The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 103. Post offices abroad 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
12260

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, wysoko wyceniana seria (Fi.b.podl.5900.-, podl.3100.-), z nikłymi śladami po podlepkach, niektóre bez lub z prawie niewidocznymi; bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz, Gryżewski, Mikulski, Kalinowski, wszystkie wyższe wartości po trzy gwarancje.

Fi.1-12
3 200 PLN
12261

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria grzecznościowo stemplowana na kopercie, na odwrocie stempel polskiej agencji pocztowej w Konstantynopolu, bardzo dobry stan zachowania, dekoracyjne i rzadkie, fotoatest Schmutz.

Fi.1-12
4 000 PLN
12262

1919 Odessa, gwarancja i oznaczenie.

Fi.1ax
1 100 PLN
12263

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczki czyste: marginesowy za 10 f. (Fi.1800.-), za 20 f. na papierze żeberkowanym poziomo (Fi.2000.-), oba sygnowane ZAF Katowice i J, gwarancja Mikstein oraz za 1 mk. (Fi.1600.-), gwarancja Schmutz.

Fi.1ax, 2ay, 5ax
Mi.1, 2, 5
4 800 PLN
12264

1919 Odessa, polskie znaczki opłaty z nadrukiem "ODESA", niskie nakłady odpowiednio; 598, 601 i 706 sztuk, bardzo ładny stan, gwarancja i oznaczenie.

Fi.1ax, 2ay, 5ax
3 600 PLN
12265

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek czysty 20 f. na papierze żeberkowanym poziomo (Fi.2000.-), piękny stan, sygnatura WR Rachmanow, gwarancja Schmutz.

Fi.2ay
Mi.2
1 800 PLN
12266

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek za 1 mk. (Fi.1600.-), z bardzo rzadkim przesunięciem nadruku ODESA w poziomie, na gumie kilka małych zmatowień, fotoatest Kronenberg.

Fi.5ax
Mi.5
1 400 PLN
12267

1919 Konstantynopol, znaczek z nadrukiem LEVANT oficjalnego oryginalnego nakładu, gwarancja Schmutz.

Fi.7x
240 PLN
12268

1919 Konstantynopol, polska całostka z nadrukiem poczty w Konstantynopolu, plamki wokół znaku opłaty, gwarancja.

Fi.Cp1
1 000 PLN
12269

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", pełna oryginalna guma bez śladu podlepek, gwarancja.

Fi.26-32
Mi.I-VII
200 PLN
12270

1921 Konstantynopol, seria znaczków z nadrukiem nie wprowadzonych do obiegu.

Fi.26-32
300 PLN
12271

1921 Port Gdańsk, prawie kompletny niemiecki pomocniczy adres przesyłkowy (Paketkarte) na paczkę przesłaną z USA do miejscowości Lubela (Lubella), rzadka naklejka pocztowa z numerem paczki "z Ameryki przez U.E.P. Gdańsk, Nowy Port" - odmiana z literką "a" po numerze i stempelki: "Z Ameryki przez Gdańsk Nr..." oraz "Wolne do cła" Polskiego Urzędu Ekspedycji Pocztowej Gdańsk-Nowy Port, według najnowszej książki H.Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" formularz nr.1.19 o stopniu rzadkości RRR - wyjątkowo rzadkie (1-5 znanych egzemplarzy); na odwrocie rzadkie znaczki lokalnych prowizoriów dopłat MOSTY WIELKIE (typ 93) z nadrukiem PORTO, skasowane 14.II, na froncie okrągła pieczęć "URZĄD GMINY LUBELA"; wyjątkowy, dekoracyjny walor stanowiący kombinację bardzo rzadkich elementów polskiej filatelistyki; całość w dobrym stanie zachowania.

Fi.Pd12, Pd13
3 600 PLN
12272

1923 Port Gdańsk, pomocniczy adres przesyłkowy na paczkę przesłaną z USA do Jedlińska, stempel urzędu celnego w Aleksandrowie, dodatkowo stempelek "WOLNE OD CŁA", stempel "Z Ameryki / przez Gdańsk Nr." na odwrocie mieszana frankatura znaczków opłaty ze znaczkami dopłaty, gwarancja Schmutz.


1 600 PLN
SOLD
12273

1925 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe, pasek trzech znaczków za 1 gr., prawy z błędem nadruku "ścięte od góry P i O w PORT", gwarancja Krawczyk.

Fi.1 B
150 PLN
SOLD
12274

1925 Port Gdańsk, seria wydania przedrukowego, guma miejscami z charakterystycznym dla tego wydania z niepełnym pokryciem, dla tego wydania wydrukowano osobne znaczki i nie wykorzystano zapasów znaczków wydania zasadniczego, Fischer 1.400,- zł, gwarancja Schmutz.

