The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 104. Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
19960

1918 POLSKA POCZTA / KONIN - cyfry między gwiazdkami, rzadki jako kasowany znaczek urzędowy za 200 f. unieważniony prowizorycznym kasownikiem w Koninie, gwarancja Krawczyk.

Fi.U9
100 PLN
19961

1918 prekursory, list polecony ze Lwowa 21.12.18 do Krakowa, stempel cenzury wojskowej we Lwowie, na odwrocie stempel odbiorczy.


Mi.194, 220
80 PLN
19962

1918 obszar byłego zaboru rosyjskiego po okupacji austro-węgierskiej - PIŃCZÓW, rzadki znaczek dopłaty Bośni i Hercegowiny za 50 h. użyty 14.II.19 w Pińczowie.


Mi.P12 
80 PLN
19963

1918 niezrealizowane projekt znaczka wydania ministerialnego, rzadkie.


300 PLN
SOLD
19964

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - Katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca 148 projekty na 35 stronach, w tym 4 - na brakującej zwykle stronie 8 w kolorze niebieskim (kartka luźno włożona), 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie (dwie strony oddzielnie dołożone luzem); część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; kompletny katalog w dobrym stanie, typowe drobne uszkodzenia okładki.


1 900 PLN
19965

1918 prekursory, list z Sławkowa wysłany 31.1.19 do Będzina, opłata znaczkami austriackiej poczty polowej, datownik przerobiony ze stempla austro-węgierskiej poczty etapowej, na odwrocie stempel odbiorczy.


13 PLN
SOLD
19966

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - Katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca 144 projekty na 34 stronach, brak strony nr 8, jak w większości katalogów, 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie (dwie strony oddzielnie dołożone luzem); część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; kompletny katalog w bardzo dobrym stanie.


1 200 PLN
19967

1918 kartka z miejscowości Szmańkowczyki małej miejscowości na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim nadana 30.10.18 do Suchodołu.


80 PLN
19968

1918 prekursory, przekaz pieniężny z Dziedzic wysłany 16.11.18 do Brna, opłata znaczkami austriackimi jedynymi w tym czasie w obiegu na terytorium Galicji, wycofanymi z obiegu 20 stycznia 1919, gwarancja Schmutz.


180 PLN
19969

1918 prekursory, przekaz pieniężny z Kańczugi wysłany 19.11.18 na Morawy, opłata znaczkami austriackimi jedynymi w tym czasie w obiegu na terytorium Galicji, wycofanymi z obiegu 20 stycznia 1919, gwarancja Schmutz.


180 PLN
19970

1919 wydanie Komisji Rządzącej, narożny czworoblok znaczka za 2 hal., lewy dolny na poz.99 z błędem "uszkodzone A i tło nad tarczą", gwarancja Krawczyk.

Fi.55 B
Mi.54 
60 PLN
SOLD
19971

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria w czworoblokach, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64
400 PLN
SOLD
19972

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria kasowana (Fi.100.-), najdroższy znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
80 PLN
19973

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria pięknie kasowana i lokalnie ząbkowana w ŻYWCU, gwarancja Jaszczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
600 PLN
19974

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria czysta (Fi.130.-), najdroższy znaczek za 6 hal gwarancja Schmutz; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.55-65
Mi.54-64
100 PLN
19975

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria, znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
90 PLN
19976

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria z ząbkowaniem prywatnym, znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
100 PLN
SOLD
19977

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek ze spektakularną, powtarzalną tylko w części nakładu usterką w postaci plamy na literą Z w wyrazie POCZTA.

Fi.58
Mi.57
120 PLN
19978

1919 wydanie Komisji Rządzącej AMBULANS 365 ROZWADÓW - PRZEWORSK, znaczek za 6 h. czytelnie skasowany datownikiem ambulansowym - wzór charakterystyczny dla Dyrekcji Lwowskiej - do tej pory z tego okresu nieznany, gwarancja Krawczyk.

Fi.58
Mi.57
300 PLN
19979

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 6 h. z błędem "kolec na lewym skrzydle orła", sygnowany WP, oznaczony 58B1, gwarancja Schmutz.

