The auction will start on 21.06.2024
Back

Description

1933 Judaica - list z jednej z największych na świecie szkół talmudycznych Jesziwy Mirskiej (Mirrer Yeshivah), wysłany 24.XII w kopercie firmowej do Filadelfii; bardzo dobry stan zachowania; w czasie II wojny szkoła ta przeszła prawdziwy exodus: z Miru pod kierownictwem rabinów Szmulewicza i Lewensteina, poprzez Litwę, Syberię, Japonię, dotarła do Szanghaju, gdzie pozostawała i funkcjonowała do 1947 roku, po wojnie podzieliła się na dwa campusy w Jerozolimie i Brooklynie; walor z kolekcji G.Hahne.

Lot # 22558

Auction 104
Close: Auction is closed
Current price: 350 PLN
Catalog: Fi.238d, 252
Mi.270, 273 
Category: Jewish Ghetto, judaica
 
Number of bids: 0 Bid history
Back