The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 104. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
18705

1918 miejscowy list polecony z Warszawy, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.14
60 PLN
18706

1918 list lotniczy austriackiej poczty cywilnej na trasie Lwów - Kraków.

Fi.23
250 PLN
18707

1918 okupacja austro-węgierska, widokówka wysłana z poczty etapowej Widawa do Piotrkowa, ocenzurowana w Piotrkowie.

Fi.58
70 PLN
SOLD
18708

1918 list polecony nadany z poczty etapowej w Przedborzu Szwajcarii, list niedoręczony i zwrócony do nadawcy, na odwrocie stempel z Zurychu, rzadko spotykany datownik z Przedborza jako stempel nadawczy.

Fi.64
250 PLN
18709

1918 okupacja austro-węgierska, list polecony wysłany z poczty etapowej Dąbrowa In Polen „c” do Wiednia, ocenzurowany w Granicy.

Fi.64a
80 PLN
18710

1918 okupacja austro-węgierska, karta całostka G.G. Warschau wysłana z poczty etapowej Białobrzegi, Kreis Radom „a”, urzędnik nie uznał opłaty, odbijając datownik obok i dopisując Frankozwang, opłata konieczna.

Fi.Cp.6
140 PLN
18711

1918 kartka nadana z poczty etapowej w Dąbrowie do Austrii, stempel cenzury wojskowej w Dąbrowie i Cieszynie.

Fi.Cp1
80 PLN
18712

1918 okupacja austro-węgierska, karta całostka wysłana z poczty etapowej Żarki do Warszawy, ocenzurowana w Granicy, ze stemplem poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.Cp3
350 PLN
18713

1918 przekaz paczkowy z Wolbromia do Końska.

Fi.OA41
500 PLN
18714

1918 przekaz paczkowy z Granicy do Szydłowca.

Fi.OA58, 69
400 PLN
18715

1918 list polecony z poczty etapowej w Opatowie do Krakowa, stempel cenzury wojskowej z Kielc, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.OA64
100 PLN
18716

1918 wydanie dobroczynne z dopłatą na fundusz Karlfonds, seria stemplowana.

Fi.OA73-5
10 PLN
18717

1918 wydanie dobroczynne z dopłatą na fundusz Karlfonds, seria stemplowana na wycinkach.

Fi.OA73-5
10 PLN
18718

1918 wydanie dobroczynne z dopłatą na fundusz Karlfonds, seria w dwudziestoblokach, katalog Fischer 600,- zł.

Fi.OA73-5
290 PLN
18719

1918 wydanie dobroczynne z dopłatą na fundusz Karlfonds, seria.

Fi.OA73-5
20 PLN
18720

1918 wydanie dobroczynne z dopłatą na fundusz Karlfonds, seria na podlepkach.

Fi.OA73-5
10 PLN
18721

1918 wydanie nie wprowadzone do obiegu z podobizną cesarza Karola, znaczek za 1 koronę.

Fi.XIV
25 PLN
18722

1918 wydanie nie wprowadzone do obiegu z podobizną cesarza Karola, czworoblok znaczka za 1 koronę.

Fi.XIV
20 PLN
18723

1918 niemieckie wydanie prowizoryczne dla okolic Dorpatu, seria czysta z lekkimi śladami po podlepkach (Mi.100 euro).


Mi.1-2 
100 PLN
18724

1918 okupacja austro-węgierska, wydanie dla Włoch, podstawowy komplet i dodatkowo dobre odmiany ząbkowań znaczków gazetowych; pierwsza seria kasowana na wycinkach (Mi.470 euro).


Mi.1-19, 20-3A+B, 24-5, P1-7A
300 PLN
18725

1918 okupacja niemiecka Rumunii, 5 Bani/ 5 fen - frankatura pojedyncza, miejscowy list ofrankowany znaczkiem III wydania przedrukowego przesłany 28.VI w Bukareszcie.


Mi.8 
80 PLN
18726

1918 okupacja niemiecka Belgii, list ofrankowany znaczkiem II wydania, wysłany 3.VIII z Brukseli, adresowany na niemiecką pocztę polową 403, stempelek cenzury "Zulässig.7. Postüberwachungstelle"; na odwrocie pieczęć urzędowa z godłem niemieckiego tymczasowego zarządu banków w Belgii "Gen.Kom.f.f. Banken i. Belgien Der Zwangsverwalten.".


