The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 104. Polish People's Republic 1952-1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
24315

1954 III Zjazd PZF, blok lotniczy "niebieski" z podwójnym moletowaniem (Fi.1250.-), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.bl.13 ND B1
Mi.Bl.13AI DP
1 100 PLN
24316

1954 III Zjazd PZF, nowodruk bloku.

Fi.bl.13ND
Mi.Bl.AI
700 PLN
24317

1954 III Zjazd Polskiego Związku Filatelistów, nowodruk bloku w kolorze niebieskim z podwójnym moletowaniem, gwarancja i oznaczenie Walocha.

Fi.bl.13ND B1
Mi.Bl. AI
900 PLN
24318

1954 III Zjazd PZF, fałszerstwo bloku tak zwane "fałszerstwo Słani", bardzo dobry stan zachowania, fotoatest Walocha.

Fi.bl.13ND False
Mi.Bl.AI
3 000 PLN
24319

1954-1989 ssaki, gady i płazy - zestaw kompletnych czystych serii znaczków tematycznych, w bardzo dobrym stanie (Mi.148 euro, Fi.418.-); temat - FAUNA.


200 PLN
24320

1955 karnet - "II WYSTAWA FILATELISTYCZNA PZF ODDZIAŁ GDAŃSK - 1955".

Fi.637-38, 733
Mi.77576, 873A
50 PLN
24321

1955 10. rocznica wyzwolenia Warszawy, komplet prób z nadrukiem PRÓBA w czworoblokach, gwarancja.

Fi.757-8P
Mi.897-8P
400 PLN
24322

1955 rocznik znaczków czystych (Fi.342,70).

Fi.757-809
Mi.897-953
270 PLN
24323

1955 rocznik kopert FDC (Fi.385.-).

Fi.757-809
Mi.897-953
320 PLN
24324

1955 karnet - "MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY IM. FRYDERYKA CHOPINA", znaczki rytowane przez Czesława Słanię; trzy niewielkie plamki; temat - CHOPIN.

Fi.759-60
Mi.899-900
50 PLN
24325

1955 V Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, komplet sześciu prób z nadrukiem PRÓBA znaczka autorstwa Czesława Słani.

Fi.759-60P
Mi.899-900P
800 PLN
24326

1955 pomniki Warszawy, komplet wszystkich prób w czworoblokach znaczków z nadrukiem PRÓBA.

Fi.761-8P
Mi.907-14P
2 000 PLN
24327

1955 pomniki Warszawy, komplet wszystkich próby znaczków z nadrukiem PRÓBA tej serii.

Fi.761-8P
Mi.907-14P
500 PLN
24328

1955 pomniki Warszawy, znaczek makulaturowy z częściowym brakiem druku tła, gwarancja.

Fi.761MK
Mi.907
330 PLN
24329

1955 pomniki Warszawy, nowodruk znaczka z nadrukiem PRÓBA.

Fi.764 ND
50 PLN
24330

1955 pomniki Warszawy, brzegowy czworoblok z odwróconymi nadrukami PRÓBA (ND4). Jedyna z prób z nadrukiem ODWRÓCONYM !!!. Rzadkie w 4-ce

Fi.764ND4
Mi.910
330 PLN
24331

1955 pomniki Warszawy, znaczek z przesuniętym nadrukiem PRÓBA z fragmentem nadruku ze poniższego w arkuszu znaczka na dolnym marginesie.

Fi.764P
Mi.910P
100 PLN
24332

1955 pomniki Warszawy, próby znaczków autorstwa Czesława Słani z nadrukiem PRÓBA, gwarancja.

Fi.765P
Mi.911P
400 PLN
24333

1955 pomniki Warszawy, próby znaczków autorstwa Czesława Słani z nadrukiem PRÓBA w czworoblokach, gwarancja.

Fi.765P
Mi.911P
1 200 PLN
24334

1955 pomniki Warszawy, komplet dwóch prób z pomnikiem Marii Skłodowskiej - Curie z nadrukiem PRÓBA.

