The auction will end on 10.05.2021
The auction ends in:

Current auction Polish People's Republic 1952-1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
15012

1952 Uchwalenie Konstytucji PRL, czworoblok znaczków za 45 gr w tym dwa dolne z błędami na: poz.27 "skośna kreska cyfry 4 ścięta na górze, znak + bez górnej pionowej kreski i poz.28 "pozioma kreska cyfry 4 z prawej strony"; czyste; gwarancja Krawczyk.

Fi.622 B2+B3
Mi.760
200 PLN
Bid
15013

1952 Uchwalenie Konstytucji PRL, seria, znaczek za 3 zł z plamą farby drukarskiej na górze znaczka.

Fi.622-3
Mi.760-1
50 PLN
Bid
15014

1952 uchwalenie konstytucji PRL, znaczek z uszkodzona cyfrą 4.

Fi.622B2
Mi.760
60 PLN
Bid
15015

1952 uchwalenie konstytucji PRL, arkusz sprzedażny znaczka za 3,- zł, na pozycji 43. znaczek z błędem "ścięte dolne zakończenie cyfry 3".

Fi.623 ark. (523 B1)
Mi.761
200 PLN
Bid
15016

1952 elektrownia w Jaworznie, seria z dwoma odmianami ząbkowania znaczka za 1,50 zł.

Fi.626-8
Mi.764-6
40 PLN
Bid
15017

1952 elektrownia w Jaworznie, list lotniczy z Krakowa do Stanów Zjednoczonych.

Fi.628
Mi.766
10 PLN
Bid
15018

1952 Elektrownia w Jaworznie, 1,50 zł odmiana o ząbkowaniu ramkowym ZR 11½:11¾, czysty, znaczek projektowany przez Czesława Słanię; bardzo dobry stan zachowania, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.628a
Mi.766C
80 PLN
Bid
15019

1952 Zabytkowe budowle, czysty znaczek za 1 zł odmiana z napisem NIEDZIGA zamiast NIEDZICA (Fi.60.-).

Fi.631
Mi.769
45 PLN
Bid
15020

1952 zabytkowe budowle, narożnikowy znaczek z numerem walca na marginesie.

Fi.631
40 PLN
Bid
15021

1952 zabytkowe budowle, znaczek z numerem walca na marginesie.

Fi.631
35 PLN
Bid
15022

1952 zabytkowe budowle, narożny czworoblok czystych znaczków za 1 zł. - odmiana z napisem NIEDZIGA zamiast NIEDZICA (Fi.200.-), dodatkowo lewy górny z błędem na poz.81 "kropka w Z", a lewy dolny z błędem na poz.91 "kropka pod A", gwarancja Korszeń.

Fi.631I
Mi.769I
300 PLN
Bid
15023

1952 święto Lotnictwa, znaczek z przesuniętą perforacją, na dole normalny znaczek dla porównania.

Fi.634
Mi.772
25 PLN
Bid
15024

1952 Święto Lotnictwa, znaczek za 90 gr z powtarzalnym, ale bardzo rzadkim błędem na poz.18 "kreska przekreślająca prawy górny róg znaczka"; sąsiadował on ze znaczkiem na poz.19 z błędem "przerwane linie tła i pierwszego spadochronu", który w przeważającej części nakładu był usuwany z arkuszy przez kontrolę jakości, na jego miejsce wklejano "okienkowo" za pomocą cienkich papierowych paseczków znaczki zastępcze, praktykę taką stosowano także usuwając inne znaczki w arkuszu z wadami, na skanie widać taki paseczek w prawym dolnym rogu - może on być nawet cechą rozpoznawczą prawdziwości znaczka z poz.18; gwarancja Krawczyk.

Fi.634 B1
Mi.772I
400 PLN
Bid
15025

1952 święto lotnictwa, dolny prawy znaczek z błędem "uszkodzony prawy górny narożnik".

Fi.634B1
Mi.772
400 PLN
Bid
15026

1952 rozbudowa Stoczni Gdańskiej, podwójne moletowanie kilku szczebli drabiny - pierwsza drabina od dziobu po lewej stronie (poniżej środka długości). Mimo że usterka jest znana od lat i popularna, do tej pory nie jest katalogowana.

Fi.637
Mi.775
30 PLN
Bid
15027

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta, czysta (Fi.100.-).

Fi.641-2A
Mi.779-80B
80 PLN
Bid
15028

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta, kasowana (Fi.110.-).

