The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 104. Post offices abroad 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
21222

1919 Odessa, seria znaczków z nadrukami w barwie czarnej wykonane na polskich znaczkach obiegowych dla polskiej agencji pocztowej w Odessie, znaczki kolejno w nakładach: 598, 601, 213, 612 i 706 sztuk, znaczki w pięknym stanie z górnymi marginesami rzadko oferowane jako seria, gwarancja Mikstein, fotoatest Kronenberg.

Fi.1-5a
20 000 PLN
21223

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, wysoko wyceniana seria (Fi.b.podl.5900.-, podl.3100.-), z nikłymi śladami po podlepkach, niektóre bez lub z prawie niewidocznymi; bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz, Gryżewski, Mikulski, Kalinowski, wszystkie wyższe wartości po trzy gwarancje.

Fi.1-12
3 200 PLN
21224

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria kasowana, wysoko wyceniana (Fi.4200.-), gwarancja Gryżewski, każdy znaczek Schmutz.

Fi.1-12
3 000 PLN
21225

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria z czytelnie odbitymi kasownikami na specjalnej kopercie Polskiego Konsulatu ze stemplem urzędowym "Orzeł z napisem POCZTA POLSKA KONSTANTYNOPOL" na odwrocie, wysoko wyceniana (Fi.4500.-), gwarancja Gryżewski.

Fi.1-12
3 600 PLN
21226

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria grzecznościowo stemplowana na kopercie, na odwrocie stempel polskiej agencji pocztowej w Konstantynopolu, bardzo dobry stan zachowania, dekoracyjne i rzadkie, fotoatest Schmutz.

Fi.1-12
4 000 PLN
21227

1919 Odessa, gwarancja i oznaczenie.

Fi.1ax
1 100 PLN
21228

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczki czyste: marginesowy za 10 f. (Fi.1800.-), za 20 f. na papierze żeberkowanym poziomo (Fi.2000.-), oba sygnowane ZAF Katowice i J, gwarancja Mikstein oraz za 1 mk. (Fi.1600.-), gwarancja Schmutz.

Fi.1ax, 2ay, 5ax
Mi.1, 2, 5
4 800 PLN
21229

1919 Odessa, polskie znaczki opłaty z nadrukiem "ODESA", niskie nakłady odpowiednio; 598, 601 i 706 sztuk, bardzo ładny stan, gwarancja i oznaczenie.

Fi.1ax, 2ay, 5ax
3 600 PLN
21230

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie - CZERWONY NADRUK, znaczki za 10 i 50 fen. z typograficznym nadrukiem ODESA w kolorze czerwonym - to rzadkie odmiany wydrukowane w ilości po 50 szt. (Fi.43000.-); przeważająca większość nakładu ma nadruk w kolorze czarnym, znaczki mają całą prawdziwą i nienaruszoną gumę, bez podlepek ani ich śladów; jedynie na dolnym marginesie są lekkie zmatowienia po podlepkach i tylko dzięki posiadaniu marginesów znaczki zachowały się w tak pięknym stanie, to jedne z najrzadszych walorów polskiej filatelistyki; sygnowane J, A.Eger Częstochowa - ta firma sprzedała większą część nakładu, W.R(achmanow), sygnatura ołówkiem i fotoatest S.Kronenberg.

Fi.1bx, 4bx
Mi.1b, 4b
40 000 PLN
21231

1919 Konstantynopol, znaczek z nadrukiem LEVANT oficjalnego oryginalnego nakładu, gwarancja Schmutz.

Fi.7x
240 PLN
21232

1919 Konstantynopol, polska całostka z nadrukiem poczty w Konstantynopolu, plamki wokół znaku opłaty, gwarancja.

Fi.Cp1
1 000 PLN
21233

1920 Port Gdańsk, wydanie krakowskie - kompletny pocztowy adres przesyłowy z nadrukiem typu 20 na paczkę przesłaną z USA do miejscowości Wielogóra poczta Jedlińsk; pieczęć o nagłówku "Z Ameryki przez Gdańsk Nr." Polskiego Urzędu Ekspedycji Pocztowej Gdańsk-Nowy Port z dopisaną wysokością opłaty pocztowej pobieranej od adresata; dodatkowy stempelek "Wolne od cła"; okrągła pieczątka Urzędu Celnego w Aleksandrowie, a na odwrocie, co rzadkie, pocztowa tzw. "KARTKA należytościowa" z kasownikiem Aleksandrów z 27.XI i znaczki opłaty wydania koronowego użyte jako dopłaty!!! skasowane 3.XII w Jedlińsku stemplem prowizorycznym - unarodowionym datownikiem austro-węgierskiej poczty polowej; dekoracyjny walor stanowiący kombinację bardzo rzadkich elementów polskiej filatelistyki; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; na karcie wystawowej z opisem; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Ca2, 83B
3 600 PLN
21234

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", pełna oryginalna guma bez podlepki, gwarancja.

