The auction will start on 16.11.2021

Auction 103. Local postage 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10147

1916 Sosnowiec, miejscowo użyta całostka 15.4.16, bardzo rzadka w dobrym stanie, gwarancja Korszeń.

Fi.Cp1
2 000 PLN
10148

1918 Maków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.1
150 PLN
10149

1918 Skierniewice, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA typu I - okrągła kropka, w kolorze fioletowym, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.1I
40 PLN
10150

1918 Izbica, znaczek z nadrukiem lokalnym unieważniony kasownikiem prowizorycznym Izbicy, doskonały stan zachowania, bardzo rzadkie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.2
4 500 PLN
SOLD
10151

1918 Dziedzice, nierozcięty znaczek za 50 hal. z dwoma nadrukami lokalnymi z nowym nominałem, znaczek stemplowany austriackim kasownikiem Dziedzic, bardzo dobry stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.2
5 000 PLN
10152

1918 Ciechocinek, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z unikalnym lokalnym nadrukiem, według Włodzimierza Rachmanowa (cytat): to najrzadsze wydanie lokalne z tego okresu, znane z kilku lub nawet w pojedynczych egzemplarzach każdej wartości, przedrukowano je gumowym stempelkiem "PoczTa poLska" złożonym z pojedynczych liter i wobec braku odpowiednich małych użyto również w środku litery duże; nadruk jest czysto fioletowy, przeważnie dość słabo odbity; odkryte zostały stosunkowo późno, bo pierwszy znaczek wartości 10 fen., który zobaczyłem dostałem od mego przyjaciela p.Kazimierza Gryżewskiego dopiero w roku 1927; znaczek ten p.K.Gr. znalazł w masówce..;.. dzięki temu, że wydanie to było ukryte prawie 10 lat przed zbieraczami i handlarzami, nie zdołano zrobić "drugich wydań" lub nowodruków, dzięki czemu wydanie to, jak już zaznaczyłem, uważam za najbardziej solidne i rzadkie ze wszystkich wydań lokalnych PP na GGW;, bardzo ciekawy egzemplarz, po prawej litera P z nadruku na sąsiednim znaczku, zachowany w pięknym stanie; super pochodzenie - sygnowany ENGL (Englert Zygmunt - najstarsza firma filatelistyczna w Polsce) i splecione WR (W.Rachmanow), gwarancja Schmutz.

Fi.3
25 000 PLN
10153

1918 Ozorków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 5 fen. z odwróconym nadrukiem lokalnym "Polska poczta / dwie belki / Ozorków", na odwrocie lekki "abklatsch" nadruku i trochę farby ze znaczka za 7,5 fen., gwarancja Perzyński.

Fi.3 No
300 PLN
10154

1918 Olkusz, znaczek okupacji austriackiej za 6 h. z podobizną cesarza Karola z lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz", kasowany na wycinku, gwarancja Krawczyk.

Fi.5
30 PLN
10155

1918 Maków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.5
150 PLN
10156

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, znaczek bez gumy, gwarancja Falkowski.

Fi.5
35 PLN
10157

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I, gwarancja Korszeń.

Fi.5I
350 PLN
SOLD
10158

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ II stemplowany na wycinku, gwarancja Korszeń.

Fi.5II
300 PLN
10159

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, rzadki w tak ładnym stanie z pełną oryginalna guma bez podlepki; gwarancja Perzyński.

Fi.6
300 PLN
10160

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ II stemplowany na wycinku, gwarancja Rachmanow, Schmutz.

Fi.7II
300 PLN
10161

1918 Włocławek, wycinek z obiegowego listu opłaconego znaczkami dwóch wydań przedrukowych unieważnionych stemplem prowizorycznym Włocławka, gwarancja Korszeń.

Fi.8, 19
160 PLN
10162

1918 Ostrów, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 40 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / dwie belki / Ostrów" o wymiarach 18 x 18,75 mm typu I, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.8aI
300 PLN
10163

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I stemplowany na wycinku, gwarancja Korszeń.

Fi.8aI
250 PLN
10164

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ II stemplowany na wycinku, gwarancja Korszeń.

Fi.8aII
300 PLN
10165

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I, gwarancja Mikstein, z znaczeniem Schmutz.

Fi.8bI
1 000 PLN
10166

1918 Ostrów, parka znaczków z nadrukiem lokalnym typ I i II, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.8bI + *bII
1 500 PLN
10167

1918 Kalisz, znaczki z nadrukiem lokalnym pierwszego wydania na wycinku z listu, gwarancja Rachmanow.

Fi.9, 11
300 PLN
10168

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I stemplowany na wycinku, gwarancja Schmutz.

Fi.9I
350 PLN
10169

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I, gwarancja Korszeń.

Fi.9I
350 PLN
10170

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ II stemplowany na wycinku, gwarancja Korszeń.