Fi.58 B1
Mi.57
90 PLN
19980

1919 BOGUCHWAŁA - wydanie Komisji Rządzącej, 15 hal unieważniony idealnie odciśniętym stemplem prowizorycznym - jednoobrączkowym datownikiem, słabszy stan zachowania (niewielkie prześwitki).

Fi.60
Mi.59
60 PLN
19981

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Bielska wysłana 3.5.19 do Libiąża, dziurka po archiwizacji.

Fi.60
Mi.59
80 PLN
19982

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Rzeszowa wysłana 20.3.19 do Olkusza.

Fi.60
Mi.59
100 PLN
19983

1919 wydanie Komisji Likwidacyjnej, kartka z Sanoka nadana 25.5.19 do Wiednia, stempel krakowskiej cenzury wojskowej.

Fi.61
800 PLN
19984

1919 ZNACZKI WYDANIA KOMISJI RZĄDZĄCEJ UŻYTE NA TERENIE BYŁEGO ZABORU ROSYJSKIEGO PO OKUPACJI AUSTRO-WĘGIERSKIEJ, 25 hal - frankatura wielokrotna, parka pozioma na prawidłowo opłaconym liście poleconym przesłanym 1.III miejscowo w Piotrkowie; znaczki unieważnione unarodowionym datownikiem austriackiej poczty polowej z wyróżnikiem "b"; okupacyjna nalepka polecenia; na odwrocie datownik odbiorczy z wyróżnikiem "e" z dnia 2.III; znaczki tego wydania przeznaczone były dla terenów byłego zaboru austriackiego, ich niefilatelistyczne użycie poza obszarem nominalnego zastosowania jest bardzo rzadko spotykane, unikalny walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.62
Mi.61
2 000 PLN
19985

1919 wydanie Komisji Rządzącej, fragment koperty urzędowego listu poleconego z Tarnowa 7.III.19.

Fi.62
Mi.61 
20 PLN
19986

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z prywatnym ząbkowaniem ze Lwowa 7.

Fi.62
10 PLN
19987

1919 wydanie Komisji Rządzącej, list polecony z Krakowa nadany 6.3.19 do Sosnowca, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.62
200 PLN
19988

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Cieszyna nadana 13.3.19 do Lwowa, stempel cenzury wojskowej we Lwowie.

Fi.62
100 PLN
19989

1919 wydanie Komisji Rządzącej, bardzo rzadka niekatalogowana próba znaczka za 25 h. w kolorze jasnoszarym na białym gładkim sztywnym papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.62 P7z
Mi.61 
4 000 PLN
19990

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok prób znaczków za 3 hal. w kolorze brązowawopurpurowym, gwarancja.

Fi.73 P2
Mi.65
320 PLN
19991

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk próby znaczka za 3 hal. w kolorze brązowopomarańczowym, rzadka jako gumowana (Fi.400.-), podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.73 P3 Dp
Mi.65 
280 PLN
19992

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta w czworoblokach, niektóre znaczki w marginesowych lub narożnych, rzadkie z tak wczesnego okresu.

Fi.73-84A
Mi.65-76
2 400 PLN
19993

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta (Fi.400.-).

Fi.73-84A
Mi.65-76
360 PLN
19994

1919 wydanie w walucie koronowej, seria cięta.

Fi.73-84A
Mi.65-76
260 PLN
19995

1919 wydanie w walucie koronowej, kasowana seria cięta (Fi.120.-).

Fi.73-84A
Mi.65-76 
100 PLN
19996

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek bez perforacji pionowej na marginesie.

Fi.73B
25 PLN
19997

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka w kolorze brązowawopomarańczowym, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.73P3
Mi.65P
60 PLN
19998

1919 wydanie w walucie koronowej, arkuszowa niegumowana próba w barwie jasno brązowo pomarańczowej, gwarancja Schmutz.

Fi.73P7
70 PLN
19999

1919 wydanie w walucie koronowej, parka prób znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnoszarozielonym, gwarancja.

Fi.74 P3
Mi.66
140 PLN