The auction will end on 10.05.2021
The auction ends in:

Current auction General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
12689

1939 pierwszy stempel okolicznościowy przygotowany z okazji utworzenia GG.

Fi.1
40 PLN
Bid
12690

1939 I wydanie przedrukowe, 6 gr - pasek pionowy czterech znaczków skasowany 1.06.40 na wycinku owalnym datownikiem "BAHNPOST BRESLAU-WARSCHAU" ambulansu nr.0218 relacji Wrocław - Warszawa; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1
60 PLN
Bid
12691

1939 I wydanie przedrukowe, seria znaczków na kopercie ostemplowana 26.1.1940 w Krakowie.

Fi.1-13
40 PLN
Bid
12692

1939-1943 zestaw serii kasowanych (Fi.200.-).

Fi.1-13, 40-65, 89-95, 104, D1-4
120 PLN
Bid
12693

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 790.-; Mi. ponad 380 euro).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
600 PLN
Bid
12694

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe, a także znaczki opłaty radiowej (Fi. ponad 1460.-).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
1 100 PLN
Bid
12695

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e", dobry stan zachowania.

Fi.Cp1I
80 PLN
Bid
12696

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", bardzo dobry stan zachowania.

Fi. Fi.Cp2I
70 PLN
Bid
12697

1939 zagraniczna karta pocztowa wysłana 26.XI z miejscowości Arad w Rumunii do Warszawy; znaczek uszkodzony.


20 PLN
Bid
12698

1940 kartka z Klemensowa 16.3.40 do Poznania na polskiej przedwojennej całostce.

Fi.11
250 PLN
Bid
12699

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami (28 sztuk) kasowana na wycinkach; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.14-39
250 PLN
Bid
12700

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami (28 sztuk) czysta (Fi.513.- zł); bardzo dobry stan zachowania (znaczek za 30/30 gr ciekawie utleniony).

Fi.14-39
500 PLN
Bid
12701

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.120 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
240 PLN
Bid
12702

1940 II wydanie przedrukowe, 50 gr - frankatura pojedyncza, list z Warszawy do obozu Lützelflüh dla internowanych żołnierzy polskich w Szwajcarii, zalepki i stempelki cenzury niemieckiej i szwajcarskiej, pieczątka szwajcarskiego cenzora 354, dodatkowo stempel "Zuzustellen Feldpostdirektion"; całość w dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji).

Fi.15
160 PLN
Bid
12703

1940 wydanie przedrukowe, znaczek z błędem występującym w niewielkiej części nakładu na poz.95 "wyrostek na poziomej belce prawej 4" użyty na miejscowym liście poleconym wysłanym 12.10 w Radomiu (Mi.200 euro), znaczki ostemplowane rzadkim kasownikiem okolicznościowym RADOMER HERBSTMESSE z wyróżnikiem "b" (Fi.400.-); piękny list w ekskluzywnym stanie mogący ozdobić każdy specjalizowany zbiór GG; gwarancja Schmutz.

Fi.18 B6, 30, 35
Mi.18I, 30, 35 
1 200 PLN
Bid
12704

1940 II wydanie przedrukowe, 4 gr - frankatura mieszana, list wysłany 11.9.1941 z Krakowa do Rabki, walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.18, 42
40 PLN
Bid
12705

1940 Urodziny A.Hitlera, pamiątkowa karta ofrankowana znaczkiem za 50/50 gr z małym odstępem nadruku, ostemplowana okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

Fi.24II; 3
40 PLN
Bid
12706

1940 specjalne wydanie okolicznościowe Deutsche Post Osten, przygotowane z okazji zawodów narciarskich rozegranych w Zakopanem.

Fi.30; 2
40 PLN
Bid
12707

1940 II wydanie przedrukowe, 12 gr (mały odstęp) - frankatura wielokrotna, parka pozioma na miejscowym liście przesłanym 20.VIII w miejscowości Skała, prowizoryczny ramkowy kasownik SKALA, datę 20 SRP.1940. dostawiono datownikiem biurowym; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.33II
160 PLN
Bid
12708

1940 widoki zabytkowych budowli (I), 6 gr - frankatura pojedyncza, druki wysłane 19.XII.41 z Warszawy do placówki lokalnej Rady Głównej Opiekuńczej - Komitetu Opiekuńczego w Falenicy; dobry stan zachowania.

