The new auction will start soon

Auction 104. Local postage 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
19006

1921 Powstanie Słuckie - wydanie Nadzwyczajnej Rady Słucczczyzny, nadruk białoruskiej Pogoni, skrótu rosyjskiego brzmienia nazwy Rady - Ч.Р.Сл, i nominału w walucie kopiejkowej nad Pogonią 50, przygotowane jako znaczki opłaty za doręczanie listów w Słucku, niespotykane w położeniu odwróconym - obszerny opis Powstania Słuckiego aukcja 97 lot 900.

Fi.2III No
800 PLN
19264

1916 Sosnowiec, miejscowo użyta całostka 15.4.16, bardzo rzadka w dobrym stanie, gwarancja.

Fi.Cp1
2 000 PLN
SOLD
19265

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA / belki, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.1
100 PLN
19266

1918 Grodzisk, seria znaczków okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" z lokalnym nadrukiem "POCZTA / POLSKA / cztery belki", wszystkie skasowane na starej kopercie ładnym kasownikiem prowizorycznym URZĄD POCZTOWY / GRODZISK / PROWIZORIO, ładny stan.

Fi.1-10
500 PLN
19267

1918 Mielec, kasowany austriacki znaczek opłaty za 5 hal. z lokalnym nadrukiem typu II, gwarancja Krawczyk.

Fi.2
Mi.186
700 PLN
19268

1918 Dziedzice, nierozcięty znaczek za 50 hal. z dwoma nadrukami lokalnymi z nowym nominałem, znaczek stemplowany austriackim kasownikiem Dziedzic, bardzo dobry stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.2
5 000 PLN
19269

1918 Ciechocinek, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z unikalnym lokalnym nadrukiem, według Włodzimierza Rachmanowa (cytat): to najrzadsze wydanie lokalne z tego okresu, znane z kilku lub nawet w pojedynczych egzemplarzach każdej wartości, przedrukowano je gumowym stempelkiem "PoczTa poLska" złożonym z pojedynczych liter i wobec braku odpowiednich małych użyto również w środku litery duże; nadruk jest czysto fioletowy, przeważnie dość słabo odbity; odkryte zostały stosunkowo późno, bo pierwszy znaczek wartości 10 fen., który zobaczyłem dostałem od mego przyjaciela p.Kazimierza Gryżewskiego dopiero w roku 1927; znaczek ten p.K.Gr. znalazł w masówce..;.. dzięki temu, że wydanie to było ukryte prawie 10 lat przed zbieraczami i handlarzami, nie zdołano zrobić "drugich wydań" lub nowodruków, dzięki czemu wydanie to, jak już zaznaczyłem, uważam za najbardziej solidne i rzadkie ze wszystkich wydań lokalnych PP na GGW; bardzo ciekawy egzemplarz, po prawej litera P z nadruku na sąsiednim znaczku, zachowany w pięknym stanie; super pochodzenie - z tego samego źródła co pierwszy odkryty, gwarancja firmowa Gryżewski, gwarancja Schmutz.

Fi.4
25 000 PLN
19270

1918 Brzeziny, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen z lokalnym nadrukiem Poczta / Polska / Orzeł, przedwojenna gwarancja firmowa Esperatista Filatalejo.

Fi.4
50 PLN
19271

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, rzadki w tak ładnym stanie z pełną oryginalna guma bez podlepki; gwarancja Perzyński.

Fi.4
300 PLN
SOLD
19272

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, znaczek bez gumy, gwarancja Falkowski.

Fi.5
35 PLN
19273

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ II stemplowany na wycinku, gwarancja.

Fi.5II
300 PLN
19274

1918 Skierniewice, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z odwróconym lokalnym nadrukiem POLSKA typu II - kwadratowa kropka, w kolorze niebieskim, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.5II No
150 PLN
19275

1918 Skierniewice, kasowany znaczek okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z lokalnym nadrukiem "POLSKA", gwarancja Krawczyk.

Fi.6
40 PLN
19276

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ II stemplowany na wycinku, gwarancja Rachmanow, Schmutz.

Fi.7II
300 PLN
SOLD
19277

1918 Włocławek, wycinek z obiegowego listu opłaconego znaczkami dwóch wydań przedrukowych unieważnionych stemplem prowizorycznym Włocławka, gwarancja.

Fi.8, 19
160 PLN
19278

1918 Łęczyca, kasowany znaczek okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z lokalnym nadrukiem "Polska / poczta / dwie belki / Łęczyca" w kolorze fioletowym, sygnowany, gwarancja Krawczyk.

Fi.8a
120 PLN
SOLD
19279

1918 Ostrów, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 30 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem o wymiarach 18 x 18,75 mm typu I, ładny stan; gwarancja Rachmanow.

Fi.8aI
300 PLN
19280

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I stemplowany na wycinku, gwarancja.

Fi.8aI
250 PLN
19281

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ II stemplowany na wycinku, gwarancja.

Fi.8aII
300 PLN
19282

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I, gwarancja Mikstein, z znaczeniem Schmutz.

