The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 106. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
44631

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
160 PLN
44632

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, znaczek za 350 zł. z podwójnym nadrukiem odwróconym - jednym lekkim, technologiczny ślad (zgięcie gumy) po suszeniu na siatce, gwarancja Schmutz.

Fi.3105 Npo
Mi.3253 
150 PLN
44633

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie i rośliny lecznicze, po trzy znaczki za 350 zł./15 zł. i za 700/60 zł., nadruki podwójne, odwrócone i przesunięte, pełen zestaw podstawowych błędów na obiegówkach, gwarancja.

Fi.3105, 3121 Np, No, MK
Mi.3253, 3269
200 PLN
44634

1990 rocznik kopert FDC (bez bl.141(97); Fi.88.-).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
40 PLN
44635

1990 rocznik znaczków czystych (Fi.78,70).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
60 PLN
44636

1990-1991 TOM XVIII JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 288 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

Fi.3105-3212
Mi.3253-3360
180 PLN
44637

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja.

Fi.3105MK
Mi.3253
80 PLN
44638

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.3105No
Mi.3253K
120 PLN
44639

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.3105No
Mi.3253K
80 PLN
44640

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z podwójnym nadrukiem, gwarancja Jendroszek.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
70 PLN
44641

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym, gwarancja.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
25 PLN
SOLD
44642

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem podwójnym, gwarancja.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
70 PLN
44643

1990 wydanie przedrukowe, marginesowy pasek z nadrukiem podwójnym, jednym "suchym" bez nałożenia farby.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
50 PLN
44644

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem potrójnym, gwarancja.

Fi.3105Npo
Mi.3253
300 PLN
44645

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, znaczek za 700 zł./60 zł. ze znacznie przesuniętym nadrukiem - nowy nominał to 00 zł., gwarancja Falkowski.

Fi.3121
Mi.3269 
75 PLN
44646

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
200 PLN
44647

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, trzy znaczki za 700 zł./60 zł. z różnego rodzaju nadrukiem podwójnym, gwarancja Schmutz,.

Fi.3121 Np
Mi.3269
180 PLN
44648

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, trzy znaczki za 700 zł./60 zł. z różnego rodzaju nadrukiem podwójnym, gwarancja.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
180 PLN
44649

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
200 PLN
44650

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3121MK
Mi.3269
40 PLN
44651

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z przesuniętym nadrukiem.

Fi.3121MK
Mi.3269
25 PLN
44652

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.3121No
Mi.3269K
70 PLN
44653

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym, gwarancja.

Fi.3121Np
Mi.3269DD
45 PLN
44654

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków z pustopolami u dołu, czyste.

Fi.3124-25
Mi.3273-74
150 PLN
44655

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków: na papierze żółtawobiałym grubym gładkim o ząbkowaniu 11½:11¾ i na papierze białym średnim gładkim o ząbkowaniu 14:14¼; czyste.

Fi.3124-25 x, y
Mi.3273-74 A, C
30 PLN
44656

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków na papierze białym średnim gładkim o ząbkowaniu 14:14¼; z dolnymi marginesami z numerami kolejnym arkuszy; czyste.

Fi.3124-25 y
Mi.3273-74 C
30 PLN
44657

1990 rośliny lecznicze, narożny znaczek bez nacinania, gwarancja.

Fi.3129MK1
320 PLN
SOLD
44658

1990 zabytki miast polskich, znaczek z przesuniętą perforacją pionową na krawędź rysunku znaczka.

Fi.3154
45 PLN
44659

1990 Poczet królów i książąt polskich - Bolesław III Krzywousty i Władysław III Wygnaniec, marginesowa seria znaczków czystych niedopuszczonych do obiegu (Fi.1100.-), piękny stan zachowania.

Fi.XXIX-XXX
Mi.VII-VIII
1 100 PLN
44660

1990 Poczet królów i książąt polskich - Władysław III Wygnaniec, znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu (Fi.550.-).

Fi.XXX
Mi.VIII
500 PLN
44661

1991 rocznik kopert FDC (Fi.126,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
80 PLN
44662

1991 rocznik znaczków czystych (Fi.112,90).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
80 PLN
44663

1991 Arcydzieła ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, znaczki za 1500 zł w parce poziomej, prawy z błędem "brak prawej strony łącznika w ł" na poz.11; czyste, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i opis Kalinowski.

Fi.3161 B1
Mi.3309
40 PLN
44664

1991 poczet królów polskich - wydanie przedrukowe, znaczek z lekko przesuniętym nadrukiem w prawą stronę.

Fi.3168
Mi.3316
20 PLN
44665

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół. Rzadkie w tym wydaniu.

Fi.3168
Mi.3316 
60 PLN
44666

1991 rośliny lecznicze, dwa znaczki z pustopolami na dole i na górze, czyste.

Fi.3177
Mi.3325
30 PLN
44667

1991 rośliny lecznicze, parka znaczka za 700 zł. z pustopolami.

Fi.3177
Mi.3325 
20 PLN
44668

1991 Sympozjum KBWE na temat Dziedzictwa Kulturalnego w Krakowie, znaczki za 2000 zł w czworobloku, lewy górny z błędem "ścięte K z prawej strony" na poz.17 w części nakładu; czyste, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i opis.

Fi.3185 B2
Mi.3333
60 PLN
44669

1991 motyle arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8
10 PLN
44670

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

Fi.3195-200
Mi.3343-48
30 PLN