The auction will end on 10.05.2021
The auction ends in:

Current auction Polish Kingdom

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9389

1849-60 znaki opłaty wycięte z rosyjskich kopert w tym używanych na terytorium Królestwa Polskiego.


500 PLN
Bid
9390

1850 SŁUŻBA POCZTOWA - list służbowy wysłany 15.7 z Warszawy do Zalesia, datownik nadawczy WARSZAWA typu IIIC (PZP nr 398g), przesyłka oznaczona czerwonym stempelkiem "SŁUŻBA / POCZTOWA" w ramce, spotykane jedynie na wewnętrznej korespondencji urzędowej, na odwrocie czerwona urzędowa pieczęć pocztowa.


320 PLN
Bid
9391

1855 Królestwo Polskie - ORDYNACJA ZAMOJSKA, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1855 roku, o wymiarach 140x109 mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu normalnym, wysłana w marcu z dóbr hrabiów Zamojskich do Kancelaryi Głównej tychże w Warszawie; znak opłaty kreślony ręcznie, na odwrocie warszawski datownik odbiorczy z 19/3 i duży kwadratowy godzinnik 5/P; doskonale zachowana pieczęć lakowa; walor w niespotykanie pięknym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.Ckr8
2 200 PLN
Bid
9392

1857 Królestwo Polskie, koperta listu zagranicznego wysłanego 15.11 z Wielunia do Krakowa, okrągły stempel nadawczy typu IIIC (śr.23 mm), przesyłka nie opłacona przez nadawcę, austriacki stempel kraju pochodzenia POLOGNE; na odwrocie kompletna pieczęć lakowa nadawcy, okrągły stempel przejściowy Szczakowa i dwuwierszowy z datą krakowski stempel odbiorczy; zgrabny liścik w bardzo dobrym stanie zachowania.


300 PLN
Bid
9393

1858 Królestwo Polskie - UNIKALNY CZERWONY KASOWNIK NUMEROWY 155 - KOŃSKIE; znaczek rosyjski za 10 kop., wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1", bez perforacji, unieważniony czerwonym kasownikiem numerowym 155 - Końskie, w małej ekspedycji pocztowej na trakcie z Opoczna do Przedborza; początkowo znaczki unieważniano wyłącznie poprzez kreślenie; obowiązek kasowania datownikiem wprowadzono 10 marca 1858 roku i trwał on tylko 17 dni, bo do dnia 27 marca 1858 roku, kiedy to do kasowania znaczków wprowadzono specjalne kasowniki numerowe, odbijano je przeważnie w kolorze czarnym i sporadycznie w kolorach czerwonym, niebieskim lub zielonym; oferowany egzemplarz jest jedynym znanym znaczkiem z kasownikiem 155 w kolorze czerwonym; w monografii M.A Bojanowicza opisany jako "wymieniany, lecz nie widziany" (nomen omen str.155); pochodzi ze wspaniałej kolekcji kasowników Królestwa Polskiego W.Rachmanowa - jego sygnatura splecione WR na odwrocie, bardzo ładny stan zachowania, fofoatest "Extremely rare cancel - only example on Russia No 1 knowm to me" Ceremuga A.I.E.P.

Fi.I
Mi.1
22 000 PLN
Bid
9394

1858 Królestwo Polskie - DATOWNIK WŁODAWA z ręcznie wpisaną datą 7/3 według kalendarza juliańskiego); pięknie cięty znaczek rosyjski za 10 kop., wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1"; unieważniony datownikiem w małej ekspedycji Włodawa n/Bugiem - na granicznym końcu traktu z Parczewa przez stację poprzęgową Hola (w tym czasie trakt z Lublina przez Łęczną i Kozubat jeszcze nie istniał; początkowo znaczki unieważniano wyłącznie poprzez kreślenie; obowiązek kasowania datownikiem wprowadzono 10 marca 1858 roku i trwał on tylko do dnia 27 marca 1858 roku, kiedy to do kasowania znaczków wprowadzono specjalne kasowniki numerowe; rosyjski znaczek numer 1 był pierwszym znaczkiem używanym w Królestwie Polskim, razem z nim wprowadzano coraz to nowe metody skutecznego unieważniania znaczków, aby zapobiec powtórnemu ich użyciu; szczególnie ciekawy jest okres unieważniania ich datownikami, bo trwał tylko 17 dni, a walory są bardzo różnorodne, z tego właśnie okresu pochodzi oferowany wycinek, który był ozdobą wspaniałej kolekcji kasowników Królestwa Polskiego zebranej przez W.Rachmanowa, żadem podobny egzemplarz nie jest znany fofoatest Ceremuga A.I.E.P.