Fi.641-2A
Mi.779-80B
80 PLN
Bid
15029

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria ząbkowana z pustopolami z lewej strony (Fi.84.-).

Fi.641-2B
Mi.779-80A
70 PLN
Bid
15030

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, znaczek z pustopolem na lewym marginesie.

Fi.641B
Mi.779A
30 PLN
Bid
15031

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, znaczek z pustopolem na lewym marginesie.

Fi.642B
Mi.779A
25 PLN
Bid
15032

1952 przyjaźń polsko-radziecka, znaczek za 45+15 gr. bez napisu LENIN (Mi.50 euro)(Fi.120.-), gwarancja Korszeń.

Fi.XXV
Mi.782I
100 PLN
Bid
15033

1953 10. rocznica bitwy pod Stalingradem, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

Fi.653-4
Mi.791-2
400 PLN
Bid
15034

1953 rocznik kopert FDC, bardzo rzadki w komplecie (Fi.1445.-).

Fi.653-98
Mi.791-833
1 500 PLN
Bid
15035

1953 rocznik znaczków czystych (Fi.863.-).

Fi.653-98
Mi.791-836
550 PLN
Bid
15036

1953 70 rocznica śmierci Karola Marksa, znaczek za 60 gr. z nowo skatalogowanym błędem "duża chmura pod datą 1953" i "plama obok rękawa"; gwarancja Krawczyk.

Fi.657 B2
Mi.795
400 PLN
Bid
15037

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, znaczek za 60 gr z błędem "chmurka pod datą 1953 i plama obok rękawa" na kopercie FDC, sam znaczek kasowany Fi.350.-, biorąc pod uwagę niewielki nakład znaczków (100.000 szt.), z którego lwia część pozostała czysta, część została ostemplowana grzecznościowo do celów abonamentu filatelistycznego, a tylko niewielka ilość posłużyła do sporządzenia kopert FDC, z dużą dozą pewności można stwierdzić, że istnieje co najwyżej kilka takich kopert; gwarancja Korszeń.

Fi.657 B2, 658
Mi.795-96 
1 200 PLN
Bid
15038

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, seria kasowana z pełną oryginalną gumą.

Fi.657-58
Mi.795-96
60 PLN
Bid
15039

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, znaczek z błędem "odwrócone 1" na liście poleconym z Bytomia 25.8.55 do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

Fi.658B1, 595
Mi.733, 796
180 PLN
Bid
15040

1953święto 1 Maja, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

Fi.659-60
Mi.797-8
60 PLN
Bid
15041

1953 święto 1 Maja, seria z odmianami ząbkowań.

Fi.659-60
Mi.797-8
20 PLN
Bid
15042

1953 Wyścig Pokoju, seria w karnecie okolicznościowym stemplowana kasownikiem okolicznościowym ze Stalinogrodu.

Fi.661-3
Mi.799-801
30 PLN
Bid
15043

1953 Kolarski Wyścig Pokoju, seria kasowana z gumą (Fi.50.-).

Fi.661-63
Mi.799-801
30 PLN
Bid
15044

1953 komplet 4 karnetów - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU", znaczki ostemplowane w miastach, w których rozpoczynano etapy rozgrywane w Polsce: Warszawa, Łódź, STALINOGRÓD, Wrocław (Fi.200.-).

Fi.661-63
Mi.799-801
180 PLN
Bid
15045

1953 Kolarski Wyścig Pokoju, seria czysta (Fi.120.-).

Fi.661-63
Mi.799-801
90 PLN
Bid
15046

1953 karnet - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU", znaczki ostemplowane w Warszawie (Fi.50.-).

Fi.661-63
Mi.799-801 
40 PLN
Bid
15047

1953 karnet - "X MISTRZOSTWA EUROPY W BOKSIE WARSZAWA 17-24.5.1953" (Fi.50.-).

Fi.664-66
Mi.802-04
50 PLN
Bid
15048

1953 Mistrzostwa Europy w boksie w Warszawie, seria kasowana z pełną oryginalną gumą (Fi.45.-).

Fi.664-66
Mi.802-4
30 PLN
Bid
15049

1953 Mistrzostwa Europy w boksie w Warszawie, seria czysta (Fi.120.-).

Fi.664-66
Mi.802-4
90 PLN
Bid
15050

1953 mistrzostwa Europy w boksie w warszawie, list z Grodziska Wielkopolskiego do Katowic.

Fi.665
Mi.803
100 PLN
Bid
15051

1953 Mikołaj Kopernik, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

Fi.667-8
Mi.805-6
200 PLN
Bid