The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 106. Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
37232

1791 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.


180 PLN
37233

1804 obszar I Rzeczypospolitej - RYGA jednowierszowy w ramce stempel rosyjski z napisem łacińskim RIGA (Dobin 40.1.02), czytelnie odciśnięty na kompletnym liście do Goldyngi (Goldingen); w 1561 roku Inflanty zostały lennem Rzeczypospolitej, Ryga była wówczas największym portem Inflant i jednym z największych na Bałtyku; w 1580 po pokonaniu Iwana Groźnego król Stefan Batory triumfalnie wjechał do Rygi; w 1605 w bitwie pod Kircholmem pod Rygą 4-tysięczne wojska polsko-litewskie pod dowództwem hetmana Chodkiewicza rozgromiły 11-tysięczną armię szwedzką, a król szwedzki musiał salwować się ucieczką; 25.IX.1621 roku Szwedzi zdobyli Rygę i nie powróciła ona już do Rzeczypospolitej; Goldynga była stolicą Kurlandii i siedzibą książąt kurlandzkich, miasto wraz z całą Kurlandią zostały w III rozbiorze zagarnięte przez Rosję; stemple nadawcze z przełomu XVIII i XIX wieku wprowadzone na obszarze zaboru rosyjskiego po rozbiorach i stosowane w okresie do końca wojen napoleońskich są bardzo rzadkie; zgrabny walor w dobrym stanie zachowania.


800 PLN
37234

1806 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.


120 PLN
37235

1807 No 43 GRANDE ARMEE - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich - stacjonarny urząd pocztowy Wielkiej Armii działający w Warszawie, kompletny z pełną treścią list z wczesnego okresu Księstwa Warszawskiego datowany 4.10 w Warszawie wysłany do Baune we Francji, wyjątkowo czytelnie odbity czarnym tuszem dwuwierszowy stempel nadawczy - No 43 GRANDE ARMEE, na froncie odręczna adnotacja o wysokości porta (cyfra 6) - według artykułu Z.Wiatrowskiego "Poczta Wielkiej Armii w XIX wieku (na obszarze dzisiejszych ziem polskich)" - "Filatelistyka" 4/21: "Dla przekazywania informacji zorganizowano we francuskich oddziałach Wielkiej Armii pocztę z posuwającymi się wraz z nimi urzędami poczty polowej (od dywizji w górę) oraz stacjonarne urzędy pocztowe na zajętych obszarach. [...] Poczty stacjonarne były podzielone rewirami ze względu na dużą powierzchnię zajętych terenów. Te stacjonarne poczty z reguły były urządzane na utartych szlakach handlowych i pocztowych [...]" na głównej linii komunikacyjnej między Prusami Wschodnimi a Francją, na terenie Księstwa Warszawskiego działał urząd stacjonarny z numerem 43, który w tym okresie znajdował się w Warszawie, według niemieckiego podręcznika poświęconego historii poczty Wielkiej Armii (1995), do tej pory znane są jedynie dwa listy wysłane z tego urzędu!!! bardzo dobry stan zachowania, wspaniały walor do zbioru poczt wojskowych; francuska gwarancja V.POTHION


4 800 PLN
37236

1808 No 17 GRANDE ARMEE - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, 2 Dywizja Piechoty gen.Friant'a (w składzie 3 korpusu marszałka Davout), kompletny z pełną treścią list z okresu Księstwa Warszawskiego od adiutanta 111 pułku piechoty liniowej datowany 8.2 w miejscowości Psarskie (powiat szamotulski) wysłany do Alessandria we Włoszech, czysto odbity czarnym tuszem dwuwierszowy stempel nadawczy - No 17 GRANDE ARMEE - przesyłka wysłana z tej poczty jest po raz pierwszy oferowana na naszej aukcji, na froncie odręczna adnotacja o wysokości porta (cyfra 9) na odwrocie pieczęć lakowa, bardzo dobry stan zachowania, wspaniały walor do zbioru poczt wojskowych.


3 600 PLN
SOLD
37237

1810 kompletny składany list z Lwowa do Steyer.