Fi.766P
Mi.912P
200 PLN
24335

1955 10. rocznica Układu Warszawskiego, komplet prób z nadrukiem PRÓBA w parkach, gwarancja.

Fi.769-70P
Mi.901-4P
300 PLN
24336

1955 10. rocznica Układu Warszawskiego, komplet prób z nadrukiem PRÓBA.

Fi.769-70P
Mi.901-4P
150 PLN
24337

1955 VIII Wyścig Pokoju, komplet prób z nadrukiem PRÓBA w czworoblokach, gwarancja.

Fi.771-2P
Mi.905-6P
800 PLN
24338

1955 karnet - "VIII WYŚCIG POKOJU", znaczki ostemplowane w STALINOGRODZIE; temat-KOLARSTWO.

Fi.771-72, 769b
Mi.905-06, 902
30 PLN
24339

1955 komplet 4 karnetów - "VIII WYŚCIG POKOJU", znaczki ostemplowane w miastach, w których rozpoczynano etapy rozgrywane w Polsce: Warszawa, Łódź, STALINOGRÓD, Wrocław; wizerunek okładki karnetu na skanie, dla celów poglądowych - zmontowany elektronicznie (Fi.60.-); temat-KOLARSTWO.

Fi.771-72, 769b
Mi.905-06, 902
60 PLN
24340

1955 karnet - "VIII WYŚCIG POKOJU", znaczki ostemplowane w Warszawie.

Fi.771-72, 769b
Mi.905-06, 902 
15 PLN
24341

1955 Międzynarodowe Tragi Poznańskie, karnet okolicznościowy.

Fi.773-4
Mi.915-6 
10 PLN
24342

1955 XXIV Międzynarodowe Targi Poznańskie, komplet prób z nadrukiem PRÓBA w czworoblokach, gwarancja.

Fi.773-4P
Mi.915-6P
400 PLN
24343

1955 XXIV Międzynarodowe Targi Poznańskie, komplet prób z nadrukiem PRÓBA.

Fi.773-4P
Mi.915-6P
100 PLN
24344

1955 karnet - "XXIV MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE", kasownik Warszawa.

Fi.773-74
Mi.915-16 
15 PLN
24345

1955 Dni Krakowa, parka znaczków za 20 gr., prawy z błędem na poz.16 "odbitka lustrzana 72 zł", gwarancja i pełen opis Schmutz.

Fi.775 B1
Mi.917I
160 PLN
24346

1955 karnet - "DNI KRAKOWA".

Fi.775-77
Mi.917-19 
15 PLN
24347

1955 Dni Krakowa, znaczek za 40 gr. z obróconym i przesuniętym drukiem koloru pomarańczowobrązowego, gwarancja i opis.

Fi.776 MK
Mi.918
400 PLN
24348

1955 Dni Krakowa, znaczek za 60 gr z błędem "prawy but Lajkonika przekreślony" na kopercie FDC; gwarancja Krawczyk.

Fi.777 B3
Mi.919
30 PLN
24349

1955 znaczek za 60 gr z błędem "prawy but Lajkonika przekreślony" na FDC - artystycznej litografii "Wianki" z cyklu: Zwyczaje, obrzędy i legendy Krakowa, autorstwa W.Chomicza; gwarancja.

Fi.777 B3
Mi.919 
40 PLN
24350

1955 V Światowy Festiwal Młodzieży, seria ząbkowana z odmianami.

Fi.777-83B
Mi.922-7A
50 PLN
24351

1955 Dni Krakowa, znaczek z błędem "przekreślony prawy but Lajkonika".

Fi.777B3
Mi.919
60 PLN
24352

1955 Dni Krakowa, znaczek z błędem "przekreślony prawy but".

Fi.777B3
Mi.919
15 PLN
24353

1955 Dni Krakowa, znaczek z błędem "przekreślony prawy but Lajkonika".

Fi.777B3
Mi.919 
25 PLN
24354

1955 3 karnety - "V ŚWIATOWY FESTIWAL MŁODZIEŻY".

Fi.778-83 A-B
Mi.922-27 A-B
40 PLN