Fi.I
Mi.1
22 000 PLN
Bid
9395

1858 Królestwo Polskie - CHOMĘCISKA 98; pierwszy znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" (Fi.12000.-); unieważniony czytelnie polskim kasownikiem numerowym 98 - Chomęciska (Stary Zamość), najwyższy współczynnik rzadkości - 10 punktów według M.A.Bojanowicza; to pierwszy znaczek będący w obiegu na ziemiach polskich, został użyty krótko po 27 marca 1858 roku - kiedy to wprowadzono do użycia kasowniki numerowe; z trzech stron pięknie ciety, z czwartej po krawędzi, ale oprócz jednego znaczka na froncie listu z mało czytelnym kasownikiem, opisanego przez M.Bojanowicza w jego monografii, to jedyny znany egzemplarz Rosji numer jeden z kasownikiem tej ekspedycji; znajdował się w historycznych zbiorach: A.Faberge, J.Mazepy, a ostatnio w słynnej kolekcji Wisła G.D.Mehrtensa.

Fi.I
Mi.1 
14 000 PLN
Bid
9396

1858 Królestwo Polskie CZERWONOBRĄZOWY KASOWNIK 200 - PABIANICE, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" oraz z ząbkowaniem 14,5:15, unieważniony polskim kasownikiem numerowym 200 - Pabianice w unikalnym kolorze czerwonobrązowym - znany jest tylko jeden podobny przypadek 154 - Opoczno, oba nie są katalogowane, ale opisane w monografii M.A.Bojanowicza - z tym, że ten z Pabianic tylko jako czerwony; oba znaczki stały się ozdobą kolekcji Dr.E.Kossoy'a, w innych wielkich zbiorach podobnych znaczków nie było; znaczek oferowany jest na karcie z wystawowej kolekcji M.A.Bojanowicza (Dr.E.Kossoy kilkanaście takich kart zachował); jako dodatek list przedfilatelistyczny z Pabianic do Brzeźnic z ramkowym stempelkiem "Interes Rządowy"; poza nieco startym narożnikiem znaczek zachował się w dobrym stanie, gwarancja Bojanowicz.

Fi.II
Mi.2x
22 000 PLN
Bid
9397

1858 Królestwo Polskie - WARSZAWA, RADOMSK - KASOWNIK NUMEROWY 1 NA CZERWONYM KASOWNIKU NUMEROWYM 162; znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" i ząbkowaniem 14,5:15 unieważniony polskim kasownikiem numerowym 162 - Radomsk w kolorze czerwonym (w tym kolorze nie jest katalogowany - inne rzadkie Fi.15000.-) i powtórnie mocno przybitym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, co było oszustwem na szkodę poczty - praktyka opisywana przez M.A.Bojanowicza, M.Miszczaka i Z.Mikulskiego; czerwonego kasownika 162 nie było w eksponatach wystawowych M.A.Bojanowicza, W.Rachmanowa ani Z.Mikulskiego; wszystkie rarytasy z Radomska pochodzą ze słynnej kolekcji H.C.Gossa, są to obie warte obecnie po kilkadziesiąt tysięcy euro połówki znaczka za 20 kop. na wycinkach (użyte jako opłata 10 kop.), czerwony kasownik numerowy na znaczku rosyjskim i ten oferowany powyżej, zachowała się adnotacja o źródle pochodzenia tego znaczka ex-Goss - będzie dołączona do waloru; wszystkie kasowniki numerowe w kolorze czerwonym są rzadkie, ale ten jest z dużą pewnością unikalny; UWAGA: opisywany w literaturze czerwony kasownik na parce Rosji nr.1 w rzeczywistości jest datownikiem używanym standardowo do unieważniania znaczków w marcu 1858 roku; znaczek oferowany jest na fragmencie strony z eksponatu wystawowego M.A.Bojanowicza, jak wiele użytych podwójnie znaczków zachowany jest w średnim stanie.

