The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 104. Official stamps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
25924

1898 austriacki sądowy znaczek doręczeniowy (I wydanie) za 17½ Kr. w kolorze niebieskofioletowym o ząbkowaniu ZL 10½ na kompletnym dowodzie doręczenia (Mi.100 euro, Fi.250.-) wysłanym z Sądu Powiatowego w miejscowości Uście Putilla do Jabłonicy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.Ib
Mi.1bA
180 PLN
25925

1899 austriacki sądowy znaczek doręczeniowy (I wydanie) za 17½ Kr. w kolorze niebieskim o ząbkowaniu ZL 12½ na kompletnym dowodzie doręczenia (Mi.100 euro, Fi.220.-) wysłanym z Sądu Powiatowego w Przemyślu do miejscowości Rokszyca; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.Iax
Mi.1aB
140 PLN
25926

1902 austriacki sądowy znaczek doręczeniowy (II wydanie) za 34 h. ząbkowaniu ZL 12½:10½ na kompletnym dowodzie doręczenia (Mi.100 euro, Fi.250.-) wysłanym 19 lutego z Sądu Powiatowego w miejscowości Szczerzec do Falkenstein; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.IIay
Mi.2C
150 PLN
25927

1913 austriacki sądowy znaczek doręczeniowy (III wydanie) za 10 Kr. w kolorze ciemnoniebieskim na kompletnym dowodzie doręczenia wysłanym 25.VII z Sądu Powiatowego w Sanoku do Tarnowa; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.IIIc
Mi.3C
80 PLN
25928

1920 znaczek z przesuniętą perforacją wchodzącą na obrazek znaczka.

Fi.U1
20 PLN
25929

1920 parka bez perforacji poziomej.

Fi.U1
100 PLN
SOLD
25930

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
30 PLN
SOLD
25931

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
35 PLN
25932

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
120 PLN
25933

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
200 PLN
25934

1920 cyfry między gwiazdkami - I wydanie, czysta seria znaczków urzędowych (Fi.70.-).

Fi.U1-11
60 PLN
25935

1920 parka z podwójna perforacja poziomą pomiędzy znaczkami, gwarancja i opis.

Fi.U2
60 PLN
SOLD
25936

1920 składany list urzędowy z Lwowa do Limanowej.

Fi.U5
45 PLN
25937

1920 składany list urzędowy z Kulparkowa do Lwowa ostemplowany poaustriackim stemplem żeberkowanym

Fi.U5
55 PLN
25938

1920 cyfry między gwiazdkami - II wydanie na cienkim papierze, czysta seria znaczków urzędowych.

Fi.U12-16
50 PLN
25939

1933 godło państwa na ośmiokątnej tarczy, próba znaczka na papierze niegumowanym, gwarancja Walocha.

Fi.U21IP
100 PLN
25940

1933 godło państwa na ośmiokątnej tarczy, próba znaczka na papierze niegumowanym, gwarancja Walocha.

Fi.U21IP6
200 PLN
25941

1934 Sądowe znaczki doręczeniowe za 80 gr na pozwie apelacyjnym skasowane 5.1 w Sądzie Grodzkim w Tarnowie, dodatkowo znaczki za 50 gr i 1 zł opłaty sądowej (revenue); dokument w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.6
120 PLN
25942

1934 urzędowy list polecony z 4 Batalionu Saperów w Przemyśl do Warszawy, na odwrocie stemple odbiorcze.

Fi.U18
50 PLN
25943

1936 składany dokument sądowy z Wodzisławia koło Rybnika do Nowego Sącza.

Fi.U19
40 PLN
SOLD
25944

1937 list urzędowy z Ministerstwa Skarbu w Warszawie 18.X.37.

Fi.U19
20 PLN
25945

1939 list urzędowy z Prezydium rady Ministrów w Warszawie do Krakowa.

Fi.U19
50 PLN
25946

1939 polecony list urzędowy z Drohobycza do Krakowa.

Fi.U20
35 PLN
25947

1945 znaczek z silnie przesuniętą perforacja wchodzącą na obrazek znaczka.

Fi.U21
15 PLN
25948

1945 parka z podwójna perforacja poziomą na dolnym marginesie, gwarancja i opis Walocha.

Fi.U21
65 PLN
SOLD
25949

1945 Godło państwa w ośmiokątnej ramce, skatalogowane ostatnio próby znaczków urzędowych: na listy ZWYKŁE i na listy POLECONE, na papierze drzewnym w kolorze jasnobrązowym, na jednej podlepce z oryginalną gumą, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.U21I P7, U22I P4
1 600 PLN
25950

1945 cięta próba znaczka urzędowego, gwarancja Schmutz.

Fi.U21PP4
30 PLN
25951

1945 znaczek z abklaczem.

Fi.U22
25 PLN
25952

1945 parka makulaturowa z drukiem podwójnym, zagwarantowana jako próba Schmutz.

Fi.U22P
100 PLN
25953

1946 REFERENDUM LUDOWE 1946 – sfałszowane przez władze komunistyczne w Polsce referendum z 30.VI - 3xTAK, Godło Państwa, wydanie z małym numerem kontrolnym z międzypolem, list wysłany 2.IX z Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego do Sądu Grodzkiego w Turku, koperta opatrzona pieczęcią OKRĘGOWA KOMISJA GŁOSOWANIA LUDOWEGO Nr.12 OKRĘG WOJ.POZNAŃSKIEGO; bardzo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.U21I
Mi.D21
200 PLN
25954

1946 godło państwa na ośmiokątnej tarczy, znaczek z abklaczem, gwarancja Więcław.

Fi.U22II
40 PLN
25955

1950 składany dokument wysłany jako polecony z Warszawy do Przemyśla.

Fi.U21, U22
30 PLN
SOLD
25956

1950 Godło Państwa, znaczek na urzędowy list zwykły z błędem "zabarwiony narożnik", gwarancja Krawczyk.

Fi.U21III B
Mi.D25 
30 PLN
25957

1950 godło państwa na ośmiokątnej tarczy, parka znaczków z silnym abklaczem.

Fi.U22
65 PLN
25958

1953 Godło Państwa, wydanie bez numeru kontrolnego, zawiadomienie sądowe za zwrotnym poświadczeniem odbioru wysłane 24.1 z Sądu Powiatowego w Białej Podlaskiej do miejscowości Sarnaki, przesyłki nie doręczono i zwrócono do nadawcy; kompletna przesyłka do tej pory nieotwarta!!! rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.U21III
Mi.U25
80 PLN
25959

1954 Godło państwa, seria znaczków w czworoblokach, dodatkowo odmiana ząbkowania znaczka poleconego 12¼:12½, czyste.

Fi.U23-24
Mi.D27A, 28A, C
180 PLN
25960

1954 Godło państwa, seria znaczków z odmianą ząbkowania znaczka poleconego 12¼:12½, czyste.

Fi.U23-24
Mi.D27A, 28A, C
50 PLN