The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 104. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
18585

1816 wydanie obiegowe dla obszaru głównodowodzącego Armii Wschód, opaska gazetowa z wydrukowanym znakiem opłaty i nadrukiem "Postgebiet / Ob. Ost" użyta do przesłania gazet z Wilna do Berlina, rzadkie, z tym nadrukiem nie opisana w katalogu Fischera (jedynie z nadrukiem "Russisch - Polen").

Fi.Cop Ix
400 PLN
18586

1914 list ofrankowany znaczkami Austrii skasowanymi 14/9/1914 datownikiem prowizorycznym w Wolbromiu - jednym z trzech uruchomionych tzw. erarialnych urzędów pocztowych, dobry stan zachowania.


Mi.39-44
120 PLN
18587

1914 kartka z Bystrej koło Białej do Wilkowic, stempel austriackiej cenzury wojskowej z Bielska.


40 PLN
18588

1914 widokówka wysłana z Krakowa na Morawy ambulansem pocztowym "Fahrende Feldpostsammelstelle / KRAKAU - WIEN B / im Zuge 100".


100 PLN
18589

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen" seria znaczków na liście poleconym wysłanym 11.3.1916 z Kalisza do Norymbergi, stempelek cenzury poznańskiej, kasownik odbiorczy na odwrocie.

Fi.1-5
40 PLN
18590

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, seria na wycinkach (Fi.4600.-), wszystkie wartości koronowe gwarancja Schmutz.

Fi.1-21
2 800 PLN
18591

1915 seria znaczków austriackiej poczty polowej z nadrukiem "K. U. K. / FELDPOST", seria w doskonałym stanie, najdroższy znaczek gwarancja Krawczyk.

Fi.1-21
2 800 PLN
18592

1915 seria cięta znaczków austriackiej poczty polowej z nadrukiem "K. U. K. / FELDPOST", seria w doskonałym stanie.

Fi.1-21nz
3 800 PLN
18593

1915 okupacja austro–węgierska, list wartościowy wysłany z poczty etapowej w Jędrzejowie na Morawy, pieczęcie lakowe poczty etapowej w Jędrzejowie, dobry stan zachowania.

Fi.2, 8, 10
650 PLN
18594

1915 list firmowy z Warszawy do Niemiec, stempel niemieckiej cenzury.

Fi.3
20 PLN
18595

1915 list z Warszawy do Niemiec, stempel cenzury wojskowej w Poznaniu.

Fi.3
10 PLN
18596

1915 okupacja austro–węgierska, list wartościowy wysłany z poczty etapowej w Jędrzejowie do Olkusza, pieczęcie lakowe poczty etapowej w Jędrzejowie, dobry stan zachowania.

Fi.14, 23
750 PLN
18597

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 Kr. z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie (Fi.1930.-), gwarancja Schmutz.

Fi.21
1 700 PLN
18598

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

Fi.22-48
4 000 PLN
18599

1915 znaczki obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria. Fi 2016 1200 zł.

Fi.22-48
800 PLN
18600

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana.

Fi.22-48
360 PLN
18601

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, skasowana grzecznościowo w urzędzie etapowym Dąbrowa (datownik z wyróżnikiem "b"); dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
20 PLN
18602

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp1
20 PLN
18603

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp2
50 PLN
18604

1915 seria Feldpost I cięta z podwójnym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

Fi.Fi.OA1-21
1 200 PLN
18605

1915 seria Feldpost I cięta z odwróconym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

Fi.OA1-21
1 200 PLN
18606

1915 wydanie obiegowe z nadrukiem dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria stemplowana, nie wszystkie kasowniki czytelne z ziem polskich.

Fi.OA1-21
600 PLN
18607

1915 wydanie obiegowe z nadrukiem dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria w pięknym stanie, katalog Fischer 3.000,- zł.

Fi.OA1-21
1 800 PLN
18608

1915 wydanie obiegowe z nadrukiem dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria na podlepkach, katalog Fischer 1.400,- zł.

Fi.OA1-21
800 PLN
18609

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, znaczek za 1 koronę na podlepce.

Fi.OA17
10 PLN
18610

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, czworoblok znaczka za 2 korony.

Fi.OA18
80 PLN
18611

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, znaczek za 2 korony na podlepce.

Fi.OA18
10 PLN
18612

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, znaczek za 5 koron na podlepce.

Fi.OA20
15 PLN
18613

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria stemplowana w czworoblokach, stemple różnych poczt polowych, nieliczne z ziem polskich.

Fi.OA22-48
800 PLN
18614

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria na podlepkach, katalog Fischer 600,- zł.

Fi.OA22-48
350 PLN
18615

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria w pięknym stanie, katalog Fischer 1.200,- zł.

Fi.OA22-48
750 PLN
18616

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria stemplowana, nie wszystkie kasowniki czytelne z ziem polskich.

Fi.OA22-48
250 PLN
18617

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria cięta na podlepkach.

Fi.OA22-48nz
400 PLN
18618

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka, seria w ciętych parkach z podlepkami.

Fi.OA22-48nz
700 PLN
18619

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, czworoblok znaczka za 6 halerzy.

Fi.OA26
15 PLN
18620

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, czworoblok znaczka za 15 halerzy.

Fi.OA30a
10 PLN
18621

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, czworoblok znaczka za 20 halerzy.

Fi.OA31
15 PLN
18622

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, czworoblok znaczka za 20 halerzy.

Fi.OA32
15 PLN
18623

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, czworoblok znaczka za 4 korony.

Fi.OA46
95 PLN
18624

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, znaczek za 5 koron.

Fi.OA47
140 PLN