The auction will start on 16.11.2021

Auction 105. PoW Woldenberg camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
31758

1943 zaproszenie na Walne Zebranie Zarządu Koła Filatelistów, okrągły stempel Koła Filatelistów na odwrocie, gwarancja Korzeń.

Fi.20
200 PLN
31759

1943 kartka ozdobiona na odwrocie bardzo rzadką ilustracją z napisem "Uprzejmie zapraszamy na imprezy Dni Książki - Komitet", gwarancja Korszeń.

Fi.22
500 PLN
31760

1943 karnet - "WYSTAWA LEŚNA" ozdobiony okolicznościową grafiką autorstwa Zygmunta Pazdy, wysłany jako zaproszenie imienne na wystawę, dodatkowo na okładce odciśnięty stempel okolicznościowy "WYSTAWA LEŚNA", gwarancja Krawczyk.

Fi.22
1 000 PLN
31761

1943 kartka obozowa na bożonarodzeniowym karnecie Polskiego czerwonego Krzyża.

Fi.22, 28
300 PLN
31762

1943-44 Hetmani, seria na wycinkach, znaczki skasowane stemplami okolicznościowymi ŚWIĘTO ŻOŁNIERZA i TYDZIEŃ ZIEM WSCHODNICH; gwarancja Krawczyk, Korszeń.

Fi.22-30
320 PLN
31763

1943-44 Hetmani, seria czysta, gwarancja Korszeń.

Fi.22-30
160 PLN
31764

1943 Hetmani, znaczek ze Stanisławem Żółkiewskim na pocztówce ozdobionej rzadkim drzeworytem którego autorem jest Marian Stępień, przedstawiającym pomnik Adama Mickiewicza we Lwowie, ostemplowany 22.XII kasownikiem okolicznościowym "LEOPOLIS SEMPER FIDELIS"; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.24
500 PLN
31765

1943 Hetmani, znaczek za 10 f. ze Stanisławem Żółkiewskim na ilustrowanej pocztówce ozdobionej bożonarodzeniową grafiką, wysłanej 22 XII, dodatkowy stempel okolicznościowy "UCZMY SIĘ LATAĆ"; doskonały stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.24
180 PLN
31766

1943 kartka wysłana z obiegu z rzadziej spotykany stemplem propagujący "KONKURS ODBUDOWY WSI", gwarancja Korszeń.

Fi.24
200 PLN
31767

1943 Hetmani - Stanisław Żółkiewski, unikalna próba znaczka za 10 f. autorstwa Eugeniusza Pichella, odbita z pojedynczej kliszy w kolorze głębokozielonym w minimalnym nakładzie 10 sztuk; pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie jest skatalogowana jako 26.0.5. w kolorze tiefgrün 24/25E7, jego adnotacja i opis na odwrocie, zachowana w ładnym stanie, sygnowana Gryżewski.

Fi.24 P2
2 250 PLN
31768

1943 Hetmani, znaczek ze Stanisławem na pocztówce ozdobionej rzadką grafiką wielkanocną "Chrzan", wysłanej 6 IV; dobry stan zachowania (na znaczku przebarwienia); gwarancja Korszeń.

Fi.25
400 PLN
31769

1943 Hetmani - Karol Chodkiewicz, unikalna próba znaczka za 15 f. autorstwa Eugeniusza Pichella, odbita z pojedynczej kliszy w kolorze oliwkowobrązowym w minimalnym nakładzie 10 sztuk; pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie jest skatalogowana jako 27.0.2. w kolorze olivbraun 4F3, jego adnotacja na odwrocie.

Fi.26 P1
2 250 PLN
31770

1943 Hetmani, znaczek z Karolem Chodkiewiczem na karcie z oryginalnego obiegu wysłanej 31.XII z dodatkowym stemplem propagandowym "UCZMY SIĘ LATAĆ"; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta); gwarancja Krawczyk.

Fi.27
120 PLN
31771

1943 znaczek ostemplowany kasownikiem okolicznościowym "LEOPOLIS SEMPER FIDELIS" na pocztówce ozdobionej drzeworytem autorstwa Mariana Puchalskiego, przedstawiającym cerkiew Wołoską we Lwowie, na odwrocie napis POCZTÓWKA, gwarancja Korszeń.