Fi.40
30 PLN
Bid
12709

1940 przesyłka zagraniczna do Szwecji, ofrankowany formularz kartkowy definitywny o sygnaturze C154 Din A6 wysłany do Sztokholmu, nadany w pośrednictwie Susiec (fioletowy prostokątny stempelek), znaczki skasowano 29.III w Tomaszowie Lubelskim, czerwony stempel cenzury Wehrmachtu, dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (karta poziomo i pionowo zgięta).

Fi.40, 45
300 PLN
Bid
12710

1940 widoki zabytkowych budowli (I), seria czysta, bardzo dobry stan zachowania (Fi.65.-).

Fi.40-51
50 PLN
Bid
12711

1940 widoki zabytkowych budowli (I), seria skasowana 17.9 w urzędzie Kraków 5 na dwóch kopertach ekspresowych listów poleconych (opłata niezgodna z taryfą), datownik odbiorczy na odwrocie; znaczki w dobrym stanie zachowania, koperty w słabszym.

Fi.40-51
60 PLN
Bid
12712

1940 widoki zabytkowych budowli (I), 24 gr - frankatura pojedyncza, list wysłany 14.2.41 z Krakowa do Wiednia, tam przekierowany do domu opieki społecznej, na odwrocie zalepki wiedeńskiej kontroli dewizowej z odciśniętym 15.II datownikiem i datownik odbiorczy z 17.2; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.45
120 PLN
Bid
12713

1940 ekspresowy list polecony z Krakowa do Pragi, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.45, 49, 80
60 PLN
Bid
12714

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecką Czerwony Krzyż, 12+8 gr - frankatura pojedyncza, prawidłowo opłacona miejscowa karta pocztowa, przesłana w Warszawie, datownik odbiorczy z 19.VII.

Fi.52
40 PLN
Bid
12715

1940 seria wydania z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż.

Fi.52-5
35 PLN
Bid
12716

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria ostemplowana kasownikami obiegowymi.

Fi.52-55
60 PLN
Bid
12717

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria czysta (Fi.70.-).

Fi.52-55
60 PLN
Bid
12718

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, komplet czterech karnetów skasowanych 17/18.8 stemplami okolicznościowymi w: Krakowie, Lublinie, Radomiu i Warszawie.

Fi.52; 4a-d
120 PLN
Bid
12719

1940 1. rocznica utworzenia GG, seria ostemplowana kasownikami obiegowymi.

Fi.56-58
40 PLN
Bid
12720

1940 1. rocznica utworzenia GG, seria ostemplowana kasownikiem okolicznościowym.

Fi.56-58
30 PLN
Bid
12721

1940 1. rocznica utworzenia GG, seria na kopercie skasowana okolicznościowo 20.IV.1941 w Krakowie.

Fi.56-58; 6a
50 PLN
Bid
12722

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecką Pomoc Zimową, seria narożnych czworobloków z gapami, skasowana 7.XII w Warszawie, w tej formie trudne do zdobycia, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.59-62
250 PLN
Bid
12723

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecką Pomoc Zimową, seria ostemplowana kasownikami obiegowymi.

Fi.59-62
60 PLN
Bid
12724

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecką Pomoc Zimową, seria czysta.

Fi.59-62
50 PLN
Bid
12725

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecką Pomoc Zimową, seria na liście poleconym z Krakowa do Poznania, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.59-62
80 PLN
Bid
12726

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecką Pomoc Zimową, seria.

Fi.59-62
40 PLN
Bid
12727

1940 polska koperta pocztowa z królem Kazimierzem Jagiellończykiem, z nadrukiem, pionowo zgięta (Fi.50.-).

Fi.Ck1
20 PLN
Bid
12728

1940 całostka z nadrukiem błyszczącym z sygnaturą VI-1938 i hasłem propagandowym H, bardzo dobry stan zachowania, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Co3I
1 000 PLN
Bid