The auction will start on 19.04.2024

Auction 106. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
37516

1816 wydanie obiegowe dla obszaru głównodowodzącego Armii Wschód, opaska gazetowa z wydrukowanym znakiem opłaty i nadrukiem "Postgebiet / Ob. Ost" użyta do przesłania gazet z Wilna do Berlina, rzadkie, z tym nadrukiem nie opisana w katalogu Fischera (jedynie z nadrukiem "Russisch - Polen").

Fi.Cop Ix
400 PLN
37517

1914 koperta z nadrukiem "Risssisch - Polen" bez ilustracji.

Fi.Cko4II
150 PLN
SOLD
37518

1914 list ofrankowany znaczkami Austrii skasowanymi 14/9/1914 datownikiem prowizorycznym w Wolbromiu - jednym z trzech uruchomionych tzw. erarialnych urzędów pocztowych, dobry stan zachowania.


Mi.39-44
120 PLN
SOLD
37519

1914 widokówka wysłana z Krakowa na Morawy ambulansem pocztowym "Fahrende Feldpostsammelstelle / KRAKAU - WIEN B / im Zuge 100".


100 PLN
37520

1914 kartka z Kulikowa 22.8.14 do Krakowa ostemplowana stemplem okręgowym Kulikowa IX 386 jako kamuflażowym służącym dla utajnienia miejsca nadania kartki.


120 PLN
37521

1914 list z Wolbromia do Krakowa, prowizoryczny kasownik Wolbromia z ręcznie wpisana data, stempel cenzury wojskowej w Krakowie.


450 PLN
37522

1915 list polecony z Kalisza do Niemiec, stempel cenzury z Poznania, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.1
63 PLN
SOLD
37523

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, seria na wycinkach (Fi.4600.-), wszystkie wartości koronowe gwarancja Schmutz.

Fi.1-21
2 800 PLN
37524

1915 seria znaczków austriackiej poczty polowej z nadrukiem "K. U. K. / FELDPOST", seria w doskonałym stanie, najdroższy znaczek gwarancja Krawczyk.

Fi.1-21
2 800 PLN
37525

1915 seria cięta znaczków austriackiej poczty polowej z nadrukiem "K. U. K. / FELDPOST", seria w doskonałym stanie.

Fi.1-21nz
3 800 PLN
37526

1915 list z Warszawy do Niemiec, stempel cenzury wojskowej w Poznaniu.

Fi.3
9 PLN
SOLD
37527

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 Kr. z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie (Fi.1930.-), gwarancja Schmutz.

Fi.21
1 700 PLN
37528

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

Fi.22-48
400 PLN
37529

1915 znaczki obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria. Fi 2016 1200 zł.

Fi.22-48
800 PLN
37530

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana.

Fi.22-48
360 PLN
37531

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, 5 hal - frankatura pojedyncza, widokówka ze szpitala zapasowego wysłana 11.XI za pośrednictwem etapowego urzędu pocztowo-telegraficznego w Lublinie do Przemyśla, okrągła pieczęć formacyjna z godłem "K.u.k. Reservespital nr.1 der 4 Armee"; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.25
90 PLN
SOLD
37532

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, 5 hal - frankatura wielokrotna, widokówka datowana 9.1.18 we wsi Łabunie, wysłana za pośrednictwem urzędu etapowego w Zamościu do Warszawy, stempel cenzury austriackiej; "10 FENYGÓW" - czerwony stempelek warszawskiej opłaty doręczeniowej IV wydania; dobry stan zachowania.

Fi.25; 13c
108 PLN
SOLD
37533

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa wysłana 26.10 z Warszawy do Berlina, bez tekstu na odwrocie.

Fi.Cp1
20 PLN
37534

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa wysłana 16.11 z Łodzi do Göppingen, stempelek cenzury poznańskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
30 PLN
37535

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp1
20 PLN
37536

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp2
50 PLN
37537

1915 kartka z opłaconą odpowiedzią wysłana z Warszawy 21.12.15 do Niemiec, stempel cenzury z Poznania, nie odcięta i nie użyta cześć na odpowiedź.

Fi.Cp2
60 PLN
37538

1915 kartka nadana w poczcie etapowej w Noworadomsku do I Pułku Artyleryjskiego Legionów Polskich obsługiwanego przez pocztę polowową 355, stempel cenzury wojskowej w Noworadomsku.

Fi.Cp2
100 PLN
37539

1915 seria Feldpost I cięta z podwójnym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

Fi.Fi.OA1-21
1 200 PLN
37540

1915 seria Feldpost I cięta z odwróconym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

Fi.OA1-21
1 200 PLN
37541

1915 wydanie obiegowe z nadrukiem dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria stemplowana, nie wszystkie kasowniki czytelne z ziem polskich.

Fi.OA1-21
600 PLN
37542

1915 wydanie obiegowe z nadrukiem dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria w pięknym stanie, katalog Fischer 3.000,- zł.

Fi.OA1-21
1 800 PLN
37543

1915 wydanie obiegowe z nadrukiem dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria stemplowana, wszystkie kasowniki czytelne z ziem polskich.

Fi.OA1-21
1 100 PLN
37544

1915 wydanie obiegowe z nadrukiem dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria na podlepkach, katalog Fischer 1.400,- zł.

Fi.OA1-21
800 PLN
37545

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, czworoblok znaczka za 2 korony.

Fi.OA18
80 PLN
37546

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria stemplowana w czworoblokach, stemple różnych poczt polowych, nieliczne z ziem polskich.

Fi.OA22-48
800 PLN
37547

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria na podlepkach, katalog Fischer 600,- zł.

Fi.OA22-48
350 PLN
37548

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria w pięknym stanie, katalog Fischer 1.200,- zł.

Fi.OA22-48
750 PLN
37549

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria stemplowana, nie wszystkie kasowniki czytelne z ziem polskich.

Fi.OA22-48
250 PLN
37550

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria stemplowana, wszystkie kasowniki czytelne z ziem polskich.

Fi.OA22-48
450 PLN
37551

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria cięta na podlepkach.

Fi.OA22-48nz
400 PLN
37552

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka, seria w ciętych parkach z podlepkami.

Fi.OA22-48nz
700 PLN
37553

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka, luzaki z serii.

Fi.OA24-32, 38
75 PLN
37554

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, czworoblok znaczka za 6 halerzy.

Fi.OA26
15 PLN
37555

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, czworoblok znaczka za 15 halerzy.

Fi.OA30a
10 PLN