Fi.1-11
800 PLN
12275

1925-1938 PORT GDAŃSK - komplet wydań polskiej poczty w Gdańsku (Fi. 2874,50; Mi.1197,50 euro), w tym dwa najrzadsze znaczki za 1 zł: rzadsza odmiana z poziomym nadrukiem PORT GDAŃSK na papierze (v) - prążkowanie pionowe 13 prążków/2 cm. (Fi.1500.-) i z pionowym nadrukiem PORT GDAŃSK (Fi.500.-); dobry stan zachowania wszystkie znaczki przedrukowe gwarancja: Krawczyk, Falkowski, Łaszkiewicz, Landre, Schmutz.

Fi.1-35
Mi.1-37
2 000 PLN
12276

1925 Port Gdańsk, znaczek wydania przedrukowego za 3 gr. z prywatnym kasownikiem (Bank dy)skontowy Spółka Akcyjna Gdańsk.

Fi.3
50 PLN
12277

1925 Port Gdańsk, nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z przedrukiem, 5 gr - frankatura wielokrotna, karta pocztowa wysłana 30.7 z Polskiego Urzędu Gdańsk 3 do Gniezna; znaczki unieważnione nietypowym datownikiem "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.3" nad mostkiem, wyróżnik "c"; karta firmowa "ELIBOR SPÓLKA AKCYJNA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA Ł.J.BORKOWSKI"; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta między znaczkami), ślady archiwizacji; gwarancja.

Fi.4
250 PLN
12278

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna bardzo poszukiwana i drożejąca ostatnio seria (Mi.500 euro), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.12a-14a
Mi.12-14
1 000 PLN
12279

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.140 euro, Fi.345.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.12a-14a
Mi.12-14 
240 PLN
12280

1926 Port Gdańsk, znaczek z nadrukiem cienkim, gwarancja i opis Schmurtz.

Fi.12aIx
240 PLN
12281

1926 Port Gdańsk, czworoblok znaczka z nadrukiem drugiej formy, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.14aIIx
1 000 PLN
12282

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim, dwa odcienie czerwonobrązowy i jasnoczerwonobrązowy (nie mylić z żółtobrązowym), gwarancja Kalinowski, Falkowski.

Fi.16a
Mi.19b
300 PLN
12283

1926 Port Gdańsk, CZWOROBLOK W KOLORZE JASNOŻÓŁTOBRĄZOWYM, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim; trzy odmiany koloru znaczka podstawowego, piękny stan, niedokładnie skatalogowane (mamy obecnie osiem odmian znaczka podstawowego) - najrzadsza jasnożółtobrązowa (z odcieniem ochrowym) w czworobloku (Mi.2800 euro, Fi.4000.-); unikalny dziewięcioblok z nadrukiem WZÓR - oznaczeniem stosowanym w PWPW dla znaczków przeznaczonych do celów instruktarzowych i okazowych (sześć dolnych znaczków zilustrowano i opisano stempelek jako rzadki w artykule Piotra Pelczara "Przegląd Filatelistyczny" 8/2016); częściej spotykane są wzory tego i innych znaczków ze stemplem WZÓR / SKASOWANO, okrągłymi pieczęciami MINISTERSTWO SKARBU - PZG, Ministerstwo Poczt i Telegrafów - Wydział Wydań lub datownikiem GŁ.SKŁAD MAT. POCZT. WARSZAWA; w latach trzydziestych PWPW zakupiło do tego celu maszynę perforującą i oznaczanie wzorów zunifikowano; tak jak ich polskie odpowiedniki wzory Portu Gdańsk są niegumowane i mają lekki ślad kreślenia czerwonym ołówkiem kopiowym; w zasadzie tego typu egzemplarze powinny znajdować się w archiwach, ale w czasie II wojny światowej ujrzały światło dzienne i znalazły swoje miejsce w znaczących kolekcjach światowych; całość na karcie wystawowej wspaniałego zbioru Gdańska; czworoblok w rzadkim kolorze jasnożółtobrązowym gwarancja i opis Schmutz, WZÓR gwarancja i fotoatest Krawczyk.

Fi.16a, b, WZ
Mi.19 
10 000 PLN
12284

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim, w niezmiernie rzadkim kolorze żółtobrązowym, lekki ślad podlepki, sygnowany, gwarancja Ways.

Fi.16b
Mi.19a
300 PLN
12285

1927 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 10 gr - frankatura pojedyncza, widokówka Wydawnictwa Polskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku wysłana 12 5 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Gniezna; znaczek unieważniony nietypowym datownikiem "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.1" pod mostkiem; dobry stan zachowania - papier znaczka w rzeczywistości znacznie jaśniejszy, czerwonawe zabarwienie widoczne jest tylko na skanie; gwarancja Schmutz.