Fi.II
Mi.2x
7 500 PLN
Bid
9398

1858 obszar I Rzeczypospolitej - WILNO 5, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony rosyjskim kasownikiem numerowym 5 - Wilno, poza lekko słabszym lewym górnym narożnikiem w bardzo ładnym stanie.

Fi.V
Mi.5 
150 PLN
Bid
9399

1858 znaczek za 20 kopiejek stemplowany polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 253 w czterech okręgach z Płocka, znaczek pochodzi kolekcji F.Mertensa (adnotacja o jego zakupie w czerwcu 1907 roku), bardzo dobry stan zachowania, gwarancja Korszeń.


Mi.6
900 PLN
Bid
9400

1858 rzadki znaczek za 30 kopiejek stemplowany polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 253 w czterech okręgach z Płocka, lekko przycięte dolne ząbki, bardzo dobra prezencja, gwarancja z 4 Korszeń.


Mi.7
1 400 PLN
Bid
9401

1859 Królestwo Polskie - GRANICA 175 - DR(oga) ŻEL(azna); kompletny list składany opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" i ząbkowaniem 14,5:15; znaczek unieważniony polskim kasownikiem numerowym 175 - Granica, obok kolejowy datownik graniczny GRANICA DR. ŻEL. z 11.2., na odwrocie godzinnik 9/R i stempel odbiorczy Warszawy z 12.2.; niemal identyczny list tyle, że z 17.3. pokazany jest w monografii M.A.Bojanowicza na str.140 jako przykład ostemplowania z linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej; listy z Zakładów Górniczo-Hutniczych Hordliczka do biura firmy w Warszawie pojawiają się na aukcjach; bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.12000 + kasownik 600.-); koszulka listu poprzecierana i podklejona na krawędziach, czytelnie skasowany znaczek zachowany w bardzo dobrym stanie, sygnowany I.P.M., gwarancja i opis Mikulski.

Fi.II
Mi.2 
11 000 PLN
Bid
9402

1859 kompletny list do Królestwa Polskiego, wysłany 26.XI z Petersburga do Warszawy, opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z roku 1858 na papierze bez znaku wodnego o ząbkowaniu 12,5, unieważnionym kasownikiem numerowym 1, pod znaczkiem ładnie odbity miejscownik z datą, na odwrocie warszawski datownik odbiorczy i duży kwadratowy godzinnik "3/P"; częściowo zbutwiałe krawędzie listu ale od frontu prezentuje się bardzo ładnie.


Mi.5 
600 PLN
Bid
9403

1859 SŁUŻBA POCZTOWA - list służbowy wysłany 14.12 z Warszawy do Białej, datownik nadawczy WARSZAWA typu IIIC (PZP nr 398k), przesyłka oznaczona czerwonym stempelkiem "SŁUŻBA / POCZTOWA" w ramce, spotykane jedynie na wewnętrznej korespondencji urzędowej, na odwrocie czerwona urzędowa pieczęć pocztowa.


240 PLN
Bid
9404

1860 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i różowej unieważniony czterobrączkowym kasownikiem głównego urzędu pocztowego w Warszawie, znaczek posiada usterkę w postaci niedodruku prawego dolnego narożnika, poziome złamanie, pomimo tego doskonała prezencja, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1a
Mi.1a
1 400 PLN
Bid
9405

1860 Królestwo Polskie, koperta wysłana 1.1. według kalendarza juliańskiego z Warszawy do Nowostawów, traktem przez Lublin, Uściług, Równo i Horbaków (Fi.5500.-); znak opłaty skasowany stemplem numerowym 1 Warszawa, obok datownik grażdanką, pod nim spory ubytek lica od przyklejenia się pieczęci lakowej z wierzchniej koperty - to wada, ale powstała w obiegu; to może być bardzo wczesne użycie - adnotacja ołówkiem 1860 г. może oznaczać zarówno rok obiegu jak też i datę wydania koperty, na użyte w styczniu 1860 roku polskie znaczki katalogi przewidują wysokie dopłaty - to samo powinno dotyczyć kopert, niska cena wywoławcza, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp5IIy
4 000 PLN
Bid
9406

1860 Królestwo Polskie, list zagraniczny wysłany 8/11 z Warszawy do Wiednia, mały okrągły (18 mm) stempel nadawczy typu IIIC, stempelek FRANCO z wpisaną wysokością opłaty 15/15 informujący, że list został w całości opłacony przez nadawcę - do roku 1865 listy za granicę należało opłacać wyłącznie gotówką; dodatkowo stempelek nadawcy JOZEF EPSTEIN; na odwrocie stempel odbiorczy; całość w dobrym stanie zachowania.


