The auction will start on 19.04.2024

Auction 104. Russia

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
27588

1800 Rosja, list z pełną treścią datowany "May 1800" wysłany z Petersburga do Królewca, pierwszy rosyjski stempel "ST.PETERSBVRG" alfabetem łacińskim, na odwrocie adnotacje dotyczące wysokości opłat i pieczęć lakowa nadawcy; walor w doskonałym stanie zachowania.


600 PLN
27589

1826 Rosja, list z pełną treścią wysłany 22.XI z Moskwy do Grace (Grasse) we Francji, stempelek nadawczy "MOSCOV" i okrągły datownik "MOCKBA" na odwrocie, stempelek tranzytowy Aachen, Berlin "PP" (Porto Paye), datownik odbiorczy "30.DEC"; różne adnotacje dotyczące opłat pocztowych; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


500 PLN
27590

1854 Rosja, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1849 roku, o wymiarach 137x107 mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu normalnym, wysłana 11.XII z Sankt Petersburga do miejscowości Noworżew (НОВОРЖЕВЬ) w guberni pskowskiej; znak opłaty unieważniony poprzez kreślenie, dodatkowo czerwony stempel ramkowy ST.PETRSBURG z datą; całość w dobrym stanie zachowania (niewielkie przebarwienia).


Mi.U4 
250 PLN
27591

1858 Ukraina, świetnie zachowany znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" o grubości 0,12 mm oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony czytelnie prowizorycznym dwuobrączkowym kasownikiem z ukraińskim napisem КIИЕВЪ П(ОЧТА) bez daty; podobne znane są jedynie z Dynaburga i Kowna, należą do najrzadszych kasowników rosyjskich i znane są tylko na dwóch pierwszych wydaniach; znaczek użyto we wczesnym okresie, pomiędzy 26 lutego - kiedy to wprowadzono obowiązek unieważniania znaczków kasownikiem, a 31 maja 1858 roku - wprowadzono wtedy w Kijowie kasownik numerowy 18 w trzech okręgach z kropek.


Mi.2y 
2 000 PLN
27593

1858 znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 unieważniono kasownikiem numerowym 3 - Archangielsk.


Mi.5
450 PLN
27594

1858 Azerbejdżan, parka znaczków rosyjskich za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniona rzadkimi rosyjskimi kasownikami numerowymi 597 - НУХА (Nukha - w 1868 nazwa zmieniona na Shaki): typ prostokąt z kropek; Chanat Szekijski został włączony do Rosji w I połowie XIX wieku, piękny stan.


Mi.5 
800 PLN
27595

1858 Rosja, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony pierwszym eksploatacyjnym rosyjskim kasownikiem numerowym 1 - St.Petersburg; typ cyfra w trzech okręgach; początkowo wprowadzono dwa takie kasowniki w St.Petrsburgu i w Moskwie, bardzo ładny stan.


Mi.5 
50 PLN
SOLD
27596

1858 Rosja, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony pierwszym eksploatacyjnym rosyjskim kasownikiem numerowym 2 - Moskwa; typ cyfra w trzech okręgach; początkowo wprowadzono dwa takie kasowniki w St. Petersburgu i w Moskwie, poza prześwitką w narożniku w bardzo ładnym stanie.


Mi.5 
50 PLN
27597

1861 Rosja, koperta za 10+1 kop., wydania z 1861 roku, o wymiarach 137x107 mm, ze znakiem wodnym Wz.II w położeniu lustrzanym, kształt klap III; na kopercie prywatny nadruk adresu firmy Towarzystwa Ubezpieczeń od Ognia "Salamandra" w Petersburgu; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.U7A 
150 PLN
27598

1862 LIST NADANY BEZPOŚREDNIO W WAGONIE POCZTOWYM No.3 NA LINII MIKOŁAJEWSKIEJ DROGI ŻELAZNEJ - PIERWSZEJ W CESARSTWIE; koszulka listu z Moskwy do Petersburga opłaconego znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważnionym sześciokątnym kasownikiem ambulansowym z numerem 3, na odwrocie datownik ambulansu НИКОЛАЕВСКОЙ Ж.Д. / ПОЧТ.ВАГ.No.3 / 37 12 АПР. 1862 - typu I; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.5
2 000 PLN
27599

