The auction will end on 12.07.2021
The auction ends in:

Auction 103. Plebiscites 1920-1922

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
12428

1921 Górny Śląsk - COLONNOWSKA - Kolonowskie (Kolonowski), datownik typu I ładnie odciśnięty na znaczku za 80 Pf, miejscowość tę w wyniku plebiscytu przyznano stronie niemieckiej; dobry stan zachowania.

Fi.25
100 PLN
12429

1921 Górny Śląsk - STEUBENDORF (KR.LEOBSCHUTZ) - Ściborzyce Małe datownik typu III czytelnie odciśnięty na parce pionowej znaczków za 2 Mk, miejscowość tę w wyniku plebiscytu przyznano stronie niemieckiej; zwraca uwagę dodatkowy jednowierszowy stempel SPROTTAU (Szprotawa) dodatkowo odciśnięty; dobry stan zachowania, ciekawy niemiecki opis, gwarancja Krawczyk.

Fi.27
200 PLN
12430

1921 Górny Śląsk, wydanie okolicznościowe z okazji plebiscytu, seria kasowanych znaczków w bardzo ładnym stanie (Fi.1100.-), gwarancja Schmutz.

Fi.30-40
800 PLN
SOLD
12431

1921 Górny Śląsk, podstawowa seria wydania okolicznosciowego stemplowana na wycinkach, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.30-40
900 PLN
12432

1921 Górny Śląsk, seria wydania okolicznościowego z okazji plebiscytu, seria na wycinkach, znaczki do wycinków przyklejone podlepkami, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.30-40
800 PLN
12433

1921 Górny Śląsk, wydanie przedrukowe, seria kasowana.

Fi.41-43
60 PLN
12434

1921 POŁUDNIOWA AFRYKA - GÓRNY ŚLĄSK, widokówka wysłana 8.XI z niewielkiej miejscowości Lady Grey w Związku Południowej Afryki do Solingen w Niemczech, przesyłka nie zastała odbiorcy i dosłano ją 7/12 do Opola na adres Komisji Plebiscytowej, a stamtąd ostatecznie do Lublińca; wyraźna odbitka niezwykle rzadkiego stempelka cenzury Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej na Górnym Śląsku "CONTROLE DE CERCLE LUBLINITZ (LUBLINIEC) COMMISION INTERALLIEE DE GOUVERNEMENT ET DE PLEBISCITE DE HAUTE-SILESIE", Lubliniec został przyznany stronie polskiej na wyraźne żądanie alianckich władz plebiscytowych, mimo że w plebiscycie w samym mieście 88% ludności opowiedziało się za przynależnością do Niemiec; unikalny kierunek wysyłki - przesyłka z niezwykle egzotycznego zakątka świata adresowana na teren plebiscytowy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


6 000 PLN
12435

1921 znaczki tak zwanej zielonej poczty o charakterze prywatnym, seria cięta w czworoblokach.


500 PLN
12436

1921 znaczki tak zwanej zielonej poczty o charakterze prywatnym, seria cięta.


160 PLN
12437

1921 seria znaczków ciętych o charakterze prywatnym wydania tak zwanej "Poczty Zielonej".


77 PLN
SOLD
12438

1922 Górny Śląsk - PITSCHEN - Byczyna datownik typu VI ładnie odciśnięty na pasku pionowym 4 znaczków za 10 Pf, miejscowość tę w wyniku plebiscytu przyznano stronie niemieckiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.16
60 PLN
12439

1922 Górny Śląsk - EMANUELSSEGEN (KR.PLESS) - Murcki, datownik typu III, czytelnie odciśnięty na znaczku za 50 Pf, miejscowość te w wyniku plebiscytu przyznano stronie polskiej; dobry stan zachowania.

Fi.22
80 PLN
12440

1922 Górny Śląsk, list wartościowy z Tworog (Tworóg) nadany 3.7.22 do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy i ślady po pieczęciach lakowych, wspaniała frankatura dwunastoma znaczkami za 1 mk i jednym za 50 Pf, dekoracyjny walor w doskonałym stanie.

Fi.22, 26b
800 PLN
12441

1922 Górny Śląsk - WYROW (KR.PLESS) - Wyry, datownik typu III odciśnięty na znaczku za 60 Pf, miejscowość tę w wyniku plebiscytu przyznano stronie polskiej; dobry stan zachowania.

Fi.23
80 PLN
12442

1922 Górny Śląsk - JELLOWA (KR.OPPELN) - Jełowa, datownik typu III ładnie odciśnięty na znaczku za 1 Mk, miejscowość tę w wyniku plebiscytu przyznano stronie niemieckiej; dobry stan zachowania.

Fi.26
100 PLN
12443

1922 Górny Śląsk - LUGNIAN - Łubniany, datownik typu I ładnie odciśnięty na znaczku za 2 Mk, miejscowość tę w wyniku plebiscytu przyznano stronie niemieckiej; dobry stan zachowania (słabszy lewy dolny narożnik).

Fi.27
80 PLN
12444

1922 Górny Śląsk, seria wydania przedrukowego.

Fi.41-3
50 PLN
12445

1922 Górny Śląsk, list urzędowy z Beuthen (Butomia) do Opola, list opłacony znaczkami urzędowymi z nadrukiem CGHS


100 PLN
12446

2011 książka/katalog autorstwa Joahima Thomasa Bielskiego "Górny Śląsk podręcznik i katalog specjalizowany 19.06.1922 - 30.04.1923", 152 strony, liczne ilustracje i wycena znaczków i całości pocztowych.


140 PLN
SOLD