300 PLN
Bid
9407

1861 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i czerwonokarminowej o odcieniach ciemnych na obwolucie listu firmowego z Warszawy do Petersburga, znaczek unieważniony stemplem numerowym Warszawy, datownik Warszawy z data nadania 23/3 i na odwrocie stempel odbiorczy z Petersburga z datą 29/3, stempelek firmowy warszawskiej firmy braci Rosen, znaczek i list w bardzo dobrym stanie, fotoatest Schmutz.

Fi.1b
Mi.1b
9 000 PLN
Bid
9408

1862 pierwszy polski znaczek w barwach zielonkawoniebieskiej i różowej o odcieniach jasnych na obwolucie listu z Suwałk do Warszawy, znaczek z nakładu częściowego używanego w drugiej połowie roku 1862, znaczek stemplowany kasownikiem Suwałk z cyfrą 28 w czterech okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 3 punkty, polskojęzyczny miejscownik Suwałk z datą nadania 24/9, na odwrocie stempel odbiorczy z Warszawy, znaczek z powtarzalnym błędem opisanym przez M.Miszczaka "czerwona obwódka zdeformowana (wgnieciona) z lewej strony u góry", znaczek w pięknym stanie zachowania, czysto i czytelnie unieważniony, list należał do wspaniałych, w dolnym prawym rogu sygnatura Rachmanow.

Fi.1ac
Mi.1a
17 500 PLN
Bid
9409

1862 Królestwo Polskie - KASOWNIK SZEŚCIOKĄTNY 11, znaczek rosyjski za 20 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony rosyjskim sześciokątnym kasownikiem 11; numery kasowników 12, 13, 14, 15 i 16 używane były w ambulansach na linii Drogi Żelaznej Północno-Zachodniej, stąd na odcinku Wierzbołów - Kowno, mogły zostać użyte na polskim znaczku numer jeden; numerem 11 kasowano w latach 1861-63 znaczki na listach nadawanych na Dworcu Warszawskim ukończoną w 1862 linią kolejową z St.Petersburga tzw. Drogą Warszawską; w 1862 roku wprowadzono na niej okrągłe datowniki ambulansowe różnych typów; kasownik z numerem 11 nie może wystąpić na polskim znaczku numer jeden; znaczek zachowany jest w ładnym stanie.

Fi.6
Mi.6
500 PLN
Bid
9410

1862 Królestwo Polskie - OSZUSTWO NA SZKODĘ POCZTY - ZNACZEK ROSYJSKI ZAMIAST POLSKI Nr.1, kompletny list z pełną treścią z Kibart do Petersburga opłacony użytym uprzednio w Rosji (okrągły kasownik numerowy 24 - Mitawa) znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego z ząbkowaniem 12½; znaczek zręcznie unieważniono celowo "rozlanym" kasownikiem numerowym 282, dzięki czemu wcześniejsze rosyjskie ostemplowanie nie rzucało się w oczy, czytelnie odciśnięty datownik nadawczy Kibarty typu IIIC z 25/1 według kalendarza gregoriańskiego, na odwrocie petersburski datownik odbiorczy z 15 stycznia według kalendarza juliańskiego; owalna kaszetka nadawcy "GEBRÜDER LEVI & Co WIRBALLEN."; opłacenie listu znaczkiem rosyjskim było oszustwem na szkodę poczty polskiej wyjątkowo bezczelnym; jak pisał zmarły niedawno wybitny znawca tematu Pan Zbigniew Mikulski: "Największe "gniazdo" oszustów, działających na szkodę obu zarządów pocztowych, rosyjskiego i polskiego, mieściło się w Kibartach, leżących na terenie Królestwa Polskiego, w pobliżu granicy pruskiej. W pobliżu Kibart, w małym miasteczku Wierzbołów, znajdowali się agenci różnych firm, prowadzący korespondencję handlową w sprawie towarów sprowadzanych z Prus do Rosji. Takie firmy jak "Feinberg & Rose", "Gebrüder Levi & Co.", "Lion M. Cohn & Co." miały tu swoich agentów, którzy systematycznie wykorzystywali do opłat pocztowych znaczki już raz użyte. Należy podkreślić, że używali oni często znaczków rosyjskich, które nie były ważne w Królestwie Polskim w okresie od 1860 r. do lutego 1865. Dochodziło w ten sposób do podwójnego oszustwa: nie dość że używano znaczków, które już raz spełniły swoje zadanie w obrocie pocztowym, to jeszcze wykorzystywano do tego celu znaczki rosyjskie, które nie miały mocy obiegowej na terytorium Polski"; całość zachowana w pięknym stanie z pełną kompletną treścią; znaczek od frontu wygląda na nieuszkodzony.

