roku, które ząbkowania nie posiadały; dodatkowo odmiana na cieńszym papierze jest w Królestwie spotykana sporadycznie; poza lekkim śladem tekstu na odwrocie zachowany w bardzo dobrym stanie, kolorowy fotoatest firmowy.

Fi.II
Mi.2y 
2 000 PLN
37469

1858 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 (Fi.1200.-); unieważniony bardzo czytelnie polskim okrągłym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, który musiał zostać użyty przed 1860 rokiem, gdyż w momencie powrotu do obiegu znaczków rosyjskich (1865) był już wycofany i zastąpiony kasownikami kwadratowymi (1864); wyjątkowo piękny stan zachowania.

Fi.V
Mi.5
900 PLN
37470

1858-65 Królestwo Polskie 110 - IWANISKA, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony przed 1860 lub w 1865 roku unikalnym polskim kasownikiem numerowym 110 - Iwaniska (odmiana o wysokości cyfr 7 mm), w małej ekspedycji pocztowej na trakcie z Opatowa do Michałowic; ma on najwyższy - 10 współczynnik rzadkości według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza (Fi.1200 lub 800 + 3000.-); lekko uszkodzony rysunek draperii, poza tym w bardzo ładnym stanie, oferowany na fragmencie strony z eksponatu wystawowego M.A.Bojanowicza.

Fi.V lub 5
3 600 PLN
37471

1858 znaczek za 20 kopiejek stemplowany polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 253 w czterech okręgach z Płocka, znaczek pochodzi kolekcji F.Mertensa (adnotacja o jego zakupie w czerwcu 1907 roku), bardzo dobry stan zachowania, gwarancja.


Mi.6
900 PLN
37472

1858 rzadki znaczek za 30 kopiejek stemplowany polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 253 w czterech okręgach z Płocka, lekko przycięte dolne ząbki, bardzo dobra prezencja, gwarancja z 4.


Mi.7
1 400 PLN
37473

1859 obszar I Rzeczypospolitej 163 - BERDYCZÓW, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego o ząbkowaniu 12,5, skasowany rosyjskim kasownikiem numerowym 163 - Berdyczów, w bardzo ładnym stanie.

Fi.5
Mi.5 
200 PLN
37474

1859 koperta poczty miejskiej w Warszawie z czerwona pieczęcią i podpisami kontrolnymi na klapie, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.Ck3
800 PLN
37475

1859 SŁUŻBA POCZTOWA - list służbowy wysłany 14.12 z Warszawy do Białej, datownik nadawczy WARSZAWA typu IIIC (PZP nr 398k), przesyłka oznaczona czerwonym stempelkiem "SŁUŻBA / POCZTOWA" w ramce, spotykane jedynie na wewnętrznej korespondencji urzędowej, na odwrocie czerwona urzędowa pieczęć pocztowa.


240 PLN
37476

1860 pierwszy polski znaczek, fałszerstwo "poznańskie" w fazie "produkcyjnej", rzadko spotykane, ciekawy materiał porównawczy.

Fi.1FFi
Mi.1FALSE
800 PLN
SOLD
37477

1860 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i różowej unieważniony czterobrączkowym kasownikiem głównego urzędu pocztowego w Warszawie, znaczek posiada usterkę w postaci niedodruku prawego dolnego narożnika, poziome złamanie, pomimo tego doskonała prezencja, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1a
Mi.1a
1 400 PLN
37478

1860 obwoluta listu opłaconego pierwszym polskim znaczkiem w barwach niebieskiej i różowej wysłanego z Kraśnika do Warszawy, znaczek unieważniony kasownikiem numerowym Kraśnika z liczbą 91 w czterech okręgach w barwie czarnej, stopień rzadkości 4 punkty w dziesieciostopniowej skali rzadkości według Bojanowicza, czerwony miejscownik Kraśnika w ramce i ręcznie wpisana data nadania 21/9, na odwrocie warszawski stempel odbiorczy z datą 25/9 i godzinnik nadejścia listu "3/P" (trzecia po południu), znaczek o bardzo ładnym ząbkowaniu, list pochodzi z kolekcji W. Rachmanowa i posiada jego "etykietkę" i stempel w dolnym prawym rogu.