Fi.8bI
1 000 PLN
19283

1918 Ostrów, parka znaczków z nadrukiem lokalnym typ I i II, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.8bI + *bII
1 500 PLN
19284

1918 Kalisz, znaczki z nadrukiem lokalnym pierwszego wydania na wycinku z listu, gwarancja Rachmanow.

Fi.9, 11
300 PLN
19285

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I stemplowany na wycinku, gwarancja Schmutz.

Fi.9I
350 PLN
19286

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I, gwarancja.

Fi.9I
350 PLN
19287

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ II stemplowany na wycinku, gwarancja.

Fi.9II
400 PLN
19288

1918 Kalisz, wydanie I, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z lokalnym nadrukiem, pełna oryginalna guma bez śladu podlepki, rzadki w tak dobrym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.11
320 PLN
19289

1918 Kalisz - wydanie I, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 40 fen. z lokalnym nadrukiem typu I, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.14
100 PLN
19290

1918 Włocławek, znaczki z nadrukiem II wydania w kolorze czarnym.

Fi.16-20, 22
240 PLN
19291

1918 Kalisz - wydanie II, kasowany znaczek okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" za 3 fen. z lokalnym nadrukiem rzadszego typu II "POCZTA / Orzeł / POLSKA", sygnowany, gwarancja firmowa Gryżewski, Perzyński.

Fi.17
40 PLN
19292

1918 Włocławek, znaczek wydania lokalnego stemplowany stemplem prowizorycznym Włocławka, gwarancja.

Fi.18
70 PLN
19293

1918 Włocławek, znaczek drugiego wydania unieważniony stemplem prowizorycznym, gwarancja.

Fi.18
70 PLN
19294

1918 Włocławek, II wydanie, seria znaczków okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" z lokalnym nadrukiem "Na Skarb narodowy", unieważniona kasownikiem prowizorycznym; nominały 10 i 15 fen. są jedynymi znaczkami z tego wydania będącymi w niefilatelistycznym obiegu, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.IIa, IIb
360 PLN
19295

1918 Włocławek, znaczek z nadrukiem lokalnym drugiego wydania, gwarancja Perzyński.

Fi.19
120 PLN
19296

1918 Włocławek, znaczek drugiego wydania poczty lokalnej we Włocławku z nadrukiem "Na Skarb Narodowy" w kolorze czerwonym stemplowany grzecznościowo na kopercie ze znaczkami wydania przedrukowego PP/GGW unieważniony kasownikiem Aleksandrowa Kujawskiego.

Fi.19
500 PLN
19297

1918 Włocławek, III wydanie, seria znaczków okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" z lokalnym nadrukiem "Na Skarb Narodowy" typu 2 z odległością 1,4 mm między wierszami, wszystkie unieważnione kasownikiem prowizorycznym - ramkowym stempelkiem dawnej poczty miejskiej, na wycinkach, ładny stan; sygnowane WR - Rachmanow.

Fi.24-33
400 PLN
19298

1918 Tarnów, znaczki austriackie z lokalnym nadrukiem typu III, kasowane na wycinkach, gwarancja Krawczyk.

Fi.30-44
Mi.185-9, 194-9, 221
600 PLN
19299

1918 Kalisz III, parka znaczków okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 3 fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA POCZTA / dwie belki / KALISZ w położeniu nadruk odwrócony i normalny na sąsiednim znaczku, wykonano je w kolorze fioletowym stempelkiem gumowym o wymiarach 17,5 x 19 mm, ładny stan; bardzo ceniona gwarancja Perzyński.

Fi.37No + 37
400 PLN
19300

1918 Olkusz, kasowany znaczek okupacji austriackiej za 5 hal. z podobizną cesarza Karola z lokalnym obróconym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz"; w Olkuszu brakowało znaczków za 5 hal., próbowano zmontować kompletny arkusz, bądź też połączono znaczki za 5 hal. z innymi wartościami; to właśnie taki znaczek okienkowy, który niedokładnie wklejony w przedrukowywany arkusz obrócił się, powstał unikalny nadruk skośny z abklatschem na odwrocie, sygnowany SK, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.56 No
Mi.56A
1 600 PLN
19301

1918 Olkusz, czysty znaczek za 6 hal. z podobizną cesarza Karola z odwróconym lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz", cień śladu po podlepce, sygnowany SK, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.57 No
250 PLN
19302

1918 Olkusz, kasowany znaczek okupacji austriackiej za 25 hal. z podobizną cesarza Karola z lokalnym podwójnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz"; w Olkuszu brakowało znaczków za 25 hal., próbowano zmontować kompletny arkusz, bądź też połączono znaczki za 25 hal. z innymi wartościami; to właśnie taki znaczek okienkowy, który niedokładnie wklejony w przedrukowywany arkusz odpadł i został przedrukowany drugi raz skośnie, przyczyną bądź skutkiem mogła być widoczna na skanie fałda w papierze, sygnowany SK, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.62 Np
Mi.62A
2 000 PLN