Fi.27
100 PLN
31772

1943 Hetmani, znaczek ze Stefanem Czarneckim na kopercie listu z oryginalnego obiegu pocztowego, wysłanego 28.II.1944; koperty w obrocie wewnątrzobozowym należą do rzadko spotykanych walorów, tu oferowana w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.28
320 PLN
31773

1943 hetmani, znaczek z przywieszką, gwarancja Schmutz.

Fi.28
280 PLN
31774

1943 Hetmani - Stefan Czarniecki, unikalna próba znaczka za 20 f. autorstwa Eugeniusza Pichella, odbita z pojedynczej kliszy w kolorze szaroniebieskim w minimalnym nakładzie 10 sztuk; pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie jest skatalogowana jako 28.0.4. w kolorze graublau 22/21E7, jego adnotacja na odwrocie.

Fi.28 P1
2 250 PLN
31775

1943 Hetmani, znaczek z przywieszką, gwarancja Schmutz.

Fi.28a
360 PLN
31776

1943-44 Hetmani - Stefan Czarniecki, rzadki z przywieszką czysty znaczek za 20 f., gwarancja Krawczyk.

Fi.28ax1 Pw
400 PLN
31777

1943-44 Hetmani - Stefan Czarniecki, bardzo rzadki z przywieszką i skasowany czerwonym kasownikiem obiegowym znaczek za 20 f., gwarancja Schmutz.

Fi.28ax1 Pw
360 PLN
31778

1943 Hetmani, jasnoniebieskie znaczki ze Stefanem Czarneckim na karcie poleconej (opłata niezgodna z taryfą), skasowane 13.VIII stemplem olimpijskim w dniu rozpoczęcia Olimpiady Obozowej; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.29
200 PLN
31779

1943 Generał Sikorski - wydanie żałobne, znaczek na karcie ostemplowany 15.VIII kasownikiem okolicznościowym "ŚWIĘTO ŻOŁNIERZA", dodatkowo napis POCZTÓWKA; gwarancja Korszeń.

Fi.31
60 PLN
31780

1943 gen. W. Sikorski - wydanie żałobne, gwarancja Ways.

Fi.31
50 PLN
31781

1943 znaczek unieważniony stemplem okolicznościowym "LEOPOLIS SEMPER FIDELIS 22.XI.1918" na pocztówce ozdobiona drzeworytem autorstwa Eugeniusza Pichella przedstawiającym Ostrą Bramę w Wilnie; na odwrocie ozdobny napis POCZTÓWKA, gwarancja Korszeń.

Fi.31
100 PLN
31782

1943 znaczek na karcie ozdobionej drzeworytem, którego autorem jest Marian Stępień, przedstawiającym kościół św. Anny w Warszawie skasowany stemplem okolicznościowym "DNI KSIĄŻKI 29 VIII - 4 IX 1943", gwarancja Korszeń.

Fi.31
100 PLN
31783

1943 wydanie żałobne po śmierci gen. Władysława Sikorskiego, próbna odbitka autorska na papierze bibułkowym z podpisem autora Mariana Stępnia ołówkiem pod obrazkiem znaczka, drobne zagięcia, bardzo dobry stan zachowania, bardzo rzadkie znane z pojedynczych egzemplarzy, gwarancja Schmutz.

Fi.31P
4 000 PLN
31784

1943 Obrona Warszawy, znaczek ostemplowany 25.IX w dniu wejścia do obiegu na pocztówce ozdobionej drzeworytem przedstawiającym kościół św.Anny w Warszawie, której autorem jest Marian Stępień, na odwrocie napis POCZTÓWKA; gwarancja Schmutz.

Fi.32
200 PLN
31785

1943 Obrona Warszawy, czysty znaczek za 10+40 f., gwarancja Korszeń.

Fi.32
40 PLN
31786

1943 Obrona Warszawy, znaczek skasowany 27.9.43 na karcie ozdobionej rzadko spotykaną grafiką przedstawiającą Kolumnę Zygmunta na tle Zamku Królewskiego w Warszawie, gwarancja Korszeń.