Fi.9II
400 PLN
10171

1918 Kalisz - wydanie I, znaczek za 60 f. z lokalnym nadrukiem "POLSKA / Orzeł / POCZTA" typu I, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.15
150 PLN
10172

1918 Włocławek, znaczki z nadrukiem II wydania w kolorze czarnym.

Fi.16-20, 22
240 PLN
10173

1918 Włocławek, znaczek wydania lokalnego stemplowany stemplem prowizorycznym Włocławka, gwarancja Korszeń.

Fi.18
70 PLN
10174

1918 Włocławek, znaczek drugiego wydania unieważniony stemplem prowizorycznym, gwarancja Korszeń.

Fi.18
70 PLN
10175

1918 CZERNIEWICE, CHODECZ, Włocławek, list w kopercie firmowej majątku Krzewie opłacony znaczkami okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. i 15 fen. z nadrukami lokalnymi z II wydania Włocławka "Na Skarb/ Narodowy", wysłany w grudniu z poczty Czerniewice do Syndykatu Rolniczego w Warszawie, znaczki unieważniono poprzez przekreślenie ołówkiem kopiowym, na odwrocie kasownik odbiorczy Warszawa z 20.12.18; przedruków II wydania dokonano początkowo tylko na znaczkach za 10 i 15 fen., ponieważ służyły do opłacania normalnej korespondencji, później przedrukowano dalsze wartości, które jednak nie są znane z prawdziwego obiegu pocztowego; znaczki sprzedawano w podwójnej cenie nominalnej, a nadwyżka przeznaczona była na Skarb Narodowy, z wpływów przekazano do Ministerstwa Poczt kwotę 136,50 marek; na tej podstawie widać, że ilość sprzedanych na poczcie znaczków była minimalna; zachowało się niewiele oryginalnych listów, a te niefilatelistyczne użyte poza Włocławkiem są prawdziwymi unikatami; oferowany walor jest zachowany w doskonałym stanie; gwarancja Gryżewski, Schmutz.

Fi.18, 19
6 000 PLN
10176

1918 Mielec, austriacki znaczek opłaty za 60 h. z lokalnym nadrukiem typu III "Poczta Polska" stempelkiem gumowym o rozmiarach 15 x 11,5 mm, piękny stan zachowania z pełną oryginalną gumą; gwarancja Korszeń.

Fi.19
Mi.196
1 400 PLN
10177

1918 Włocławek, znaczek z nadrukiem lokalnym drugiego wydania, gwarancja Perzyński.

Fi.19
120 PLN
10178

1918 Włocławek, III wydanie, seria znaczków okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" z lokalnym nadrukiem "Na Skarb Narodowy" typu 2 z odległością 1,4 mm między wierszami, wszystkie unieważnione kasownikiem prowizorycznym - ramkowym stempelkiem dawnej poczty miejskiej, na wycinkach, ładny stan; sygnowane WR - Rachmanow.

Fi.24-33
400 PLN
10179

1918 Kalisz III, parka znaczków okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA POCZTA / dwie belki / KALISZ w położeniu nadruk odwrócony i normalny na sąsiednim znaczku, wykonano je w kolorze fioletowym stempelkiem gumowym o wymiarach 17,5 x 19 mm, poza śladami przywarcia farby na gumie ładny stan zachowania; bardzo ceniona gwarancja Perzyński.

Fi.41No + 41
240 PLN
10180

1918 Kalisz, karta pocztowa z lokalnym nadrukiem "POLSKA / Orzeł / POCZTA" typu 1, przygotowana do obrotu zamiejscowego przed 25.XI - przedrukowaną kartę za 7,5 fen. (taryfa miejscowa), dofrankowano przedrukowanym uprzednio znaczkiem za 2,5 fen. do taryfy 10 fen. (taryfa zamiejscowa), przygotowanie prawidłowo opłaconych kart miało zapewne na celu usprawnienie pracy urzędu pocztowego, gwarancja Korszeń.

Fi.Cp1
600 PLN
10181

1918 Włocławek, niemiecka całostka z nadrukiem lokalnym "Na Skarb Narodowy" w kolorze czarnym, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp1a
700 PLN
10182

1918 Mielec, karta pocztowa za 10 h. z lokalnym nadrukiem "Poczta Polska" typu III, czysta, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.Cp2
1 800 PLN
10183

1918 Ostrołęka, niemiecka całostka z nadrukiem lokalnym, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp2A
1 800 PLN
10184

1918 Tarnów, seria austriackich znaczków opłaty z lokalnymi nadrukami "Orzeł" typu II w kolorach czarnym lub czewonobrunatnym, kasowane, gwarancja Bojanowicz.


Mi.185-89, 194-99, 2
900 PLN
10185

1918 Tarnów, parka austriackich znaczków opłaty za 30 hal. z mocno przesuniętym w poziomie lokalnym nadrukiem "Rzp. Polska" typu III, dodatkowo "abklatsch" na odwrocie, piękny stan zachowania, gwarancja Krawczyk.


Mi.224
300 PLN
10186

1918 Włocławek, III wydanie - seria znaczków okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" z przedrukiem lokalnym "Na Skarb Narodowy", ostemplowana na kopercie kasownikiem prowizorycznym.


450 PLN