The auction will start on 14.04.2023

Auction 103. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10208

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterkami liter o, gwarancja.

Fi.2
Mi.2
20 PLN
10209

1918 seria pomnikowa, czworoblok z przesuniętym nadrukiem przechodzącym częściowo na sąsiednie znaczki, górne znaczki podlepka.

Fi.2
Mi.2
120 PLN
10210

1918 seria pomnikowa, koperta z warszawy adresowana do browaru w Kutnie w pierwszym dniu obiegu znaczków serii pomnikowej.

Fi.2
Mi.2
500 PLN
10211

1918 seria pomnikowa, ośmioblok z przesuniętym nadrukiem i perforacją, pomarszczony papier.

Fi.2
Mi.2
50 PLN
10212

1918 seria pomnikowa, list do Warszawy opłacony znaczkami unieważnionymi przez kreślenie ołówkiem kopiowym, na odwrocie stempel odbiorczy z warszawy z datą 1.1.19.

Fi.2, 3
Mi.2, 3
120 PLN
10213

1918 WARSZAWA 6, seria pomnikowa, trzy pierwsze znaczki na kopercie skasowane 22.11 prowizorycznym datownikiem urzędu Warszawa 6; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2-4
50 PLN
10214

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana na kopercie.

Fi.2-5
Mi.2-5
25 PLN
10215

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana, gwarancja.

Fi.2-5
Mi.2-5
90 PLN
10216

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana.

Fi.2-5
Mi.2-5
30 PLN
10217

1918 seria pomnikowa, seria w ładnym stanie bez podlepek.

Fi.2-5
Mi.2-5
120 PLN
SOLD
10218

1918 seria pomnikowa, seria kasowana na wycinkach.

Fi.2-5
50 PLN
10219

1918 seria pomnikowa, seria w arkuszach, liczne błędy i usterki; arkusz znaczka za 5 fen,: poz. 5 "duża kropka", poz. 10 "kropka w prawej cyfrze 5", poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 45 "podłużna kropka", poz. 52 "prawa 5 przerwane u dołu", arkusz znaczka za 10 fen,: poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 36 "uszkodzone ka w Polska", poz. 45 "podłużna kropka", arkusz znaczka za 25 fen.: poz. 5 "duża kropka", poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 24 B10 "lewa cyfra 5 z kropką, poz. 33 B9 "uszkodzone ols w Polska", poz. 45 "podłużna kropka", dobry stan zachowania, znakomite jako materiał badawczy i porównawczy, wartość katalogowa powyżej 11.000,-.

Fi.2-5 ark.
Mi.2-5
7 000 PLN
10220

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B1
Mi.2
40 PLN
10221

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja.

Fi.2B1
Mi.2
30 PLN
10222

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B1
Mi.2
100 PLN
10223

1918 seria pomnikowa, ośmioblok z znaczkiem z błędem "wyszczerbione N".

Fi.2B2
Mi.2
60 PLN
10224

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem"kropka między nóżkami litery k".

Fi.2B3
Mi.2
30 PLN
10225

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "prawa cyfra 5 z kropką wewnątrz", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B5
Mi.2
70 PLN
10226

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B6
Mi.2
100 PLN
10227

1918 seria pomnikowa, pasek znaczków z rzadkim w tym wydaniu abklaczem.

Fi.3
Mi.3
100 PLN
10228

1918 seria pomnikowa, czworoblok stemplowany kasownikiem Kalisza.

Fi.3
Mi.3
40 PLN
10229

1918 seria pomnikowa, parka znaczków z dolnym marginesem z przesuniętym nadrukiem w poziomie wychodzącym poza obrys znaczka.

Fi.3
Mi.3
45 PLN
10230

1918 RADZYŃ - seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. unieważniony ramkowym kasownikiem prowizorycznym POCZTA/POLSKA w Radzyniu, co ciekawe na znaczku jest prawie kompletna odbitka tego kasownika , a druga odbitka to jego brakująca część, gwarancja i opis.

Fi.3
40 PLN
SOLD
10231

1918 seria pomnikowa, kasowany znaczek za 10 fen./6 gr. z ładnym abklatschem rysunku znaczka podstawowego, niegwarantowany bo będzie eksponowany od strony gumy.

Fi.3 B
40 PLN
SOLD
10232

1918 seria pomnikowa, czworoblok stemplowany w Kaliszu, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta".

Fi.3B1
Mi.3
40 PLN
10233

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B1
Mi.3 
40 PLN
10234

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", górne znaczki podlepka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
70 PLN
10235

1918 seria pomnikowa, fragment arkusza z przesuniętym nadrukiem, w tym znaczki z błędami: Poezta, uszkodzone N, kropka w k, wyszczerbione P w Poczta, plamka przylegająca do l i I zamiast prawej 1.

Fi.3B1, B2, B3, B4, B7, B8
Mi.3
1 100 PLN
10236

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B2
Mi.3
30 PLN
10237

1918 seria pomnikowa, dwunastoblok, w tym znaczki z błędami: uszkodzone N i wyszczerbione P w Poczta, wieloblok zagięty w połowie.

Fi.3B2, B4
Mi.3
120 PLN
SOLD
10238

1918 seria pomnikowa, trzy znaczki z błędem "kropka w k w Polska" z różnych faz narastania tego błędu aż do całkowitego rozbicia litery k, gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B3
Mi.3
120 PLN
10239

1918 seria pomnikowa, czworoblok z nadrukiem odwróconym dwa znaczki podlepka, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
160 PLN
10240

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, lewy dolny znaczek na ilustracji z błędem "wyszczerbione N", gwarancja.

Fi.3No B2
Mi.3K 
200 PLN
10241

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen./10 gr. z błędem na poz.26 "P w Poczta wyszczerbione", gwarancja i opis.

Fi.4 B4
80 PLN
10242

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen./10 gr. z silnie przesuniętym w pionie nadrukiem - nominał "25 FEN. 25" znalazł się poza znaczkiem (efekt jak w B11 Fi.1200.-), gwarancja (MK) Schmutz.

Fi.4 MK
400 PLN
SOLD
10243

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.4B1
Mi.4 
100 PLN
10244

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "uszkodzone ols", znaczek unieważniony kasownikiem wagonu pocztowego, gwarancja i oznaczenie.

Fi.4B9
Mi.4
120 PLN
10245

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków z nadrukiem odwróconym, gwarancja Gryżewski.

Fi.4No
Mi.4K
360 PLN
10246

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.4No
Mi.4K
200 PLN
10247

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.4No
Mi.4K
220 PLN