Fi.1a
Mi.1a
26 000 PLN
37479

1860 Królestwo Polskie - USZKODZONE OBA GÓRNE NAROŻNIKI, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach zielonkawoniebieskim i jasnoróżowokarminowym na średnim papierze z cienką gumą, która nieco wchłonęła się w porowaty papier; znaczek jest bardzo staranie wydrukowany i pochodzi z wczesnej fazy; klisza niebieska z początkowym, ale wyraźnym stadium błędu "uszkodzone oba górne narożniki", klisza czerwona bardzo ładnie odbita z pełną cienką obwódką wokół tarczy przerwaną tylko w jednym miejscu; ładne żywe kolory, oryginalne gumowanie na całej powierzchni, na środku pozostałości lekko błyszczącej gumy z podlepki; bardzo ładne ząbkowanie z kilkoma nieco słabszymi ząbkami, sygnowany, gwarancja słynny ekspert francuski i międzynarodowy Calves.

Fi.1ac B12
18 000 PLN
37480

1860 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i karminowej o odcieniach ciemnych unieważniony miejscownikiem Kibart z data nadania 17/5, znaczek z poz. 21 z charakterystycznym uszkodzeniem ramki w dolnym lewym narożniku i pękniętą literą T, fotoatest Pelc.

Fi.1b
Mi.1b
2 600 PLN
37481

1860 kompletny składany list z pełną treścią wysłany z Warszawy do Paryża, adnotacje dotyczące porta wpisane czerwoną kredką obok stempelka "FRANCO"; stempelek nadawczy z Warszawy typu IIIC z datą nadania 11/6 (jedenasty czerwca), pruski stempelek pochodzenia "Aus Russland" i tranzytowy "P.D.", niemiecki stempel ambulansowy "BRESLAU / 11 6 III / BERLIN", francuski niebieski stempelek "PRUSSE - VALENCIENNES", stempel odbiorczy z Paryża 13.6; dekoracyjny walor o ciekawie udokumentowanym obiegu pocztowym, całość w dobrym stanie zachowania.


380 PLN
37482

1862 Królestwo Polskie, kompletny list zagraniczny z pełną treścią wysłany 23/12 z Warszawy do Bordeaux, mały stempel nadawczy typu IIIC, pruski okrągły graniczny stempel ambulansowy określający jednocześnie kraj pochodzenia: "AUS POLEN über EISENB.POST-BÜR.XI./ PORTO" (Feuser +200DM); stempelki: "11" i "P.33.", adnotacje dotyczące wysokości opłat pocztowych na różnych etapach podróży listu; stempel tranzytowy PREUSSE VALENCIENNES; dodatkowo owalny stempelek nadawcy "FR:FUCHS WARSCHAU"; dekoracyjna całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
37483

1864 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminowym unieważniony rzadszym warszawskim kasownikiem numerowym 1 - cyfra z ozdobną stopką w sześciu kwadratach (Fi.+3200.-)stosowanym wyłącznie na jesieni 1864 roku; dodatkowo ma niewielką usterkę prawego dolnego narożnika wewnętrznej ramki, żywe kolory, piękne ząbkowanie i jest czysto i czytelnie skasowany, gwarancja i opis.

Fi.1bc
5 600 PLN
37484

1865 Królestwo Polskie BW (DROGA) BYDGOSKO WIEDEŃSKA, bardzo rzadka kombinacja dwóch wydań na jednym wycinku; znaczki rosyjskie za 10 kop., jeden wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5, drugi wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; oba czytelnie unieważnione polskim kasownikiem ekspedycji dworcowej BW - (Droga) Bydgosko-Wiedeńska, rosyjskie oznaczenia typu ząbkowania ołówkiem, ładny stan.

Fi.5, 15y
Mi.5, 15y 
3 200 PLN
37485

1865 Królestwo Polskie - AMBULANS DB wagon 6; parka znaczków rosyjskich za 20 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego z ząbkowaniem 12,5; oba unieważnione unikalnym polskim kasownikiem ambulansowym DB - Droga Bydgoska, typ - standardowe litery z kropką po D, który był stosowany w wagonie pocztowym numer 6; (na rosyjskim znaczku Fi.24000.-) na innych parkach niespotykany; wycinek znajdował się w świetnych kolekcjach F.Mertensa, A.Faberge - adnotacja o dacie zakupu od F.Mertensa na odwrocie, M.A.Bojanowicza - jego gwarancja na odwrocie, a ostatnio u G.Denisenki, zachował się w świetnym stanie, a znaczki mają czyste żywe barwy, gwarancja Bojanowicz.

Fi.6
Mi.6 
20 000 PLN
37486

1865 Królestwo Polskie 1 - WARSZAWA OŚMIOKĄTNY, znaczek rosyjski za 20 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony bardzo czytelnie odbitym polskim ośmiokątnym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, bardzo ładny stan.

Fi.6
Mi.6 
800 PLN
37487

1865 Królestwo Polskie 73 - LUBLIN, znaczek rosyjski za 5 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 73 - Lublin, bardzo ładny stan.