1864 LIST NADANY BEZPOŚREDNIO W WAGONIE POCZTOWYM No.4 NA LINII MIKOŁAJEWSKIEJ DROGI ŻELAZNEJ - PIERWSZEJ W CESARSTWIE; koszulka listu z Moskwy do Petersburga opłaconego znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważnionym sześciokątnym kasownikiem ambulansowym z numerem 9, na odwrocie datownik ambulansu НИКОЛАЕВСКОЙ Ж.Д. / ПОЧТ.ВАГ.No.4 / 37 25 OKT. 1864 - typu I i datownik odbiorczy z następnego dnia; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania; pod znaczkiem rosyjski stempelek gwarancyjny; na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.5
2 200 PLN
27600

1868 Rosja, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1861 roku, o wymiarach 137x107 mm, ze znakiem wodnym Wz.II w położeniu lustrzanym, kształt klap III, wysłana z Saratowa do Chwałyńska; znak opłaty skasowany 25.I stemplem nadawczym SARATOW z ozdobnikiem, obok dodatkowa odbitka stempla nadawczego, datownik odbiorczy CHWAŁYŃSK (ХВАЛЫНСКЬ); całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.U7A 
250 PLN
27601

1869 Rosja, list wysłany 22.XII z Moskwy do Tarare we Francji, opłacony znaczkami za 3, 5 i 10 kop. wydania z 1866 roku, na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; znaczki unieważniono czerwonym datownikiem "MOCKBA 1 ЕКСП." dla korespondencji zagranicznej, dodatkowo rzadki romboidalny datownik i owalny stempelek "FRANKIROVANO"; obok stemple tranzytowe: czerwony pruski "P.D." (Transit/Aachen, Saarbrücken) i niebieski francuski "PRUSSE ERQUELINES" z 8.I.1870 i odręczna adnotacja czerwoną kredką o opłacie tranzytowej "5 1/2", na dole kaszetka nadawcy; efektowna całość sprzed przystąpienia Rosji do UPU; pochodzi ze sprzedanej w Nowym Jorku wielkiej kolekcji "Korespondencja Zagraniczna z Imperialnej Rosji i Finlandii" (cena z aukcji 750-1000$), bardzo dobry stan zachowania.


Mi.19x, 20x, 21x&nbs;
1 600 PLN
27602

1878 Rosja, karta pocztowa wysłana 25.IV z Petersburga do Glauchau w Niemczech, znak opłaty unieważniony stemplem petersburskiej poczty miejskiej, dodatkowo datowniki w kolorze czerwonym i czarnym; doskonały stan zachowania; sygnowana na odwrocie Bolesław SKIRMUNT.


Mi.P5 
50 PLN
27603

1879 Rosja, list opłacony znaczkiem rosyjskim za 7 kop. wydania z 1875 roku, na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14½:15; adresowany do miejscowości Maricyno (Марицино) leżącej w pobliżu stacji kolejowej Starica (Старица), nadany w 5 ekspedycji moskiewskiej poczty miejskiej, znaczek skasowany owalnym stemplem z numerem 5, przesłany na Pocztę Główną - datownik МОСК.ПОЧТ.ЦЕНРТ.ОТДѢЛ. 26 МАЯ 1879, ponieważ istniała miejscowość o nazwie Maricyno w obwodzie Iwanowskim (na pn.-wsch. od Moskwy) przesyłkę przekazano na Dworzec Jarosławskiej Drogi Żelaznej - datownik МОСКВА ЯРОСЛ.Ж.Д., tam dostrzeżono omyłkę i skierowana ją właściwie na Dworzec Mikołajewskiej Drogi Żelaznej - datownik МОСКВА НИКОЛ.Ж.Д. 27 МАЯ, skąd koleją przewieziono ją do Ostaszkowa i tam, 28.V przekazano do AMBULANSU 83-84 RŻEW-OSTASZKÓW - okrągły datownik POCZTOWY WAGON (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЬ) No.83-84 z cyfrą kodową "1"; datownik odbiorczy СТАРИЦКАЯ П.О. ТВЕРСК.ГУБ. z tego samego dnia; dekoracyjny walor o ładnie udokumentowanym obiegu w doskonałym stanie zachowania; na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.25x
800 PLN
27604

1883 Rosja, poczta w Turcji - Levant, koperta listu wysłanego z Odessy do Konstantynopola, opłaconego znaczkiem za 7 kop. wydania z 1875 roku, na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; znaczek nie został skasowany w miejscu nadania, unieważniono go owalnym stemplem "ROPiT KONSTANTINOPOL 28 JANV 83" (Р.О.П.и Т. КОНСТАНИНОПОЛ), dodatkowo stempelek nadawcy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania (klapa koperty rozdarta).


