The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 103. Central Lithuania

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
12124

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowa próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na drugostronnie zadrukowanym średnim mocno żeberkowanym poziomo papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja.

Fi.1 P1
60 PLN
12125

1920 godło Litwy Środkowej, narożna próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na drugostronnie zadrukowanym średnim lekko żeberkowanym papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja.

Fi.1 P1
80 PLN
12126

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowa próba znaczka za 25 fen. w kolorze jasnoczerwonym, na średnim i co rzadkie mocno żeberkowanym pionowo papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja.

Fi.1 P1
80 PLN
12127

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czarnym na cienkim gąbczastym papierze gazetowym (część z nakładu 300 szt.), gwarancja Schmutz.

Fi.1 P3
160 PLN
12128

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 1 mk. w kolorze brązowym, niekatalogowana na drugostronnie zadrukowanym średnim żeberkowanym papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.2 P13
160 PLN
12129

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk marginesowej próby znaczka za 1 mk. w rzadszym kolorze szaroniebieskim na papierze gąbczastym gazetowym, gwarancja.

Fi.2 P11 Dp
40 PLN
12130

1920 godło Litwy Środkowej, potrójny druk próby znaczka za 1 mk. w kolorze ciemnoniebieskim, dodatkowo co rzadkie na obustronnie zadrukowanym gąbczastym gazetowym papierze, gwarancja Krawczyk.

Fi.2 P11 Dpt
160 PLN
12131

1920 godło Litwy Środkowej, parka znaczka za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.2A
Mi.2B 
15 PLN
12132

1920 godło Litwy Środkowej, makulatura znaczka za 1 mk. w kolorze niebieskim o podwójnym druku, gwarancja Krawczyk.

Fi.2A Dp
Mi.2B
30 PLN
12133

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok prób znaczka za 2 mk. odcieniu ciemnofioletowym na białym cienkim papierze gazetowym, gwarancja Krawczyk.

Fi.3 P2
160 PLN
12134

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 2 mk. w kolorze ciemnofioletowym na grubszym kredowanym papierze, tylko niewielka część nakładu jest ząbkowana, gwarancja Schmutz.

Fi.3 P2 (ZL11,5)
80 PLN
12135

1920 godło Litwy Środkowej, dwie parki prób znaczka za 2 mk., w kolorze ciemnofioletowym na cienkim gładkim papierze - na lewej błąd "kropka przed 2" i w kolorze fioletowym na papierze gazetowym, obie gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3 P2, P3
160 PLN
12136

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowy czworoblok prób znaczka za 2 mk. w kolorze fioletowym na kremowym średnim gabczastym papierze gazetowym, gwarancja Krawczyk.

Fi.3 P3
160 PLN
12137

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk znaczka za 2 mk., ma lekkie przebarwienia, gwarancja.

Fi.3B Dp
Mi.3A 
10 PLN
12138

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk niegumowanej próby znaczka za 2 mk. w barwie fioletowej, gwarancja Schmutz.

Fi.3P3 Dp
40 PLN
12139

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk niegumowanej próby znaczka za 2 mk. w barwie żółtej, gwarancja Schmutz.

Fi.3P Dp
40 PLN
12140

1920 godło Litwy Środkowej, niegumowana makulatura znaczka za 2 mk. w barwie fioletowej zasmarowana z obu stron farbą drukarską, gwarancja Schmutz.

Fi.3aA MK
40 PLN
12141

1920 wydanie przedrukowe, gwarancja Krawczyk, Schmutz.

Fi.5
70 PLN
SOLD
12142

1920 wydanie przedrukowe, znaczek stemplowany na wycinku z kasownikiem Wilna, nakład 300 sztuk, fotoatest Jendroszek.

Fi.13
2 400 PLN
12143

1920 całostka z nadrukiem na niemieckim formularzu poczty polowej, rzadkie, doskonały stan zachowania, gwarancja.

Fi.Cp3
4 000 PLN
12144

1920 Orzeł i Pogoń - wzór II, parka znaczków opłaty skarbowej (revenue) za 100 mk., zdjęta z dokumentu, fragment stempla "NOTARIUSZ ADOLF ..." z Orłem w środku.


80 PLN
12145

1920 Orzeł i Pogoń, parka znaczków opłaty skarbowej (revenue) za 1 mk., zdjęta z dokumentu, fragmenty stempli "ODDZIAŁ TEATR ŻOŁNIERSKI w WILNIE" i "Drukarnia i Fabryka Stempli G.ARKUSKIEGO".


