The auction will start on 14.04.2023

Auction 103. Plebiscites 1920-1922

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
12348

1920 Olsztyn, mieszana NIEMIECKO-PLEBISCYTOWA frankatura - całostka obiegowa Rzeszy za 10 Pf dofrankowana znaczkiem za 5 Pf I wydania plebiscytowego (opłata zgodna z taryfą) wysłana 14.4 z miejscowości Dąbrówno, znaki opłaty skasowane datownikiem GILLGENBURG (Kr.Osterode, Ostpr.) z wyróżnikiem "a", dodatkowo kaszetka nadawcy "Wilhelm Schmidt prakt.Tierarzt Gillgenburg, Ostpr."; bardzo rzadki walor (wycena według katalogu Michel -.-) w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.1
Mi.1, P115
2 000 PLN
12349

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 2,5 Pf. rozdzielona międzypolem (Mi.12 euro).

Fi.1
Mi.1b ZW 
20 PLN
12350

1920 Śląsk Cieszyński, parka znaczków za 5 fen., prawy z błędem na poz.42 "obniżone O w S.O.", gwarancja Krawczyk.

Fi.1+1I B2
80 PLN
12351

1920 Olsztyn, podwójna dwujęzyczna całostka z opłacona odpowiedzią wysłana z Olsztyna do Niemiec. Całostka dopłacona znaczkami z dwóch różnych wydań.

Fi.1, 16, Cp5
300 PLN
12352

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe seria na wycinkach skasowana 20.2 w Bytomiu (Beuthen) w dniu wejścia do obiegu; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-9
100 PLN
12353

1920 Śląsk Cieszyński, seria z przedrukiem S.O. w I typie, czyste.

Fi.1-10I
40 PLN
12354

1920 Kwidzyn, podstawowa seria pierwszego wydania na podlepkach, dwie odmiany barw znaczka za 75 Pfenigów.

Fi.1-14
153 PLN
SOLD
12355

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 3 Pf. rozdzielona międzypolem lekko załamanym przez środek (Mi.10 euro).

Fi.2
Mi.2 ZW 
20 PLN
12356

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, parka z przesuniętym w dół nadrukiem.

Fi.2
25 PLN
12357

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, znaczek za 20 Pf. w kolorze niebieskozielonym z błędem "HI przed GÓRNY", gwarancja Krawczyk.

Fi.3a B1
Mi.3aI 
40 PLN
12358

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 15 Pf. rozdzielona międzypolem.

Fi.5
Mi.5 ZW 
20 PLN
12359

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf - frankatura pojedyncza, formularz o sygnaturze C154 (10.16) wysłany 8.4 z Katowic do Lipska.

Fi.5
30 PLN
12360

1920 Śląsk Cieszyński, parka z podwójna perforacją pionową na prawym marginesie, na dolnym znaczki dodatkowe ząbkowanie jest w jeszcze w linii poprzedniego, na górnym już jest przesunięte, gwarancja Walisch.

Fi.5MK
150 PLN
12361

1920 wydanie przedrukowe dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z ładnym abklaczem. Rzadkie w tym wydaniu.

Fi.6
225 PLN
12362

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek za 1 kr. z nadrukiem typu I i z pięknym niespotykanie klarownym abklatschem, unikalne.

Fi.6 t.I
400 PLN
12363

1920 Kwidzyn, parka znaczków wydania mediolańskiego.

Fi.8y
150 PLN
12364

1920 Śląsk Cieszyński, czworoblok znaczków za 2,50 Kr. z przedrukiem S.O. typu I, z przesuniętym na skraj sąsiedniego znaczka ząbkowaniem pionowym, gwarancja.

Fi.9I MK
120 PLN
12365

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, czworobloki znaczków za 5/20 f. na białym papierze rozdzielone międzypolem, kolejno typy Fi.IVa,IVa, IIIa,IIIa i IVa,IVa, IIIa,IIIa (Mi.IIa,IIa, Ia,Ia, i IIa,IIa, Ia,Ia), bardzo ciekawie opisane ostatnio przez L.Schmutza "Przegląd Filatelistyczny" 9/2015, jeden znaczek na podlepce, gwarancja Schmutz.