Fi.14y
Mi.14y 
200 PLN
37488

1865 Królestwo Polskie 236 - OZORKÓW, bardzo rzadki na ziemiach polskich znaczek rosyjski za 30 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 236 - Ozorków (Fi.240+260.-), poza poprawianym ząbkowaniem w niezłym stanie.

Fi.17y
Mi.17y 
450 PLN
37489

1865 znaczek za 10 kopiejek stemplowany polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 16 w czterech okręgach z Rudy Guzowskiej, stopień rzadkości 4 punkty według dziesięciostopniowej skali rzadkości według Bojanowicza, gwarancja Falkowski.


Mi.15y
400 PLN
37490

1865 rosyjski znaczek unieważniony stemplem numerowym Międzyrzeca z cyfrą 61 w czterech okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 4 punkty w dziesięciostopniowej skali rzadkości, dobry stan zachowania.


Mi.15y
200 PLN
37491

1865 rosyjski znaczek unieważniony stemplem numerowym Skierniewic z cyfrą 211 w czterech okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 6 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości, dobry stan zachowania.


Mi.15y
300 PLN
37492

1865 rosyjski znaczek unieważniony stemplem numerowym Granicy z cyfrą 175 w czterech okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 2 punkty w dziesięciostopniowej skali rzadkości, dobry stan zachowania.


Mi.15y
120 PLN
37493

1865 kompletny list zagraniczny wysłany 10.VIII z Warszawy do Bordeaux, na papierze firmowym z tłoczonym napisem "Robert Buhrke Warschau", owalny mały (18 mm) stempel nadawczy typu IIIC, pruski okrągły stempel ambulansowy, określający jednocześnie kraj pochodzenia: "AUS POLEN uber EISENB. POST-BUR.XI/ PORTO/ II", stempel przejścia granicznego w Achen "P33" i francuski stempel "11" - jedenaście centymów, które to pobierano od odbiorcy, francuskie stemple tranzytowe i odbiorczy na odwrocie 13.VIII, pięknie udokumentowany obieg i dobry stan zachowania.


360 PLN
37494

1866 list z Koła do Niemiec, znaczki unieważnione stemplem numerowym Konina z liczba 221 w okręgach, na odwrocie stemple tranzytowe i odbiorczy. Bardzo rzadki pruski stempel graniczny Aus POLEN per POSEN.

Fi.18, 19, 21
2 800 PLN
37495

1866 Królestwo Polskie 289 - ZĄBKOWICE; znaczek rosyjski za 1 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 289 - w małej ekspedycji dworcowej w Ząbkowicach (otwartej 16.2.1861) na linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej; na znaczku rosyjskim ma on najwyższy - 10 współczynnik rzadkości według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; ładny stan.

Fi.18x
Mi.18x 
3 200 PLN
37496

1866 kompletny list zagraniczny z Warszawy do Niemiec opłacony znaczkami rosyjskimi za 1, 3 i 5 kop. wydania z 1866 roku, znaczki unieważnione ośmiokątnym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa; na froncie nadawczy datownik warszawski z 13/3 i stempelek FRANCO; list przesłano koleją Drogą Bydgoską do granicy Pruskiej w Aleksandrowie, a dalej ambulansem Aleksandrowo-Berlin (czerwony datownik AUS RUSSLAND über EISENB. POST-BUR.XI - FRANCO), na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.18x, 19x, 20x
750 PLN
37497

1866 Królestwo Polskie 182 - ŁÓDŹ, znaczek rosyjski za 3 kop. - błędnodruk z tłem 5-cio kopiejkówki, wydanie z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15 (Fi.450.-); unieważniony polskim kasownikiem numerowym 182 - Łódź, ma kilka krótszych ząbków i nieduże prześwitki.

Fi.19s
Mi.19xF 
150 PLN
37498

1866 Królestwo Polskie 205 - WIELUŃ; koperta listu zagranicznego z Wielunia do Iwonicza w Galicji adresowana na ręce Hrabiny Heleny Załuskiej; opłacona rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 205 - Wieluń, ma on wysoki - 5 stopień rzadkości w dziesięciopunktowej skali M.A.Bojanowicza; po lewej datownik nadawczy typu IIIC z 7.2, po prawej austriacki stempel pochodzenia POLOGNE - stawiany na przesyłkach przychodzących z terenów Królestwa Polskiego; na odwrocie datowniki - kolejowy Granica ж(елезная) д(орога) z 20.2 i trzy różne tranzytowe austriackie zgodne z trasą opisaną na froncie; ładny dekoracyjny walor; gwarancja z opisem.

Fi.21x
3 000 PLN