The new auction will start soon

Auction 103. Polonica on foreign stamps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
17922

1966 Komitet Obchodu Tysiąclecia Chrztu Polski, komplet 6 bloczków oficjalnych - okolicznościowych winiet wg. projektów znaczków Poczty Watykańskiej autorstwa Kazimiery Dąbrowskiej wydanych staraniem Komitetu, na każdym z bloczków wizerunek kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia; rzadkie, patriotyczne wydawnictwo.


200 PLN
17923

1966 okolicznościowa winietka wydana nakładem Związku Inwalidów Wojennych P.S.Z. w NRF z okazji 1000-lecia chrztu Polski.


50 PLN
17924

1966 amerykańskie znaczki z okazji 1000-lecia chrztu Polski.


30 PLN
17925

1966 bloczek okolicznościowy wystawy filatelistycznej Polphilex 66 w Wielkiej Brytanii.


100 PLN
17926

1966 nalepka okolicznościowa polskiego millenium.


60 PLN
17927

1966 seria poczty watykańskie z okazji 1000-lecia chrześcijaństwa w Polsce.


20 PLN
17928

1967 100. rocznica urodzin Marii Curie-Skłodowskiej, zestaw dziewięciu prób znaczka za 0,60 Fr., autor i rytownik Jean Pheulpin, jedna pojedyncza jednobarwna oraz dwa paski zawierające po trzy próby jednobarwne i jedną dwubarwną, poza widocznym na skanie zgięciem przechodzącym przez jedną próbę (nie jest liczona) zachowane w pięknym stanie.


Mi.1600 P
1 200 PLN
17929

1968 Wystawa filatelistyczno-dokumentarna Broni Pancernej Londyn 6-8.XII, karta z blokiem pamiątkowym, ostemplowana okolicznościowo w dniu otwarcia wystawy.


40 PLN
17930

1969 karnet okolicznościowy z okazji wystawy filatelistycznej w 25. rocznicę bitwy pod Monte Cassino, w karnecie bloczek z podobizna gen. Andersa rytowany przez Czesława Słanię, na okładce podpis gen. Andersa.


500 PLN
17931

1970 nalepka okolicznościowa z okazji pogrzebu gen. Andersa.


60 PLN
17932

1974 30 rocznica bitwy o Monte Cassino, znaczek na dekoracyjnej kopercie, ostemplowany okolicznościowo 18.V w Londynie.


30 PLN
17933

1975 rocznica udziału Samodzielnej Brygady Karpackiej w bitwie o Narvik, znaczki na karcie, ostemplowane okolicznościowo 20.IV na wystawie POLPHILEX 75.


20 PLN
17934

1975 rocznica udziału Samodzielnej Brygady Karpackiej w bitwie o Narvik, znaczek na ilustrowanej karcie, ostemplowany okolicznościowo 20.IV w Londynie na wystawie POLPHILEX 75.


40 PLN
17935

1976 "POLPEX 1976" dwie pamiątkowe winiety w formie bloczków z podobiznami Tadeusza Kościuszki, Jerzego Waszyngtona i Kazimierza Pułaskiego, razem z okładkami-broszurką zawierającą informacje o okolicznościowej emisji.


40 PLN
17936

1976 pamiątka filatelistyczna klubu polonijnego z Buffalo.


15 PLN
17937

1978 60-rocznica powstania 7 Pułku Ułanów Lubelskich im.Gen.K.Sosnkowskiego, specjalna widokówka pamiątkowa (seria I, Nr.10) ostemplowana okolicznościowo 1.XI w Londynie.


50 PLN
17938

1978 60-rocznica powstania 7 Pułku Ułanów Lubelskich im.Gen.K.Sosnkowskiego, specjalna widokówka pamiątkowa (seria I, Nr.9) ostemplowana okolicznościowo 1.XI w Londynie.


50 PLN
17939

1979 Międzynarodowa Wystawa POLPHIL 79 w Melbourne, efektowna całość ostemplowana okolicznościowo 19.XI; znaczek z pamiątkowym dodrukiem na dolnym marginesie.


Mi.659 
40 PLN
17940

1979 200-lecie śmierci Kazimierza Pułaskiego, amerykańska całostka, czysta.


20 PLN
17941

1980 40 rocznica udziału Polskich Sił Powietrznych w Bitwie o Anglię, karta ostemplowana okolicznościowo 4.VII w Londynie; znaczek z perforacją "SFP" (Stowarzyszenie Filatelistów Polskich), wykonana za zgodą Poczty Brytyjskiej staraniem Stowarzyszenia Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytanii.


50 PLN
17942

1984 Djibouti - 50 rocznica śmierci Marii Curie-Skłodowskiej, czworoblok znaczków ciętych za 150 Fr. i rzadkie Epreuve de Lux tego znaczka wydane na lakierowanym papierze bez gumy.


Mi.427B, E
800 PLN
17943

1984 ONZ agencja w Nowym Jorku, FDC - flaga polska z serii flagi członków ONZ.


Mi.452
20 PLN
17944

1984 ONZ agencja w Nowym Jorku, FDC - flaga polska z serii flagi członków ONZ, znaczek za 20 c skasowany 21 SEPT. w pierwszym dniu obiegu stemplem okolicznościowym na specjalnej widokówce z tym samym motywem, karta dofrankowana (zgodnie z przepisami) znaczkiem za 8 c i wysłana 24 SEPT. z Nowego Jorku do Warszawy; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.452, 238
50 PLN
17945

1985 kartki okolicznościowe z okazji 50. rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego.


100 PLN
17946

1985 karnet okolicznościowy z okazji 50. rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego.


20 PLN
SOLD
17947

1989 XXIX Światowy Zjazd Polskich Sił Powietrznych w Anglii (World Reunion), okolicznościowa koperta z pamiątkową winietką, ostemplowana 9.9 w Londynie.


40 PLN
17948

1999 wydawnictwo milenijne Polskiego Instytutu im. gen. W. Sikorskiego w Londynie.


40 PLN
17949

2000 wydawnictwo okolicznościowe w 50-cio lecie polskiej wspólnoty na Ealingu.


40 PLN
17950

2000 wydawnictwo milenijne Polskiego Instytutu im. gen. W. Sikorskiego w Londynie na rzecz szkoły dla dzieci głuchoniemych w Laskach.


40 PLN