120 PLN
37238

1810 Księstwo Warszawskie, obwoluta listu do Dyrekcji Poczty w Warszawie, rzadki stempel opłaty granicznej urzędu pocztowego w Międzyrzeczu na trasie Berlin - Warszawa, stempel użyty prawdopodobnie bez naliczania opłat pocztowych z racji korespondencji pomiędzy urzędami pocztowymi zwolnionymi z opłat pocztowych, na odwrocie przełamana pieczęć lakowa nadawcy z godłem i napisem "GENERAL POST AMT GA....", rzadkie użycie stempla już w 1810 roku, list napisano 7 grudnia 1810 roku, a z notatki wewnątrz listu rozpatrywano jego treść w Warszawie 17 grudnia 1810 roku.


4 500 PLN
37239

1820 półtorałutowy list wysłany z Miechowa do Kielc, idealnie odciśnięty czerwony jednowierszowy (26x5 mm) stempel nadawczy typu IIA MIECHÓW z dopisaną niebieskim atramentem datą "d 7 febr"; tym samym kolorem odnotowano masę przesyłki "1½"; u dołu dwukrotny dopisek "pilno" i pełna data nadania listu "5 Luty 820"; co ciekawe urzędnik pocztowy niebieskim atramentem w prawym dolnym rogu przesyłki również dopisał "pilno", po czym napis zaczerniono; adnotacja "IRC" zwalniająca przesyłkę od opłaty pocztowej; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
37240

1827 - ZA OPŁATĄ PORTORYI - koszulka listu na koszt adresata wysłanego 4.X z Warszawy do Kalisza z adnotacją "Za opłatą portoryi"; dużymi niebieskimi cyframi wpisano wysokość opłaty "30" gr (list 1 łutowy); rzadki dwuwierszowy stempel nadawczy (29x4,5 mm) WARSZAWA 4 OCTOBs, w lewym dolnym rogu listu wpisana data w formie ułamka "2/10 27"; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem Królestwa Polskiego "KOMMIS:RZĄD:WYZN:RELIG:OŚWIEC:PUBLICZNEGO/ PIECZĘĆ EXPEDYCYI" (Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego); do końca 1824 roku przesyłki urzędowe płatne przez adresata oznaczano odręcznym napisem "Interes Prywatny", a od 1825 "za opłatą portoryi" lub "Interes prywatny za opłatą portoryi", co ciekawe w tym samym czasie przy przesyłkach urzędowych wysyłanych na koszt państwa zastąpiono odręczne adnotacje specjalnymi stempelkami; bardzo dobry stan zachowania.


600 PLN
37241

1827 kompletny składany list z Pilzna do Bochni.


80 PLN
37242

1829 list z treścią wysłany z miejscowości Łobżenica do Szczecinka (Neustettin), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy LOBSENS 23/8; bardzo dobry stanie zachowania.


60 PLN
37243

1829 obwoluta listu urzędowego ze Lwowa do Wiednia.


60 PLN
37244

1833 kompletny składany list z Wiednia do Lwowa, na odwrocie stempel odbiorczy Lwowa typ IA.


80 PLN
37245

1833 kompletny list z pełną treścią wysłany 20 8 z Warszawy do Grodziska, okrągły datownik nadawczy typu IIIC o średnicy 23 mm, w lewej dolnej części strony adresowej wpisana data wysyłki w formie ułamka "20/8" z podaniem - co rzadkie - roku "(18)33"; stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA) z podpisem urzędnika; papier ze znakiem wodnym przedstawiającym głowę z profilu w wieńcu laurowym i napis "E.H. GUZOW"; na odwrocie pieczęć nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
37246

1834 kompletny składany list z Wiednia do Lwowa, na odwrocie stempel odbiorczy Lwowa typ IA.


40 PLN
37247

1834 kompletny list z pełną treścią wysłany z miejscowości Jastrowie do Szczecinka (Neustettin), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy IASTROW 10 9; bardzo dobry stanie zachowania.


60 PLN
37248

1834 kompletny składany list ze Lwowa do Stanisławowa.