Fi.V
Mi.5
7 500 PLN
Bid
9411

1863 Królestwo Polskie, koszulka listu zagranicznego wysłanego 6/12 z Warszawy do Nantes, mały (19 mm) stempel nadawczy typu IIIC, pruski okrągły stempel graniczny: "AUS POLEN über EISENB.POST-BÜR.XI./ PORTO"; stempelki: "11" i "P.33.", adnotacje dotyczące wysokości opłat pocztowych na różnych etapach podróży listu; stemple tranzytowe: PREUSSE ERQUELINES, Paryż i odbiorczy Nantes z 9.12; dodatkowo owalny stempelek nadawcy F.SPRINGER; warto podkreślić, że list z Warszawy do Francji dotarł w ciągu 4 dni!!! dekoracyjna całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w dobrym stanie zachowania.


500 PLN
Bid
9412

1864 pierwszy polski znaczek w barwach ciemnoniebieskiej i karminowej unieważniony rzadkim kasownikiem urzędu pocztowego w Warszawie Dworzec Praga z cyfrą 1 z ozdobną stopką w sześciu kwadratach, kasownik używano tylko w 1864 roku, znaczek w ładnym stanie, katalog Fischer 4.800,- zł.

Fi.1b
Mi.1b
3 500 PLN
Bid
9413

1864 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminowym unieważniony rzadszym warszawskim kasownikiem numerowym 1 - cyfra z ozdobną stopką w sześciu kwadratach stosowanym wyłącznie na jesieni 1864 roku; dodatkowo ma niewielką usterkę prawego dolnego narożnika wewnętrznej ramki, żywe kolory, piękne ząbkowanie i jest czysto i czytelnie skasowany, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.1bc
3 600 PLN
Bid
9414

1864 Ukraina, kompletny list do Królestwa Polskiego wysłany 25.VII z Odessy do Warszawy, opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z roku 1858 na papierze bez znaku wodnego o ząbkowaniu 12,5, unieważnionym miejscownikiem z ozdobnikiem i datą, na odwrocie druga odbitka miejscownika i datownik odbiorczy; zamiast pieczęci lakowej dekoracyjna zalepka nadawcy "A.RATHHAUS Odessa"; częściowo zbutwiałe krawędzie wewnątrz listu, ale ogólnie bardzo dobra prezencja.


Mi.5 
700 PLN
Bid
9415

1864 Królestwo Polskie, SŁUŻBA POCZTOWA - list służbowy wysłany 1/12 z Warszawy do Urzędu Pocztowego w Kielcach, dosłany do Piotrkowa, datownik nadawczy WARSZAWA typu IIIC; przesyłka oznaczona czerwonym stempelkiem SŁUŻBA / POCZTOWA w ramce; są to najrzadsze stemple zwalniające korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, spotykane jedynie na wewnętrznej korespondencji pocztowej; na odwrocie czerwona urzędowa pieczęć pocztowa z godłem i napisami rosyjsko-polskimi "ЦАР:ПОЛЬ:УПРАВ:ПОЧТОВ:ОК ... ДЛЯ КОР:ПОЧТОВЪ... - KRO:POL:ZARZĄD OKR:POCZT:...PRZESYŁKA"; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


800 PLN
Bid
9416

1864 kompletny list zagraniczny z pełną treścią wysłany 26.5. z Warszawy do Paryża, mały stempel nadawczy typu IIIC, pruski okrągły graniczny stempel ambulansowy określający jednocześnie kraj pochodzenia: "AUS POLEN über EISENB.POST-BÜR.XI./ PORTO"; stempel "PD", adnotacje dotyczące wysokości opłat pocztowych na różnych etapach podróży listu; dekoracyjna całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania.