Mi.25x 
600 PLN
27605

1883 Rosja, karta pocztowa z dodrukiem reklamowym wysłana 28.IX z Petersburga do Brunszwiku, znak opłaty unieważniony stemplem petersburskiej poczty miejskiej (Gwiazda Dawida z cyfrą 5), dodatkowo odbitka datownika w kolorze czerwonym; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P5 
60 PLN
27606

1883 Rosja, koperta za 7 kop., rozmiar: 139x113mm; dofrankowana i jako polecona wysłana 28.IV.1887 z Petersburga do Lipska, zwraca uwagę dekoracyjna erka stosowana dla korespondencji zagranicznej (napisy alfabetem łacińskim), na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy i stempel nadejścia; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.U30D, 29Aa, 31Aa
120 PLN
27607

1889 Rosja, koperta za 7 kop, rozmiar: 145x81mm; wysłana 1.XI.1892 ze stacji kolejowej w miejscowości Aleksandronewskoje (АЛЕКСАНДРОНЕВСКОЕ) położonej na linii kolejowej Riazań-Bogojawlensk do Petersburga, kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.U33A 
60 PLN
27608

1889 Chanat Kokandu, rosyjska koperta za 7 kop., rozmiar: 145x81mm; przesłana 12.II.1902 do Kokandu ambulansem kolei transkaspijskiej relacji Taszkent-Czardżuj, znak opłaty unieważniony kasownikiem POCZTOWY WAGON No.205 (ПОЧТОВЫЙ ВАГОН No.205) z wyróżnikiem "4", na odwrocie kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.

W II połowie XIX w ekspansja rosyjska w Azji Środkowej doprowadziła do starcia z Chanatem Kokandu, w jego wyniku chanat utracił w 1865 Taszkent, a traktat pokojowy z 1868 uzależnił go całkowicie od Rosji, wkrótce potem, w 1873 wybuchło powstanie antyrosyjskie, które wojska carskie stłumiły w 1876, a chanat Kokandu wcielono do Rosji.


Mi.U33A 
500 PLN
27609

1889 Rosja, koperta za 10 kop., rozmiar: 145x120mm; wysłana 6.VI.1897 z Petersburga do Völkershausen bei Vacha, znak opłaty unieważniony stempelkiem numerowym poczty miejskiej, na odwrocie datownik petersburski i kasownik odbiorczy; słabszy stan zachowania.


Mi.U34A 
40 PLN
27610

1894 Rosja, koperta za 20 kop, rozmiar: 145x81mm; wysłana 18.III do Wiednia jako polecona z miejscowości Sołombała (СОЛОМБАЛА) leżącej w delcie Dwiny na wyspie, obecnie dzielnicy Archangielska, stemple tranzytowe Archangielska i Petersburga, datownik odbiorczy Wiedeń; dekoracyjna całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania; nietypowy kierunek wysyłki.


Mi.U35A 
300 PLN
27611

1895 Chanat Buchary, list polecony wysłany 5.VI z Peszawaru do Buchary, ofrankowany znaczkami Indii Brytyjskich, unieważnionymi okrągłym kasownikiem rusztowym z literą "L", dodatkowo odciśnięty miejscownik "PESHAWAR CITY RY.ST"; czarny stempelek polecenia; list przesłano drogą morską przez Odessę (jak zaznaczono na kopercie); datownik odbiorczy BUCHARA (БУХАРА) 4.VIII; zwraca uwagę koperta adresowana w trzech językach: angielskim, arabskim i rosyjskim; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.

Pod koniec XIX w. tereny Azji Środkowej były areną intensywnej rywalizacji i walk o podział wpływów pomiędzy Rosją, a Wielką Brytanią; Rosja w latach 1862-1868 zagarnęła większą część terytorium chanatu Buchary, a od 1873 pozostała część stała się rosyjskim protektoratem; w dalszych planach leżała ekspansja w kierunku Afganistanu i dalej Indii; pomimo rywalizacji politycznej, kontakty handlowe rozwijały się dynamicznie czego dowodem może być prezentowana całość.