50 PLN
37249

1837 SŁUŻEW zamiast SŁUŻEWO - list ze Służewa do Włocławka, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy (21x3,5 mm) SŁUZEW 24 OCTOB znane użycie z lat 1837-39, dopisek "SCR" (Służba Cywilna Rządowa) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


350 PLN
37250

1837 półtorałutowy list wysłany 30 6 z Więcborka do miejscowości Łobez, czarny dwuwierszowy stempel nadawczy VANDSBURG, papier ze znakiem wodnym MEISSNER; na odwrocie pieczęć lakowa i stempelek nadejścia; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


120 PLN
SOLD
37251

1838 kompletny składany list z Wadowic do Tarnowa, stempel Wadowic typu I w kolorze czerwonym.


120 PLN
37252

1839 STEMPEL Z ODWRÓCONYMI CYFRAMI W DACIE - kompletny list z pełną treścią wysłany ze Sławna do Koszalina, czarny dwuwierszowy dwuwierszowy stempel nadawczy SCHLAWE 01 JULI z odwróconymi cyframi "0⇂", poniżej okrągły stempel odbiorczy COESLIN 11/7; całość w bardzo dobry stanie zachowania.


400 PLN
37253

1839 kompletny z pełną treścią list urzędowy wysłany z Gródka do Przemyśla, czarny dwuwierszowy stempel nadawczy GRODEK 22 MAY, na odwrocie czarny dwuwierszowy stempel odbiorczy Przemysl 23 Mai. 1839; dobry stan zachowania.


150 PLN
37254

1839 list urzędowy (druk) wysłany ze Stryja do Przemyśla, trzywierszowy stempel nadawczy STRY 20/1 1839, na odwrocie dwuwierszowy stempel odbiorczy Przemysl 22 Aug 1839 i zalepka nadawcy; dobry stan zachowania (narożnik karty częściowo zbutwiały).


150 PLN
37255

1840 około, obwoluta podwójnie użyta z Tuszyna, osobliwe.


60 PLN
37256

1840 kompletny z pełną treścią list urzędowy ze Lwowa do Przemyśla, czarny dwuwierszowy stempel nadawczy Lemberg 18 IAN 1840, na odwrocie czarny dwuwierszowy stempel odbiorczy Przemysl 19 Ian 1839 i zalepka nadawcy; papier ze znakiem wodnym - gwiazda sześcioramienna i napis R..38 (?); dobry stan zachowania.


100 PLN
37257

1840 kompletny z pełną treścią list urzędowy wysłany z Rzeszowa do Przeworska, czarny dwuwierszowy z datą stempel nadawczy RZESZOW 28./9, na odwrocie czarny dwuwierszowy stempel odbiorczy PRZEWORSK 29 SEP i pieczęć lakowa, papier ze znakiem wodnym - J.MULLER; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
37258

1840 kompletny z pełną treścią list urzędowy wysłany ze zbiornicy listów w Żółkwi do Przemyśla, czarny dwuwierszowy z datą stempel nadawczy ZOLKIEW 27 IEN., na odwrocie czarny dwuwierszowy stempel odbiorczy Przemysl 19.Jän 1840. i zalepka nadawcy, papier ze znakiem wodnym - gwiazda sześcioramienna i napis SENTIENBERG K.S.; bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
37259

1842 około, LUBIEŃ - NIEOPISANY STEMPEL NADAWCZY, list wysłany z ekspedycji w miejscowości Lubień do Włocławka, doskonała czarna odbitka jednowierszowego (29x5 mm) stempla nadawczego typu IIA LUBIEŃ (w nazwie litera Ń), w Polskich Znakach Pocztowych opisano jedynie i pokazano stempel LUBIEN (w nazwie litera N) - znany także z okresu znaczkowego; M.Czernik w książce "Poczta Królestwa Polskiego w latach 1815-1851" nie odnotowuje żadnego stempla z tej miejscowości, może istniały dwa różne stemple lub - co bardziej prawdopodobne, na skutek zużycia polskojęzyczny (początkowo) LUBIEŃ stracił kreseczkę nad N; na odwrocie dopisano ołówkiem "42", co zapewne oznacza datę 1842 (dawni filateliści często zapisywali w ten sposób datę przed oderwaniem części z treścią, co było niestety częstą praktyką); obok stempla dopisana data "6/12", adnotacja "b pilno!", dopisek "I:R" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie stempel nadawcy z godłem; wyjątkowo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


500 PLN
37260

1842 list z Saaz obecnie miasto Zatec w Czechach, w kraju usteckim nad Ochrzą.