240 PLN
Bid
9417

1865 Królestwo Polskie - WARSZAWA 1 - CZTERY KWADRATY; pierwszy polski znaczek w kolorach błękitu pruskiego i karminowym o bardzo intensywnych odcieniach - drukowany dużą ilościa farby przez co białe litery w niebieskim owalu wydają się cieńsze; zachował się na wycinku z listu do Rosji, nadanego w Warszawie w dniu 25.1.1865 według kalendarza juliańskiego (6.2. według kalendarza gregoriańskiego); tydzień później 1/13 lutego zaprzestano sprzedaży polskiego znaczka numer jeden i przywrócono do obiegu znaczki rosyjskie; znaczek unieważniony polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, typ cztery kwadraty z ozdobną stopką cyfry 1 (rozmiar wewnętrznego 9,5x9 mm); był on w użyciu od przełomu lat 1864/1865, obok miejscownik nadawczy ВАРШАВА grażdanką; listy i znaczki z końcowego okresu obiegu należą do bardzo rzadkich i są wysoko katalogowane; widoczne na skanie załamanie wycinka wzmocnione jest od spodu podlepieniem, a dwa dolne, przechodzące przez znaczek, po wyprostowaniu nie są zbyt widoczne.

Fi.1bc
3 200 PLN
Bid
9418

1865 Królestwo Polskie - LIPNO 247, znaczek rosyjski za 30 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 247 - Lipno, ma on wysoki współczynnik rzadkości - 5 punktów według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza (Fi.1200+600.-); poza nieco krótszymi ząbkami po bokach w bardzo ładnym stanie.

Fi.7
Mi.7 
1 400 PLN
Bid
9419

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 30 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 (Fi.1200.-); czytelnie unieważniony warszawskim ośmiokątnym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, wspaniale widoczna ozdobna stopka cyfry 1, bardzo ładny stan zachowania.

Fi.7
Mi.7 
1 000 PLN
Bid
9420

1865 Królestwo Polskie - KASOWNIK AMBULANSOWY DB/2, dwa znaczki rosyjskie za 3 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; unieważnione polskim kasownikiem ambulansu DB/2 - Droga Bydgoska; bardzo rzadkim, używanym po 1865 roku na odcinku do granicy pruskiej i znanym wyłącznie na znaczkach rosyjskich, znaczki połączone resztką papieru listu z którego pochodzą.

Fi.13y
Mi.13y 
600 PLN
Bid
9421

1865 Królestwo Polskie - KASOWNIK AMBULANSOWY DB/1, znaczek rosyjski za 5 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; z fragmentem polskiego kasownika ambulansu DB/1 - Droga Bydgoska (Fi.150+250.-); bardzo rzadkim, używanym po 1865 roku na odcinku do granicy pruskiej i znanym wyłącznie na znaczkach rosyjskich, poza lekką prześwitką w ładnym stanie.

Fi.14y
Mi.14y 
100 PLN
Bid
9422

1865 Królestwo Polskie - WAGON POCZTOWY No.4; koszulka listu do Warszawy nadanego bezpośrednio do wagonu pocztowego w Białymstoku, opłaconego znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; znaczek czytelnie unieważniono datownikiem ambulansowym СП.Б.ВАРШАВСК.Ж.Д. / ПОЧТ.ВАГ.No.4 / 11 ОКТ. 1865 - typu I z cyfrą kodową 12 stosowanym na linii Kolei Petersburskiej; ekspedycję pocztową Dworzec Praga otwarto w październiku 1863 roku; w początkowym okresie nie miała ona kasownika, dopiero na przełomie 1863 i 1864 roku uzyskano zgodę na wprowadzenie polskiego kasownika DP w czterech okręgach; w okresie przejściowym znaczki na listach przekazywanych do rosyjskich ambulansów unieważniano datownikiem w wagonie (niekiedy kreślono ręcznie); w początkowym okresie listy z Warszawy oznaczano cyfrą kodową 44 malejącą w kierunku St.Petersburga - cyfra kodowa 1; na początku 1864 roku na odcinku Warszawa - Wilno numerację odwrócono, Warszawa uzyskała numer kodowy 1, a w kierunku Wilna numery rosły; z tego okresu pochodzi oferowany list - numer kodowy 12 oznaczał w tym czasie Białystok; co ciekawe i rzadkie numer kodowy 12 znajduje się w położeniu leżącym, a data nadania 11 według kalendarza juliańskiego w położeniu odwróconym; wszystko dobrze widoczne na odwrocie, obok datownik odbiorczy ВАРШАВА * WARSZAWA * z 24/10 według kalendarza gregoriańskiego; dodatkowo znaczek został już na liście ostemplowany kaszetką nadawcy G.ZABLUDOWSKI & J.MAKOWSKI / BIAŁYSTOK; listy z ziem polskich nadane bezpośrednio w ambulansie w kierunku Warszawy są szczególnie rzadkie i bardzo szybko ostatnio drożeją, ciekawy walor w świetnym stanie zachowania.