Mi.33, 35, 37 
600 PLN
27612

1899 kompletny blankiet przekazu pocztowego (180x130mm) na kwotę 50 rubli, dofrankowany i 20.III wysłany telegraficznie (По mелеграфу)!!! z Astrachania do miejscowości Carskie Sioło; datownik odbiorczy 27.III na odwrocie; walor w tej formie niezwykle rzadko spotykany, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.A1, 41x 
350 PLN
27613

1903 Rosja, list w urzędowej kopercie konsulatu Rzeszy, wysłany 7.VIII z Rostowa nad Donem do Stuttgartu, na odwrocie dekoracyjna sucho tłoczona zalepka listowa i datownik odbiorczy 25.VII; walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.47x, 49yII 
50 PLN
27614

1908 Rosja, ekspansja rosyjska na południe, koperta firmy z Astrachania, wysłana 3.X(16.X) z Pietrowska do Isfahanu, znaczek unieważniony kasownikiem PIETROWSK DAGEST.OBŁ. (ПЕТРОВСКЪ ДАГЕСТ.ОБЛ.); stemple tranzytowe Baku z 8.X(22.X) i dwa Teheranu, pierwszy z błędną datą 2.X przekreślony i drugi z właściwą 1.XI; soczewkowaty datownik odbiorczy Isfahan 8.XI; koperta adresowana po rosyjsku i persku; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Rosja już w latach 1826-28 toczyła z Persją walki i w późniejszym okresie zdobywała coraz większe wpływy na jej terenie, w 1907 roku doprowadziła, w wyniku anglo-rosyjskiego porozumienia, do podziału Persji na 3 strefy: północną - wpływów rosyjskich, środkową - buforową "neutralną i południową - wpływów angielskich.


Mi.41y 
500 PLN
27615

1912 Rosja, Dworzec Mikołajewski w Petersburgu:

miejscowy list polecony nadany 28.8 w ekspedycji na Dworcu Mikołajewskim w Petersburgu, znaczki skasowane owalnym datownikiem C.ПЕТЕРБУРГЪ НИКОЛ. ВОКЗ. z wyróżnikiem "b" odciśniętym dodatkowo poniżej; doskonale odciśnięty czerwony stempelek polecenia "C.ПЕТЕРБУРГЪ НИКОЛАЕВ. ВОКЗ.Ж.Д.П.О." z automatycznym numeratorem z wyróżnikiem "Б" - zwraca uwagę przesyłka o niskim numerze "2"!!! na odwrocie liliowy datownik odbiorczy z 29.8; rzadki walor w doskonałym stanie zachowania;

1914 miejscowy list polecony nadany 23.5 w ekspedycji na Dworcu Mikołajewskim w Petersburgu, znaczki skasowane owalnym datownikiem "C.П.БУРГЪ НИКОЛАЕВСКIЙ ВОКЗ." z wyróżnikiem "e" odciśniętym dodatkowo na froncie; ładnie odciśnięty czerwony stempelek polecenia "C.ПЕТЕРБУРГЪ НИКОЛАЕВ. ВОКЗ.Ж.Д.П.О." z automatycznym numeratorem z wyróżnikiem "E"; czerwony datownik odbiorczy z 24.5; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania;

na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.65IAa, 68IA, 86
800 PLN
27616

1912 Rosja, widokówka nadana 18.9 w ekspedycji na Dworcu Mikołajewskim w Moskwie do Szwajcarii, znaczek skasowane owalnym datownikiem МОСКВА НИКОЛ.ВОКЗ. z wyróżnikiem "б" odciśniętym dodatkowo obok; bardzo dobry stanie zachowania.


Mi.66IIAb
50 PLN
27617

1912 Rosja, list polecony w kopercie firmowej wysłany 21.I z miejscowości Taganrog do Bremy, dwie nalepki polecenia: z napisami grażdanką, zaklejony zagraniczną erką z napisami alfabetem łacińskim; datownik odbiorczy na odwrocie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69I 
40 PLN
27618

1912 Rosja, wydanie dla poczty w Turcji - Levant, karta pocztowa za 20 Para/4 kop, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.P8 
120 PLN
27619

1913 Chanat Buchary, list wysłany 12.VI (25.VI) z Buchary do Peszawaru drogą lądową, stempel nadawczy STARA BUCHARA (СТАРАЯ БУХАРА), na odwrocie datownik odbiorczy z 21.VII; zwraca uwagę koperta adresowana w trzech językach: arabskim, rosyjskim i angielskim; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.