40 PLN
37261

1842 list z Troppau, śl.: Uopawa, staropol.: Tropawa) – miasto w kraju morawsko-ślaskim, na Śląsku Czeskim przy granicy z Polską do Głubczyc niem. Leobschütz, czes. Hlubčice) – miasto w woj. opolskim.


60 PLN
37262

1843 kompletny składany list z Brodów do Linz.


40 PLN
37263

1844 kompletny list z pełną treścią wysłany 27/11 z Piotrkowa do Kalisza, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIC; rzadko spotykany dopisek "Interes Duchowny" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy (przełamana); doskonały stan zachowania.


150 PLN
37264

1845 list z treścią wysłany 29 10 z Tucholi do Szczecinka (Neustettin), okrągły dwuobrączkowy stempel nadawczy TUCHEL, papier z dekoracyjnym znakiem wodnym przedstawiającym stylizowane drzewo iglaste; na odwrocie pieczęć lakowa i stempelek nadejścia.


36 PLN
SOLD
37265

1846 kompletny list urzędowy (ex offo) wysłany 19 VIII z Bochni do miejscowości Dombrowica, bardzo rzadko spotykany przypadek oznaczenia przesyłki stempelkiem urzędowym "K:K:BOCHNIER KREISAMT"; podobny list sprzedano w 2010 roku na aukcji w Nowym Jorku za około 500$; na odwrocie zachowane fragmenty zalepki listowej z suchym tłoczeniem; bardzo dobry stan zachowania.


300 PLN
37266

1846 list z pełną treścią przesłany miejscowo 29/8 w Nowej Rudzie, dwuwierszowy stempel nadawczy NEURODE, dopisek czerwonym atramentem "Luben", na odwrocie stempel nadejścia i efektowna, bardzo dobrze zachowana pieczęć lakowa nadawcy.


50 PLN
37267

1846 kompletny składany list z Kromołowa (dzisiaj dzielnica Zawiercia) do Radomia


250 PLN
37268

1848 list ze Starachowic do Kielc wysłany z Wąchocka, jednowierszowy w ramce typu IIB rzadki stempel nadawczy WĄCHOCK z dopisaną datą "4/1", dopisek "MGS" (Magistrat Gminy Starachowice) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "ОПАТОВСКИЙ УѢЕЗДЪ ПЕЧАТЬ ГМИНЫ СТАРАХОВИЦЕ POWIAT OPATOWSKI PIECZ: GMINY STARACHOWICE"; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


400 PLN
37269

1848 list z miejscowości Chodecz do Włocławka wysłany z Lubienia, jednowierszowy stempel nadawczy LUBIEN typu IIA z dopisaną datą "5/2", dopisek "MGCh" (Magistrat Gminy Chodecz) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem i okrągły rosyjsko-polski stempel odbiorczy 5/2 Włocławek; walor w dobrym stanie zachowania.


120 PLN
37270

1848 kompletny z pełną treścią list urzędowy wysłany ze zbiornicy listów w Turce do Przemyśla, czarny dwuwierszowy stempel nadawczy TURKA 9.SEP., na odwrocie czarny dwuwierszowy stempel odbiorczy Przemysl 10.SEP. i pieczęć lakowa nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.


500 PLN
37271

1849 kompletny list z miejscowości Dwór Królowej nad Łabą (Czechy) do Tarnowa, dwuwierszowy stempel nadawczy KÖNIGINHOF 8.Dcmbr., na odwrocie zalepka z suchym tłoczeniem i datownik odbiorczy z ozdobnikiem; dobry stan zachowania.


60 PLN