Fi.32
500 PLN
31787

1943 znaczek na karcie ozdobionej drzeworytem, którego autorem jest Marian Stępień, przedstawiającym kościół św. Anny w Warszawie skasowany stemplem okolicznościowym "LEOPOLIS SEMPER FIDELIS 22.XI.1918", gwarancja Korszeń.

Fi.32
100 PLN
31788

1943 25-lecie odzyskania niepodległości - Marszałek Józef Piłsudski, znaczki za 20+80 f. ze skrajnie ciemnym i jasnoszarozielonym tłem, gwarancja Korszeń.

Fi.33
150 PLN
31789

1943 25-lecie odzyskania niepodległości - Marszałek Józef Piłsudski, jedna z najciekawszych pozycji poczt obozowych - unikalna odbitka autorska próby znaczka za 20+80 f. autorstwa Edmunda Czarneckiego, przez niego rytowana, odbita z dwóch klisz w kolorach ciemnozielonym i lawendowozielonym; co niezmiernie ciekawe oprócz 20 prób jednobarwnych w kolorach czarnym i brązowym (po 10) odbito 25 różnych prób dwubarwnych, każdą w innym zestawie barw i tylko w jednym egzemplarzu; do tej pory nie było wiadomo, że istnieje odbitka autorska takiej próby; w najbardziej szczegółowym Katalogu Poczt Obozowych autorstwa Manfreda G.Hebera nie ma o tym wzmianki, ale sama próba jest skatalogowana jako 32.0.9. 25F3/30D3 z podaniem nakładu 1 szt., na życzenie fotoatest Korszeń.

Fi.33 P9
12 000 PLN
31790

1943 25-lecie odzyskania niepodległości - Marszałek Józef Piłsudski, unikalna próba znaczka za 20+80 f. autorstwa Edmunda Czarneckiego, odbita z dwóch klisz w kolorach ciemnozielonym i zielonoszarym; co niezmiernie ciekawe oprócz 20 prób jednobarwnych w kolorach czarnym i brązowym (po 10) odbito 25 różnych prób dwubarwnych, każdą w innym zestawie barw i tylko w jednym egzemplarzu; pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie jest skatalogowana jako 32.0.12. 25F6/25C4 z podaniem nakładu 1 szt., jego adnotacja i opis na odwrocie, sygnowana Gryżewski.

Fi.33 P12
9 000 PLN
31791

1943 25-lecie odzyskania niepodległości, projekt znaczka z Józefem Piłsudskim, na odwrocie drukowany napis "Projekt", gwarancja Korszeń.

Fi.33P
250 PLN
31792

1943 XX rocznica powstania polskiej YMCA, karnet z programem uroczystości rocznicowych, ozdobiony piękną grafiką autorstwa Janusza Łonickiego; gwarancja Schmutz.

Fi.34
1 000 PLN
31793

1943 25. rocznica powstania wielkopolskiego - Ignacy Paderewski, znaczek za 20 f. ostemplowany 27.XII (dzień wybuchu powstania) kasownikiem obiegowymi w wyjątkowo rzadko stosowanym kolorze czerwonym na karcie; gwarancja Korszeń.

Fi.35
30 PLN
31794

1943 Ignacy Paderewski - 25. rocznica Powstania Wielkopolskiego, znaczek ostemplowany 19.IV kasownikiem okolicznościowym "WILNO" na bardzo rzadkiej karcie z suchym tłoczeniem z okazji XXV rocznicy wyzwolenia Wilna; gwarancja Korszeń.

Fi.35
200 PLN
31795

1943 25. rocznica Powstania Wielkopolskiego, kartka z obiegu na karnecie ozdobionym rzadziej spotykanym drzeworytem sygnowanym S., gwarancja Korszeń.

Fi.35
200 PLN
31796

1943 zaproszenie na Walne Zebranie Zarządu Koła Filatelistów opłacone przez adresata znaczkiem dopłaty, stempelek "KOŁO FILATELISTÓW OBÓZ OF. IIC" i okrągły stempel Koła Filatelistów na odwrocie, gwarancja Korzeń.

Fi.D2
200 PLN
31797

1943 pocztówka ozdobiona drzeworytem przedstawiającym katedrę na Wawelu z napisem POCZTÓWKA, gwarancja Korszeń.

Fi.D4
200 PLN