Fi.26-32
Mi.I-VII
200 PLN
21235

1921 Konstantynopol, seria znaczków z nadrukiem nie wprowadzonych do obiegu.

Fi.26-32
300 PLN
21236

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", niekatalogowana próba znaczka za 2 mk. w kolorze czerwonym z nadrukiem "LEVANT" w kolorze niebieskim na białym gładkim papierze o grubości 0,090 mm; katalogowane są próby z nadrukiem w kolorze czarnym na średnim i grubym papierze (Fi.po 1500.-); egzemplarz w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.27 P(3)
2 000 PLN
21237

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", czworoblok prób znaczka za 2 mk. w kolorze czerwonym z nadrukiem "LEVANT" w kolorze czarnym, na białym gładkim papierze o grubości 0,115 mm, odmiana z mapą geodezyjną na odwrocie nie jest katalogowana, poza małą plamką z maszyny w pięknym stanie zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.27 P2(a)
7 000 PLN
21238

1921 Port Gdańsk, przekaz paczkowy wydania krakowskiego z nadrukiem typ 20, przekaz do paczki nadesłanej z Ameryki do Brzeska, osobny stempel i nalepka z informacją o przejściu paczki przez Nowy Port, późne użycie formularza przekazu w 1921 roku, bardzo ciekawy walor w dobrym stanie.

Fi.Ca2, D20, D21
1 500 PLN
21239

1925 Port Gdańsk, seria wydania przedrukowego, guma miejscami z charakterystycznym dla tego wydania z niepełnym pokryciem, dla tego wydania wydrukowano osobne znaczki i nie wykorzystano zapasów znaczków wydania zasadniczego, Fischer 1.400,- zł, gwarancja Schmutz.

Fi.1-11
800 PLN
21240

1925-1938 PORT GDAŃSK - komplet wydań polskiej poczty w Gdańsku (Fi. 2874,50; Mi.1197,50 euro), w tym dwa najrzadsze znaczki za 1 zł: rzadsza odmiana z poziomym nadrukiem PORT GDAŃSK na papierze (v) - prążkowanie pionowe 13 prążków/2 cm. (Fi.1500.-) i z pionowym nadrukiem PORT GDAŃSK (Fi.500.-); dobry stan zachowania wszystkie znaczki przedrukowe gwarancja: Krawczyk, Falkowski, Łaszkiewicz, Landre, Schmutz.

Fi.1-35
Mi.1-37
2 000 PLN
21241

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 5 gr + 10 gr (dwa typy nadruku) - frankatura dwukolorowa, list wysłany 2.V.30 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Bydgoszczy; znaczki unieważniono datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T." z wyróżnikiem "s"; czarny stempelek polecenia z automatycznym numeratorem i niespotykanym oznaczeniem "I" pod literą R - według Morawskiego stosowany wyłącznie do listów zleceniowych; na odwrocie dodatkowo odciśnięty datownik "POLSKI URZĄD P.-T. No1" z wyróżnikiem "d" i kasowniki odbiorcze Bydgoszczy; walor ogólnie w dobrym stanie zachowania (koperta uzupełniana, jeden znaczek uszkodzony); gwarancja Krawczyk.

Fi.12, 13
Mi.15, 16 
250 PLN
21242

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, czworobloki znaczków przedrukowane rzadką I formą, bardzo poszukiwane w Niemczech (Fi.2400.-), gwarancja 5 gr. (drogi) Schmutz, 10 gr. (tańszy) Kalinowski.