Fi.10b Pw 10b
Mi.10 ZW2+2 
140 PLN
12366

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, czworobloki znaczków za 5/20 f. na białym papierze rozdzielone międzypolem, kolejno typy Fi.Ib,Ia, IIa,IIa i Ib,IIIa, IIa,IIa (Mi.IIIb,IIIa, IVa,IVa i IIIb,Ia IVa,IVa), możliwe wiele kombinacji typów, bardzo ciekawie opisane ostatnio przez L.Schmutza "Przegląd Filatelistyczny" 9/2015, gwarancja Schmutz.

Fi.10b Pw 10b
Mi.10 ZW3+4 
300 PLN
12367

1920 Kwidzyn, parka makulaturowych znaczków pierwszego wydania bez perforacji pionowej miedzy znaczkami, gwarancja Mikulski, Zöbisch.

Fi.11MK
350 PLN
12368

1920 Olsztyn, arkusz znaczka w barwie ciemno żółtozielonej wydania przedrukowego, na odwrocie kilka plamek, arkusz złożony w połowie.

Fi.11a ark.
260 PLN
12369

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej - kompletna seria na karcie, ostemplowana 20.3.21 w dniu plebiscytu w miejscowości Ruda, która w wyniku plebiscytu pozostała w Polsce.

Fi.13-29
80 PLN
SOLD
12370

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, znaczek za 2,50 Mk. w kolorze różowolila (Mi.50 euro), gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.13a
60 PLN
12371

1920 Górny Śląsk, list wartościowy z Rybnika 22.6.20 do Wrocławia, na odwrocie pieczęcie lakowe i stempel odbiorczy, listy wartościowe z terenów Plebiscytowych są bardzo rzadkie.

Fi.15, 26b
400 PLN
12372

1920 Olsztyn, luzaki z serii (brak znaczka za 2,50 mk), gwarancja Weźranowski.

Fi.15-26, 28
100 PLN
12373

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, seria kasowana, znaczek nr.18 na wycinku gwarancja Schmutz.

Fi.15-28
250 PLN
12374

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, seria ze znaczkiem za 15 Pf. w rzadszym kolorze karminowobrązowym (Fi.18b) - gwarancja i oznaczenie Gryżewski, oferowane w cenie znaczka 18b (Fi.240.-), reszta serii gratis.

Fi.15-28 (18b)
220 PLN
12375

1920 Olsztyn, list na kopercie firmowej z Osterode (Ostróda) do Lwowa, stempel cenzury wojskowej ze Lwowa.

Fi.16, 19b
300 PLN
12376

1920 Olsztyn, znaczek w kolorze czarnofioletowym, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.17b
150 PLN
12377

1920 Kwidzyn, znaczek wydania przedrukowego za 80 Pf z obiegu pocztowego, gwarancja Gryżewski, Krawczyk.

Fi.19
450 PLN
12378

1920 Kwidzyn, wydanie przedrukowe, 80 Pf. - frankatura mieszana, rzadki znaczek na ekspresowym liście poleconym, wysłanym 19.4 z Iławy (Deutscheylau) do Malborka (Marienburg), kasownik odbiorczy na odwrocie; ładna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta); gwarancja Schmutz.

Fi.19, 1y, 3y
2 000 PLN
12379

1920 Olsztyn, znaczek w kolorach niebieskozielonym i czarnym, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.23b
100 PLN
12380

1920 Kwidzyn, podstawowa seria wydania przedrukowego.

Fi.26-9
220 PLN
12381

1920 Kwidzyn, seria wydania przedrukowego.

Fi.26-9
220 PLN
12382

1920 Kwidzyn, wydanie przedrukowe, seria kasowana na wycinkach.

Fi.26-29
160 PLN
12383

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, 1,50 Mk brązowy - najrzadsza odmiana koloru (Fi.320.-), znaczek na liście poleconym (opłata niezgodna z taryfą) wysłany 8.7 z miejscowości Biskupiec (Bischofstein) do Borna, stempel odbiorczy 10,7 na odwrocie; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.26c
500 PLN
12384

1920 Olsztyn, znaczek w kolorze brązowym, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.26c
250 PLN
12385

1920 Olsztyn, narożny znaczek z numerem HAN na dolnym marginesie.

Fi.28
80 PLN
SOLD
12386

1920 Kwidzyn, list polecony z Kwidzyna do Wrocławia, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.32, 39
120 PLN
12387

1920 Górny Śląsk, czysta całostka I wydania ze stemplem adresata "FRANZ MAZUREK Zablacz bei Oderberg" (Zabłocie obecnie dzielnica Bogumina).

Fi.Cp2
40 PLN