Fi.15y
6 000 PLN
Bid
9423

1865 znaczek za 10 kopiejek stemplowany polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 16 w czterech okręgach z Rudy Guzowskiej, stopień rzadkości 4 punkty według dziesięciostopniowej skali rzadkości według Bojanowicza, gwarancja Falkowski.


Mi.15y
400 PLN
Bid
9424

1865 rosyjski znaczek unieważniony stemplem numerowym Międzyrzeca z cyfrą 61 w czterech okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 4 punkty w dziesięciostopniowej skali rzadkości, dobry stan zachowania.


Mi.15y
200 PLN
Bid
9425

1865 rosyjski znaczek unieważniony stemplem numerowym Skierniewic z cyfrą 211 w czterech okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 6 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości, dobry stan zachowania.


Mi.15y
300 PLN
Bid
9426

1865 rosyjski znaczek unieważniony stemplem numerowym Granicy z cyfrą 175 w czterech okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 2 punkty w dziesięciostopniowej skali rzadkości, dobry stan zachowania.


Mi.15y
120 PLN
Bid
9427

1865 Królestwo Polskie, DROGA BYDGOSKA - EXPEDYCYA POCZT w WAGONIE 6; list zagraniczny wysłany 5.2 z Warszawy do Bordeaux; nadany w Głównym Urzędzie Pocztowym, datownik Warszawa typu IIIC, ekspediowany ambulansem na linii Kolei Warszawsko-Bydgoskiej, na froncie stempelki: negatywowa odbitka stempla ambulansowego EXPEDYCYA POCZT w WAGONIE 6, pruski okrągły kolejowy stempel graniczny: "AUS RUSSLAND über EISENB.POST-BÜR.XI./ PORTO" z nieprzestawioną datą 4.2.1865; pruski "P.33." - opłacony przez nadawcę, francuskie "11" i tranzytowy "PREUSSE ERQUELINES 7.FEVR.65 oraz dodatkowo owalna kaszetka nadawcy ROBERT BUHRKE WARSCHAU; na odwrocie pięknie odbity stempel ambulansowy EXPEDYCYA POCZT w WAGONIE 6, trzy paryskie datowniki tranzytowe z 7.FEVR.65 i odbiorczy datownik BORDEAUX z 8.FEVR.65., na froncie i odwrocie pruskie adnotacje o opłatach; znany jest tylko jeden list opłacony polskim znaczkiem numer jeden ze stemplem tego ambulansu, ale w monografii Polańskiego pokazana jest koperta ze znakiem opłaty unieważnionym takim stemplem (dziś już pewno nieistniejąca), pozostaje kupienie listu opłaconego gotówką, których też jest niewiele; co ciekawe 8 dni później wycofano z obiegu polski znaczek numer 1 i wprowadzono do obiegu znaczki rosyjskie, którymi w przeciwieństwie do polskiej jedynki, można było potem opłacać przesyłki zagraniczne; dekoracyjna całość z kompletną treścią w bardzo dobrym stanie zachowania.


6 000 PLN
Bid
9428

1866 kompletny list zagraniczny z Warszawy do Niemiec opłacony znaczkami rosyjskimi za 1, 3 i 5 kop. wydania z 1866 roku, znaczki unieważnione ośmiokątnym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa; na froncie nadawczy datownik warszawski z 13/3 i stempelek FRANCO; list przesłano koleją Drogą Bydgoską do granicy Pruskiej w Aleksandrowie, a dalej ambulansem Aleksandrowo-Berlin (czerwony datownik AUS RUSSLAND über EISENB. POST-BUR.XI - FRANCO), na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.18x, 19x, 20x
750 PLN
Bid