Mi.18 
60 PLN
18727

1918 okupacja niemiecka Rumunii, wydanie przedrukowe dla całego obszaru, 10 fen - frankatura pojedyncza, niedostatecznie opłacony miejscowy list przesłany 23.VIII w Bukareszcie, na odwrocie znaczki dopłaty, którą pobrano od adresata; doskonały stan zachowania.


Mi.P1, 9a 
200 PLN
18728

1918 okupacja niemiecka Rumunii, karta pocztowa (bez treści na odwrocie) wysłana 24.VI z Bukaresztu do Berlina, dwukrotnie odciśnięty stempel cenzury: 24.MRZ i 24.JUNI; minimalne przebarwienia.


Mi.P5I 
20 PLN
SOLD
18729

1918 okupacja austro-węgierska, formularz poczty polowej wysłany 30.III za pośrednictwem urzędu etapowego w Chełmie, datownik z napisem CHEŁM (wyróżnik c); ze względu na brak adresu nadawcy przesyłka niedoręczona; doskonały stan zachowania;

1916 okupacja austro-węgierska, formularz poczty polowej wysłany 24.III za pośrednictwem urzędu etapowego w Chełmie do St.Gallen w Szwajcarii, datownik z napisem CHOLM, poczta szwajcarska uznała przesyłkę za nieopłaconą i 28.III pobrała od odbiorcy dopłatę, ślady archiwizacji; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


200 PLN
18730

1918 okupacja niemiecka Rumunii - list polecony wysłany 15.8 z niemieckiej poczty polowej 327 do Berlina; datownik odbiorczy na odwrocie; koperta wykonana z arkusza księgowego z rumuńskimi napisami.


60 PLN
SOLD
18731

1918 Kresy - kartka polecona ze Stryja do Lwowa.


85 PLN
18732

1919 rumuńska poczta okupacyjna na Pokuciu, znaczek z ręcznym stemplem "C.M.T." i nowym nominałem, na znaczku odbity fragment stempla cenzury, gwarancja.

Fi.16
500 PLN
18733

1919 rumuńska poczta okupacyjna na Pokuciu, znaczek z ręcznym stemplem "C.M.T." i nowym nominałem, uszkodzona dolna perforacja, gwarancja.

Fi.17
100 PLN
18734

1919 rumuńska poczta okupacyjna na Pokuciu, znaczek z ręcznym stemplem "C.M.T." i nowym nominałem, znaczek bez gumy, gwarancja.

Fi.19
100 PLN
18735

1919 rumuńska poczta okupacyjna na Pokuciu, znaczek z ręcznym stemplem "C.M.T." i nowym nominałem, gwarancja.

Fi.19
400 PLN
18736

1919 rumuńska poczta okupacyjna na Pokuciu, znaczek z ręcznym stemplem "C.M.T." i nowym nominałem, gwarancja.

Fi.20
400 PLN
18737

1919 rumuńska poczta okupacyjna na Pokuciu, znaczek z ręcznym stemplem "C.M.T.", gwarancja.

Fi.23
100 PLN
18738

1919 rumuńska poczta okupacyjna na Pokuciu, znaczek z ręcznym stemplem "C.M.T." i nowym nominałem, gwarancja.

Fi.23
100 PLN
18739

1919 rumuńska poczta okupacyjna na Pokuciu, znaczek z ręcznym stemplem "C.M.T." i nowym nominałem, gwarancja Schmutz.

Fi.29
100 PLN
18740

1919 lokalne litewskie wydanie Grodzieńskie, nadruk litewski na rosyjskich znaczkach wprowadzonych do obiegu 4 III., w okresie wycofywania się z tych terenów oddziałów niemieckich; już miesiąc później Grodno było w rękach Polskiej Organizacji Wojskowej i poza kilkoma tygodniami w kampanii 1920 roku, pozostało w granicach Polski do 1939 roku; seria na wycinkach drugi raz oferowana na naszej aukcji, gwarancja Krawczyk.


Mi.2-9A 
3 000 PLN
18741

1919 poczta Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, kartka z Kołomyi 30.5.19 do Lwowa, stempel ukraińskiej cenzury wojskowej z Kołomyi.


1 000 PLN
18742

1919 list urzędowy z Ostrowa Łomżyńskiego do Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, stempel "SPRAWA URZĘDOWA. / WOLNE OD OPŁAT POCZTOWEJ", stempel "KOMISARZ URZĘDU POLSKIEGO na POW. OSTROWSKI / Stempel Listowy".


100 PLN