Pod koniec XIX w. tereny Azji Środkowej były areną intensywnej rywalizacji i walk o podział wpływów pomiędzy Rosją, a Wielką Brytanią; Rosja w latach 1862-1868 zagarnęła większą część terytorium chanatu Buchary, a od 1873 pozostała część stała się rosyjskim protektoratem; w dalszych planach leżała ekspansja w kierunku Afganistanu i dalej Indii; pomimo rywalizacji politycznej, kontakty handlowe rozwijały się dynamicznie czego dowodem może być prezentowana całość.


Mi.69IAb 
300 PLN
27620

1915 Rosja, list polecony ze Smoleńska do Kopenhagi wysłany 13.5, przekazany do ocenzurowania w Piotrogrodzie; doskonale zachowana pieczęć lakowa cenzury i stempelek z inicjałami cenzora; zagraniczna nalepka polecenia z nazwą miejscowości alfabetem łacińskim, datownik odbiorczy 9.6; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.65, 86 
250 PLN
27621

1915 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list wysłany 29.12 z miejscowości w guberni chersońskiej do ocenzurowania w Odessie, gdzie dotarł 31.12, skąd 6.2.1916 wyekspediowano go do Danii; stempelek cenzury odeskiej cenzora nr.297 z dostawioną datą 2.1.1916; zwraca uwagę specjalna metalowa zszywka do zamknięcia ocenzurowanego listu; walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.69 
80 PLN
27622

1915 Rosja, korespondencja do Moskiewskiego Komitetu Pomocy Jeńcom Wojennym w Kopenhadze, list polecony wysłany 16.9 z miejscowości Orzeł, parafka cenzora, nalepka polecenia z podwójną perforacją z lewej strony !!! napisy alfabetem łacińskim; datownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.72 
200 PLN
27623

1916 Rosja, widokówka wysłana 16.I z Sankt Petersburga, do miejscowości Halila w Finlandii, stempel tranzytowy Wyborg 1.II, odbiorczy 2.II; cenzura rosyjska; ładnie udokumentowany obieg pocztowy.


Mi.63IIAb 
100 PLN
27624

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list wysłany 20.7 z miejscowości Kotłas do ocenzurowania we Wiatce, gdzie dotarł 21.7, skąd 25.7 wyekspediowano go do Danii; pieczątka cenzury we Wiatce cenzora nr.120; walor w bardzo dobrym stanie zachowania (znaczek uszkodzony).


Mi.69II 
40 PLN
27625

1916 Rosja, korespondencja do Moskiewskiego Komitetu Pomocy Jeńcom Wojennym w Kopenhadze, list polecony wysłany 11.5 z Orła do ocenzurowania w Piotrogrodzie; dwie zalepki i dwa różne stempelki cenzury piotrogrodzkiej, w tym cenzora nr.105; nalepka polecenia z nazwą miejscowości alfabetem łacińskim; kasownik odbiorczy; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
100 PLN
27626

1916 Rosja, korespondencja do Moskiewskiego Komitetu Pomocy Jeńcom Wojennym w Kopenhadze, list polecony wysłany 13.5 z Pskowa do ocenzurowania w Piotrogrodzie; dwie zalepki i dwa różne stempelki cenzury piotrogrodzkiej, w tym cenzora nr.1081; nalepka polecenia z nazwą miejscowości alfabetem łacińskim; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
100 PLN
27627

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony, wysłany 19.5 z Moskwy do Danii, stempelek cenzora moskiewskiego nr.70; zagraniczna nalepka polecenia z nazwą miejscowości alfabetem łacińskim; datownik odbiorczy 10.5 na odwrocie; dobry stan zachowania.


Mi.69II 
40 PLN
27628

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 29.11 z Wiatki, stempelek miejscowej cenzury z nr.239, nalepka polecenia z napisami alfabetem łacińskim, datownik odbiorczy 24.12; dobry stan zachowania.


Mi.69II 
50 PLN