The auction will end on 10.05.2021
The auction ends in:

Current auction Local postage 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10187

1918 Włocławek, znaczek III wydania stemplowany kasownikiem prowizorycznym.


45 PLN
Bid
10188

1918 Grodzisk, znaczek z odwrócony nadrukiem lokalnym kasowany stemplem prowizorycznym na wycinku.


20 PLN
Bid
10189

1918 Jędrzejów, seria znaczków z lokalnym nadrukiem.


100 PLN
Bid
10190

1918 Skierniewice, znaczek z nadrukiem lokalnym z Skierniewic w kolorze fioletowym.


60 PLN
Bid
10191

1918 Skierniewice, znaczek z nadrukiem lokalnym z Skierniewic w kolorze czerwonym z kwadratową kropką.


60 PLN
Bid
10192

1918 Skierniewice, znaczki z nadrukiem lokalny na wycinkach.


120 PLN
Bid
10193

1918 Myślenice, znaczki III wydania z nadrukiem lokalnym "Poczta Polska" stemplowane 4.1.19 na kopercie lokalnie zaadresowanego listu poleconego, koperta w słabszym stanie bez klapy.


450 PLN
Bid
10194

1918 Kalisz, znaczki z nadrukiem lokalnym II wydania.


190 PLN
Bid
10195

1918 Kalisz, parka znaczków z nadrukami III wydania - na jednym znaczku normalny, na drugim odwrócony.


250 PLN
Bid
10196

1918 Kalisz, parka znaczków z nadrukami III wydania - na jednym znaczku normalny, na drugim odwrócony.


350 PLN
Bid
10197

1918 Kalisz, pokwitowanie telegraficzne z Kalisza z nadrukiem III wydania, gwarancja Korszeń.


500 PLN
Bid
10198

1918 Kalisz, stemplowany dziesiecioblok z znaczkami V wydania, trzeci i czwarty znaczek z nadrukiem odwróconym.


450 PLN
Bid
10199

1919 Bochnia, znaczek za 3 h. z lokalnym nadrukiem "Bochnia / Poczta Polska / gwiazdka / 5" (Fi.2000.- na podlepce), projekt unarodowionych przedrukami znaczków powstał na polecenie władz samorządowych Bochni, ostatecznie po dyskusjach do obiegu nie weszły, wartość 5/3 h. została odnaleziona w ostatnich latach, do tej pory znane były wartości 15/20 i 25/15 h., czysty bez gumy z lekkim śladem przedwojennej sygnatury SK, na życzenie gwarancja Korszeń.

Fi.1
2 400 PLN
Bid
10200

1919 Skałat, znaczki za 3 i 20 hal. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / orzeł / SKAŁAT", oba w pięknym stanie, gwarancja Korszeń.

Fi.1, 5
450 PLN
Bid
10201

1919 Skałat, znaczki za 3, 5, 10 (nakład 402 szt.), 15 i 20 hal. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / orzeł / SKAŁAT" na kopercie zaadresowanej do Lwowa, na odwrocie adnotacja o pochodzeniu Hroboni Skałat, wewnątrz gwarancja E.H.Hawrysiewicz Lwów i sygnatura.

Fi.1-5
2 000 PLN
Bid
10202

1919 KOWEL - po zajęciu Łucka przez Wojsko Polskie, za zgodą Komisarza Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (miejscowej polskiej władzy), dokonano przedruków na znalezionym tam zapasie znaczków ukraińskich; prof. Julian Auleytner w swoim artykule - "Filatelista" nr.6/2011, pisze: "Całości z Kowla można podzielić na dwie wyraźne grupy: użytkowe - bez śladów inspiracji filatelistycznej (głównie z lipca 1919 roku), inspirowane filatelistycznie (z okresu 21 - 26 sierpnia 1919 roku). [-] Ta ostatnia grupa wyróżnia się kilkoma wspólnymi cechami: sposobem naklejania dostępnych znaczków na kopertę poprzez ich charakterystyczne "rozrzucenie" po jej powierzchni, stemplem cenzora, który nie występuje na listach z normalnego obiegu; tych cech filatelistycznego użycia nie ma oferowany tu list do Lublina nadany 20/8, a ofrankowany znaczkami ukraińskimi z lokalnymi nadrukami "Poczta Polska" i nowymi wartościami: 30 fen/30 szag i 50 fen/50 szag, skasowano je jednowierszowym stemplem prowizorycznym "KOWEL", datę nadania "20/8 1919" wpisano odręcznie pod znaczkami, na odwrocie lubelski datownik odbiorczy z 29 VIII; według prof. J.Auleytnera, a wcześniej W.Rachmanowa to niedoceniane od dziesięcioleci pełnoprawne wydanie, z polskim nadrukiem unaradawiającym; list oferowany jest na karcie eksponatu wystawowego; bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.od 18.000.-); sygnatura C w kółku, rzadka i cenna gwarancja z epoki Gryżewski.

Fi.1a, 4
24 000 PLN
Bid
10203

1919 Skałat, znaczek z ręcznym nadrukiem poczty lokalnej w Skałacie, nakład 402 sztuk, gwarancja Korszeń.

Fi.3
500 PLN
Bid
10204

1919 Skałat, znaczek z ręcznym nadrukiem poczty lokalnej w Skałacie, nakład 279 sztuk, gwarancja Schmutz.

Fi.7
600 PLN
Bid
10205

1919 Skałat, znaczek z ręcznym nadrukiem poczty lokalnej w Skałacie, nakład 390 sztuk, gwarancja Schmutz.

Fi.16
600 PLN
Bid
10206

1919 Skałat, znaczek z ręcznym nadrukiem poczty lokalnej w Skałacie, nakład 250 sztuk, gwarancja Schmutz.

Fi.18
500 PLN
Bid
10207

1919 Skałat, znaczek z ręcznym nadrukiem poczty lokalnej w Skałacie, nakład 200 sztuk, gwarancja Korszeń.

Fi.19
600 PLN
Bid