The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 104. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
25515

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem również na margines arkusza.

Fi.3105
Mi.3253 
30 PLN
25516

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
160 PLN
25517

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery znaczki za 350 zł./15 zł. z nadrukiem odwróconym, każdy nadruk położony na innej wysokości, znaczek po lewej ma także lekki nadruk podwójny - taki wariant nie jest katalogowany, gwarancja Schmutz,.

Fi.3105 Npo, No
Mi.3253
300 PLN
25518

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, marginesowy czworoblok - dwa górne znaczki z przesuniętym na skos nadrukiem 350 zł./15 zł.; jeden dolny całkowicie bez nadruku, a drugi z fragmentem nasuniętych z boku kreseczek - wspaniały dowód dlaczego parki - znaczek z nadrukiem i bez nadruku są tak rzadkie; gwarancja i opis (Mk) Schmutz.

Fi.3105+3015
Mi.3253+3168 
1 000 PLN
25519

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie i rośliny lecznicze, po trzy znaczki za 350 zł./15 zł. i za 700/60 zł., nadruki podwójne, odwrócone i przesunięte, pełen zestaw podstawowych błędów na obiegówkach, gwarancja.

Fi.3105, 3121 Np, No, MK
Mi.3253, 3269
200 PLN
25520

1990 rocznik kopert FDC (bez bl.141(97); Fi.88.-).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
40 PLN
25521

1990 rocznik znaczków czystych (Fi.78,70).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
60 PLN
25522

1990-1991 TOM XVIII JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 288 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

Fi.3105-3212
Mi.3253-3360
180 PLN
25523

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja.

Fi.3105MK
Mi.3253
80 PLN
25524

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.3105No
Mi.3253K
120 PLN
25525

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.3105No
Mi.3253K
80 PLN
25526

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z podwójnym nadrukiem, gwarancja Jendroszek.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
70 PLN
25527

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym, gwarancja.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
25 PLN
25528

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem podwójnym, gwarancja.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
70 PLN
25529

1990 wydanie przedrukowe, marginesowy pasek z nadrukiem podwójnym, jednym "suchym" bez nałożenia farby.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
50 PLN
25530

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem potrójnym, gwarancja.

Fi.3105Npo
Mi.3253
300 PLN
25531

1990 50. rocznica bitwy o Narwik, znaczek z błędem "uszkodzony obrys jeziora".

Fi.3119B2
Mi.3267
30 PLN
25532

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. ze znacznie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Falkowski.

Fi.3121
Mi.3269 
120 PLN
25533

1990 Wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, znaczki za 700/60 zł w parce poziomej, lewy z błędem znaczka podstawowego "wgłębienie w igle" na poz.113; czyste, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i opis Kalinowski.

Fi.3121 B2
Mi.3269
81 PLN
SOLD
25534

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
200 PLN
25535

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, trzy znaczki za 700 zł./60 zł. z różnego rodzaju nadrukiem podwójnym, gwarancja Schmutz,.

Fi.3121 Np
Mi.3269
180 PLN
25536

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
200 PLN
25537

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3121MK
Mi.3269
40 PLN
25538

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z przesuniętym nadrukiem.

Fi.3121MK
Mi.3269
25 PLN
25539

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.3121No
Mi.3269K
70 PLN
25540

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym, gwarancja.

Fi.3121Np
Mi.3269DD
45 PLN
25541

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków: na papierze żółtawobiałym grubym gładkim o ząbkowaniu 11½:11¾ i na papierze białym średnim gładkim o ząbkowaniu 14:14¼; czyste.

Fi.3124-25 x, y
Mi.3273-74 A, C
30 PLN
25542

1990 Rośliny lecznicze (IV), znaczki za 5000 zł w marginesowej parce pionowej, górny z błędem "przerwana 5 w nominale" na poz.85 w części nakładu; czyste, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.3130 B1
Mi.3278
100 PLN
SOLD
25543

1990 Poczet królów i książąt polskich - Bolesław III Krzywousty i Władysław III Wygnaniec, marginesowa seria znaczków czystych niedopuszczonych do obiegu (Fi.1100.-), piękny stan zachowania.

Fi.XXIX-XXX
Mi.VII-VIII
1 100 PLN
25544

1990 Poczet królów i książąt polskich - Władysław III Wygnaniec, znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu (Fi.550.-).

Fi.XXX
Mi.VIII
500 PLN
25545

1990 Poczet królów i książąt polskich, czworoblok niedopuszczonych do obiegu znaczków za 50 zł. (Fi.2200.-), z cyframi rozrachunkowymi na marginesie.

Fi.XXX
Mi.VIII 
2 400 PLN
25546

1991 rocznik kopert FDC (Fi.126,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
80 PLN
25547

1991 rocznik znaczków czystych (Fi.112,90).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
80 PLN
25548

1991 poczet królów polskich - wydanie przedrukowe, znaczek z lekko przesuniętym nadrukiem w prawą stronę.

Fi.3168
Mi.3316
20 PLN
25549

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół. Rzadkie w tym wydaniu.

Fi.3168
Mi.3316 
60 PLN
25550

1991 rośliny lecznicze, dwa znaczki z pustopolami na dole i na górze, czyste.

Fi.3177
Mi.3325
30 PLN
25551

1991 motyle arkusz sprzedażny.

Fi.3195-200
Mi.3343-8
10 PLN
25552

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

Fi.3195-200
Mi.3343-48
30 PLN
25553

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, nieperforowana odbitka fazowa sześciobloku obejmującego całą serię w barwie czarnej pochodząca z górnej części arkusza z tytułem wydania na górnym marginesie, fotoatest Walocha.

Fi.3195-200 Of
Mi.3343-48
1 500 PLN
25554

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, nieperforowana odbitka fazowa sześciobloku obejmującego całą serię w barwie amarantowej, fotoatest Walocha.

Fi.3195-200 Of
Mi.3343-48
1 200 PLN
SOLD