60 PLN
12146

1920 Orzeł i Pogoń, znaczek opłaty skarbowej (revenue) za 1 mk., zdjęty z dokumentu, fragment stempla "Księgarnia Lectura ... Sto Jerska ..."


50 PLN
12147

1920-21 Orzeł i Pogoń, znaczek opłaty skarbowej (revenue) za 40 mk., zdjęty z dokumentu.


40 PLN
12148

1921 różne rysunki, próba, gwarancja i opis Wiatrowski.

Fi.6P1
35 PLN
12149

1921 różne rysunki, seria na wycinkach, oryginalnie skasowana 11.2 datownikiem WILNO z wyróżnikiem "**a", gwarancja Krawczyk.

Fi.14-19A
Mi.14-19B
120 PLN
12150

1921 różne rysunki - płaskorzeźba z kościoła Św. Piotra i Pawła, niegumowana makulatura próby znaczka z drukiem wielokrotnym w barwie szaroniebieskiej, gwarancja Schmutz.

Fi.14P MK
40 PLN
12151

1921 Rycerz w zbroi, parka pięknie kasowanych znaczków za 1 mk. bez perforacji pionowej pomiędzy znaczkami, gwarancja.

Fi.15B
Mi.15A
120 PLN
12152

1921 różne rysunki - Ostra Brama, niegumowana makulatura próby znaczka za 2 mk. w barwie czerwonoliliowej, gwarancja Schmutz.

Fi.16P MK
40 PLN
12153

1921 różne rysunki - Ostra Brama, niegumowana makulatura próby znaczka za 2 mk. w barwie czerwonoliliowej, gwarancja Schmutz.

Fi.16P MK
40 PLN
12154

1921 różne rysunki - katedra z wieżą, niegumowana makulatura próby znaczka w barwach definitywnych z przesuniętym drukiem tła, gwarancja Schmutz.

Fi.17P MK
40 PLN
12155

1921 różne rysunki - insygnia rektorskie, makulatura gumowanej próby znaczka za 6 mk. we wzajemnie przesuniętych drukiem barw definitywnych dla tego znaczka, gwarancja Schmutz.

Fi.18A P
40 PLN
12156

1921 różne rysunki - gen. L. Żeligowski, makulatura niegumowanej próby znaczka za 10 mk. we wzajemnie przesuniętych barwach szarobrązowej i żółtej, gwarancja Schmutz.

Fi.19 P
40 PLN
12157

1921 różne rysunki - gen L. Żeligowski, makulatura niegumowanej próby jednej z klisz znaczka za 10 mk. w barwie ciemnobrązowej, gwarancja Schmutz.

Fi.19 P
40 PLN
12158

1921 różne rysunki - gen L.Żeligowski, czworoblok makulatury znaczków za 10 mk. na białym papierze (x) z wzajemnym przesunięciem kolorów, lekki ślad podlepki pomiędzy górnymi znaczkami i załamania na gumie.

Fi.19A MK
Mi.19B 
100 PLN
12159

1921 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 f. w kolorze ciemnooliwkowym na cienkim szorstkim kremowym papierze, gwarancja Krawczyk.

Fi.20 P1
100 PLN
12160

1921 godło Litwy Środkowej, czworoblok prób znaczka za 25 fen. w kolorze ciemnooliwkowym na cienkim szorstkim kremowym papierze, dodatkowo z pełnym abklatschem, gwarancja Schmutz.

Fi.20 P1
600 PLN
12161

1921 godło Litwy Środkowej, czworoblok rzadkich prób znaczka za 2 mk. w kolorze żółtopomarańczowym, niakatalogowanych na cienkim kremowym papierze gazetowym, gwarancja

Fi.22 P1
600 PLN
12162

1921 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 2 mk. w kolorze pomarańczowym na grubszym kredowanym papierze, tylko niewielka część nakładu jest ząbkowana, gwarancja Schmutz.

Fi.22 P2 ZL11,5
150 PLN
12163

1921 godło Litwy Środkowej, dwa czworobloki makulatury znaczka za 2 mk., pierwszy w kolorze żółtym wydrukowany starannie, drugi w kolorze żółtopomarańczowym z pasami nierówno nałożonej farby na górnych znaczkach - to rzadkie, gwarancja.

Fi.22Aa,b MK
Mi.22B
240 PLN