Fi.12-13aIx
2 000 PLN
21243

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna bardzo poszukiwana i drożejąca ostatnio seria (Mi.500 euro), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.12a-14a
Mi.12-14
1 000 PLN
21244

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.140 euro, Fi.345.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.12a-14a
Mi.12-14 
240 PLN
21245

1926 Port Gdańsk, znaczek z nadrukiem cienkim, gwarancja i opis Schmurtz.

Fi.12aIx
240 PLN
21246

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem 15 gr - frankatura mieszana, list polecony ofrankowany parką poziomą, lewy znaczek z błędami: na znaczku podstawowym "owalne uszkodzenie prawego dolnego narożnika obejmujące ramkę, dół liter KA w POLSKA i kreskowane tło" oraz nadruku "wyszczerbione litery R w PORT i A w GDAŃSK"; wysłany 18.VI z Polskiego Urzędu Gdańsk 3 do Tczewa; znaczki unieważnione rzadkim kasownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No3" z wyróżnikiem "e"; czerwony stempelek polecenia z wyróżnikiem "b", kasownik odbiorczy na odwrocie, przesyłka minimalnie - o 1 gr (dopuszczalnie) przefrankowana; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.14a, 3
Mi.14, 3 
2 000 PLN
21247

1926 Port Gdańsk, czworoblok znaczka z nadrukiem drugiej formy, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.14aIIx
1 000 PLN
21248

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim, dwa odcienie czerwonobrązowy i jasnoczerwonobrązowy (nie mylić z żółtobrązowym), gwarancja Kalinowski, Falkowski.

Fi.16a
Mi.19b
300 PLN
21249

1927 Port Gdańsk, kartka nadana 15.4.27 do Zakopanego.

Fi.13
120 PLN
21250

1928 Port Gdańsk, OPŁATA RYCZAŁTOWANA - karta z biura Komisarza Generalnego Rz.P. w Gdańsku wysłana 30.5 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do starostwa w Szubinie; stempelek "OPŁATA RYCZAŁTOWANA na mocy art.23 ustawy z dn.3.VI.1924 r. o Poczcie, Telegrafie, Telefonie", ładnie odciśnięty jeden z najrzadszych gdańskich datowników "POLSKI URZ. P.-T." z oznaczeniem "No.1" łukowo wygiętym umieszczonym pod mostkiem; stempel znany wyłącznie z okresu 4.4.-14.12.1928; niezwykle rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji - karta zmniejszona); gwarancja Krawczyk.


800 PLN
21251

1929 Port Gdańsk, czworoblok znaczka w kolorze jasno czerwonobrązowym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.16a
250 PLN
21252

1929 Port Gdańsk, list firmowy z Gdańska do Czerska, datownik z wyróżnikiem "T".

Fi.19
160 PLN
21253

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.1200.-), to wraz z ochrowym Piłsudskim najrzadsze znaczki poczty polskiej w Gdańsku, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.20v
Mi.23II
1 500 PLN
21254

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na rzadkim papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.1500.-); skan jest na tyle dobry, że prążki nad rysunkiem można policzyć, gwarancja Krawczyk.

Fi.20v
Mi.23II
1 200 PLN
21255

1929 Port Gdańsk, znaczek na papierze z prążkowaniem pionowym o gęstości 13 prążków / 2 cm, gwarancja i oznaczenie Krawczyk,.

Fi.20v
950 PLN
21256

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK (Mi.45 euro), gwarancja.

Fi.20w
Mi.23I
50 PLN
21257

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze (Fi.150.-), gwarancja Kalinowski.

Fi.20w
Mi.23I
120 PLN
21258

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego czarna i szaroczarna z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze, gwarancja Gryżewski, Schmutz.

Fi.20w
Mi.23I 
140 PLN
21259

1929 Port Gdańsk, gwarancja i oznaczenie.

Fi.20w
50 PLN
21260

1929 Port Gdańsk, Otwarcie linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk 1.VI.1929 I lot Katowice - Gdańsk, lotem tym przesłano zaledwie 150 sztuk poczty!!! doskonały stan zachowania; gwarancja.

Fi.93c
400 PLN
21261

1930 Port Gdańsk, wydanie obiegowe z przedrukiem 5 gr - frankatura pojedyncza, druki wysłane 27.XI.1933 z Polskiego Urzędu Gdańsk 2 do Chełmna; znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZĄD POCZTOWY GDAŃSK 2"; bardzo dobry stan zachowania (karta z dwóch stron zmniejszona); gwarancja Krawczyk.

Fi.17
Mi.20 
120 PLN