Fi.13
Mi.16
150 PLN
12286

1928 Port Gdańsk, AMBULANS NR.235 relacji HEL-TCZEW, widokówka przesłana 18.VIII do Sosnowca ambulansem, który na trasie Tczew-Hel kursował tylko w latach 1926-28; bardzo ładnie odciśnięty datownik ambulansu - wysoka wycena katalogowa (Wolff 250.- pkt.); datownik odbiorczy SOSNOWIEC 1 z 19.VIII; polskie ambulanse przejeżdżające przez obszar Wolnego Miasta Gdańska podlegały polskiemu urzędowi kolejowemu Gdańsk 2 znajdującemu się na dworcu głównym w Gdańsku, oprócz nich kursowały też ambulanse podległe urzędom pocztowym w Polsce, wymiana przewożonej przez nie poczty "z" i "do" Polski odbywała się również za pośrednictwem tego urzędu; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.209II
Mi.237II
500 PLN
12287

1929 Port Gdańsk, wydanie obiegowe Józef Piłsudski z przedrukiem - frankatura pojedyncza, list wysłany 18.III z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Torunia; znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL.", według najnowszej książki H.Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" stempel nr.1.1.11.2 o stopniu rzadkości R - rzadkie (11-20 znanych odbitek); koperta firmowa "Bank Kwilecki, Potocki i Ska Spółka Akcyjna Oddział w Gdańsku"; doskonały stan z; koperta firmowa "Rudolf Mosse" i dodatkowo owalny stempelek nadawcy; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.16
Mi.19 
400 PLN
12288

1929 Port Gdańsk, czworoblok znaczka w kolorze jasno czerwonobrązowym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.16a
213 PLN
SOLD
12289

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.1200.-), to wraz z ochrowym Piłsudskim najrzadsze znaczki poczty polskiej w Gdańsku, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.20v
Mi.23II
1 500 PLN
12290

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na rzadkim papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.1500.-); skan jest na tyle dobry, że prążki nad rysunkiem można policzyć, gwarancja Krawczyk.

Fi.20v
Mi.23II
1 200 PLN
12291

1929 Port Gdańsk, znaczek na papierze z prążkowaniem pionowym o gęstości 13 prążków / 2 cm, gwarancja i oznaczenie Krawczyk,.

Fi.20v
950 PLN
12292

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK (Mi.45 euro), gwarancja.

Fi.20w
Mi.23I
50 PLN
12293

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze (Fi.150.-), gwarancja Kalinowski.

Fi.20w
Mi.23I
120 PLN
12294

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego czarna i szaroczarna, obie z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze (Fi.300.-), gwarancja Kalinowski, Ćwiertnia.

Fi.20w
Mi.23I
280 PLN
SOLD
12295

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego czarna i szaroczarna z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze, gwarancja Gryżewski, Schmutz.

Fi.20w
Mi.23I 
140 PLN
12296

1929 Port Gdańsk, gwarancja i oznaczenie.

Fi.20w
50 PLN
12297

1929 Port Gdańsk, frankatura mieszana - nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" za 2 gr z przedrukiem i polskich znaczków bez przedruku (wydania lotniczego) za 2 i 5 gr, list lotniczy przesłany na trasie Gdańsk - Katowice, znaczki unieważniono datownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL. GDAŃSK 1", dodatkowy stempel okolicznościowy lotu "OTWARCIE Linji Lotniczej KATOWICE - POZNAŃ - BYDGOSZCZ - GDAŃSK 1.VI.1929 I lot Gdańsk Katowice"; na odwrocie datownik odbiorczy KATOWICE URZĄD P.; lotem tym przesłano zaledwie 150 sztuk poczty!!! dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.93i
600 PLN
12298

1929 Port Gdańsk, PRZESYŁKA SŁUŻBOWA ZWOLNIONA Z OPŁATY POCZTOWEJ, list z Dyrekcji Kolei Państwowych w Gdańsku wysłany 19.XII z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Bydgoszczy, datownik "POLSKI URZĄD POCZT-TEL" z wyróżnikiem "c"; słabo odbity stempelek polecenia z automatycznym numeratorem zakreślony czerwoną kredką z dopisaną literą R i numerem przesyłki; okrągła pieczęć urzędowa z godłem DYREKCJA KOLEI PAŃSTWOWYCH w GDAŃSKU, dwuwierszowy ramkowy stempelek "Sprawa służbowa wolna od opłaty pocztowej" w najnowszej książce H.Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" pod numerem 8c.10.2 o stopniu rzadkości R - rzadkie (11-20 znanych odbitek); koperta firmowa z sygnaturą "XIII. 14. b"; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja.


2 000 PLN
12299

1930 Port Gdańsk, wydanie obiegowe z przedrukiem - frankatura dwukolorowa, widokówka wysłana 15.X z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Rybnika; znaczki unieważnione datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T.No.1" z wyróżnikiem "f"; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.17, 18
Mi.20, 21 
120 PLN